Annons Annons
Annons Annons
bild

Nya styrelsen ska utvärdera Karolinskas organisation

Nyheter 21 JUN 2018 Verksamhetsmodellen ses över – och det kan bli aktuellt med en helt ny byggnad för arbets- och omklädningsrum vid Nya Karolinska Solna. Så lyder beskeden från Karolinska universitetssjukhusets nya styrelseordförande.

Regeringen: Ny myndighet ska utreda misstänkt forskningsfusk

Nyheter 21 JUN 2018 En ny nämndmyndighet med namnet Oredlighetsnämnden ska i fortsättningen hantera utredningar om misstänkt oredlighet i forskning. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.

Annons Annons

Västernorrland skruvar på modell med länskliniker

bild

Nyheter 21 JUN 2018 I slutet av sommaren ska Region Västernorrland lägga fram sina förslag på hur hälso- och sjukvården i regionen ska förbättras efter det kritiserade införandet av länskliniker. »Det handlar om ett stort förbättringsarbete«, säger regiondirektören Hans Wiklund.

Kraftigare åtgärder mot hepatit C på väg

bild

Nyheter 21 JUN 2018 Folkhälsomyndigheten ska – på uppdrag av regeringen – analysera hur smittspridning av hepatit C kan förhindras och behandling förbättras.

Slutreplik i debatt om värdegrunder: »Jag är inbiten ateist precis som du«

bild

Debatt 21 JUN 2018 Precis som Jakob Ratz Endler har jag starkt ogillat klyschor som är svåra att leva upp till, som ibland nästan blir ett hån mot oss som arbetar på golvet. Men den idéburna icke vinstsyftande vården har ändrat min ståndpunkt, skriver Joakim Crafoord i denna slutreplik i debatten om värdegrunder i Läkartidningen.

Annons Annons

Bred mix av antikroppar kan påverka grad av inflammation vid reumatoid artrit

bild

Nya rön 21 JUN 2018 En studie från Uppsala visar att en bred mix av olika antikroppar mot citrullinerade peptider i immunkomplex från lederna kan driva den lokala inflammationen och ledskadeprocessen vid reumatoid artrit.

Annons Annons
bild

Fler försök och längre tid för att klara medicinskt kunskapsprov

Nyheter 20 JUN 2018 Processen för kunskapsprovet för vårdpersonal utbildade utanför EU/EES görs om. Bland annat utökas antalet praktiska provförsök och tidsperioden för att klara samtliga moment förlängs till fem år, meddelar Socialstyrelsen.

Ersta förlorar avtal om psykiatrisk vård för sjukvårdspersonal

bild

Nyheter 20 JUN 2018 Erstas uppskattade psykiatriska klinik får inget nytt avtal med Stockholms läns landsting – från och med nästa år tar i stället Capio hjärnhälsan över uppdraget med särskilt ansvar för patienter som arbetar inom sjukvården. Företrädare för Ersta sjukhus är besvikna. (6 kommentarer)

Från Sundsvall till Nya Zeeland: »Mycket i sjukvården är omodernt här«

bild

Nyheter 20 JUN 2018 Det är inte ovanligt att svenskar åker till Nya Zeeland för att arbeta en tid – även läkare. Men inom sjukvården finns det tydliga skillnader jämfört med Sverige. »Det är mycket mer annorlunda än jag hade förväntat mig«, säger förlossningsäkaren Per Kempe. 

Annons Annons
bild

Högsta ledningen fick flera larm om cancerköerna på Karolinska

Nyheter 20 JUN 2018 Karolinska universitetssjukhusets högsta chefer, inklusive sjukhusdirektören Melvin Samsom, förvarnades om att förra sommarens cancerköer riskerade att leda till att patienter avled. Ändå tilläts köerna fortsätta växa – men sjukhusets styrelse har trots det fortsatt förtroende för Melvin Samsom, uppger styrelseordföranden Håkan Sörman.

Tio år med WHO:s checklista för säker kirurgi Checklista räddar liv

bild

Vårdutveckling 20 JUN 2018 2008 lanserades WHO:s checklista för säker kirurgi, och 2009 distribuerades en svensk version till alla operationsavdelningar i Sverige. Internationella studier visar att postoperativ morbiditet och mortalitet minskar vid rätt bruk av checklistan.

»Lättare än befarat att göra checklistan till självklar rutin«

bild

Författarintervjun 20 JUN 2018 Jon Ahlberg, docent, har tillsammans med Karin Pukk Härenstam skrivit en av tre artiklar om att WHO:s checklista för säker kirurgi »firar« tio år.

Tio år med WHO:s checklista för säker kirurgi Nu kommer den nya svenska versionen – checklistan 2.0

Vårdutveckling 20 JUN 2018 Checklista för säker kirurgi 2.0 kommer att lanseras för svenska operationsavdelningar under hösten 2018. Den viktigaste förändringen är en uppdelning i checklista och instruktioner.

Tio år med WHO:s checklista för säker kirurgi Checklistan – nu en viktig del av global operationssjukvård

bild

Medicinsk kommentar 20 JUN 2018 Målet med WHO:s checklista för säker kirurgi är att skapa effektiv kommunikation i operationsteamen och att »säkerhetskritiska steg genomförs för varje patient, varje gång, överallt«.

Stressdiagnos knyts till ökad risk för autoimmun sjukdom

bild

Nyheter 19 JUN 2018 Svenska och isländska forskare kopplar stressrelaterade tillstånd till ökad risk att drabbas av autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit och psoriasis i en ny observationsstudie. Fynden publiceras i JAMA. 

bild

Ny mekanism vid KOL och kronisk bronkit hos rökare

Nya rön 19 JUN 2018 En ny svensk studie visar tydligt ökade nivåer av extracellulärt IL-26 i luftvägarna hos vanerökare med och utan KOL. Resultaten i studien kan leda till möjligheter att utveckla diagnostik och behandling av KOL och kronisk bronkit, enligt forskarna.

Vill SLF begränsa konflikträtten?

bild

Debatt 19 JUN 2018 Det kokar i många fackförbund just nu, och det är ett bra läge att gå samman och rekommendera regeringen att inte lägga fram förslag om lagändringar som hotar att begränsa strejkrätten, skriver Marja Forssman.

Replik från Läkarförbundet: Förslaget framhäver tvärtom avtalsvägen

bild

Debatt 19 JUN 2018 Genom att Läkarförbundet och Saco, tillsammans med arbetsmarknadens parter, ånyo har tagit ansvar i en situation där enskilda händelser höll på att medföra ett förödande ingrepp i den svenska modellen har avtalsvägen, med konflikträtten, värnats och betonats., skriver Heidi Stensmyren i denna replik till ett debattinlägg av Marja Forssman i LT. (1 kommentar)

Mer kunskap kring kroniska sjukdomar men få åtgärder

Nyheter 19 JUN 2018 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys, har följt upp den stora satsningen på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Slutsatsen är att den lett till flera kunskapsunderlag och stödsystem – som ännu inte har fått fäste i den kliniska vardagen.

Ny metod prioriteras i nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

bild

Nyheter 19 JUN 2018 De nya orala blodförtunnande läkemedlen, NOAK, prioriteras högre än trotjänaren warfarin vid förmaksflimmer och förhöjd risk för stroke när Socialstyrelsen nu har uppdaterat sina nationella riktlinjer för hjärtsjukvården. En annan nyhet är att en kateterbaserad metod för byte av aortaklaff får högre prioritet.

Annons Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons Annons