Annons
Annons
Annons Annons

Varning för DNA-test riktade direkt till allmänheten

bild

Debatt 19 MAR 2018 Efter analys av ett stort antal webbplatser som marknadsför genetiska test direkt till konsumenter konstaterar Rikard Erlandson att de i de flesta fall endast bidrar med förvirring. Han efterlyser en reglering av verksamheten.

Göteborgsforskare anses skyldiga till oredlighet i åtta fall

bild

Nyheter 19 MAR 2018 Expertgruppen för oredlighet i forskning anser att det föreligger oredlighet i åtta vetenskapliga artiklar publicerade av forskare vid Göteborgs universitet, och att en professor i transplantationsbiologi samt 25 medförfattare ska anses vara skyldiga. Felaktigheterna gäller bildmanipulationer i syfte att framställa studierna i bättre dager. 

Annons Annons

De blir Skånes nya sjukhuschefer

Nyheter 19 MAR 2018 Region Skåne har utsett nya sjukhuschefer till fem sjukhus. Chefsposterna återinförs för att stärka lokalt ledarskap.

bild

Sylfs fullmäktige 2018: Lång debatt på fullmäktige om introduktion av underläkare

Nyheter 19 MAR 2018 En motion om att ta fram en checklista för introduktion av underläkare före AT vållade lång debatt på Sveriges yngre läkare, Sylfs, fullmäktigemöte. Förslaget röstades ned. Men många röster höjdes för att gruppen behöver mer stöd.

Sylfs fullmäktigemöte 2018: AT-platser och digital miljö i fokus på mötet

bild

Nyheter 19 MAR 2018 Sveriges yngre läkares förening, Sylf, vill sätta fokus på allmäntjänstgöringen med ett mål om att minst 1 700 AT-platser ska utlysas 2019. En annan viktig fråga är den digitala miljön. Föreningen anser att den bör betraktas som en hygienfaktor – fungerar den inte leder den till patientskador.

Annons Annons

Trombocytopeni och anemi kan vara trombotisk trombo-cytopen purpura

bild

Fallbeskrivning 19 MAR 2018 Vid utveckling av hemolytisk anemi och trombocytopeni hos en gravid kvinna bör diagnosen trombotisk trombocytopen purpura (TTP) misstänkas. Dia­gnosen är mycket ovanlig men om man inte förstår att patienten har TTP, och inte inleder plasmaferes, är det stor risk att både moder och foster kan avlida.

Annons Annons

»Vi hoppas kollegor ska komma ihåg att diagnosen finns«

bild

Författarintervjun 19 MAR 2018 Anna Ågren, docent och överläkare vid Hematologiskt centrum, Karolinska universitetssjukhuset, har tillsammans med medförfattare skrivit en artikel om trombotisk trombocytopen purpura hos gravida.

Var fjärde klarade kunskapsprovet

bild

Nyheter 16 MAR 2018 Det teoretiska kunskapsprovet för utländska läkare har hållits för sjätte gången. 24 procent av de 91 prövande godkändes.  (2 kommentarer)

»Nu vet hon: 14,1 månader – äntligen kan hon planera!«

bild

Krönika 16 MAR 2018 Människor är olika ända till slutet, även om diagnosen är samma. Ibland räcker det med en forskningsalgoritm som säger sig kunna uppskatta återstående livslängd för att en cancerpatient ska lämna oron därhän och börja prata om sitt liv och saker som är trevliga att göra. Nina Cavalli-Björkman berättar i sin krönika. (4 kommentarer)

Annons Annons

Naturliga antal förbättrar förmågan att tolka testresultat

Originalstudie 16 MAR 2018 Naturliga antal är ett format att presentera statistik på som kan underlätta förmågan att finna ett testresultats prediktiva värde. Studien indikerar att detta gäller också för svenska läkarstudenter.

