Annons
Annons

Svensk rapport ska guida politiker till hälsosamma klimatbeslut

bild

Nyheter 21 NOV 2017 Vattenburna sjukdomar och fästingar som sprids norrut. Klimatförändringarna påverkar hälsoriskerna även i Sverige och det behövs mer tvärvetenskaplig forskning. Det visar den första av årligen återkommande svenska policyrapporter som presenterades på tisdagen.

Läkarrollen i dödshjälpsdebatten: Smer tillför inget nytt beträffande frågans medicinska aspekter

bild

Debatt 21 NOV 2017 Det stöd för argument i dödshjälpsdebatten som nyligen presenterats av Statens medicinsk-etiska råd tillför inget nytt vad beträffar de medicinska aspekterna, skriver Gunnar Eckerdal. När läkare uttalar sig i frågan bör vetenskap och beprövad erfarenhet prägla diskussionen, annars bör läkaren tydligt deklarera att åsikten är av privat natur, anser han.

Annons Annons

Stockholmspolitiker vill utreda framtidens sjukvård på lång sikt

Nyheter 21 NOV 2017 Den styrande alliansen i Stockholms läns landsting vill komma igång med en ny framtidsplan för hälso- och sjukvården som ska sträcka sig fram till 2040. I utredningen väntas frågor om digitalisering och rekrytering av personal ingå, men också frågan om ett nytt sjukhus. 

bild

Socialminister Annika Strandhäll: »Ska vi möta vårdens utmaningar står personalfrågan i centrum«

Nyheter 21 NOV 2017 Sjukskrivningarna ökar bland hälso- och sjukvårdens personal. Samtidigt ökar kraven på vårdens tillgänglighet och effektivitet – inte minst inför valet. Hur ska hon få ihop det? Annika Strandhäll är socialminister sedan i somras, med en lång facklig bakgrund och fokus på personalfrågan.

Kunskapsprovet för läkare utanför EU – gör om, gör rätt

bild

Debatt 21 NOV 2017 Kunskapsprovet kan bli en oöverstiglig tröskel i legitimationsprocessen för erfarna läkare från länder utanför EU, skriver tre läkare från Uppsala som är utbildade i Ryssland, Irak respektive Mongoliet. (4 kommentarer)

Annons Annons

Replik från Socialstyrelsen och Umeå universitet: Att kvalitetssäkra kunskapsprovet är en ständigt pågående process

Debatt 21 NOV 2017 Kraven på de kunskaper och färdigheter som krävs för legitimation är desamma oavsett om utbildningen är från Sverige eller från ett land utanför EU, skriver Zara Warglo, Socialstyrelsen, och Magnus Hultin, Umeå universitet, i denna replik på en debattartikel i Läkartidningen.  (1 kommentar)

Annons Annons

EMA:s nästa adress: Amsterdam

Nyheter 20 NOV 2017 Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA flyttar till Amsterdam. Det står klart efter EU-rådets omröstning i Bryssel som avslutades med lottning. Stockholm slogs ut redan i första röstningsomgången och Köpenhamn i den andra.

SLF Students nya ordförande: »Framtidens medarbetare måste vara med på tåget«

bild

Nyheter 20 NOV 2017 André Hermansson valdes i helgen till ny ordförande för Sveriges läkarförbund student, SLF Student. Han tar över efter Alexander Tejera. (1 kommentar)

Mer restriktivt med syrgas vid hjärtinfarkt i europeiska riktlinjer

Nyheter 20 NOV 2017 Den europeiska kardiologföreningen (ESC) har ändrat sina riktlinjer till följd av svenska fynd tidigare i år. Nu rekommenderas att vara mer restriktiv när det gäller syrgasbehandling till patienter med hjärtinfarkt.

