Annons
Annons
Annons Annons
bild

Primär hyperhidros inverkar negativt på livskvaliteten

Nya rön 20 APR 2018 Primär hyperhidros påverkar livskvaliteten negativt, och stigma, okunskap om svettningarna och bemötandet i unga år kan orsaka en fördröjning i kontakten med sjukvården. Det visar en  avhandling där man undersökt förekomsten av primär hyperhidros och dess påverkan på livskvalitet. (2 kommentarer)

»Men det känns ju redan lite bättre, nu när doktorn är här«

bild

Krönika 20 APR 2018 I samtalet mellan läkare och patient kan en avgrund av oförståelse breda ut sig, när ingen förklaring gör något begripligt. För andra känns det direkt lite bättre »nu när doktorn är här«. Ulrika Nettelblad minns några patientmöten.

Annons Annons

Kry anmäler misstänkta sexuella övergrepp mot barn till IVO

Nyheter 20 APR 2018 Den digitala vårdgivaren Kry lex Maria-anmäler 13 videoundersökningar av barn, gjorda av den läkare som sedan tidigare är misstänkt för flera fall av sexuella övergrepp mot barn runtom i landet.

Fusk med fakturor blir polisärende

bild

Nyheter 20 APR 2018 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting har polisanmält en privat psykiatrisk verksamhet efter misstankar om systematiskt fakturafiffel.

Konkurrens mellan tidskrifter en orsak till Macchiariniskandalen

Nyheter 20 APR 2018 Konkurrens, tidspress och en stark önskan att stärka varumärket ökar risken för att forskare, institutioner och forskningstidskrifter tummar på etiken och den kritiska granskningen av vetenskapliga rön. Det framgår av en färsk studie från Linköpings universitet.

Annons Annons

Göran Stiernstedt ny ordförande för tre Stockholmssjukhus

bild

Nyheter 20 APR 2018 Alliansen i Stockholms läns landsting föreslår Göran Stiernstedt, aktuell som vårdutredare åt regeringen, till ny ordförande för landstingets gemensamma styrelse för Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus.

Annons Annons

Nya Karolinska byggs om för 30 miljoner

bild

Nyheter 20 APR 2018 Lokalerna för strålbehandling vid Nya Karolinska Solna måste anpassas till ny upphandlad medicinsk utrustning. Dessutom ska sterilcentralen göras om och ytterligare utrustas för att öka kapaciteten. 

bild

Socialstyrelsen vill att nyfödda screenas för immunbristsjukdom

Nyheter 20 APR 2018 Socialstyrelsen rekommenderar att alla nyfödda ska testas för SCID, svår kombinerad immunbrist. På så sätt kan två, tre barn fångas upp och få behandling varje år, menar myndigheten.

Samförstånd och dialog efterlyses vid sjukskrivning

bild

Debatt 20 APR 2018 Tore Södermark funderar över Försäkringskassans rationella byråkrati och det aggressiva sätt som den hanteras på, och efterlyser mer samförstånd. (2 kommentarer)

Annons Annons

Ny metod för att minska behovet av invasiv koronarangiografi

Rapport 20 APR 2018 Kranskärlsutredning med datortomografi kan med stor säkerhet diagnostisera låg- och höggradiga stenoser. Värdering av intermediära stenoser är dock svårare och kräver ofta ytterligare diagnostik med invasiv krans­kärlsröntgen. En icke-invasiv metod har utvecklats för bedömning av stenosgrad i kranskärl utifrån befintligt bildmaterial.

bild

Låg risk för skador vid färre än tio standardglas i veckan

Nyheter 19 APR 2018 Omoderna alkoholråd får ge vika när Stockholm som första landsting nu har tagit fram rekommendationer för lågriskkonsumtion av alkohol. Tanken är att de ska bli ett stöd för sjukvården. (1 kommentar)

En siffra fel i artikel var nog för oredlighet

bild

Nyheter 19 APR 2018 Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp anser att en professor i Uppsala gjort sig skyldig till oredlighet efter att antalet respondenter i en vetenskaplig artikel felaktigt angetts till 3 390 i stället för 3 389. (1 kommentar)

Annons Annons

Fler sjukhus drabbade av utbrott av resistenta tarmbakterier

Nyheter 19 APR 2018 Spridningen av vankomycinresistenta enterokocker, VRE, fortsätter. Nu har smitta konstaterats även på sjukhus i Region Örebro län.

Kongress bygger broar för global hälsa

bild

Nyheter 19 APR 2018 Samla olika forskningsfält, engagera studenter i ett tidigt skede och lär politiker och allmänhet hur världen faktiskt ser ut. Det var några av huvudbudskapen när The Swedish Global Health Research Conference drog igång på onsdagen.

bild

»Finns inget vetenskapligt stöd för att ställa diagnos digitalt«

Nyheter 19 APR 2018 Att ställa diagnos vid ett digitalt vårdbesök, utan att träffa patienten, saknar helt vetenskapligt stöd och bör betraktas som en experimentell verksamhet. Det hävdar läkare och andra företrädare för Camtö i Örebro, som kartlägger nytta och risker med hälso- och sjukvårdens metoder. (5 kommentarer)

Självmordsbeteende i unga år kvarstår ofta i vuxen ålder

Medicinsk kommentar 19 APR 2018 Hos barn och ungdomar finns ett signifikant samband mellan självmordsbeteende och depression, ångestsjukdom, uppförandestörning samt beroendesjukdom. Risken för att självmordsbeteende under uppväxten återkommer hos den vuxne individen är hög. Det finns evidensbaserade metoder för såväl behandling som prevention av självmordsbeteende hos ungdomar.

God kondition i medelåldern kopplad till lägre demensrisk

bild

Nya rön 19 APR 2018 Risken för att utveckla demens var 88 procent lägre för dem med god kondition i medelåldern jämfört med dem med medelgod kondition. Det visar en studie som tittat på kvinnors kondition i medelåldern och kopplat den till demensincidens under en 44-årsperiod.

bild

Sjukhus ville rekrytera – röjde flera patienters personnummer

Nyheter 18 APR 2018 I hopp om att rekrytera specialistsjuksköterskor gjorde Sahlgrenska universitetssjukhuset ett utskick till 400 personer över hela Sverige – med en bild där flera patienters personnummer syntes. Nu anmäler sjukhuset händelsen enligt lex Maria.

Sahlgrenska backar: 300 tjänster ska bort

bild

Nyheter 18 APR 2018 Sahlgrenska universitetssjukhuset redovisar ett underskott på 114 miljoner kronor för årets tre första månader. I går beslutade sjukhusets styrelse om förstärkta åtgärder för att få budgeten i balans. Bland annat behöver bemanningen minska med 300 tjänster.

bild

Bakom dörren väntar chansen till en svensk läkarlegitimation

Nyheter 18 APR 2018 Det medicinska kunskapsprovet har mött hård kritik. Hittills har 16 utländska läkare fått en svensk legitimation den vägen – och de provansvariga är nöjda.  Läkartidningen var med under det sjätte praktiska delprovet i Göteborg. (1 kommentar)

Annons
Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Podd: AT-läkarna


»På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.«

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons
Annons