Annons
Annons
Annons Annons
bild

Samarbete över nationsgränserna Svenska AT-läkare viktiga för den åländska sjukvården

Nyheter 19 SEP 2018 På Åland beskrivs de svenska AT-läkarna som omistliga. Den åländska regeringen satte blixtsnabbt in en krisgrupp när förslaget om att skrota AT-systemet kom. Läkartidningen har besökt Ålands centralsjukhus och träffat AT-läkarna Sofie Bergström och Olof Ros.

»...ett eget eldfast alkali af hittills okänd natur« 200 år sedan upptäckten av litium

bild

Kultur 19 SEP 2018 Grundämnet litium – rättare vår kännedom om dess existens – fyller 200 år. Historien om dess upptäckt fascinerar, inte minst för att äran för bedriften tillskrivs en mindre känd svensk doktorand i kemi.

Annons

Tänk på risk för blödning vid dubbel trombocythämning

bild

Debatt 19 SEP 2018 Författarna till en översiktsartikel i LT rekommenderar protonpumpshämmare till högriskpatienter som förskrivs dubbel trombocythämning. Vad som inte tas upp i artikeln är blödningsrisken vid samtidig infektion med H pylori, konstaterar Peter Benno och Per M Hellström.

Kirurgavdelning kan öppna igen

Nyheter 19 SEP 2018 En kirurgavdelning på Falu lasarett, som i personalkrisens spår tvingats stänga, öppnas igen.

bild

Tre läkare tar plats i riksdagen

Nyheter 19 SEP 2018 Av 42 kandidater tog sig 3 läkare in i riksdagen. Två veteraner får sällskap av en nykomling.  (1 kommentar)

Annons Annons

Akutväntetiderna oförändrade

Nyheter 19 SEP 2018 200 minuters vistelsetid och en timmes väntan på läkarbedömning. Så såg medianväntetiderna vid landets akutmottagningar ut under förra året, enligt färsk statistik från Socialstyrelsen. Väntetiderna ligger på ungefär samma nivå som vid tidigare mätningar.

Annons Annons
bild

Tre lokalföreningar blir en i Västra Götalandsregionen

Nyheter 19 SEP 2018 En ny läkarförening har bildats i Västra Götalandsregionen. Samtidigt går tre av regionens fyra läkarföreningar i graven. Förhoppningen är att samgåendet ska stärka det fackliga arbetet.

Diktar om läkaryrket i nya yrket som poet

bild

Människor & möten 19 SEP 2018 Yvonne Jarlvik, specialist i allmänmedicin med många år ­i läkaryrket bakom sig, har just publicerat diktsamlingen »Ett bett i mitt hjärta. Om möten i vården«.

Viktigt mota effekterna av postpartum­depression Psykologisk behandling med KBT är effektiv för både mamma och barn

bild

Medicinsk kommentar 18 SEP 2018 Långvarig postpartumdepression ger ökad risk för negativa effekter på barnets utveckling. Psykologisk behandling av mammans depression under hela spädbarnsåret är effektiv för både mamma och barn. Lättillgänglig behandling som är anpassad för nyblivna mammor och följer viktiga utvecklingssteg för barnet tycks vara avgörande. (1 kommentar)

Annons Annons

Lilla Erstagården får hård kritik i TV4:s program Kalla Fakta

Nyheter 18 SEP 2018 Barnhospicet Lilla Erstagården får i tv-programmet Kalla Fakta kritik för att bland annat sluta ge vätska och näring till barn som bedöms vara i livets slutskede. Ersta diakoni menar att programmet innehåller många felaktigheter. Uppdaterad 2018-09-19.

Peter Gøtzsche stannar kvar som chef för Nordic Cochrane Centre

Nyheter 18 SEP 2018 Peter Gøtzsche fortsätter som chef för Nordic Cochrane Centre trots petningen från styrelsen för det internationella Cochrane-samarbetet. Det uppger han själv för danska Dagens Medicin.

