Annons Annons
Annons Annons

100 kvinnor fick fel provsvar

Nyheter 19 OKT 2018 Karolinska universitetslaboratoriet gav fel svar om gynekologiska cellprov gjorda 2016 och 2017. Nu kallas över 100 kvinnor från Stockholm och Gotland på nytt.

Faktorer som var kopplade till demens vid förmaksflimmer

bild

Nya rön 19 OKT 2018 I en studie har 12 283 individer med förmaksflimmer 2001–2007 följts avseende inverkan av samsjuklighet respektive hjärt–kärlläkemedels effekt på demensutveckling. Man har bland annat kommit fram till att risken för demensutveckling minskade med stigande antal hypertoniläkemedel.

Annons Annons

IVO ogillar »fiktiv avdelning«

Nyheter 19 OKT 2018 FIKA, alltså »fiktiv avdelning«, kan göra det svårt att se faktiska väntetider, menar Inspektionen för vård och omsorg. (2 kommentarer)

»Utveckling, strategi, planering … I första hand måste man väl se till att befintlig IT fungerar?«

bild

Krönika 19 OKT 2018 Gott om planerare, tunnsått med lösningar – särskilt när det gäller IT. Utvecklare med helikopterseende står handfallna när praktiska problem i vardagsverksamheten pockar på akutingripanden. Röntgenläkaren Per Hintzes krönika är embryot till en strategi för åtgärd.   (2 kommentarer)

Inflammatorisk tarmsjukdom var kopplad till ökad dödlighet

Nya rön 19 OKT 2018 Individer som fått inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i barndomen uppskattas leva cirka 2,2 år kortare än individer utan IBD i barndomen. Det visar en nationell registerbaserad kohortstudie som undersökt dödligheten bland 9 442 barn som insjuknat med IBD mellan 1964 och 2014. (1 kommentar)

Annons Annons

Det gör Sverige för den globala hälsan

bild

Debatt 19 OKT 2018 Nu finns en plan för Sveriges insatser vad gäller global hälsa inom ramen för Agenda 2030. Bistånd har även fortsättningsvis en viktig roll, men vårt arbete med global hälsa omfattar mycket mer, konstaterar Anders Nordström, läkare och ambassadör för global hälsa på Utrikesdepartementet. (1 kommentar)

Annons Annons

Läkemedelsboken borta om ett år

bild

Nyheter 18 OKT 2018 Läkemedelsverket lägger ned Läkemedelsboken vid årsskiftet – det uppger företrädare för myndighetens ledning i ett mejl till läkemedelskommittéerna i landsting och regioner. Mårten Lindström, läkare och ordförande i Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län, tycker att det är synd. (Uppdaterad kl 16.00.) (8 kommentarer)

»Kollapsande hälsosituation« i australiska statens flyktingläger

Nyheter 18 OKT 2018 Den australiska staten har sparkat en läkare efter att denne larmat om en extrem hälsosituation i ett flyktingläger. Landet har också beordrat Läkare utan gränser att lämna ön Nauru där lägret finns.

Gotland hoppas på kortare köer

Nyheter 18 OKT 2018 När det inte finns hjälp att få på fastlandet hoppas gotländska politiker på att en utbyggd digitalisering ska korta köerna i psykiatrin.

Annons Annons

Skattefinansierad privatisering med kommersiell logik

bild

Recension 16 OKT 2018 Ännu en aktuell bok om systemskiftet i svensk sjukvård analyserar effekterna som blev. Två synvändor identifieras som resultat av en skattefinansierad privatisering baserad på kommersiell logik. Bo Burström, professor vid Karolinska institutet, anmäler. (1 kommentar)

Beslut om BT tas i november

Nyheter 18 OKT 2018 I slutet av november ska riksdagen rösta om bastjänstgöring, BT, för läkare. Tanken är att de första läkarna ska göra BT år 2020.

Flykt från Södersjukhuset – facket hoppas på politikerna

Nyheter 18 OKT 2018 Flera seniora läkare har lämnat Södersjukhuset, där internmedicin är hårt drabbat. Facket ser med oro på utvecklingen i Stockholm, men hyser hopp inför samtal med politiker när dammet efter valet har lagt sig. 

Annons Annons

Barncancervården underbemannad

bild

Nyheter 18 OKT 2018 Det saknas fortfarande personal i den svenska barncancervården, enligt Barncancerfondens årliga kartläggning. I Göteborg är läget pressat. Även Stockholm, Uppsala och Lund behöver mer personal.

Akutmottagning för nyförlösta och gravida i Göteborg

bild

Nyheter 18 OKT 2018 I veckan öppnade en ny akutmottagning för gravida och nyförlösta på Östra sjukhuset i Göteborg. »Vi blir ledande i landet på akutsjukvård för gravida«, säger verksamhetschef Nils Crona. (2 kommentarer)

Replik till Claes Schalén och medförfattare: Viktigt diskutera profylax mot neonatala GBS-infektioner

bild

Debatt 18 OKT 2018 Det är angeläget att diskutera hur neonatala GBS-infektioner bäst kan förebyggas. Antibiotikaprofylax under förlossning kan minska, men inte helt eliminera risken för att barnet får en tidig GBS-sepsis, skriver Bo Jacobsson et al i denna replik till ett debattinlägg i Läkartidningen 40/2018 av Claes Schalén et al.

Universitet vill att 31 studier dras tillbaka

bild

Nyheter 17 OKT 2018 Den amerikanske kardiologen Piero Anversas forskning om att reparera skadade hjärtan med hjälp av stamceller har länge varit starkt ifrågasatt. Nu vill bland andra Harvard-universitetet att drygt 30 av hans studier ska dras tillbaka.

Kritik mot den politiska styrningen av Försäkringskassan: Från personliga möten till fokus på läkarintyg i kassans praxis

Nyheter 17 OKT 2018 Rättssäkerheten hotas av regeringens sätt att styra Försäkringskassan, enligt en ny rapport. Det politiska målet om att minska sjukskrivningarna har påverkat handläggningen – trots att lagen är densamma. Och läkarintyget har fått en mer central roll i bedömningen. (2 kommentarer)

bild

I 25 år på uppdrag i världen

Nyheter 17 OKT 2018 Tillräckligt stor för att tillhandahålla logistik, säkerhet och andra redskap som läkare behöver för att jobba i fält i krisområden. Samtidigt snabbfotad, flexibel och enastående populär bland givarna. Läkare utan gränser i Sverige fyller 25 i år. 

Elin Folkesson har varit på flest uppdrag

bild

Nyheter 17 OKT 2018 Elin Folkesson, 41 år, infektionsläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, är den svenska läkare som varit ute på flest uppdrag för Läkare utan gränser.

Antidepressiva läkemedel till barn ökade trefaldigt på tio år

Nyheter 17 OKT 2018 Antalet barn som fått antidepressiva läkemedel har ökat under de senaste tio åren. Socialstyrelsens utredare utesluter dock att det skulle bero på en generösare syn på förskrivning.

Annons Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons Annons