Annons
Annons

»Vi i professionen måste släppas in
i besluten om oss«

bild

Nyheter 19 JAN 2017 För att öka tilliten inom offentlig sektor krävs ett långsiktigt perspektiv, att professionen inkluderas och att det går att visa resultat i form av konkreta förbättringar. Det var budskapet vid Sveriges läkarförbunds debatt om Tillitsdelegationens arbete.

Läkare larmar:
»Utan stromaceller dör patienterna«

bild

Nyheter 18 JAN 2017 Två överläkare på barnonkologen vid Akademiska sjukhuset vädjar i en debattartikel om att behandlingen och forskningen med stromaceller, som uppmärksammats stort i medier i dag, ska återupptas. »Det här är livsviktig behandling som undanhålls dödssjuka barn«, säger Britt-Marie Frost. (1 kommentar)

Annons Annons

Ekonomiska bindningar kunde kopplas till positiva studieresultat

Nya rön 18 JAN 2017 Ekonomiska bindningar mellan forskningsledare i en klinisk prövning och företaget som utvecklar läkemedlet är kopplade till positiva studieresultat, även efter justering för studiens finansiering. Det visar en tvärsnittsstudie publicerad i BMJ.

Experimentell behandling med stromaceller skedde utan tillstånd

Nyheter 18 JAN 2017 Ett 70-tal svårt sjuka patienter har behandlats med stromaceller från moderkaka på Karolinska universitetssjukhuset utan att djurstudier eller giltiga tillstånd funnits. Det rapporterar Svenska Dagbladet. (1 kommentar)

Umeå utsett till bästa universitetssjukhus

bild

Nyheter 18 JAN 2017 Norrlands universitetssjukhus i Umeå, Västerviks sjukhus och Oskarshamns sjukhus tog hem förstaplatserna i varsin klass i Dagens Medicins årliga sjukhusrankning.

Annons Annons

Läkarförbundet vill slå hål på myterna
om läkares arbetstid

bild

Nyheter 18 JAN 2017 Läkare arbetar mest av alla yrkesgrupper i vården och den nuvarande jour- och beredskapsmodellen fungerar i sin helhet bra. Det menar Sveriges läkarförbund, som i dag presenterar en stor arbetstidsundersökning.

Annons Annons

Förlängt utdrivningsskede kunde kopplas till ökad risk för barnet

Nya rön 18 JAN 2017 Jämfört med ett utdrivningsskede på mindre än en 1 timme ökade risken för Apgarpoäng < 7 vid 5 minuters ålder för varje ytterligare timme. Det visar en svensk avhandling om värksvaghet och effekter på barnet.

Stora skillnader
i synen på vården
av terminalt sjuka

bild

Nyheter 17 JAN 2017 När det gäller att fatta beslut om att avstå eller avsluta behandling av en terminalt sjuk patient finns det betydande skillnader i attityder och argument mellan läkare och allmänheten. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet. (1 kommentar)

Olegitimerade läkare arbetade ensamma på psykakut i Skellefteå

Nyheter 17 JAN 2017 Stöd från en narkosläkare är inte tillräckligt för att ännu inte legitimerade läkare ska få tjänstgöra självständigt och ha eget patientansvar på en psykiatrisk akutmottagning. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, IVO. (2 kommentarer)

Annons Annons
bild

Upprörda känslor på debatt om sjukhusläkares schemaläggning

Nyheter 17 JAN 2017 Tonläget var stundtals spänt när Stockholmsavdelningen av Sveriges yngre läkares förening, Sylf, bjöd in de ansvariga i Stockholms läns landsting till frågestund om läkarnas uppsagda jouravtal. »Jag förstår att det finns starka känslor«, säger Joanna Strömberg Johnson, ordförande i Sylf Stockholm. (1 kommentar)

Mindre vanligt med psykiatrisk diagnos bland gängkriminella

bild

Nya rön 17 JAN 2017 Tidigare diagnostiserade psykiatriska tillstånd är betydligt vanligare hos gärningsmän som begår brott mot en partner eller nära vän än hos gängkriminella. Det visar en ny studie från en svensk stad.

Krisen på landets akutsjukhus:
»Det är en ohållbar arbetsmiljö«

Nyheter 17 JAN 2017 Krisläget vid de svenska akutsjukhusen fortsätter. Efter de senaste dagarnas nödrop från bland annat Danderyds sjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset följer Universitetssjukhuset i Örebro efter – där den lokala läkarföreningen överväger en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Annons Annons

Känt aneurysm hos var tredje patient med rupturerat bukaortaaneurysm

bild

Nya rön 17 JAN 2017 Hos en tredjedel av patienter med rupturerat bukaortaaneurysm är aneurysmet känt sedan tidigare, visar en studie från Sverige. Individanpassade uppföljningsprogram bör troligen utvecklas för att minska rupturincidensen hos tidigare diagnostiserade patienter.

Harriet Wallberg anmäler KI till JO

bild

Nyheter 16 JAN 2017 Karolinska institutets förra rektor Harriet Wallberg anmäler sin tidigare arbetsgivare, samt utredaren Sten Heckscher, till Justitieombudsmannen. Det uppger Sveriges Radios Ekoredaktion.

Fikru Maru på plats i rättssalen

Nyheter 16 JAN 2017 På måndagen återupptogs rättegången mot den svenske hjärtläkaren Fikru Maru. Om han döms för de terroristbrott han är anklagad för kan straffet bli mer än 20 års fängelse, skriver SVT.

Ska värdebaserad vård införas utan vetenskaplig evidens?

bild

Debatt 16 JAN 2017 Vilka intressen har det multinationella managementföretaget Boston Consulting Group i värdebaserad vård i Sverige? Är värdebaserad vård, som den införs på NKS, förenlig med hälso- och sjukvårdslagens etiska plattform? Författarna efterlyser en öppen debatt och diskussion. (2 kommentarer)

En managementteori i ny kostym – eller bara kejsarens nya kläder?

Debatt 16 JAN 2017 I ett samhälle som förutsätter samma rätt till vård för alla medborgare och där specialkunskaper är något värdefullt och dyrbart kan värdebaserad vård aldrig fungera, skriver Lars Falk och Yvonne Dellmark, som tittat på likheter med en annan omdebatterad managementteori, nämligen New public management (NPM).

Forskare kritiska mot förslaget till nya riktlinjer för depression

Nyheter 16 JAN 2017 Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för depression och ångest behöver omarbetas, skriver 17 nordiska psykoterapiforskare på DN Debatt. Riktlinjerna bygger på felaktiga tolkningar och behöver ha större fokus på olika former av psykoterapi, menar forskarna. (4 kommentarer)

bild

Barnvaccinationsprogrammet
är effektivt – men otillräckligt

Originalstudie 16 JAN 2017 Det svenska barnvaccinationsprogrammets utveckling har bidragit till minskad sjuklighet i vanliga infektionssjukdomar. Här presenteras allvarliga infektionsfall som krävt sjukhusvård av barn i sjukdomar som vi har möjlighet att vaccinera mot, men som inte ingår i vaccinationsprogrammet.

Vaccin mot rotavirus kan föras in i allmänt vaccinationsprogram

Nyheter 16 JAN 2017 Samhället skulle kunna spara 120 miljoner kronor per år på att inkludera vaccin mot rotavirus i det allmänna barnvaccinationsprogrammet, anser Folkhälsomyndigheten.

Annons

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons