Annons
Annons Annons

Egen personalpool ska minska notan för inhyrda läkare

bild

Nyheter 24 JUN 2019 Region Uppsala ska inrätta en egen personalpool som ska kunna täcka upp när det uppstår vakanser på vårdcentralerna. Målet är att minska kostnaden för inhyrd personal.

Mallade intyg ska hjälpa barnläkare

bild

Nyheter 24 JUN 2019 Ett nytt underlag ska få Försäkringskassan att göra mer jämlika bedömningar när föräldrar till barn med diabetes söker omvårdnadsbidrag. Och barnläkarna ska slippa lägga lika mycket tid på att skriva intyg.

Annons Annons
Annons Annons

Orubblig sympati för de »besvärliga« patienterna

bild

Recension 24 JUN 2019 Någon typ av trauma eller social konflikt omvandlas undermedvetet till fysiska symtom. Det kan vara problemet för många av de »besvärliga« patienter som framför allt distriksläkare känner så väl igen. Neurologen Suzanne O’Sullivans bok förmedlar sympati och medkänsla för en patientgrupp fast i psykosomatikens grepp. 

Preparat som ska öka kvinnors sexlust godkänt i USA

bild

Nyheter 24 JUN 2019 Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt ytterligare ett preparat som ska öka sexlusten hos kvinnor med så kallad hypoaktiv sexuell störning (HSDD). Vyleesi (bremelanotid) tas som en subkutan injektion minst 45 minuter före sex.

bild

Kvinnliga läkare tjänar mindre

Nyheter 24 JUN 2019 Förra årets kollektiva löneökning för läkare blev 1,9 procent jämfört med 2017. Men det är fortfarande skillnader i lön mellan manliga och kvinnliga läkare. Det visar färsk lönestatistik från Läkarförbundet.

Annons Annons

Skåne utreder läkares bisysslor på nätet

bild

Nyheter 24 JUN 2019 Efter ett visselblåsartips utreder Region Skåne flera läkares extraknäck hos privata digitala vårdgivare. Bara 6 av 19 läkare hade anmält bisyssla.

bild

Dålig kommunikation ofta en orsak till diagnostiska fel

Nyheter 20 JUN 2019 Bristande rutiner och kommunikation är vanliga bakomliggande orsaker till diagnostiska fel. Det visar den första större sammanställningen som gjorts av händelseanalyser i regionernas gemensamma kunskapsbank Nitha.

Annons Annons

1177-läckan: Stockholm behöver stärka IT-säkerheten

bild

Nyheter 20 JUN 2019 Region Stockholm behöver bli bättre på att hantera frågor om informationssäkerhet. Det visar en granskning efter 1177-läckan där miljoner telefonsamtal låg öppet på internet.

En doktor i familjen är bra för hälsan

bild

Nyheter 20 JUN 2019 Att ha eller inte ha en läkare eller sjuksköterska i släkten kan betyda mycket för hälsan, enligt en studie av forskare vid Stanford University baserad på svenska data. (1 kommentar)

bild

Färre chefer när Karolinska gör om kritiserad verksamhetsmodell

Nyheter 20 JUN 2019 Karolinska universitetssjukhuset gör flera förändringar i sin kritiserade verksamhetsmodell. Bland annat föreslås färre chefer, vilket ska leda till tydligare ansvar och kortare beslutsvägar.

Annons Annons
bild

Internet-KBT och samordnare kostnadseffektivt vid depression

Nya rön 20 JUN 2019 En avhandling från Göteborgs universitet visar att internetbaserad KBT är lika kostnadseffektiv som sedvanlig behandling ur både sjukvårds- och samhällsperspektiv. En vårdsamordnarorganisation ger patienten tät och handfast stöttning samt hjälp att koordinera vårdinsatser och visade sig också vara kostnadseffektiv jämfört med sedvanlig primärvård.

Läkare protesterar mot att narkosjour stänger på helger

bild

Nyheter 20 JUN 2019 Snart kommer narkosjouren på Uddevalla sjukhus att stänga helgtid. Man kommer också att behöva tillkalla ambulans vid hjärtstopp. Nu har 37 läkare skrivit under ett protestbrev till sjukhusledningen.

bild

Sväljbara avföringskapslar – ny metod testas i Linköping

Nyheter 20 JUN 2019 Under våren har läkare i Linköping behandlat de första patienterna med svår Clostridiumdiarré med sväljbara kapslar med avföring. En metod som beskrivs som mer patientvänlig än avföringstransplantation direkt till tarmen.

bild

Ny kömiljard ska ta hänsyn till lokala förutsättningar

Nyheter 19 JUN 2019 I dag presenterade regeringen hälso- och sjukvårdssatsningar på totalt 9,4 miljarder kronor. Bland nyheterna finns en uppdaterad kömiljard, öronmärkta pengar till utbildning av specialistsjuksköterskor och en satsning för att stärka den nära vården. (1 kommentar)

Läkarförbundets ordförande: »Bra satsningar – men det behövs mer«

bild

Nyheter 19 JUN 2019 Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren välkomnar att regeringen satsar på ökad tillgänglighet i vården och att den nya kömiljarden gjorts om. Men hon är kritisk till att det inte finns med några riktade satsningar för fler AT-platser.

bild

Riksdagen kräver att regeringen utreder effekter av vårdmomsen

Nyheter 19 JUN 2019 Regeringen måste göra en konsekvensanalys av vårdmomsens. Och med två veckor kvar måste det göras skyndsamt. Den uppmaningen gjorde riksdagen på onsdagen.

Ökad risk för fettembolisyndrom vid Duchennes muskeldystrofi

Fallbeskrivning 19 JUN 2019 En 15-årig pojke med Duchennes muskeldystrofi slog i knäna i ett fall, och fick på natten efter föras akut till sjukhus. Där konstaterades fettembolisyndrom – ett ovanligt och i många fall letalt tillstånd som ses i ökad frekvens hos barn med Duchennes muskeldystrofi.

5 frågor: »Lägg in barn för observation
i minst 48 timmar«

bild

Författarintervjun 19 JUN 2019 Emelie Styring har tillsammans med Helena Masson Wihlborg och Sven Wiklund skrivit en artikel om fettembolisyndrom vid Duchennes muskeldystrofi.

bild

Användningen av medicinsk cannabis har ökat i Sverige

Nyheter 19 JUN 2019 På tre år har användningen av medicinsk cannabis mer än fördubblats i Sverige. Detta trots att de vetenskapliga beläggen för behandlingen ännu är svaga.

Svenska patienter åker till Danmark för att få cannabis

bild

Nyheter 19 JUN 2019 Trots den ökade förskrivningen av cannabis i Sverige har cirka 150 svenska patienter åkt över till Danmark för att få behandling där. En anledning är att det, trots reskostnaderna, är billigare.

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.