Annons
Annons
Annons

Svaga evidens
för våra befintliga blodtrycksmål

bild

Debatt 23 SEP 2016 Vi förordar inte strikta gränser och blodtryckssänkning till varje pris, men allt mer data talar för att intensivare blodtrycksbehandling till riskgrupper kan ge betydande vinster, skriver Staffan Björck och medförfattare i denna replik.

SKL-rapport: Säker vård trots fler överbeläggningar i sommar

Nyheter 23 SEP 2016 Överbeläggningar och utlokaliseringar till trots har sjukvårdshuvudmännen levererat en säker vård i sommar. Det hävdar Sveriges Kommuner och landsting, SKL, efter att ha genomfört en enkätundersökning bland landstingen.

Annons Annons

IVO kritiserar psykiatrin i Malmö

Patientsäkerhet 23 SEP 2016 Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar kritik mot psykiatrin i Malmö för att man inte samrått med hjärtläkare kring en tvångsvårdad patient med hjärtbesvär. Patienten avled under vårdtiden.

Avhandling: Självmord kopplade till undvikande copingstrategier

Nya rön 23 SEP 2016 Det finns ett samband mellan undvikande copingstrategier och suicidbenägenhet. I en ny avhandling visas också att patienter som gjort suicidförsök och som har en viss variant av BDNF-genen tycks ha ökad benägenhet att använda undvikande copingstrategier.

bild

Drottning Silvias barnsjukhus anmäls för brister i arbetsmiljön

Nyheter 23 SEP 2016 Underbemanning och bristande arbetsmiljö har gjort att skyddsombud från Saco, Vårdförbundet och Kommunal anmält Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg till Arbetsmiljöverket.

Läkare åtalad – ofredade patient

Nyheter 23 SEP 2016 En manlig läkare misstänks ha sexuellt ofredat en kvinna som sökte vård vid akutmottagningen på Skaraborgs sjukhus i Skövde. Läkaren, som fortfarande är i tjänst i en annan del av landet, har nu åtalats, uppger P4 Skaraborg.

Annons Annons

Webbkurs ska öka vårdpersonals kunskaper om våld mot kvinnor

Nyheter 23 SEP 2016 Nationellt centrum för kvinnofrid lanserade i veckan en gratis webbkurs om mäns våld mot kvinnor. Kursen vänder sig till dem som möter våldsutsatta kvinnor i sin yrkesutövning, exempelvis vårdpersonal.

Vårdkontakten viktig vid antihormonell tablettbehandling

bild

Debatt 23 SEP 2016 God kontakt med vården är en väsentlig faktor för att minska antalet avbrott i bröstcancerpatienters behandling med antihormonella tabletter, skriver Eva Langlet.

Tuff sommar för Sörmlands vård

Nyheter 22 SEP 2016 Tre gånger så många överbeläggningar som i riket som helhet. Så ser det dystra resultatet för sommaren ut i Landstinget Sörmland, visar nya siffror från Sveriges Kommuner och landsting.

SKL-rapport: Ökat samarbete minskar antalet överbeläggningar

Nyheter 22 SEP 2016 Strukturer som främjar samarbete mellan olika vård- och omsorgsaktörer i hela vårdkedjan är en framgångsfaktor när det gäller att minska överbeläggningar och utlokaliseringar på sjukhus. Det framgår av en ny rapport från Sveriges Kommuner och landsting, SKL, »Ingen på sjukhus i onödan«.

Världens politiker lovar arbeta hårdare mot antibiotikaresistens

Nyheter 22 SEP 2016 Nu lovar världens politiker krafttag mot resistenta bakterier. På onsdagen antogs en deklaration i samband med ett högnivåmöte i FN:s generalförsamling.

bild

Läkare utan gränser jobbar med psykosocialt stöd till asylsökande

Nyheter 22 SEP 2016 I veckan startade Läkare utan gränser ett projekt i Götene kommun. Syftet är att ge psykosocialt stöd till kommunens drygt 1 000 asylsökande.

Nödvändigt att öka kompetensen kring teamarbete i sjukvården Att kommunicera och arbeta i team kräver övning – utmaning omvandla träning till klinisk vardag

Kommentaren 22 SEP 2016 Ny kunskap och erfarenhet kring team­arbete håller på att etableras i Sverige. Utmaningen är dock att överföra det som tränas till vardagspraxis. Modeller för hur icke-tekniska färdigheter såsom kommunikation och ledarskap kan tillämpas i såväl akuta situationer som rutinsituationer behöver beforskas mer. (1 kommentar)

KI kvar på topp 30 i rankning

Nyheter 22 SEP 2016 Trots turbulensen kring Paolo Macchiarini behåller Karolinska institutet, KI, sin plats på Times Higher Educations lista över världens mest välrenommerade universitet. Det rapporterar Sveriges Radio.

Rekommenderade blodtrycksmål vid
typ 2-diabetes bör inte förändras

bild

Debatt 22 SEP 2016 Vi vill varna för att dra förhastade slutsatser om behandlingsmål utifrån observerade blodtrycksnivåer, skriver Mattias Brunström och medförfattare, apropå en artikel i LT.

Dålig luft i operationssalar tros ha orsakat infektioner i Malmö

Patientsäkerhet 21 SEP 2016 För två år sedan ökade antalet infektioner efter ryggoperationer på Skånes universitetssjukhus i Malmö i så hög grad att operationerna under en period stoppades. En utredning visade att det sannolikt berodde på luftkvaliteten i operationssalarna. Nu framhåller Inspektionen för vård och omsorg, IVO, vikten av regelbundna kontroller av operationsmiljöerna.

Stockholmsläkare diskuterade schemaläggning med politiker

Nyheter 21 SEP 2016 Schemaläggningens konsekvenser var huvudfrågan när Sjukhusläkarföreningen i Stockholm bjöd in landstingspolitiker till ett samtal på tisdagskvällen. (1 kommentar)

»Paolo Macchiarini rekryterades för att profilera Karolinska«

bild

Nyheter 21 SEP 2016 En dröm om att Karolinska universitetssjukhuset skulle få tillbaka förlorad rikssjukvård i form av hjärt- och lungtransplantationer låg bakom de starka påtryckningarna att rekrytera Paolo Macchiarini. Det säger den tidigare sjukhusdirektören Birgir Jakobsson apropå Kjell Asplunds utredning av sjukhusets roll i Macchiarini-fallet.

Inga felaktigheter upptäckta i spansk Macchiarini-granskning

Nyheter 21 SEP 2016 I Sverige har Paolo Macchiarini förklarats skyldig till oredlighet i forskning i två fall på senare tid. Men en spansk granskning av resultaten från en omtalad luftrörstransplantation i Barcelona 2008, som beskrevs i The Lancet samma år, visar att såväl operation som rapportering skett helt korrekt. Det skriver Dagens Medicin.

bild

Nu växer hoppet om en nationell genomlysning av primärvården

Nyheter 21 SEP 2016 Primärvårdens företrädare har i många år efterlyst strukturella förändringar för att vända den bekymmersamma situationen för svensk primärvård – hittills med magert resultat. Men nu talar allt fler om behovet av en mer genomgripande reform om vården ska klara framtidens utmaningar.

Annons
Annons

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons
Annons