Annons
Annons Annons

Uppföljningstiden ska halveras vid positivt HPV-test

bild

Nyheter 13 DEC 2018 Efter nyheten om att livmoderhalscancer ökar hos kvinnor med normalt cellprov ändras nu rekommendationen. Det innebär tätare uppföljning av dem med positivt HPV-test och normalt cellprov vid screening i det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention.

Svensk studie: Julen riskabel tid för hjärtat

bild

Nyheter 13 DEC 2018 Risken för hjärtinfarkt var förhöjd under julafton – och nådde en topp klockan 22 på kvällen – i en omfattande svensk registerstudie som publiceras i tidskriften British Medical Journal. 

Annons Annons
Annons Annons

Kommentar i debatten om intagnings-CTG: Inget stöd för intagnings-CTG hos lågriskgravida

bild

Debatt 13 DEC 2018 Värdet av intagnings-CTG hos lågriskgravida har enligt studier hittills inte bevisats. I ett debattinlägg i Läkartidningen görs en annan bedömning utifrån en studie med allvarliga metodologiska brister, skriver Ulla Waldenström i denna replik i debatten.

Replik angående intagnings-CTG: Målet att få status vid ankomsten

Debatt 13 DEC 2018 Om man läser originalstudien mer noggrant bör man inse att målet med intagnings-CTG är att få ett status på fostret direkt vid ankomsten till förlossningen, skriver Lizza Parts och Pelle G Lindqvist i en replik på ett debattinlägg i LT av Ulla Waldenström. 

Läkarförbundet positivt till nya statsbudgeten

bild

Nyheter 12 DEC 2018 Men kömiljarden måste »användas klokt«, säger ordföranden Heidi Stensmyren. (1 kommentar)

Annons Annons

Två kömiljarder med M:s och KD:s budget

bild

Nyheter 12 DEC 2018 Mer pengar till landstingen. En förstärkt kömiljard som omfattar bland annat diagnostik, återbesök och rehabilitering. Det är ett par av förslagen i den gemensamma M- och KD-budgeten för 2019 som riksdagen röstade igenom i dag.

Flera positiva till att utredning återupptas

bild

Nyheter 12 DEC 2018 Både Statens medicinsk-etiska råd och visselblåsarna i Macchiarini-ärendet reagerar positivt på gårdagens beslut att delar av förundersökningen mot kirurgen Paolo Macchiarini nu återupptas.

Annons Annons
bild

Vårdanalys kartläggning av akutsjukvården: Icke-legitimerade läkare utan handledning på två av fem akuter

Nyheter 12 DEC 2018 Behandlingsmöjligheterna skiljer sig åt mellan Sveriges akutsjukhus. Det är även otydligt vad landstingen förväntar sig av sjukhusen. Det visar en ny rapport från Vård och omsorgsanalys, Vårdanalys.

Kirurgin utförs av fromma kirurger med höga förhoppningar

bild

Debatt 12 DEC 2018 Författarna till en debattartikel i LT slår in öppna dörrar när de förklarar att mortaliteten efter kirurgi i Sverige är så låg att det statistiskt är omöjligt att visa på att »sällankirurger« kan utföra operationer med samma resultat som »ofta(?)kirurger«, replikerar Jacob Freedman. (1 kommentar)

Blekingesjukhuset stänger avdelning: »Nödlandning«

Nyheter 12 DEC 2018 Men antalet vårdplatser påverkas inte, enligt sjukhuschefen.

Filosofins tröst i patientarbetet

bild

Recension 12 DEC 2018 Filosofiskt perspektiv på kunskap kan underlätta läkarens vardagsslit i kliniken och öka såväl arbetsglädjen som patienttillfredsställelsen, påstår Olle Hellström, pensionerad allmänläkare, efter att ha läst en bok som gör upp räkningen med pedanternas världsherravälde.

Liten ökning i betygskrav för läkarprogrammet

bild

Nyheter 11 DEC 2018 Betygen som krävs för att komma in på landets läkarprogram har i genomsnitt höjts något inför vårterminen 2019. Kraven när det gäller högskoleprovet har dock fortsatt att sjunka.

bild

Delar av förundersökningen mot Macchiarini ska öppnas på nytt

Nyheter 11 DEC 2018 Efter närmare ett års granskning har överåklagare Mikael Björk i dag beslutat att förundersökningen i Macchiarini-ärendet ska återupptas för två av patienterna. Enligt överåklagaren är Paolo Macchiarini nu är skäligen misstänkt för två fall av grovt vållande till kroppsskada. (1 kommentar)

Socialstyrelsen: Vården vid astma och KOL måste bli bättre

bild

Nyheter 11 DEC 2018 En utvärdering som Socialstyrelsen har gjort visar att vården måste bli bättre på att upptäcka patienter med astma och KOL och erbjuda rökavvänjning.

bild

Nobelpristagare fikade hos SLF

Nyheter 11 DEC 2018 Läkarförbundet bjöd in Nobelpristagaren James P Allison på en medicinsk svensk fika, där han också fick träffa svenska representanter för områdena onkologi och immunologi.

Angående medicinsk kommentar om smärtutbildning: Visst undervisas
det om smärta i
Umeå och vid KI

bild

Debatt 11 DEC 2018 I en medicinsk kommentar i LT rapporterar författarna att smärtundervisningen varierar i både i tid och omfattning vid läkarutbildningarna i landet. För Umeås och KI:s del uppges att smärtundervisning saknas helt. Så är det inte, skriver Britt-Marie Stålnacke et al.

bild

Vaccinationer i barndomen ledde inte till en ökad risk för allergier

Nya rön 11 DEC 2018 Det finns föräldrar som känner tveksamhet kring barnvaccinationsprogrammet av rädsla för att vaccinationer kan ha bidragit till ökningen av allergier hos barn. Men en ny studie ger inget stöd för att den ökning av allergier som ses hos barn och unga har samband med vaccination.

bild

Forskare: Kalla tillbaka kvinnor med positivt HPV-test snabbare

Nyheter 10 DEC 2018 Kvinnor med positivt HPV-test men normalt cellprov vid screening bör kallas snabbare till ny provtagning än vad som rekommenderas i dag. Den slutsatsen drar svenska forskare bakom en ny studie.

bild

Jubel när Mukwege mottog priset

Nyheter 10 DEC 2018 Åhörarna i Oslo rådhus gav den kongolesiske läkaren Denis Mukwege och hans medpristagare Nadia Murad stående ovationer under flera minuter när de i dag mottog sina fredspris.  (2 kommentarer)

WMA-president lyfter fram läkares roll i klimatfrågan

bild

Nyheter 10 DEC 2018 Läkare har en unik möjlighet att påverka utvecklingen mot ett mer klimatvänligt samhälle. Det skriver presidenten för World Medical Association i en Forbes-artikel.

Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons