Annons
Annons

Etiska regler ut på remiss

Nyheter 20 FEB 2017 Läkarförbundet vill uppdatera sina etiska regler och föreslår i en remissversion förenklade formuleringar samt en ny regel om säkerhet, integritet och öppenhet vid forskning på människor. (1 kommentar)

Lex Maria-anmälan snart digital

Nyheter 20 FEB 2017 Det anmäls för lite anmälningar enligt lex Maria. Det menar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som också berättar att anmälningarna från och med i sommar kan göras digitalt.

Annons Annons

Uppdaterad kunskap om vätskebehandling

bild

Recension 20 FEB 2017 En ny utgåva av »Clinical fluid therapy in the perioperative setting« var efterlängtad eftersom boken samlar uppdaterad kunskap på ett ställe. Samtidigt blir utmaningen i att samla föränderlig vetenskap och klinisk praxis i bokform ibland uppenbar, skriver recensenten.

Konkurrensverket säger
nej till förslag om vinsttak

Nyheter 20 FEB 2017 Går emot Ilmar Reepalus välfärdsutredning.

Vårdplatsbrist vanligt bland
lex Maria-anmälda dödsfall

Nyheter 20 FEB 2017 Bakom 13 av 55 dödsfall som lex Maria-anmäldes förra året låg vårdplatsbrist eller hög arbetsbelastning. (1 kommentar)

Annons Annons

KI:s konsistorium föreslår Ole Petter Ottersen till ny rektor

Nyheter 20 FEB 2017 Styrelsens beslut, som togs i dag, var väntat.

Annons Annons

SLF har nu 50 000 medlemmar

Nyheter 20 FEB 2017 Nu är sammanställningen för fjolåret klar. Läkarförbundet har drygt 50 800 medlemmar.

Vårdförloppet
för blåscancer
bör omvärderas

bild

Debatt 20 FEB 2017 Makroskopisk hematuri bör utredas utan fördröjning. Att tiden från remiss till diagnos bör vara högst fyra dagar har dock inget stöd i de studier som åberopas i det nationella vårdprogrammet, skriver Hans Hedelin och Sten Holmäng.

Nya riktlinjer för fettlever fokuserar
på tidig upptäckt

bild

Kommentaren 20 FEB 2017 Fettlever har blivit världens vanligaste leversjukdom. Nya riktlinjer från tre stora europeiska organisationer presenterades nyligen. I riktlinjerna rekommenderas flera insatser för riskgrupper. I Sverige kan riskstratifiering med icke-invasiva system för att identifiera patienter med hög risk för skrumplever vara en väg framåt.

Annons Annons

Danderyds sjukhus backar från kritiserat antibiotikabeslut

bild

Nyheter 17 FEB 2017 Efter hård kritik ändrar Danderyds sjukhus sitt beslut att använda en bredare antibiotika till följd av sjuksköterskebrist. (2 kommentarer)

Stockholms läns landsting: Nytt jouravtal skjuts på framtiden

Nyheter 17 FEB 2017 Stockholms läkarförening varnade för kaos när landstinget sa upp de lokala jour- och beredskapsavtalen. Nu har landstinget skjutit upp införandet av det nya avtalet från april till sista augusti.

Uppgifter från Amnesty: Läkare torterade fångar i syriskt fängelse

Nyheter 17 FEB 2017 I en ny rapport från Amnesty International avslöjas att tusentals fångar dött från omfattande tortyr och att cirka 13 000 fångar avrättats genom hängning mellan 2011 och 2015. De läkare, som skrev dödsattesterna, fick bara uppge två dödsorsaker: hjärtsvikt eller respiratorisk svikt.

Skyddsombud kräver åtgärder mot slarv med diarieföring

bild

Nyheter 17 FEB 2017 Slarv med dokument som rör medarbetarnas säkerhet är oacceptabelt, menar huvudskyddsombudet i Region Uppsala – som kräver att Arbetsmiljöverket griper in.

bild

Nationell strategi för behandling vid tryckfallssjuka efterlyses

Fallbeskrivning 17 FEB 2017 Tryckfallssjuka kan drabba även den som dyker på ett säkert sätt. I artikeln beskrivs hur tre dykare med neurologiska symtom framgångsrikt behandlats på ett för svenska förhållanden nytt sätt. (2 kommentarer)

Ja till att föra in rotavirusvaccin
i barnvaccinationsprogrammet

Nyheter 17 FEB 2017 Rotavirusvaccin uppfyller smittskyddslagstiftningens kriterier och kan föras in i nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Det meddelar Folkhälsomyndigheten som utrett frågan.

Majoriteten får återbesök i tid – med stora skillnader över landet

Nyheter 17 FEB 2017 65 procent av patienterna inom den specialiserade vården får återbesök inom måltiden. Men de regionala skillnaderna är stora – i Västerbotten får exempelvis bara 20 procent av patienterna återbesök i tid.

Kraftig ökning av antibiotikaresistens bland förskolebarn

bild

Nyheter 17 FEB 2017 Andelen förskolebarn i Uppsala som bär på ESBL-bildande tarmbakterier har ökat kraftigt mellan 2010 och 2016. Resultaten presenteras i en ny avhandling från Uppsala universitet. (1 kommentar)

bild

Bättre skolresultat och minskad frakturrisk med daglig skolidrott

Nya rön 17 FEB 2017 Införande av skolidrott varje dag innebar först en övergående ökad risk för att drabbas av fraktur. För varje år avklingade dock risken, så att man efter 8 år med daglig skolidrott hade halverad frakturrisk. Daglig skolidrott förbättrade dessutom pojkars skolprestationer. Det visar en ny avhandling.

Debattörer: Socialstyrelsen var partisk om nationella riktlinjer

Nyheter 16 FEB 2017 Partiskhet och toppstyrning har kännetecknat arbetet med att ta fram de nya riktlinjerna för vård vid ångest och depression. Det skriver tre debattörer, som varit med om att ta fram riktlinjerna, i Svenska Dagbladet. (5 kommentarer)

Personalen ber IVO granska Sahlgrenskas akutmottagning

bild

Nyheter 16 FEB 2017 18 läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på Sahlgrenska universitetssjukhuset har skrivit ett brev till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och påtalat brister i patientsäkerheten på akutmottagningen. Det rapporterar Göteborgs-Posten, GP. (2 kommentarer)

Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons