Annons Annons
Annons Annons
bild

Oviss framtid för närakuter i Västra Götalandsregionen

Nyheter 05 DEC 2019 I januari är det dags att fatta beslut om ett eventuellt breddinförande av närakuter i Västra Götalandsregionen. Målet är att avlasta akutmottagningarna. Men i ett pilotprojekt med fyra närakuter är det hittills bara den på Östra sjukhuset som lyckats med det.

bild

»Hedda Care är en reaktion på att regionerna inte har lyckats«

Nyheter 05 DEC 2019 Vård efter plånbok, inte efter behov. Så har kritiken mot den nyöppnade mottagningen Hedda Care i Stockholm låtit. Men läkaren och vd:n Sara Löfgren vill väcka debatt om kvinnovården och erbjuda bättre vård.

Annons Annons
Annons Annons

Komplett bok om smärta – på svenska

bild

Recension 05 DEC 2019 De som anser att smärta som begrepp och smärtbehandling som praxis är svåra saker kan få hjälp av en nyutkommen bok som samlar all aktuell kunskap på området. Allt på svenska dessutom, vilket uppskattas extra mycket av Läkartidningens recensent.

Trånga toaletter kan bli dyrt för Södertälje

bild

Nyheter 05 DEC 2019 Södertälje sjukhus riskerar att få betala 5 miljoner i vite på grund av trånga toaletter och duschutrymmen.

Tveksam handel med medförfattarskap

bild

Kultur 05 DEC 2019 »Du står på mitt pek, så står jag på ditt«, tycks vara en vanlig överenskommelse mellan akademiker i jakten på publikationsmeriter – och de som har råd kan köpa sig medförfattarskap enligt diverse prislistor. Stephan Rössner pekar ut en mindre upplyst sida av akademisk publicering.

Onemed ska ta över leveranser från Apotekstjänst

bild

Nyheter 05 DEC 2019 Onemed kommer att ta över en del av Apotekstjänsts leveranser av sjukvårdsmaterial under det kommande året. Exakt när och hur mycket av uppdraget de ska axla beslutas nästa vecka.

bild

Andelen specialistläkare sjunker

Nyheter 04 DEC 2019 Andelen läkare som inte har specialistkompetens har ökat kraftigt de senaste tio åren. Det visar en sammanställning som nyhetsbyrån Siren har gjort. (2 kommentarer)

Annons Annons

Menscykler mer varierade i längd än allmänt känt

bild

Nya rön 04 DEC 2019 En studie som genomförts i syfte att beskriva menstruationscykeln utifrån en stor mängd data insamlade via en app visar att menscykler och cykelfaser är väsentligt mer varierade i längd än vad som tidigare angetts.

bild

Koloskopi och polypektomi – 50 år i sjukvårdens tjänst Berättelsen om utvecklingen av en framgångsrik metod

Kultur 04 DEC 2019 I år är det 50 år sedan som man för första gången genomförde en endoskopisk undersökning av hela kolon och tog bort polyper proximalt om rektum. På 1990-talet visade studier att polypektomi skyddar mot insjuknandet i kolorektalkancer, vilket blev grunden för införandet av kolorektalkacerscreening. Läkartidningens artikel beskriver utvecklingen av en framgångsrik metod.

bild

Färre svenska studenter åker till Polen för att plugga till läkare

Nyheter 04 DEC 2019 Polen är det populäraste utbildningslandet för svenska läkarstudenter utomlands. Men söktrycket har minskat stadigt de senaste åren. Nu avråder Läkarförbundet från att börja en polsk läkarutbildning på grund av risken att hamna i kläm när AT avskaffas.

Annons Annons
bild

Så får du priset bästa handledare

Debatt 04 DEC 2019 Oskar Krakau, Nicole Laszlo och Erica Aldenbäck har under sin läkarutbildning stött på både bra och dåliga exempel på handledning. De levererar tips för den som vill »vinna pris« som bästa handledare. (1 kommentar)

Torakal aktinomykos – allvarlig sjukdom och en diagnostisk svår utmaning

bild

Fallbeskrivning 04 DEC 2019 Aktinomykos i toraxregionen är en sällsynt men allvarlig sjukdom. Diagnostiken är svår eftersom bakterien kräver specialmedium och lång tid för att växa. Här presenteras tre patientfall som illustrerar kliniken och de diagnostiska svårigheterna.  (1 kommentar)

bild

Rapport: Vården kan vinna på flexibla anställningar för läkare

Nyheter 03 DEC 2019 Genom mer flexibla anställningsformer, där läkare kan kombinera privat mottagning med anställning vid sjukhus, skulle vården kunna effektiviseras. Det är en av slutsatserna i en ny ESO-rapport.

bild

Genusmedicin måste säkerställas i nya sexåriga läkarutbildningen

Debatt 03 DEC 2019 Behovet av genusperspektiv inom medicinsk utbildning har erkänts på regeringsnivå. Just nu fastställs kursplaner för den nya sexåriga läkarutbildningen. Genusmedicin måste bli en självklar del av läkarutbildningen, skriver Kvinnliga läkares förening. (1 kommentar)

Fördröjd vård är den vanligaste avvikelsen inom ögonsjukvården

bild

Originalstudie 03 DEC 2019 Hos patienter med glaukom eller våt makuladegeneration kan fördröjd vård leda till irreversibel synnedsättning.

5 frågor:»Vi måste prioritera dessa patienter för att undvika blindhet«

bild

Författarintervjun 03 DEC 2019 Dalia Merkland, ST-läkare på S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm, har tillsammans med sin kollega Magnus Gjötterberg granskat 102 Ivo-ärenden. 

bild

Ny ordförande för SLF student

Nyheter 03 DEC 2019 Niki Shams, läkarstudent i Stockholm, har valts till ny ordförande för Sveriges läkarförbund student. Hon tar över efter Theodor Lav från årsskiftet.

Många motioner på SLF students fullmäktigemöte

bild

Nyheter 03 DEC 2019 I helgen hade Sveriges läkarförbund student, SLF student, sitt fullmäktigemöte. I år var det rekordmånga motioner – över 30 stycken.

Sammanhållen vård för barn ska utredas

bild

Nyheter 03 DEC 2019 Barnläkaren Peter Almgren får i uppdrag av regeringen att se över hur man ska kunna uppnå en mer sammanhållen och likvärdig vård för barn och unga. Tanken är också att avlasta barn- och ungdomspsykiatrin.

Ivo granskar varsel på Stockholmssjukhus

bild

Nyheter 03 DEC 2019 Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) ska granska hur varslen på tre stora sjukhus i Region Stockholm påverkar patientsäkerheten och tillgången på vård. »Vi vill gärna se en konsekvensbeskrivning«, säger en utredare.

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.