Annons
Annons
Annons Annons
bild

Västmanland: Ny lag har minskat överbeläggningarna

Nyheter 22 FEB 2019 Överbeläggningarna på landets sjukhus ökade totalt sett förra året – men i flera regioner har de minskat. I Västmanland har en bidragande orsak till vändningen varit arbetet med den nya lagen om samverkan vid utskrivning av färdigbehandlade patienter.

bild

Ingen ensam AT-läkare på akuten

Nyheter 22 FEB 2019 Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) riktar kritik mot Region Kalmar efter att AT-läkare arbetat ensamma på akutmottagningen i Oskarshamn. Hälso- och sjukvårdsdirektören lovar att AT-läkarna ska slippa jobba själva framöver. 

Annons Annons
Annons Annons

App kan ge en mer effektiv vård av svårläkta sår

bild

Debatt 22 FEB 2019 Patienter med svårläkta sår tillhör en medicinskt lågprioriterad grupp med kostnadskrävande vård. Ett virtuellt beslutsstöd har lett till att vårdteam nära patienten kan arbeta mer effektivt, skriver Rut F Öien och Maj Rom.

Ökad cancerrisk efter många missade cellprovskontroller

bild

Nyheter 22 FEB 2019 40 procent av livmoderhalscancerfallen drabbar en mycket liten grupp som missar de cellprovskontroller de blivit kallade till. Det visar opublicerade analyser från det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention.

Professorn skrev satir om ett riksbekant sjukhuskomplex

bild

Människor & möten 22 FEB 2019 Johan Frostegård, medicinprofessor, forskare och författare, har just publicerat romanen »Det nya sjukhuset« – en satir om en satir, enligt P C Jersilds recension i Läkartidningen.

Annons Annons

»Är något visst med ett yrke som upplevs med alla sinnen«

bild

Krönika 22 FEB 2019 Inte försöka tänka, utan känna, känna, känna. På patienter och situationer, känna känslan bakom orden. I yrket som praktiserande läkare har Ulrika Nettelblad lärt sig hur nyttigt det kan vara att ha en viss fingertoppskänsla. Hon berättar i sin krönika. 

1177-läckan: Medhelp polisanmäler journalister

Nyheter 21 FEB 2019 Vårdgivaren Medhelp polisanmäler tidningen Computer Sweden, som i måndags avslöjade att miljoner samtal till 1177 Vårdguiden har legat helt oskyddade på internet.  (1 kommentar)

Annons Annons
bild

Något färre läkemedel till äldre
– men stor variation över landet

Nyheter 21 FEB 2019 Andelen personer som är 75 år och äldre med samtida användning av många olika läkemedel har minskat något. Men de lokala variationerna är stora.

Andning och sondmatning behov som ska ge rätt till assistans

Nyheter 21 FEB 2019 Behov av hjälp med andning och sondmatning ska ses som sådana grundläggande behov som ger rätt till personlig assistans. Det föreslår regeringen i en promemoria.

Idealisk klinisk forskning – som bar frukt

bild

Recension 21 FEB 2019 Vincent är pojken som föddes av en mamma som ursprungligen saknade livmoder. Tiden som foster tillbringade han i en annan kvinnas livmoder intransplanterad i hans mammas kropp. En nyutkommen bok skildrar turerna kring en klinisk forskarbragd i Sverige.

bild

Tillgång på antibiotika ska säkras

Nyheter 21 FEB 2019 Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att säkerställa tillgången på antibiotika för beredskapsändamål. Det har regeringen beslutat.

Läkares kunskaper om papperslösas rätt till vård är dåliga

bild

Nyheter 21 FEB 2019 Kunskapen om papperslösas rätt till vård brister. Det visar en enkätstudie i Västra Götalandsregionen gjord bland läkare som undervisar läkarstudenter.

Två nya studier av kateterablation av förmaksflimmer Kateterablation – mer än bara symtomlindring?

bild

Medicinsk kommentar 21 FEB 2019 Nya studier visar att ablation av förmaksflimmer sannolikt leder till mer än enbart symtomlindring. Patienter med förmaksflimmer och hjärtsvikt tycks ha minst lika stor nytta av ablation som patienter utan hjärtsvikt.

Kammarrätten i Stockholm: Föreskrift om förordnande för AT-läkare är inte laglig

Nyheter 20 FEB 2019 Socialstyrelsens föreskrift ger regionerna rätt att genom särskilt förordnande låta personer utan läkarlegitimation arbeta som läkare. Men så får det inte gå till. Det konstaterar kammarrätten i Stockholm i en ny dom. (2 kommentarer)

Allt färre läkare forskarutbildade

bild

Nyheter 20 FEB 2019 Mellan 2005 och 2017 har andelen forskarutbildade läkare minskat från 20 procent till 17 procent. Det visar statistik från SCB som Läkarförbundet sammanställt. För att motverka trenden vill förbundet att forskningserfarenhet ska värderas högre och generera högre lön. (4 kommentarer)

Åtalad läkare omhäktad – ska undersökas rättspsykiatriskt

Nyheter 20 FEB 2019 Den läkare som är åtalad misstänkt för en rad sexualbrott mot ett stort antal barn ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning och vara fortsatt häktad. Det beslutade Stockholms tingsrätt i dag, onsdag. 

bild

Fler anmälda skador i sjukvården

Nyheter 20 FEB 2019 Vårdskadorna fortsätter att öka, om än inte lika kraftigt som för några år sedan. Det skiljer dock mycket över landet – här kan du se hur det ser ut i din region.

Specialitetsföreningar oroade för svårigheten att rekrytera läkare

Nyheter 20 FEB 2019 Flera specialitetsföreningar varnar för en skriande brist på specialister och oroas för framtiden, enligt en kartläggning som Dagens Medicin har gjort.

Det behövs en specialistutbildning i kognitiv medicin

bild

Debatt 20 FEB 2019 Nedsatt kognitiv funktion ses vid en rad sjukdomar men förbises inte sällan på grund av kunskapsluckor. Specialistutbildning i kognitiv medicin kan ändra på det. Debattörerna argumenterar för kognitiv medicin som basspecialitet och hur innehållet kan utformas. (4 kommentarer)

bild

Snart rena sprutor i hela landet

Nyheter 20 FEB 2019 Allt fler regioner inför sprututbyte för personer som injicerar droger efter att det kommunala vetot slopats. Även i Göteborg – där det länge funnits ett politiskt motstånd mot att dela ut sprutor till missbrukare – har en mottagning nu öppnat.

Annons
Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.
Annons
Annons