Annons Annons
Annons Annons
bild

Svensk forskare: Sluta rispa kvinnans livmoder före IVF

Nyheter 23 JAN 2019 Rispning av livmoderslemhinnan gjorde inte att fler barn föddes efter provrörsbefruktning, enligt en stor studie i New England Journal of Medicine. Nu hoppas en av de svenska forskarna att alla IVF-kliniker slutar använda metoden.

Fortfarande stor okunskap om vård till papperslösa

Nyheter 23 JAN 2019 Många papperslösa nekas sjukvård på grund av okunskap hos vårdpersonalen. Osäkerheten är fortfarande stor gällande begreppet »vård som inte kan anstå«. Och det finns brister i regionernas information till vårdpersonalen. Det visar en ny kartläggning från Röda Korset.

Annons Annons
Annons Annons
bild

Karolinska och forskare anmäler varandra efter misslyckat projekt

Nyheter 23 JAN 2019 Region Stockholm kräver två läkare på Karolinska universitetssjukhuset på drygt 6 miljoner kronor efter att ett forskningsprojekt med ett amerikanskt företag kantrat. Läkarna svarar med att polisanmäla både sjukhuset och Karolinska institutet.

En härlig bok av doktorn som blev ståuppkomiker

bild

Recension 23 JAN 2019 Doktorn höll på att bli utsliten i sjukvården, sadlade om till ståuppkomiker och skrev en bok. Läkartidningens recensent, på väg i motsatt riktning, från ett annat yrke in i läkarstudier, anmäler en bok som enligt honom »alla blivande och levande läkare bör läsa«. (1 kommentar)

Örebro toppar lista över bästa sjukhus

bild

Nyheter 23 JAN 2019 Universitetssjukhuset Örebro, Värnamo sjukhus och Oskarshamns sjukhus tog hem förstaplatserna i var sin klass i Dagens Medicins rankning av landets sjukhus.

Annons Annons
bild

Läkare behöver mer palliativ medicin i grundutbildningen

Debatt 23 JAN 2019 Utbildningen i palliativ medicin i nuvarande läkarutbildningar räcker inte för att kunna möta den kliniska verkligheten. Detta bör beaktas vid utformningen av den nya läkarutbildningen, skriver Bertil Axelsson och medförfattare.

Primärprofylaktisk acetylsalicylsyra ökar risken för blödning

bild

Nya rön 23 JAN 2019 Evidensen bakom nuvarande europeiska riktlinjer stärks efter ASCEND-studien – ASA har ingen plats i primärpreventionen av kardiovaskulär händelse, vare sig vid diabetes eller vid andra sjukdomar.

Annons Annons

Läkarförbundets fortbildningsenkät: Ingen förbättring av tid för fortbildning

bild

Nyheter 23 JAN 2019 Enligt en enkätundersökning som Läkarförbundet gjort ligger antalet fortbildningsdagar för läkare fortsatt långt under förbundets rekommendationer. Nu vill man att staten tar ett större ansvar för att läkares fortbildning regleras i föreskrift.

Staten kan få ett ökat ansvar för att styra läkarnas ST-tjänster

bild

Nyheter 23 JAN 2019 Central styrning av ST-tjänster utreds av Socialstyrelsen, som snart ska presentera sin rapport. Läkarförbundet deltar i arbetet och är positivt till att staten tar ett större ansvar, men i samverkan med regionerna.

Skåne: »Lagom är bäst« vid regional styrning av ST-tjänster

Nyheter 21 JAN 2019 Region Skåne räknas som något av föregångare i uppbyggnaden av en modell med regional styrning av ST-tjänster. Omkring 25–30 procent fastställs på regional nivå. Västra Götalandsregionen började bygga upp en motsvarande styrning 2015.

Annons Annons
bild

Skeppsläkare på Greenpeace – resor från Kongo till Antarktis

Kultur 22 JAN 2019 Martin Ekdahl, till vardags läkare i Lund, arbetade som skeppsläkare för Greenpeace på två av miljöorganisationens expeditioner 2017 och 2018. Han skriver själv om resorna till Kongo i Afrika och Weddellhavet utanför Antarktis.

Nu är det dags att höja statusen för systematiska översikter i Sverige

bild

Debatt 22 JAN 2019 Vetenskapsmetodologin för systematiska översikter är avancerad och att utföra sådana av hög kvalitet kräver hög metodkompetens. Trots detta har de låg vetenskaplig status i Sverige. Att höja statusen skulle gynna både patienter, svensk sjukvård och svensk forskning, skriver Matteo Bruschettini och Minna Johansson. (3 kommentarer)

bild

Notan för nätläkare ökar snabbt

Nyheter 22 JAN 2019 Förra året gjordes över 600 000 besök till privata digitala vårdgivare för mer än 275 miljoner kronor. Det är en ökning med över 100 miljoner. (1 kommentar)

Hallengrens statssekreterare går också till socialdepartementet

Nyheter 22 JAN 2019 Regeringen utsåg i dag Maja Fjaestad till statssekreterare åt nyutnämnde socialministern Lena Hallengren (S).

Så ska IVO granska digitala vårdtjänster

bild

Nyheter 22 JAN 2019 Nu inleder Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en tvåårig nationell tillsyn av digitala vårdtjänster. Myndigheten har bland annat identifierat remisshantering, bedömning och medicinsk handläggning samt läkemedelsförskrivning som riskområden.

ABC om Aneurysmal subaraknoidal-blödning

bild

Medicinens ABC 22 JAN 2019 Spontan subaraknoidalblödning orsakad av ett brustet aneurysm är ett akut tillstånd med hög mortalitet där snabb diagnostik och behandling är avgörande för prognosen. Här redogörs för primär handläggning och diagnostik samt översiktliga behandlingsprinciper. (1 kommentar)

Björn Sjögren:
»… livshotande tillstånd som vi återkommande
har sett missas«

bild

Författarintervjun 22 JAN 2019 Björn Sjögren, ST-läkare i neuro­kirurgi, har tillsammans med överläkare Peter Milos skrivit en ABC-artikel om aneurysmal subara­k­noidalblödning.

bild

Vill bryta »tystnadskultur«

Nyheter 22 JAN 2019 ST-läkaren Oskar Knutsson har undersökt varför läkare slutar vid Östersunds sjukhus i sitt examensarbete. Enligt honom präglas Region Jämtland Härjedalen delvis av en tystnadskultur.

SKL vill diskutera utformningen av en ny kömiljard

bild

Nyheter 21 JAN 2019 Sveriges Kommuner och landsting (SKL) välkomnar att primärvårdsreform är en av punkterna i regeringsuppgörelsen. Vad gäller den uppdaterade kömiljarden vill SKL diskutera detaljerna i utformningen med staten.

Charles Bonnets syndrom: hallucinationer hos synskadade Svagt seende patienter bör informeras om detta benigna tillstånd, som kan vålla oro

Översikt 21 JAN 2019 Charles Bonnets syndrom är ett tillstånd som inne­fattar komplexa synhallucinationer hos mentalt och kognitivt friska personer som är medvetna om att hallucinationerna inte är verkliga. Det föreligger en stark association mellan syndromet och förvärvad nedsatt synfunktion.

Annons Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons Annons