Annons Annons
Annons Annons
bild

12 regioner har inte infört primär screening för HPV

Nyheter 25 MAR 2019 Det går fortsatt trögt med införandet av det nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer. Bara nio regioner har hittills infört primär screening för HPV för kvinnor över 30 år, enligt en kartläggning.

Apropå! Varför är förespråkarna för diagnosen skakvåld tysta i debatten?

bild

Debatt 25 MAR 2019 Är förespråkare för diagnosen skakvåld inte längre övertygade om att triaden kan användas som medicinsk diagnostik för att bevisa skuld bortom rimligt tvivel, eller menar de fortfarande att den är ett säkert bevis för att en skakning ägt rum? I så fall bör de bekänna färg i debatten, skriver Knut Wester.

Annons Annons
Annons Annons
bild

Datainspektionen ska granska journalåtkomst hos vårdgivare

Nyheter 25 MAR 2019 Datainspektionen ska undersöka vem som kan se vad i journalsystemen hos åtta vårdgivare samt om systemens loggar är tillräckligt bra för att spåra otillåten åtkomst. Bland vårdgivarna som granskas ingår fyra universitetssjukhus och ett nätläkarbolag.

BUP-chefer vill att fler tar ansvar för psykisk ohälsa

bild

Nyheter 25 MAR 2019 Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga. Det är ett problem som den specialiserade barnpsykiatrin inte klarar ensamt – hela samhället måste engageras, enligt 28 chefer inom barn- och ungdomspsykiatrin.

»Laurell« är tillbaka för tionde gången

bild

Recension 25 MAR 2019 På svenska och anpassad efter förhållanden i Norden är klassiska »Laurells« nu utgiven i sin tionde upplaga. Referensverket i klinisk kemi har blivit större och tyngre, vilket är ett gott tecken på att klinisk kemi växer och utvecklas, skriver Läkartidningens anmälare.

Annons Annons

»Jamen, hur svårt kan det vara? Det är väl klart att Ali behöver sitt insulin«

bild

Krönika 25 MAR 2019 Om en person med diabetes har fått avslag på sin asylansökan, och dokumentet som berättigar till subventionerat insulin har slutat gälla, blir det läkarens problem att säkra kontinuiteten i den livsnödvändiga behandlingen. Sophia Rössner berättar om en utmaning i vardagen på diabetesmottagningen.

Sjuksköterskor flyr intensivakuten på Nya Karolinska

bild

Nyheter 25 MAR 2019 En stor del av de fast anställda sjuksköterskorna vid intensivakuten på Nya Karolinska Solna säger upp sig. Bakgrunden är ett stort missnöje med ett nytt arbetstidsavtal.

Annons Annons

Olika tillstånd av pulmonell hypertension ska inte förväxlas

bild

Medicinsk kommentar 25 MAR 2019 Studier med PAH-läkemedel har visat skadliga effekter vid pulmonell hypertension på basen av vänstersidig hjärtsjukdom. Sådan underhållsbehandling ska därför undvikas.

Fikru Maru svarar nu på kritiken

Nyheter 22 MAR 2019 Fikru Maru har »haft som mål att kunna erbjuda operationer åt så många som möjligt« och ansträngt sig för att hålla nere priserna. Så kommenterar den svenske hjärtläkaren den kritik som framkommit mot honom och tidigare operationer av pacemakrar på det hjärtsjukhus som han driver i Etiopien.

bild

Läkaren Fikru Maru kritiseras för sina operationer med pacemaker

Nyheter 22 MAR 2019 Den svenske läkaren Fikru Maru får nu kritik för verksamheten på sitt hjärtsjukhus i Etiopien. Patienter har fått pacemakrar från avlidna, utan att känna till det, skriver Expressen. Fikru Maru säger att det hänt, men inte längre görs.

Annons Annons

Vårdkoncern startar utredning efter avslöjande om ogifta kvinnor

bild

Nyheter 22 MAR 2019 Det svenska vårdföretaget GHP har fått kritik för att ett av sjukhusen de driver utomlands rapporterar ogifta gravida kvinnor till polisen. Nu ska GHP se över hur mänskliga rättigheter efterlevs på sjukhusen.

Huvudskyddsombud: »Dags att staten tar över Akademiska«

bild

Nyheter 22 MAR 2019 Anna Rask-Andersen, huvudskyddsombud för läkarna i Region Uppsala, menar att det krävs mer än fler vårdplatser för att komma tillrätta med de allvarliga problemen vid Akademiska sjukhuset. Nu föreslår hon att sjukhuset förstatligas.

Sjukhusledningen lovar fler vårdplatser på Akademiska

bild

Nyheter 22 MAR 2019 Det ska bli 21 fler vårdplatser på Akademiska sjukhuset under de närmaste månaderna. Det beskedet ger sjukhusledningen efter att skyddsombud vid akuten larmat om stora problem.

bild

Karolinskas styrelse: Det ska bli färre chefer och administratörer

Nyheter 22 MAR 2019 För många chefer, otydlig ansvarsfördelning och krångliga beslutsvägar. Det är några av problemen som den nya organisationen vid Karolinska universitetssjukhuset fört med sig. Det skriver företrädare för sjukhusets styrelse i en debattartikel.

Hon berättar om en tid då sjukvården inte tog kvinnor på allvar

bild

Människor & möten 22 MAR 2019 Annika Forssén arbetade som distriktsläkare i Luleå under 1980-talet och såg då hur missförstådda många kvinnor blev i vården. Tillsammans med kollegan Gunilla Carlstedt bestämde hon sig för att djupintervjua äldre kvinnor för att öka kunskapen om kvinnors arbete i ett långtidsperspektiv. 

Fysisk funktion hos äldre – nuvarande och tidigare aktivitet har betydelse

bild

Nya rön 22 MAR 2019 En studie visar att nuvarande och tidigare motionsvanor, oberoende av varandra, har betydelse för fysisk funktionsförmåga hos äldre. Detta innebär att en fysiskt aktiv livsstil som äldre är kopplad till en positiv fysisk funktionsförmåga, även om motionsvanor tidigare i livet varit bristande.

Visselblåsare nekas prövning i kammarrätten

bild

Nyheter 21 MAR 2019 Kammarrätten i Stockholm kommer inte att pröva målet där visselblåsare i Macchiarini-ärendet vill överklaga ett beslut om forskningsfusk. Nu ska stiftelsen Centrum för rättvisa hjälpa dem att driva frågan till högsta instans.

CSN stoppar utbetalningar till läkarstudenter i Bulgarien

bild

Nyheter 21 MAR 2019 CNS har beslutat att med omedelbar verkan stoppa utbetalningar av studiemedel till sju studenter som pluggar till läkare i Bulgarien. Alla saknar betyg för att kunna läsa till läkare.

bild

Vaccin mot rotavirus till alla barn

Nyheter 21 MAR 2019 Från och med i höst kommer vaccin mot det smittsamma rotaviruset ingå i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Det har regeringen nu beslutat. (1 kommentar)

bild

Grönt ljus för ny läkarutbildning

Nyheter 21 MAR 2019 Efter sex års väntan är det klart: det blir en ny sexårig läkarutbildning som ger läkarlegitimation direkt. Det beslutade regeringen under torsdagen. Som väntat skjuts starten upp ett år till hösten 2021.

Annons Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.
Annons Annons