Bröstbevarande kirurgi med strålning gav bättre överlevnad

bild

Nya rön 18 SEP 2018 I en svensk kohortstudie undersöktes överlevnad och återfallsrisk hos patienter opererade med bröstbevarande kirurgi och efterföljande radioterapi jämfört med patienter som genomgick mastektomi.

Annons Annons
bild

Bosse Lindquist om Macchiarini-boken: Ville förstå systemfelen

Nyheter 18 SEP 2018 Bosse Lindquists dokumentärserie »Experimenten« som kretsade kring kirurgen Paolo Macchiarini slog ner som en bomb i början av 2016. Nu utkommer den prisbelönte tv-producenten med en bok där han bland annat vill belysa systemfelen som möjliggjorde Paolo Macchiarinis framfart.

Rädsla och akademisk hederskultur bakom Macchiarini-affären

bild

Recension 18 SEP 2018 En ny bok om »affären« Paolo Macchiarini innehåller en del nya och intressanta uppgifter kring stjärnkirurgens verksamhet innan han kom till Karolinska institutet. Merparten av uppgifterna kommer från anonyma källor eftersom uppgiftslämnarna är rädda för repressalier om de öppet ifrågasätter kollegor och arbetsgivare.

Samarbetsvård för psykisk hälsa på väg implementeras Evidensbaserad modell kan förbättra samverkan mellan primärvård och psykiatri

Temaartikel 17 SEP 2018 Det finns en forskningsbaserad modell för samarbete mellan primärvård och psykiatri som ännu inte är utprövad i svensk sjukvård – »collaborative care model«. Ett arbete för utbildning och implementering av modellen i Sverige planeras.

För en jämlik och integrerad vård

bild

Temainledning 17 SEP 2018 Vi vill med detta tema uppmuntra kliniker, chefer, beställare och politiker att ta till sig kunskaperna om de potentiella vinster och det generella mervärde som en välfungerande sjukvård med en högre integration mellan psykiatri, psykologi och somatik ger.

Markant somatisk översjuklighet vid allvarlig psykisk sjukdom

bild

Temaartikel 17 SEP 2018 Patienter med allvarlig psykisk sjukdom har en betydande överdödlighet och översjuklighet i somatiska sjukdomar. Ogynnsamma levnadsvanor, metabola bieffekter av psykofarmaka, kognitiv nedsättning och suboptimal organisation av hälso- och sjukvården är bidragande faktorer. (1 kommentar)

bild

Bättre perinatalpsykiatrisk vård genom integrerat samarbete Obstetrik och psykiatri i samverkan kan leda till minskade risker för mor och barn

Temaartikel 17 SEP 2018 Psykisk ohälsa i samband med graviditet och under spädbarnsperioden är vanligt och har negativa konsekvenser för mor, barn och familj. Ett integrerat samarbete mellan psykiatri, obstetrik och barnsjukvård leder till minskade risker för mor och barn.

Multiprofessionella epilepsiteam med psykiatrisk kompetens Samarbete ger förutsättningar för kvalitet och effektivitet i vården

Temaartikel 17 SEP 2018 Epilepsi är en mångfacetterad och komplex sjukdom där psykiatrisk komorbiditet är vanlig och ofta förblir obehandlad. Multiprofessionella epilepsiteam krävs för att kunna möta behov och adekvat hjälpa epilepsipatienter med komplexa svårigheter.

Peter Gøtzsche petad ur Cochranes styrelse

bild

Nyheter 17 SEP 2018 Peter Gøtzsche, ledare för Nordic Cochrane Centre, har uteslutits ur styrelsen för det internationella Cochrane-samarbetet. Samtidigt har fyra medlemmar lämnat styrelsen i protest mot petningen. Uppdaterad 2018-09-19. (2 kommentarer)

Annons
Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons
Annons