Annons
Annons Annons

IVO varnar för operationsmetod

bild

Nyheter 19 JUL 2019 Efter ett fall i Jönköping, där en patient drabbats en aortaskada, varnar nu Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för användande av en så kallad Veress-nål och laparaskopisk kirurgi.

bild

Ny behandlingsregim kan bli möjlig vid infektiös endokardit

Medicinsk kommentar 19 JUL 2019 Intravenös antibiotikabehandling följd av peroral är säker för utvalda patienter med infek­tiös endokardit. Peroral behandling ska i nuläget ske med två antibiotikapreparat under strukturerad uppföljning. Formerna för antibiotikabehandling vid endokardit kommer i framtiden sannolikt att variera.

Annons Annons
Annons Annons

Lena Carlsson blir sjukhusdirektör i Västernorrland

bild

Nyheter 19 JUL 2019 Läkaren Lena Carlsson blir ny sjukhusdirektör i Region Västernorrland. Sedan i höstas har hon varit tillförordnad sjukhusdirektör och förvaltningschef för specialistvården.

bild

Nytt centrum planeras för experiment med stora djur

Nyheter 18 JUL 2019 Ett nytt centrum för kliniska och experimentella studier i så kallade stordjursmodeller planeras nu i Sverige. Enligt en ansökan till Vetenskapsrådet om medel räknar man med användare från alla medicinska centrum i landet – men också från läkemedelsföretag.

Yrkesföreningar ska ge chefskurser för läkare på alla nivåer

bild

Nyheter 18 JUL 2019 För att fler läkare ska kliva fram och bli chefer i sjukvården startar yrkesföreningar inom Läkarförbundet en ny chefs- och ledarskapsutbildning i tre steg. Tanken är att de som går verksamhetschefskursen ska utses som mentorer till dem som går steg ett och två, säger Tina Crafoord, ordförande i Chefsföreningen. (5 kommentarer)

Annons Annons

Myokard­ischemi påvisades vid PET med O-15-vatten

bild

Fallbeskrivning 18 JUL 2019 Myokardskintigrafi kan vara otillräckligt för att påvisa ischemi och innebär inte obetydlig mängd strålning. Positronemissionstomografi, företrädesvis med isotopen 15O-vatten, medger kvantitativ bestämning av myokardperfusion.

Fler med depression ska få transkraniell magnetstimulering

bild

Nyheter 18 JUL 2019 Transkraniell magnetstimulering av hjärnan vid depression är nu på väg att införas på fler håll i landet, rapporterar Sveriges Radio. (1 kommentar)

Annons Annons
bild

Ebolautbrott bedöms som ett internationellt nödläge

Nyheter 18 JUL 2019 Ebolautbrottet i östra Kongo har pågått i snart ett år. Nu har Världshälsoorganisationen (WHO) beslutat att klassa utbrottet som ett internationellt nödläge.

bild

Stor oro för neddragning av vårdplatser i Skaraborg

Nyheter 17 JUL 2019 Oron är stor inför det omfattande sparpaket som Skaraborgs sjukhus står inför. Det kan innebära att var femte vårdplats försvinner. Flera läkare varnar för att välfungerande kliniker riskerar att slås sönder och att läkare kommer att säga upp sig.

bild

Genetiska vägledare vill ha masterutbildning i Sverige

Debatt 17 JUL 2019 Ökad tillgång till och användning av genetiska test leder till ökade behov av genetisk vägledning. Det skriver Svensk förening för genetiska vägledare, som vill att det skapas en masterutbildning i genetisk och genomisk vägledning i Sverige samt att professionen blir erkänd som vårdyrke.

Annons Annons
bild

Vårdgivare anmälde inte allvarliga förlossningsskador

Nyheter 17 JUL 2019 10 av 15 granskade förlossningsverksamheter anmälde vid något eller några tillfällen inte allvarliga vårdskador till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) förra året.

»Samarbetet mellan vård och forskning måste bli bättre«

bild

Nyheter 17 JUL 2019 Tydligare koppling mellan vård och forskning krävs för att ge patienter snabbare tillgång till ny behandling. Det skriver företrädare för flera stora forskningsfinansiärer på Dagens Nyheters debattsida.

Skyltmiss kostade 200 000 kronor

bild

Nyheter 17 JUL 2019 Region Uppsala godkände en beställning av ny skyltning vid hissarna i Akademiska sjukhusets nybyggda 100-hus till en kostnad på över 200 000 kronor. Detta trots att skyltning redan var uppsatt. Det rapporterar P4 Uppland. (3 kommentarer)

bild

Många står i kö för hiv-profylax

Nyheter 16 JUL 2019 Intresset för hiv-behandling i förebyggande syfte är större än väntat, enligt läkare på Södersjukhuset i Stockholm. 

Apropå! Att skriva ansökan om tid för att skriva ansökan

bild

Debatt 16 JUL 2019 Enligt en annons kan forskande kliniker nu ansöka om anslag för att under en vecka skriva forskningsansökningar. Samtidigt finns studier som visar att forskare i medicinsk vetenskap i snitt ägnar 10 år av sina liv åt att skriva ansökningar. Det konstaterar läkarna och forskarna Dorota Religa och Björn Johansson. (1 kommentar)

Anorexi både en psykiatrisk och metabol sjukdom

bild

Nyheter 16 JUL 2019 En stor internationell studie stärker bilden av att anorexi verkar vara en både metabol och psykiatrisk sjukdom. Bakom fynden står bland annat forskare vid Karolinska institutet.

bild

Abortmotståndare sållas bort vid anställningen på kvinnoklinik

Nyheter 16 JUL 2019 Nya medarbetare på kvinnokliniken i Karlskrona får numera ange om de vill medverka vid aborter i sitt anställningskontrakt. På så sätt sållas abortmotståndare bort redan från början.

Kritik för otillräcklig tillsyn av patient med hög självmordsrisk

bild

Patientsäkerhet 16 JUL 2019 Patient med självmordstankar lämnades ensam med tillsyn var 15:e minut. Kort därefter suiciderade patienten.

bild

JO: Psykakuten är för liten

Nyheter 15 JUL 2019 Psykakuten vid Östra sjukhuset i Göteborg är underdimensionerad – det konstaterar Justitieombudsmannen efter en inspektion. Regionen uppmanas nu att se till att det finns tillräckligt med personal för att kunna ha koll på patienterna, som ibland kan uppgå till ett 30-tal samtidigt.

bild

Standardiserade vårdförlopp för tio sjukdomsområden nästa år

Nyheter 15 JUL 2019 Hjärtsvikt, reumatoid artrit och stroke hör till sammanlagt tio sjukdomsområden som får standardiserade vårdförlopp nästa år. Och fler är på gång.                                   

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.