Annons Annons

Digital vård på väg i Västra Götaland

bild

Nyheter 20 NOV 2017 Primärvården i Västra Götalandsregionen tar upp den digitala kampen med de privata vårdgivarna. Till årsskiftet kan regionens egen lösning för virtuell vård vara fullt utrullad till invånarna.

bild

Hans Roslings självbiografi – läs ett utdrag i Läkartidningen

Kultur 20 NOV 2017 Läkaren, forskaren och folkbildaren Hans Rosling gick bort den 7 februari i år. Under sin sista tid i livet skrev han tillsammans med journalisten Fanny Härgestam sina memoarer, en berättelse om hur han kom att förstå världen och samtiden. Läkartidningen publicerar några korta utdrag ur boken.

Statens medicinsk-etiska råd: Forskning ger stöd för argument både för och emot dödshjälp

Nyheter 20 NOV 2017 Debatten om dödshjälp och läkarassisterat självmord behöver tydliggöras och baseras på befintlig forskning och fakta. Det anser Statens medicinsk-etiska råd, Smer, som nu publicerar en rapport om kunskapsläget kring dödshjälp. (2 kommentarer)

Annons Annons

Dom i HD: Inte tillåtet odla cannabis för medicinskt bruk

bild

Nyheter 20 NOV 2017 Att odla cannabis för eget bruk i syfte att lindra smärta är inte tillåtet enligt lag. Det slår Högsta domstolen fast i en dom på måndagen.

En arrogant och okunnig organisation

bild

Debatt 20 NOV 2017 Den europeiska läkemedelsorganisationen EMA:s attityd mot forskare riskerar att isolera organisationen från den akademiska världen. EMA blir okunnigt och kommer att dölja sin okunnighet bakom en än mer komplicerad byråkrati, skriver Per Aspenberg. (4 kommentarer)

Varje dag drabbas
10 000 kvinnor av könsstympning

bild

Människor & möten 20 NOV 2017 Johannes Leidinger, specialist i obstetrik och gynekologi samt fostermedicin, har regelbundna informationskvällar för sjukvårdspersonal och allmänhet om kvinnlig känsstympning. »I min specialitet är det praktiskt taget omöjligt att inte komma i kontakt med problematiken även här i det svenska vardagslivet«, säger han. (1 kommentar)

Läkare diskuterar etik i Vatikanen

bild

Nyheter 17 NOV 2017 Vid ett möte i Vatikanen har läkare och andra professioner från hela Europa diskuterat bland annat läkarassisterat självmord. Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren är på plats och har lett flera samtal. (3 kommentarer)

Umeåforskare kritisk till nya amerikanska blodtrycksmål

bild

Nyheter 17 NOV 2017 Nya amerikanska rekommendationer sänker gränsen för hypertoni till ett medelblodtryck över 130/80 mmHg. Det förvånar Bo Carlberg, docent vid Umeå universitet, som nyligen såg små vinster med intensiv blodtryckssänkning i en omfattande metaanalys. (1 kommentar)

Slutreplik angående onkologi i Skåne: »Kritikerna visar inga fakta«

Debatt 17 NOV 2017 När det gäller antikroppsförskrivning för kolorektal cancer finns regionala skillnader. Södra regionen avviker inte på något anmärkningsvärt sätt utan ligger ungefär på riksgenomsnittet. Vilken nivå av läkemedelsanvändning som är optimal ur kostnad–nyttosynvinkel är det dock ingen som vet, skriver specialister i GI-onkologi vid Skånes universitetssjukhus i denna slutreplik till Nils Wilking och Anna Forsberg.

»Jag är rädd att denna klyfta mellan ambition och verklighet tär hårt«

bild

Krönika 17 NOV 2017 Något är skevt i systemet när man så ofta måste kliva utanför sitt inlärda fundament och därför önska att man från början blivit lärd att arbeta avskalat med en gnutta ofarligt slarv och utan för mycket tidskrävande empati, funderar allmänläkaren och vårdcentralsdoktorn Sara Åkerberg i sin krönika. (3 kommentarer)

Ny rapport: Allt färre svenskar över 65 har en fast vårdkontakt

Nyheter 17 NOV 2017 Få pensionärer med kroniska sjukdomar har en behandlingsplan och andelen med fast vårdkontakt har sjunkit. Sverige är också sämre än flera andra jämförbara länder på områden som tillgänglighet och delaktighet i den egna vården, visar en ny rapport.

Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons