Annons Annons
bild

Bästa stödet hittills för behandling med »polypill«

Nyheter 23 AUG 2019 Behandling med en kombinationstablett förebyggde allvarliga hjärt-kärlhändelser bättre än bara livsstilsråd, i den första större randomiserade studien i sitt slag. Bra resultat, enligt en svensk expert – som samtidigt varnar för att rakt av överföra de iranska fynden till svenska förhållanden.

bild

Karolinska öppnar ny enhet för att klara ST-utbildning

Nyheter 22 AUG 2019 Karolinska universitetssjukhuset får i uppdrag att öppna en ny enhet för öron-näsa-hals på Danderyds sjukhus. Anledningen är att sjukhuset inte klarar av utbildningen av ST-läkare, skriver Dagens Nyheter. (2 kommentarer)

Annons Annons
Annons Annons

Politiker föreslår att förlossningen i Karlskoga öppnar

bild

Nyheter 22 AUG 2019 Den politiska majoriteten i Region Örebro vill återöppna förlossningen vid Karlskoga lasarett. Men verksamhetschefen är kritisk.

Färre besök hos läkaren när det börjar att kosta pengar

bild

Nyheter 22 AUG 2019 När unga passerar åldersgränsen för att betala patientavgift minskar deras läkarbesök i primärvården. Tydligast är utvecklingen bland kvinnor och låginkomsttagare, enligt en ny studie. 

bild

Nytt avtal och nya rutiner har gett jourläkarbilarna fler uppdrag

Nyheter 22 AUG 2019 Jourläkarbilarna i Region Stockholm används allt mer. Nya principer för ersättning och ett nytt sätt att dirigera bilarna ligger bakom ökningen.

bild

Vila – förmodligen inte rätt metod vid psykisk ohälsa

Debatt 22 AUG 2019 Psykisk ohälsa är ett aktuellt men oklart begrepp i den allmänna debatten. Psykiska besvär och problem som inte hör hemma inom psykiatrin är allmänläkarnas och vårdcentralernas angelägenhet, skriver Lars Englund och medförfattare. (1 kommentar)

Lagändring kan stoppa Icas planer på vårdexpansion

bild

Nyheter 22 AUG 2019 Ica planerar att öppna 80 vårdmottagningar de närmaste åren. Men ett förslag om skärpta regler för vem som får driva apotek kan sätta stopp för satsningen.

Annons Annons
bild

Läkemedelsföljsamhet mätt med rättstoxikologiska fynd från blod

Nya rön 22 AUG 2019 Genom att på individnivå jämföra tillgången till uthämtade läkemedel med rättskemiska svenska befolkningsdata har forskare utvecklat och undersökt ett objektivt mått på läkemedelsföljsamhet för vanligt förskrivna kardiovaskulära läkemedel och psykofarmaka. (1 kommentar)

Läkemedelsverket ska informera snabbt när läkemedel tar slut

bild

Nyheter 22 AUG 2019 Läkemedelsverket får i uppdrag av regeringen att snabbare varna när tillfälliga restnoteringar av läkemedel uppstår och tipsa sjukvården om alternativa behandlingar.

Sexbrottsdömd läkare ska prövas i hovrätten

bild

Nyheter 22 AUG 2019 Under torsdagen inleder Svea hovrätt prövningen av den läkare som dömts till tio års fängelse för grova våldtäkter och sexuella övergrepp mot 50 barn.

Annons Annons
bild

Privata vårdbolag kritiserar krav på karenstid för VGR-anställda

Nyheter 21 AUG 2019 Västra Götalandsregionens krav på ett halvårs karenstid innan en regionanställd kan börja jobba för en privat vårdgivare har retat upp privata vårdbolag. Villkoret i upphandlingen av Lundby närsjukhus har fått den nuvarande vårdgivaren Capio att backa. (2 kommentarer)

bild

Skidor och jakt fick patienter att hoppa av operationer

Nyheter 21 AUG 2019 Patienter stryker sig allt för lättvindigt från planerade operationer med kort varsel – det anser forskare efter att tittat närmare på avbokningar på Kirurgkliniken i Mora. Utlandsresor och fritidsaktiviteter var vanliga orsaker.

Läkemedelsbolagen satsar mer pengar på vårdsamarbeten

bild

Nyheter 21 AUG 2019 Läkemedelsindustrin betalade mer för samarbeten med vården under 2018, jämfört med året innan. Konsultarvodena till sjukvårdsenheter eller enskild sjukvårdspersonal – till exempel läkare – ligger dock kvar på samma nivå som föregående år.

Apropå! Nödvändiga (nöd)lösningar som kan lösa AT-krisen

bild

Debatt 21 AUG 2019 Lagstadgad minimilön för vikarierande underläkare, färre utbildningsplatser, begränsning av AT-tjänster till 18 månader, möjlighet att göra AT utomlands, rätt att tillgodoräkna sig vikariat efter examen samt snabbspår till specialiteter där bristen är störst. Så kan AT-krisen lösas, menar Julia Bielik.

Ivo åtalsanmäler läkare som arbetat utan legitimation

bild

Nyheter 21 AUG 2019 En läkare vars legitimation återkallats är skäligen misstänkt för att obehörigen ha arbetat som läkare, ett brott som ger böter eller fängelse i högst sex månader. 

bild

18 pilotläkare först ut med BT

Nyheter 20 AUG 2019 De första »BT-pilotläkarna« har startat i Dalarna och Värmland. I Sörmland och Östergötland börjar den första gruppen basttjänstgöringen i början av september. Totalt är det 18 läkare som blir BT-pionjärer. (1 kommentar)

Ivo kritiserar läkare för att inte ha utrett nedsatt hörsel

bild

Nyheter 20 AUG 2019 Tumör på hörsel- och balansnerven missades när läkare inte följde vårdprogram för hörselnedsättning för vuxna. (1 kommentar)

FDA och EMA oftast eniga om läkemedel

bild

Nyheter 20 AUG 2019 I nio av tio fall har de amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheterna FDA och EMA samma syn på om ett nytt läkemedel ska få marknadsgodkännande eller ej. Det är slutsatsen i en ny analys. (1 kommentar)

bild

Traumapatienter överlevde oftare efter vård på universitetssjukhus

Nyheter 20 AUG 2019 Traumapatienter som fick vård på universitetssjukhus hade 40 procent lägre relativ risk att dö inom 30 dagar, jämfört med dem som fick vård på andra typer av sjukhus. Det kommer svenska forskare fram till i en hittills opublicerad studie. (3 kommentarer)

Ex-minister gör comeback som vårdpolitiker i Region Stockholm

Nyheter 20 AUG 2019 Aida Hadzialic (S) föreslås bli nytt oppositionsråd i Region Stockholm. Hon tar över efter Erika Ullberg som haft uppdraget sedan 2011.

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.