Var inte vårdslös
med vårdbegreppen

bild

Kultur 16 FEB 2018 En kommentar från Åke Thörn, allmänläkare Luleå, bjuder på konstruktiva synpunkter gällande konkurrensförhållandet mellan den virtuella »vården på nätet« och »våra verkliga, fysiska hälso- och sjukvårdsinrättningar«. (6 kommentarer)

Avgift klubbad för digitala vårdbesök

bild

Nyheter 16 MAR 2018 Som väntat beslutade Sveriges Kommuner och landsting, SKL, på fredagen att rekommendera en lägsta patientavgift om 100 kronor för digitala vårdbesök. Landstingen kan själva besluta om en högre avgift. (2 kommentarer)

Annons Annons

Sylfs fullmäktigemöte 2018: »Orimligt att ha samma ersättning både dag och kväll«

bild

Nyheter 16 MAR 2018 I dag inleds Sveriges yngre läkares förenings fullmäktigemöte. Fyra motioner ska tas upp – en kommer från Sylf mellersta Skåne som vill att Sylf ska arbeta för att läkare ska få skälig kompensation för obekväm arbetstid även före klockan 21. (1 kommentar)

Sverige bör inrätta mottagning för stridsgasskadade

bild

Debatt 16 MAR 2018 Den 16 mars 2018 är det trettio år sedan staden Halabja i den kurdiska regionen av Irak attackerades med kemiska vapen. Hundratals offer för framför allt senapsgas har flyttat till Europa och Sverige. Det behövs en särskild mottagning för denna nya grupp av patienter i Sverige, skriver Faraidoun och Fazil Moradi.

bild

VRE sprids mellan flera sjukhus

Nyheter 15 MAR 2018 De pågående utbrotten av vankomycinresistenta enterokocker (VRE) vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Norrlands universitetssjukhus i Umeå och Nyköpings lasarett hör ihop och smittspridningen har skett genom att patienter flyttats mellan sjukhusen. (2 kommentarer)

bild

Socialstyrelsen: »Operera dubbelt så många patienter med epilepsi«

Nyheter 15 MAR 2018 Fler patienter med epilepsi ska få chans till kirurgi för att slippa anfall. Det trycker Socialstyrelsen på i förslaget till de första nationella riktlinjerna för vård vid epilepsi.

Kritik mot fördröjda borreliadiagnoser

bild

Patientsäkerhet 15 MAR 2018 En patient behövde flera vårdbesök, varav fem till akuten, innan behandling mot neuroborrelios sattes in. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar akuten för att inte lägga in patienten i ett tidigare skede.

»Lätt att feltolka och missa hjärtsvikt hos en patient med KOL«

bild

Människor & möten 15 MAR 2018 Även mindre avancerad hjärtsvikt har samma symtom som KOL. Läkare i primärvården, hänvisade att ställa diagnos kliniskt på basis av symtomen, riskerar att feltolka och missa en eventuell hjärtsvikt hos patienter med KOL, berättar allmänläkaren Elzbieta Kaszuba som nyligen disputerat i ämnet.

bild

Fortbilda läkare i miljömedicin

Debatt 15 MAR 2018 Livsstilsfaktorer som rökning, kost, fysisk aktivitet och alkohol har en självklar plats i samtalet mellan läkare och patient. Det är dags att ge miljöfaktorer plats i samtalet, skriver Anna Oudin och medförfattare.

bild

Långsiktig kompetens­försörjning behövs i hälso- och sjukvården

Medicinsk kommentar 15 MAR 2018 Grundutbildningen av läkare måste inriktas på generisk och generalistbaserad kompetens. Utbyggnaden av den nära vården och ökad globalisering talar för en specialitetsordning med färre och bredare specialiteter än i dag. Behovet av lärandemiljöer för långsiktig kompetensförsörjning måste beaktas när nya organisatoriska modeller införs. (2 kommentarer)

Annons
Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Podd: AT-läkarna


»På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.«

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons
Annons