Annons
Annons
Annons Annons

Region ber om ursäkt för »experimentell metod«

Nyheter 16 NOV 2018 IVO kritiserar en läkare då denne använt en experimentell metod på en höftpatient. Samma metod har använts flera gånger tidigare på sjukhuset och på andra håll i landet.

bild

Härjedalingar får vård i Norge

Nyheter 16 NOV 2018 Invånarna i västra Härjedalen kan nu få akutsjukvård och större operationer i Tynset i Norge, enligt ett nytt avtal. Region Jämtland Härjedalen har sedan tidigare ett avtal för planerad sjukvård i Norge.

Annons Annons

Stort intresse för fadderskap

Nyheter 16 NOV 2018 I januari startar Läkarförbundet ett fadderskapsprogram riktat till utlandsutbildade läkare. Hittills har intresset för att bli fadder varit över förväntan. Det säger Hanna Vihavainen, internationell samordnare och projektledare på Läkarförbundet. (1 kommentar)

bild

»Jobbet som allmänmedicinare är extra roligt på landsbygden«

Människor & möten 16 NOV 2018 Louise Emilsson är allmänläkare på Nysäters vårdcentral i Värmland. Som forskare har hon just fått en av allmänmedicinens prestigefyllda utmärkelser vid WONCA 2018, världskongressen för allmänläkare. 

»Vem kan hjälpa onkologjouren att ta hand om en kissnödig hund?«

bild

Krönika 16 NOV 2018 Jourtjänstgöring på akuten. Ett synnerligen tråkigt besked aktualiserar ett synnerligen ovanligt problem som onkologjouren nära nog går bet på att lösa. Men vad tänkte kandidaten innan han somnade den kvällen? Nina Cavalli-Björkman berättar i sin krönika.

Annons Annons

Komplikation vid koloskopi skiljer sig åt mellan landstingen

bild

Nya rön 16 NOV 2018 Det finns stora skillnader avseende risken att drabbas av en allvarlig blödning eller perforation i samband med en koloskopi beroende på i vilket landsting som koloskopin utförs. Det visar en kohortstudie av alla i Sverige registrerade koloskopier i öppen- och slutenvårdsregistret under åren 2001–2013.

Annons Annons

Även SLF och Sjukhusläkarna vill ha listningstak

bild

Nyheter 15 NOV 2018 Listning på läkare och listningstak saknas. Det tycker både Sjukhusläkarna och Sveriges läkarförbund som lämnat in sina remissvar på betänkandet »God och nära vård«. 

Ökad platsbrist i stora regioner

Nyheter 15 NOV 2018 Överbeläggningarna på svenska sjukhus har fördubblats på fem år. Men det skiljer stort mellan landstingen – i ett är ökningen nästan 50 procent på ett år.

Vårdanalys: Så blir vården personcentrerad

bild

Nyheter 15 NOV 2018 I en ny rapport ger Myndigheten för vård och omsorgsanalys (Vårdanalys) stöd och strategier för hur hälso- och sjukvården kan bli mer personcentrad, baserade på internationell forskning. (1 kommentar)

Annons Annons

Läkarförbundet: Den politiska låsningen är inte bra för vården

Nyheter 15 NOV 2018 Det politiska dödläget är inte bra för den svenska hälso- och sjukvården som är i stort behov av reformer. Det är budskapet från Sveriges läkarförbund när övergångsregeringen nu presenterat sin budget.

Sjukskrivning mer än en försäkringsfråga

bild

Debatt 15 NOV 2018 Försäkringskassan har länge kritiserats för att avslå sjukskrivningar där läkare intygat varierande grad av arbetsoförmåga. En aspekt som sällan eller aldrig diskuteras är att sjukskrivningen faktiskt också är en sjukvårdande åtgärd, skriver Lars Jacobsson. (3 kommentarer)

SGLT2-hämmare kopplade till amputation och diabetisk ketoacidos

bild

Nya rön 15 NOV 2018 I en dansk-svensk registerstudie visades att läkemedelsklassen SGLT2-hämmare, som används mot typ 2-diabetes, var associerad med ökad risk för amputation i nivå med höft eller lägre respektive diabetisk ketoacidos.

Riksrevisionen: Se över processen för sjukskrivning vid psykisk ohälsa

bild

Nyheter 14 NOV 2018 En översyn behövs för att förbättra arbetet med sjukskrivning av patienter med psykisk ohälsa, menar Riksrevisionen.

Nytt system för sjukintyg – läkarförening kräver skadestånd

Nyheter 14 NOV 2018 Systemet för sjukintyg fick läkarföreningen att se rött. Nu kräver de regionen på skadestånd.

Stockholms läkarförening positiv till landstingets schemabesked

Nyheter 14 NOV 2018 Stockholms läkarförening är försiktigt positiv till det blågröna styrets besked om att schemaläggning av läkare i landstinget ska beslutas »i det nära ledarskapet« utifrån verksamhetens och patienternas behov och inte från den politiska nivån.

Spelberoende en aktuell diagnos Snabba internetspel om pengar har stor beroendepotential – KBT ger god effekt

bild

Översikt 14 NOV 2018 Spelberoende är ett allvarligt tillstånd. Ungefär 2 procent av den svenska befolkningen har spelproblem, och varje år tillkommer omkring 100 000 problemspelare. Snabba internetspel om pengar har hög beroendepotential och utgör huvudproblemet för majoriteten av svenska problemspelare. Sjukvård och socialtjänst är sedan den 1 januari 2018 skyldiga att erbjuda utredning och behandling.

4 frågor till Carolina Widinghoff

bild

Författarintervjun 14 NOV 2018 Carolina Widinghoff, doktorand i beroende­medicin med inriktning på spelberoende, Lunds universitet, har tillsammans med Anders Håkansson skrivit en översikt om spelberoende.

Hasardspelberoende i DSM-5 ger nya diagnostiska verktyg Ökar möjligheterna att behandla spelberoende – omregleringen av svensk spelmarknad hjälper till

bild

Medicinsk kommentar 14 NOV 2018 Konsekvenser av en omreglerad spelmarknad för individer med spelproblematik bör förutses och hanteras. Åtgärder behövs för att optimera samverkan mellan vård och socialtjänst och övriga som är ansvariga i frågor som berör problematiskt spelande. (1 kommentar)

bild

Nya regler för antagning till kompletteringsutbildningar

Nyheter 14 NOV 2018 Antagningsreglerna till kompletteringsutbildningarna för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES görs om. Enligt ett nytt urvalskriterium prioriteras de som varit närmast att klara det medicinska kunskapsprovet.

Blågrönt backar om schemaläggning i Stockholms läns landsting

bild

Nyheter 13 NOV 2018 Den blågröna majoriteten i Stockholms läns landsting vill nu »undanröja varje skugga av tvivel« om att frågan om läkares schemaläggning ska skötas lokalt och utifrån verksamhetens och patienternas behov. Det säger finanslandstingsråd Irene Svenonius (M).

Annons
Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons
Annons