Annons
Annons
Annons

Skärpt straff för brott mot etikprövningslagen föreslås

Nyheter 15 DEC 2017 Straffet för att uppsåtligen bryta mot etikprövningslagen skärps till två år, och preskriptionstiden förlängs till fem år. Det föreslår regeringens utredare av regelverken för forskningsetik.

Regeringen lägger fram förslag om en skärpt vårdgaranti

bild

Nyheter 15 DEC 2017 Regeringen föreslår en förstärkt vårdgaranti i primärvården som innebär att en första medicinsk bedömning ska göras inom tre dagar – men det behöver inte vara en läkare som gör den.

Annons Annons

Behandla emfysem med ventiler effektivt

bild

Nya rön 15 DEC 2017 Med rätt urval av patienter med emfysem kan behandling med ventiler få en stor förbättring av lungfunktion och livskvalitet, enligt en studie som bekräftar tidigare fynd.

Universiteten svarar på #utantystnadsplikt: »Allas vårt ansvar att stoppa sexuella trakasserier«

bild

Nyheter 14 DEC 2017 I uppropet #utantystnadsplikt, undertecknat av över 10 400 kvinnliga läkare och läkarstudenter, riktades en fråga till bland annat landets medicinska fakulteter om vilka konkreta åtgärder som ska vidtas för att stoppa diskriminering och motverka tystnadskultur. Nu har fakultetsledningarna samlat sig till ett svar.

Beslut i dag: Uppsala ska husera nya Etikprövningsmyndigheten

Nyheter 14 DEC 2017 Nu står det klart att den nya och mer centralt samordnade myndigheten för etikprövning kommer att få sitt säte i Uppsala. Det meddelade regeringen på torsdagen.

Stort underskott för Jämtland Härjedalen

bild

Nyheter 14 DEC 2017 Region Jämtland Härjedalen ser ut att få ett underskott på 220 miljoner kronor i år, trots att akuta åtgärder satts in. Både kostnaderna för inhyrd personal och övriga personalkostnader har ökat rejält.

Annons Annons

Körkortsintyg – ett (o)lämpligt uppdrag för barnläkarna?

bild

Debatt 14 DEC 2017 Landets körskolor bör kunna få tillstånd att bedöma lämplighet i trafiken gällande personer med neuropsykatriska diagnoser. De har de experter på trafikbeteende, kunskaper och omdöme etc som krävs. Detta bör inte vara en uppgift för barnläkare och barnpsykiatrer. Det anser Peter Gottfarb och medförfattare.

Västerbottens läns landsting ska halvera hyrläkarkostnader 2018

Nyheter 14 DEC 2017 Under onsdagen klubbades resten av sparpaketet – totalt 160 miljoner kronor – för 2018 igenom i Västerbottens läns landsting. Nästa år ska kostnaderna för hyrläkare halveras.

Två av tre med bröstcancer valde mutationstestning när alla erbjöds

bild

Nya rön 14 DEC 2017 Resultaten från avhandlingen har bidragit till att skriftlig information ska ersätta den vanliga genetiska vägledningen före BRCA-testning hos bröstcancerpatienter i södra sjukvårdsregionen.

Annons Annons

Kraftigt förkortad medellivslängd för unga som gjort självmordsförsök

bild

Nya rön 14 DEC 2017 20-åriga män som gjort ett första självmordsförsök har 18 år kortare förväntad återstående medellivslängd än den övriga befolkningen, och 20-åriga kvinnor som försökt ta sitt liv förväntas leva 11 år kortare.

bild

Avancerad barnkirurgi – här är sjukhusen som får uppdraget

Nyheter 13 DEC 2017 Det blir Skånes universitetssjukhus och Karolinska universitetssjukhuset som får riksuppdraget att utföra viss avancerad barn- och ungdomskirurgi. Det stod klart efter Rikssjukvårdsnämndens sammanträde på onsdagen.

bild

Personcentrerad vård i fokus för nya riktlinjer vid demenssjukdom

Nyheter 13 DEC 2017 För att möta behoven av vård och omsorg för personer med demenssjukdom – en patientgrupp som väntas öka kraftigt kommande år – krävs ett multiprofessionellt arbetssätt samt långsiktig och kontinuerlig utbildning. Det konstaterar Socialstyrelsen i uppdaterade nationella riktlinjer.

Första förslagen om framtidens sjukvård börjar ta form

bild

Nyheter 13 DEC 2017 Regeringen har nu beslutat om en lagrådsremiss innehållande förslag från det delbetänkande som utredaren Anna Nergårdh lämnade tidigare i år. Det exakta innehållet i lagrådsremissen väntas bli offentligt inom kort.

Riktlinjer för handläggning av sena aborter börjar närma sig

Nyheter 13 DEC 2017 Nu tar Svensk förening för obstetrik och gynekologi och Barnmorskeförbundet ytterligare ett steg mot gemensamma riktlinjer för vad som ska gälla vid sena aborter. Planen är att lämna ett förslag till Socialstyrelsen i februari.

Oroande ökning av psykisk ohälsa bland barn och ungdomar

bild

Nyheter 13 DEC 2017 På tio år har det blivit dubbelt så vanligt att barn mellan 10 och 17 år lider av psykisk ohälsa. Även för unga vuxna har en alarmerande ökning skett, enligt Socialstyrelsen. (1 kommentar)

Tyngd på KBT i nya riktlinjer för depression och ångestsyndrom

Nyheter 13 DEC 2017 Det behövs en kraftig ökning av tillgången på psykologisk behandling. Det skriver Socialstyrelsen i de uppdaterade nationella riktlinjerna för ångest och depression som presenterades på onsdagen. (1 kommentar)

Smer efterlyser uppdatering av föråldrad lag

bild

Nyheter 13 DEC 2017 Gentekniken utvecklas i rasande fart men etiken och juridiken hänger inte med. Nu efterlyser Statens medicinsk-etiska råd en utredning för att se över lagstiftningen på området.

Torax asymmetri kan ha gett högerhänta evolutionär fördel

bild

Debatt 13 DEC 2017 Varför är 9 av 10 högerhänta? Det är en av vetenskapens gåtor. Men handen på hjärtat – kanske har du svaret just där? Kan torax asymmetri ha gett högerhänta en evolutionär fördel?

Höga kostnader för inhyrd personal ger rekordstort sparkrav

bild

Nyheter 12 DEC 2017 Västerbottens läns landsting står inför ett rekordstort sparkrav nästa år – där minskning av hyrpersonal är en stor del. Anledningen är en skenande kostnadsutveckling på både sjukhus och inom primärvården.  (4 kommentarer)

bild

AI hjälper läkare leta frakturer

Nyheter 12 DEC 2017 I vår får ortopeder och radiologer sällskap av artificiell intelligens på Danderyds sjukhus. Då startar ett pilotprojekt där datorn ska tolka röntgenbilder.

Annons
Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons
Annons