Annons
Annons
Annons Annons

RMV redogör för arbetet med åldersbedömningar

Nyheter 18 JAN 2018 Vid en presskonferens på torsdagen redogjorde Rättsmedicinalverket för sitt arbete med de medicinska åldersbedömningarna av asylsökande samt presenterade resultatet från myndighetens senaste kvalitetsuppföljning.

Kontroversiell metod ger nytt hopp vid äggstockscancer

bild

Nyheter 17 JAN 2018 Uppvärmd cytostatika i buken i samband med operation gav längre liv vid äggstockscancer – utan att ge mer biverkningar – enligt den första randomiserade studien på området. Men metoden är kontroversiell.

Annons Annons
bild

»Stanna-kvar-premie« till distriktsläkare i Norrbotten

Nyheter 17 JAN 2018 Nu vill den rödgröna ledningen i Region Norrbotten skapa en morot för distriktsläkare som är regionen trogna. Förslaget innebär att en heltidsarbetande distriktsläkare får en extra pensionspremie på 8 000 kronor varje månad – om hen stannar minst fyra år.

Utredare föreslår skärpta straff för våld mot blåljuspersonal

bild

Nyheter 17 JAN 2018 Våld eller hot mot tjänsteman ska ge längre straff än i dag och blåljussabotage förs in som ett nytt brott i brottsbalken. Det föreslår regeringens utredare.

Bästa sjukhusen 2017 utsedda

Nyheter 17 JAN 2018 Norrlands universitetssjukhus i Umeå, Västerviks sjukhus och Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm. Så lyder vinnarna när tidningen Dagens Medicin korar 2017 års bästa sjukhus.

Manifestation för KI-forskare som dömts till döden i Iran

Nyheter 17 JAN 2018 I morgon, torsdag, går Karolinska institutet (KI) och Amnesty samman i en gemensam manifestation för den dödsdömda läkaren och forskaren Ahmadreza Djalali. KI:s rektor Ole Petter Ottersen är en av talarna.

Annons Annons

Stora skillnader för bristningar och kejsarsnitt i landet

bild

Nyheter 17 JAN 2018 De regionala skillnaderna avseende andelen allvarliga bristningar vid förlossningar och i andelen kejsarsnitt är fortsatt stora. Dessutom ökar övervikt och fetma bland kvinnor inskrivna hos mödrahälsovården, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

bild

Kan Borgholm-modellen bli en lösning för framtidens sjukvård?

Nyheter 17 JAN 2018 Åke Åkesson sa upp sig från jobbet som klinikchef på Karolinska universitetssjukhuset för att bli ST-läkare i allmänmedicin på Öland – driven av en önskan om en mänskligare vård. I dag är han chef för hälsocentralen i Borgholm och tycker sig ha kommit närmare målet än någonsin.

Fel kopplat EKG kan leda till fel diagnos Uppåt 4 procent av alla EKG-registeringar är felkopplade

bild

Översikt 17 JAN 2018 Korrekt elektrodplacering är en förutsättning för att EKG ska kunna bedömas korrekt. Olika typer av felkopplingar kan ge upphov till förändringar av EKG-bilden, som kan påverka handläggningen av patienten.

Annons Annons

»Tänk på att EKG kan vara felkopplat om EKG-fyndet inte är det förväntade«

bild

Författarintervjun 17 JAN 2018 Thomas Lindow har tillsammans med Olle Pahlm skrivit en artikel om felkopplingar av EKG. I en tabell i artikeln sammanfattar de ledtrådar för att upptäcka felkopplingar.

bild

Fetmakirurgi vid diabetes hjälpte patienter även på längre sikt

Nyheter 16 JAN 2018 Många – men långt ifrån alla – som hade fått sin typ 2-diabetes under kontroll ett år efter gastrisk bypass hade det fortfarande efter fem år, i en amerikansk studie i JAMA. Det var dock få som var fria från sjukdomen. (1 kommentar)

Viktigt att anpassa arbetsmiljön för gravida ST-läkare

bild

Debatt 16 JAN 2018 Av en enkät riktad till 48 studierektorer där vi undersökt eventuella svårigheter på arbetsplatsen för gravida ST-läkare inom anestesi och intensivvård framgår att vissa utbildningsmoment kan innebära stor belastning och risk, skriver Sveriges yngre anestesiologer.

Annons Annons

40 000 i Västra Götaland erbjuds kostnadsfri mässlingsvaccination

Nyheter 16 JAN 2018 Boende i Västra Götaland, födda 1960 eller senare, och som av olika skäl misstänker att de inte är immuna mot mässling erbjuds nu gratis vaccin. Enligt regionens beräkningar kan det röra sig om närmare 40 000 personer.

Tidig infektions-konsult gav effekt vid Staphylococcus aureus-bakteriemi

bild

Originalstudie 16 JAN 2018 Hos patienter med Staphylococcus aureus-bakteriemi minskade 30-dagarsmortalitet och återinläggningsfrekvens då automatiskt svar skickades från klinisk mikrobiologi till infektionskonsult. Dessutom ökade behandlingen med rekommenderat förstahandsval av antibiotika (kloxacillin) samtidigt som användning av cefotaxim och meropenem minskade.

Aktivt uppsökande infektionskonsult bör införas på sjukhus

bild

Medicinsk kommentar 16 JAN 2018 Automatiserad övervakning av inneliggande patienter med avseende på både infektioner och riskfaktorer för vårdrelaterade infektioner skulle innebära möjligheter att arbeta proaktivt i större utsträckning än vad som görs i dag.

Nya medicinska krav för körkortsinnehav

bild

Nyheter 16 JAN 2018 Transportstyrelsen har ändrat föreskrifterna om medicinska krav för körkort. De nya reglerna som började gälla vid årsskiftet är mer detaljerade och kräver därmed mer detaljerade svar i läkarintygen.

»Jag försöker fokusera på det friska hos människan«

bild

Människor & möten 16 JAN 2018 Barnläkaren och skolöverläkaren Kristina Bähr driver »Hjärnpodden« som förmedlar kunskap om hur man som människa kan använda hjärnan i arbetslivet och privat. »Om vi förstod lite bättre hur hjärnan fungerar så kunde vi agera annorlunda mot varandra«, säger hon.

Resa till Cancerland – sjukdomsberättelser som bidrag till cancerrehabilitering

bild

Kultur 16 JAN 2018 Patografier – den litterära genren av självbiografiska eller biografiska berättelser om sjukdomsupplevelser – skulle kunna bidra med värdefull information i utvecklingen av den långsiktiga cancerrehabiliteringen, skriver Åsa M Wallin, ST-läkare och doktorand i medicinsk humaniora.

Många asylsökande erbjuds inte hjälp för psykisk ohälsa

bild

Nyheter 15 JAN 2018 Endast en fjärdedel av de asylsökande tillfrågas om sin psykiska hälsa och flera vårdcentraler nekar dem vård för psykisk ohälsa. Det visar en ny rapport från Läkare utan gränser. (1 kommentar)

Läkarstrejken i Bolivia är över

Nyheter 15 JAN 2018 Bolivias president har dragit tillbaka lagförslaget som hade kunnat ge läkare sex års fängelse för felaktig vård. Därmed har också den landsomfattande läkarstrejken upphört efter en och en halv månad.

Annons
Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons
Annons