Annons
Annons
Annons Annons
bild

Stor risk att BT-platser inte kommer att täcka behoven

Nyheter 14 NOV 2019 Cirka 400 utlandsutbildade behöver göra basttjänstgöring nästa höst, enligt Läkarförbundet. Men regionerna ser ut att erbjuda betydligt färre tjänster. »Det luktar BT-flaskhals lång väg«, säger Gustaf Kallryd från SLF Student utland. (1 kommentar)

BT en het fråga för utlandsstudenterna

bild

Nyheter 14 NOV 2019 De svenska läkarstudenterna i utlandet blir de första som ska göra bastjänstgöring. Frågorna om den nya utbildningstjänsten många.

Annons Annons
Annons Annons
bild

Lancet Countdown: Klimatet slår mot barnens hälsa

Nyheter 14 NOV 2019 Klimatförändringarna drabbar barnen extra hårt. Och när de blivit vuxna kommer hälsoproblemen till följd av koldioxidutsläppen vara större än i dag. Sverige är inget undantag, visar Lancet Countdowns nya rapport.

»Etiskt dilemma« är ofta en fråga om brist i kommunikation

bild

Debatt 14 NOV 2019 En artikel under vinjetten Etik & läkarroll i LT tar upp fyra fall som illustrerar att läkaren måste kunna kommunicera effektivt med sina patienter. Detta är ett nödvändigt villkor och handlar inte, vilken är författarens angreppsvinkel, om etiska överväganden, skriver Lars Breimer.

Replik från Joar Björk: Den goda kommunikationen finns inte alltid där

Debatt 14 NOV 2019 Jag tror fortsatt att de dilemman som beskrivs i min artikel i LT har etisk relevans i sjukvården, skriver Joar Björk i denna slutreplik till Lars Breimer.

Annons Annons

Macchiarini dömd till fängelse

Nyheter 14 NOV 2019 Kirurgen Paolo Macchiarini har dömts till fängelse i Italien för att ha missbrukat sin ställning som läkare. 

Vägen ut ur vårdkrisen går åt vänster

bild

Debatt 14 NOV 2019 Vi har länge varnat för konsekvensen av nedskärningar, privatiseringar och snedfördelning av vårdresurser till de friskaste. Högerns tid vid det vårdpolitiska rodret måste efter NKS-haveriet vara över – vägen framåt går åt vänster, skriver medlemmar i Socialistiska läkare.

Annons Annons

KI stänger filial i Hongkong på grund av oroligheterna

bild

Nyheter 14 NOV 2019 Oroligheterna i Hongkong eskalerar. Nu håller Karolinska institutet sin filial i Hongkong stängd och råder sina utbytesstudenter att resa därifrån.

bild

Behandling via nätet gav gott resultat vid psykisk ohälsa

Nya rön 14 NOV 2019 PORTS, en ny storskalig satsning för digital behandling av ångest och depression i Australien, visade goda behandlingseffekter. I projektet prioriterades individer i ekonomiskt utsatt position och som bodde geografiskt avsides.

bild

Regler för AT-läkare ses över

Nyheter 13 NOV 2019 Socialstyrelsen ska se över sin reglering av allmäntjänstgöringen. Något som både SKL och Läkarförbundet välkomnar. En förhoppning är att det ska bli enklare att få fram AT-platser.

»Möjligheterna att avskilja studenter måste ses över«

bild

Nyheter 13 NOV 2019 Lunds universitet har ännu inte bestämt om de ska överklaga förvaltningsrättens dom om att en våldtäktsdömd läkarstudent får fortsätta sina studier. »Vi måste sätta oss in domen«, säger Maria Björkqvist, utbildningsansvarig på medicinska fakulteten.

bild

Läkarstudenter uppskattar att träna sjukvård över yrkesgränsen

Nyheter 13 NOV 2019 I den nya sexåriga läkarutbildningen finns tydligare mål för interprofessionellt lärande (IPL). Tidigare fick tre läkarutbildningar backning på just detta. Läkartidningen var med när läkar- och sjuksköterskestudenter i Örebro övade tillsammans.

Interprofessionellt lärande i den nya läkarutbildningen

bild

Nyheter 13 NOV 2019 Gemensamma moment för studenter från olika vårdutbildningar ser ut att få mer utrymme på flera utbildnings­orter framöver. Längst har man kommit i Linköping.

Örebro öppnar digital mottagning

bild

Nyheter 13 NOV 2019 I veckan öppnade Region Örebro län sin digitala primärvård. Patienter kan via video få hjälp för bland annat luftvägsbesvär och vissa hudåkommor.

Neurokirurgernas strid – en bromskloss för vetenskapen

bild

Kultur 13 NOV 2019 Den ena konservativ och riskaversiv, den andra radikal och risktagande. De amerikanska neurokirurgerna Harvey Cushing och Walter Dandy blev under förra seklets förra hälft livslånga antagonister inom sin specialitet. Deras konflikt fördröjde tillfälligt neurokirurgins utveckling.  (4 kommentarer)

bild

Domstol: Våldtäktsdömd student får gå kvar på läkarutbildningen

Nyheter 12 NOV 2019 Den tidigare våldtäktsdömda läkarstudenten vid Lunds universitet får fortsätta sina studier. Det har förvaltningsrätten kommit fram till i en dom. (5 kommentarer)

bild

Enkät till medlemmarna ska ge förbundet bättre koll på lönerna

Nyheter 12 NOV 2019 Läkarförbundet har tagit fram en ny löneenkät som nu skickats ut till medlemmarna. Förhoppningen är att enkäten ska bidra till en mer pålitlig, detaljerad och användbar lönestatistik.

Lokalförening vill se fast peng för styrelsens kompetensutveckling

Nyheter 12 NOV 2019 Fastställ belopp som ska gå till kompetensutveckling för Läkarförbundets styrelsemedlemmar. Det föreslås i en motion till årets fullmäktigemöte. Upprinnelsen är höstens debatt om den MBA-utbildning som förbundets ordförande Heidi Stensmyren går.

bild

Effektiva innovationssystem behövs för framtidens sjukvård

Temaartikel 12 NOV 2019 Svensk sjukvård planerar för strukturella förändringar. För att dessa ska kunna ske effektivt behöver ett stort antal innovationer på olika nivåer åstadkommas. Förutsättningarna för innovation i sjukvården har förändrats och nya arbetssätt krävs för att lyckas.

Innovation handlar om att nyttiggöra något nytt och nyttigt

bild

Temaartikel 12 NOV 2019 Vissa problem inom vården kan med fördel lösas genom innovationer som riktas mot grundorsakerna till att skador eller sjukdomar uppstår. Ett exempel är införandet av skyddsbågen i traktorer 1959, som kraftigt minskade dödstalen på grund av vältolyckor.

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.