Annons Annons
Annons Annons

Förlängt stopp för planerade operationer vid Akademiska

Nyheter 14 OKT 2019 Bristen på förbrukningsartiklar gör att Akademiska sjukhuset ställer in all planerad slutenvård och planerade operationer till och med torsdag.

bild

»Läkaryrket skulle ge mig möjlighet att göra skillnad«

Människor & möten 14 OKT 2019 Dillan Ismail, underläkare på vårdcentral i Uppsala, spelar proffsfotboll samtidigt med deltidsjobbet som läkare. Han agerar som läkare och medicinsk rådgivare för lagkamraterna när situationen kräver. 

Annons Annons
Annons Annons

Fysisk aktivitet kan mätas objektivt med accelerometer Snabb metodutveckling, men mer kompetens krävs för användning fullt ut i klinisk praxis

Översikt 14 OKT 2019 Accelerometrar används i stor utsträckning inom forskning och i viss grad i klinisk verksamhet för att fastställa fysisk aktivitet, men de ställer krav på användarna.

Läkarkontinuiteten brister i Norrbotten

bild

Nyheter 14 OKT 2019 Endast 7 av 29 hälsocentraler i Norrbotten klarar regionens målsättning för läkarkontinuiteten. Det visar siffror som nyhetsbyrån Siren tagit fram.

bild

Dalarna samt Västmanland i stabsläge efter materielbristen

Nyheter 11 OKT 2019 De stora problemen med leveranser av förbrukningsartiklar till sjukvården gör att även Västmanland och Dalarna går upp i stabsläge. Socialstyrelsen ska hålla ett extra samverkansmöten med regionerna. (1 kommentar)

Annons Annons

M och KD vill ha lagstiftning gällande rätt till fortbildning

bild

Nyheter 11 OKT 2019 Två färska motioner i riksdagen vill lagstifta om läkares rätt till fortbildning. Initiativen välkomnas av Läkarförbundet. (1 kommentar)

Hans Rosling hedras med amerikanskt folkhälsocentrum

bild

Nyheter 11 OKT 2019 Den svenska läkaren och professorn Hans Rosling gjorde sig känd globalt för sina engagerande föreläsningar och analyser av folkhälsan i världen. Nu ger han namn åt ett nytt folkhälsocentrum i Seattle.

Annons Annons

»Otydliga besked skapar oroliga patienter som söker sig till både primär- och sekundärvård«

bild

Krönika 11 OKT 2019 Som läkare utbildas man att kartlägga symtom och utreda orsak. Utredningen fortsätter och fortsätter, trots att man alltför ofta träffar patienter med uppenbar icke-somatisk genes till sina besvär. Andreas Skalleberg, ST-läkare i akutsjukvård, berättar i sin krönika hur det kan gå till.   (2 kommentarer)

bild

Tid till kirurgi vid pankreascancer: Svårt att dra slutsatser om väntetid utifrån befintlig data

Debatt 11 OKT 2019 Linda Hauge och kollegor har studerat huruvida tid till operation kan påverka sjukdomsutfallet vid pancreascancer utifrån data från det svenska pankreascancerregistret. Vi har synpunkter på vilka slutsatser man kan dra utifrån den aktuella studien, skriver Cecilia Radkiewicz och medförfattare.

Replik till Cecilia Radkiewicz och medförfattare: Inom kort inleds analyser av det som sannolikt är mest intressant

Debatt 11 OKT 2019 Vår studie är inte avslutad och vi avser inom kort analysera det som sannolikt är mest intressant – överlevnad korrelerad till väntetid till kirurgi, skriver Linda Hauge och medförfattare i denna replik till Cecilia Radkiewicz och medförfattare.

Annons Annons

Ökningen av köns­dysfori hos unga tarvar eftertanke

bild

Medicinsk kommentar 11 OKT 2019 Diagnosen könsdysfori hos unga har ökat mer än 20 gånger på 10 år. Det finns lång erfarenhet av förändring av könstillhörighet för en noga selekterad grupp, men för dem som tillkommit i dagens vidare grupp är långtidsresultaten okända. För att inte skada bör vården överväga om irreversibla åtgärder endast bör göras inom ramen för kliniska studier. (5 kommentarer)

Transsexualism hos barn, ungdomar och unga vuxna, del 1 Multidisciplinärt samarbete har gett bättre kunskapsläge

bild

Översikt 11 OKT 2019 Det finns en lång erfarenhet av transsexualism bland barn och ungdomar. De har ett lidande som bör lindras. Dagens kunskapsläge baseras på tillgänglig vetenskap och beprövad erfarenhet. Transsexualism är troligen en normalvariant av mänskligt beteende och grundläggs tidigt i utvecklingen. (1 kommentar)

bild

Transsexualism hos barn, ungdomar och unga vuxna, del 2 Utredning och behandling kan ge unga bättre livskvalitet och hälsa

Översikt 11 OKT 2019 Utredning och behandling av transsexualism sker i samförstånd med barnen/ungdomarna och föräldrar. Utredningen är flerårig och syftar till att bland dem som söker vård identifiera de barn/ungdomar som har klassiska symtom på transsexualism och som tillhör den grupp som ska ha behandling. (1 kommentar)

bild

Socialstyrelsen har krismöte om akut brist på sjukvårdsmaterial

Nyheter 11 OKT 2019 Socialstyrelsen har gått upp i stabsläge på grund av bristen på sjukvårdsmaterial i flera regioner. Under fredagsförmiddagen hålls ett möte med samtliga regioner i landet med anledning av krisen.

bild

Läkares psykiska ohälsa ska undersökas i forskningsprojekt

Nyheter 11 OKT 2019 Nu sätts läkarnas psykiska ohälsa under lupp. Forskaren Emma Hagqvist ska under tre år studera hur vanligt det är med psykisk ohälsa bland svenska läkare och vad det kostar samhället.

bild

Hälsocentral presenterade sin nätläkarnota på Facebook

Nyheter 10 OKT 2019 I ett Facebook-inlägg berättar Nylands hälsocentral för sina patienter om hur kostnaderna för nätläkare slår direkt mot hälsocentralen. Enligt hälsocentralschefen är syftet att ge patienterna förståelse för systemet. (1 kommentar)

bild

Akademiska stoppar operationer

Nyheter 10 OKT 2019 I går gick Region Uppsala upp i stabsläge på grund av uteblivna leveranser av engångsmaterial. Nu ställer Akademiska sjukhuset in all planerad slutenvård. (3 kommentarer)

Läkare anmäld – vill inte ta patienter med smittsam sjukdom

bild

Nyheter 10 OKT 2019 En allmänläkare har anmälts till Ivo för att utgöra fara för patientsäkerheten, bland annat för att vissa patienter inte är välkomna till läkarens mottagning.

Rättsläkare prisas för sin kritik mot åldersbedömningar

bild

Nyheter 10 OKT 2019 Rättsläkaren Fredrik Tamsen har starkt ifrågasatt Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar av asylsökande. Nu belönas han med Svenska läkaresällskapets etikpris Hippokratespriset.

bild

Klimateffekter från anestesigaser i sjukvården kan minska rejält

Medicinsk kommentar 10 OKT 2019 De halogenerade gaser som används inom anestesin är kraftfulla växthusgaser. Genom att ersätta den mest potenta växthusgasen desfluran med sevofluran kan klimateffekten minska med 73 procent. Klimateffekterna kan också minska genom att använda intravenösa narkosmedel. (5 kommentarer)

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.