Annons
Annons

»Alla ställde upp för oss när vi flydde till Sverige«

bild

Människor & möten 28 MAR 2017 Han tvingades fly från dåvarande Tjeckoslovakien till Sverige och har haft Saddam Husseins hustru som patient. Nu har Karl Landys, pensionerad specialist i invärtesmedicin och onkologi, skrivit sina memoarer.

bild

Allt tyder på att föräldrar älskade sina barn – även på medeltiden

Kultur 28 MAR 2017 Hur har samhällets syn på barnen förändrat genom århundradena? Är föräldrarnas kärlek till sina barn ett senkommet påfund? Barnläkaren Carl Lindgren har hittat några av svaren i en nyligen utkommen bok. 

Annons Annons

Fördröjd kirurgi efter strålning kan leda till färre komplikationer

Nya rön 27 MAR 2017 Fördröjd kirurgi efter strålbehandling för rektalcancer kan minska risken för biverkningar. Det visar en ny svensk studie.

Skapa register för chefsutveckling

bild

Debatt 27 MAR 2017 Bo Israelsson förslår att det skapas ett nationellt kvalitetsregister för jämförelser av chefsrekrytering och chefsutveckling, dit sjukvårdens huvudmän åläggs att rapportera årligen.

Ove Andersson lämnar posten som ordförande för DLF

bild

Nyheter 27 MAR 2017 Ove Andersson slutar som ordförande för Svenska distriktsläkarföreningen, DLF, efter åtta år. Vem som föreslås ta över avslöjas senare i veckan. »Jag tror att jag kommer att se tillbaka på de här åren med en oerhörd stolthet«, säger den avgående ordföranden.

Annons Annons

Vidarkliniken klarar granskning – Region Skåne förlänger avtal

Nyheter 27 MAR 2017 Region Skåne har gjort en medicinsk revision av antroposofiska Vidarkliniken i Järna med anledning av att Stockholms läns landsting riktat kritik mot kliniken. Granskningen visar inte på några brister, uppger Sveriges Radio Malmöhus.

Annons Annons

Journalsystemet låg nere i Västerås i natt

bild

Nyheter 27 MAR 2017 Under natten mot måndagen låg journalsystemet nere på Västmanlands sjukhus i Västerås i cirka fem timmar. Under tiden kom ingen åt journaler eller läkemedelslistor. Det rapporterar VLT.

Mycket påverkar om patienter kan medverka till säkrare vård

Originalstudie 27 MAR 2017 Förhoppningar knyts till att patienter ska kunna bidra till ökad patientsäkerhet. I en studie genomfördes intervjuer med läkare och sjuksköterskor som representerade ett brett spekt­rum av erfarenheter och uppfattningar beträffande patientmedverkan för säkrare vård. Studien identifierade nio faktorer som underlättar och/eller försvårar patientmedverkan för säkrare vård.

»Viktigast är att vårdpersonal bjuder in patienterna«

bild

Författarintervjun 27 MAR 2017 Per Nilsen presenterar tillsammans med kollegor en intervjustudie som visar läkares och sjuksköterskors perspektiv på patientmedverkan för säkrare vård.

Annons Annons

Macchiarini-artikel döms ut

Nyheter 24 MAR 2017 Det var forskning snarare än ren sjukvård, och mycket talar för oredlighet. Det menar den sakkunnige som granskat ett av kirurgen Paolo Macchiarinis patientfall gällande en okonventionell behandling av acute respiratory distress syndrome, ARDS.

Rita Fernholm: »Fragmentisering av primärvården hinder för kunskapsutbyte«

bild

Nyheter 24 MAR 2017 Rita Fernholm, ordförande i Svensk förening för allmänmedicins kvalitets- och patientsäkerhetsråd, tipsar om verktyg som kan användas i vårdcentralernas förbättringsarbete. (1 kommentar)

Ökad risk för suicid och sjukdomar åren efter partners suicid

bild

Nya rön 24 MAR 2017 Personer som förlorat en partner i suicid hade förhöjd risk för både psykiska och vissa fysiska sjukdomar samt sociala problem under åren efter händelsen. Det visar en ny studie från Danmark, Sverige och USA, utförd på danska registerdata.

Annons Annons

Intensivakuten på NKS blir ett hot mot läkarutbildningen på KI

Nyheter 24 MAR 2017 Läkarutbildningen på Karolinska institutet står inför stora förändringar – och risk för försämringar – när Nya Karolinska i Solna får en så kallad intensivakut nästa år. Universitetet känner sig akterseglat i beslutsprocessen och måste nu arbeta febrilt för att på kort tid anpassa utbildningen.

Linköping startar introduktionskurs inför kunskapsprovet

bild

Nyheter 24 MAR 2017 Linköpings universitet startar i april en tioveckors introduktionsutbildning inför det medicinska kunskapsprovet, som är en del av vägen till en svensk läkarlegitimation för läkare utbildade utanför EU/EES. Utbildningen får 20 platser och tar emot deltagare från hela landet.

Samma misstag gång på gång
– så kan primärvården lära sig

Nyheter 24 MAR 2017 Varför händer det igen? Gång på gång upprepas samma misstag inom primärvården. Genom att granska det systematiska förbättringsarbetet på 30 vårdcentraler, har IVO tagit reda på varför och vad som kan göras för att få en mer patientsäker vård. (2 kommentarer)

bild

Mora lasarett utrymt efter brand

Nyheter 24 MAR 2017 Personal och patienter tvingades utrymma Mora lasarett efter att en kraftig brand brutit ut i ambulansintaget. Efter släckning och saneringsarbete kunde akutmottagningen öppna igen sent på fredagskvällen.

Dödförklarad patient levde – 40 år senare

bild

Debatt 24 MAR 2017 Bengt Fagrell minns ett fall med ett viktigt budskap: Man måste vara ytterst noggrann när det gäller att bedöma om en person är vid liv eller inte. (2 kommentarer)

Rickettsia helvetica utbredd i Sverige

bild

Nya rön 24 MAR 2017 Bakterien Rickettsia helvetica, som tillhör gruppen fläckfeberrickettsier som sprids med fästingar är utbredd i Sverige. Det visar en ny avhandling, där det också framgår att Rickettsia felis påvisats hos två patienter med meningit. Det är första gången denna infektion konstaterats i Sverige.

bild

Läkare protesterar mot stängda vårdplatser på Visby lasarett

Nyheter 23 MAR 2017 Sjukvårdsledningen i Region Gotland vill minska antalet vårdplatser på Visby lasarett. Förslaget har fått läkarkåren att ryta ifrån. Läkarna är starkt kritiska och menar att det kan hota patientsäkerheten och leda till ytterligare personalflykt. (2 kommentarer)

Medicinska debattörer: »Vårdvalet i Stockholm urholkar kunskapsutvecklingen i vården«

Nyheter 23 MAR 2017 Vårdvalet är ett hot mot Stockholms primärvård och riskerar att bryta sönder hela sjukvårdssystemet. Det hävdar ett antal läkare och professorer på Svenska Dagbladets debattsida. (2 kommentarer)

Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons