Annons Annons
Annons Annons

Gratis primärvård minskade tryck på akutmottagningar

bild

Nyheter 22 JUN 2017 Fem månader efter att landstinget i Sörmland införde gratis primärvård har besöken på sjukhus börjat minska. I stället söker sig fler patienter till primärvården, som har fått ökade öppettider. (1 kommentar)

Kronoberg fasar ut stora
delar av hyrpersonalen i höst

Nyheter 22 JUN 2017 Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg har ställt sig bakom ett åtgärdsförslag för att regionen ska bli oberoende av hyrpersonal i sjukvården. Utfasningen är tänkt att börja till hösten.

Annons Annons

Operation vid lågmaligna gliom får tydligt stöd i norsk studie

Nya rön 22 JUN 2017 Kirurgi är en viktig del av primärbehandlingen vid lågmaligna gliom. Det visar en ny studie från Norge. Författarna skriver att detta också blivit allt vanligare under senare år.

Replik från personallandstingsrådet: SLL arbetar strategiskt med kompetens-försörjning

bild

Debatt 21 JUN 2017 Jag blir förvånad när ordföranden i Stockholms läkarförening, Johan Styrud, försöker ge sken av att landstinget inte skulle prioritera kompetensförsörjningsfrågorna, skriver Peter Carpelan (M), forsknings- och personallandstingsråd, i en replik till oppositionslandstingsrådet Jens Sjöström (S) och Johan Styrud.

Slutreplik om AT- och ST-platser i Stockholm: Det går i alldeles
för långsam takt

bild

Debatt 22 JUN 2017 Stockholms läkarförening och Socialdemokraterna har vid ett flertal tillfällen varit mycket tydliga med att personalen måste ha en kontinuerlig fortbildning, skriver Johan Styrud, ordförande, Stockholms läkarförening, Jens Sjöström (S) i en slutreplik om AT- och ST-platser i Stockholms läns landsting.

Annons Annons

»Modellen är inte förankrad bland läkarna på golvet«

bild

Nyheter 22 JUN 2017 Projektet Beon i Värmland, som går ut på att låta sjuksköterskor ta hand om de enkla fallen i primärvården, är inte förankrat bland allmänläkarna. Det säger Mareike Claussen, allmänläkare och styrelseledamot i Värmlands läkarförening, som är tveksam till att det kommer att leda till en minskad arbetsbelastning.

Regeringssatsning
för nyanlända med vårdutbildning

bild

Nyheter 22 JUN 2017 Regeringen vill förbättra förutsättningarna för att asylsökande och nyanlända som har en utländsk sjukvårdsutbildning snabbare ska kunna komma i arbete i Sverige. Därför satsar man nu två miljoner kronor som ska gå till utbildningsprojekt för dessa personer.

bild

Tre av fyra godkända på omgång tre av praktiska kunskapsprovet

Nyheter 21 JUN 2017 Den praktiska delen av det medicinska kunskapsprovet för läkare utbildade utanför EU/EES har nu hållits för tredje gången. 21 av 27 prövande klarade sig, uppger Umeå universitet.

Oklara besked om vinsttak i välfärden

bild

Nyheter 21 JUN 2017 Enligt utredaren Ilmar Reepalus förslag ska vinsterna i privata företag som bedriver offentligt finansierad välfärd begränsas. Men nu är det oklart om förslaget blir verklighet, uppger Sveriges Radios Ekoredaktion.

Kompletteringar av läkarintyg
vid sjukskrivningar ska utredas

Nyheter 21 JUN 2017 Försäkringskassan får i uppdrag att kartlägga omfattningen av kompletteringar av läkarintyg vid sjukskrivning då arbetsförmåga ska bedömas. Det meddelar regeringen i dag.

Strama vill säkra kvaliteten på vård som ges på distans

bild

Nyheter 21 JUN 2017 De digitala vårdgivarana har kritiserats för sin antibiotikaförskrivning. Nu jobbar en arbetsgrupp inom Programråd Strama med att ta fram kvalitetsindikatorer för behandling av infektioner på distans. 

DO-beslut: Diskriminering att håna patients svenskkunskaper

Nyheter 21 JUN 2017 Det var diskriminering när en läkare uttalade sig nedsättande om en patients svenskkunskaper och hotade att inte erbjuda behandling förrän patienten lärt sig svenska. Det slår Diskrimineringsombudsmannen, DO, fast. (1 kommentar)

Annons Annons

De har sin chef på andra sidan jorden

bild

Nyheter 21 JUN 2017 Det är inte helt problemfritt att vara chef på distans. Det kan Virginia Zazo intyga. Hon har kvar jobbet som verksamhetschef på hud- och STD-kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå trots att hon sedan årsskiftet bor i Australien. Medarbetarna på kliniken verkar dock ta det hela med ro.

bild

Facklig företrädare spänd på utvärderingen av distansförsöket

Nyheter 21 JUN 2017 Det finns ett stort värde i att chefen finns fysiskt närvarande, samtidigt som det kan finnas stor potential med videomöten. Det säger Cecilia Nordenson, ordförande i Västerbottens läns läkareförening, som också ser paralleller mellan chefprojektet på hud- och STD-kliniken och införandet av länskliniker i Västerbotten.

bild

Simningsorsakat lungödem är inte tillräckligt studerat

Fallbeskrivning 20 JUN 2017 Simningsorsakat lungödem är ett tillstånd med andnöd, hosta, skummande sputum och nedsatt fysisk ork vid simning i öppet vatten. Deltagarantalet ökar vid simtävlingar i öppet vatten, och vid Vansbrosimningen 2016 sökte 69 personer för andningsbesvär, flertalet med misstänkt simningsorsakat lungödem. 

»Ingen vet hur en symtomfri simmare låter efter några kilometers simning«

bild

Författarintervjun 20 JUN 2017 Annika Braman Eriksson och två medförfattare har följt upp vården av simmare som sökte för andningsbesvär och hosta under Vansbrosimningen 2016.

»Förslaget kommer att sätta större press på primärvården«

bild

Nyheter 20 JUN 2017 Både inom Distriktsläkarföreningen, DLF, och Svensk förening för allmänmedicin, Sfam, finns tveksamhet till förslaget att skärpa vårdgarantin i primärvården och göra den professionsoberoende. Om inga mer resurser tillförs kan det leda till en ännu svårare situation för primärvården, menar Hanna Åsberg, ordförande för Sfam.

Expertgrupp finner inte Paolo Macchiarini skyldig till oredlighet

Nyheter 20 JUN 2017 Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden går emot den sakkunniga granskare som anlitats och finner att en artikel i tidskriften Respiration, författad av bland andra Paolo Macchiarini, inte utgör oredlighet i forskning.

Ideologiskt färgad bild av ME/CFS

bild

Debatt 20 JUN 2017 I sin bok om medicinska kontroverser uppmärksammar Jörgen Malmquist myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS). Sten Helmfrid och Johan Esberg anser att författaren förringar biomedicinska fynd och i stället lutar sig mot ett biopsykosocialt idékomplex som saknar både teoretisk struktur och empiriskt stöd.

Replik från Jörgen Malmquist: Jag fäster omfattande vikt vid bekräftade biomedicinska fynd

Debatt 20 JUN 2017 Jag förringar inte biomedicinska fynd och anser att många sjukdomsbilder måste tolkas inom en sammanfattande biopsykosocial begreppsram, skriver Jörgen Malmquist i denna replik till Sten Helmfrid och Johan Edsberg. (1 kommentar)

Annons Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Quiz


Testa dig utifrån nr 23-24!

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons Annons