Annons Annons
Annons Annons

Fler fall av livmoderhalscancer trots en omfattande cellprovtagning

bild

Nyheter 16 AUG 2017 Trots rekordhögt deltagande i cellprovtagning i Sverige förra året sker en regional ökning av livmoderhalscancer, visar statistik från den senaste årsrapporten från Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention.

Förundersökning mot läkare misstänka för dataintrång läggs ner

Nyheter 16 AUG 2017 De två läkare vid Skaraborgs sjukhus i Skövde som delgivits misstanke om dataintrång efter att ha tagit del av journaler utan patienternas kännedom är inte längre misstänkta för brott. Det rapporterar P4 Skaraborg.

Annons Annons

Uppmärksammad artikel om lovande cancerbehandling tillbakadragen

Nyheter 15 AUG 2017 Ett forskarlag vid Karolinska institutet, KI, upptäckte en mycket lovande läkemedelskandidat för att behandla aggressiv hjärncancer. Resultaten för överlevnaden hos försöksdjuren visade sig dock vara överskattade och svåra att reproducera. Nu har den ursprungliga vetenskapliga artikeln dragits tillbaka.

Läkares livräddande insatser för aborterade foster väcker debatt

Nyheter 15 AUG 2017 Den överläkare som försökte rädda livet på ett sent aborterat foster gjorde enligt Socialstyrelsens rättsliga råd inte fel. Men läkarens agerande ifrågasätts av läkarkollegor. Det rapporterar SVT Nyheter. (1 kommentar)

bild

Bussolyckan i Härjedalen: Primärvården klarade krisen

Nyheter 15 AUG 2017 När en buss full med ungdomar körde av vägen utanför Sveg den 2 april försattes sjukvården omedelbart i krisberedskap. I ett slag fick en ensam hälsocentral ta emot 32 olycksdrabbade – en utmaning som krävde både samverkan, struktur och lite improvisation.

Annons Annons
bild

Snabb prioritering på plats avgörande för de skadade

Nyheter 15 AUG 2017 En timme efter olyckan landade narkosläkaren Oli Timmel med ambulanshelikopter som första läkare på olycksplatsen. Han valde rollen som avtransportledare och inte medicinskt ansvarig. »I efterhand känns det som ett riktigt beslut«, säger han.

Nytt datum för rättegången mot fängslade läkaren och KI-forskaren

Nyheter 14 AUG 2017 Ett nytt datum har satts för den uppskjutna rättegången mot läkaren och KI-forskaren Ahmadreza Djalali som hålls fängslad i Iran och riskerar dödsstraff. Den planeras nu börja nästa vecka, enligt uppgift till Läkartidningen.

Läkare utan gränser tvingas avbryta sin räddningsinsats på Medelhavet

Nyheter 14 AUG 2017 Organisationen Läkare utan gränser avbryter tillfälligt en sök- och räddningsverksamhet i Medelhavet på grund av att de känner sig hotade av Libyens kustbevakning.

bild

Hundraårsminnet av en smittkoppsepidemi

Kultur 14 AUG 2017 För 100 år sedan utbröt en smittkoppsepidemi i Västerbotten. Sjukdomen krävde åtta liv innan spridningen stoppades av sjukvårdspersonalen i området. Utdrag ur förste provinsialläkare H Forsmans rapport om epidemin har sammanställts för Läkartidningen av Hans K:son Blomquist, docent och tidigare barnhälsovårdsöverläkare i Västerbotten. (2 kommentarer)

»Anders historia ... är inget mirakel utan resultatet av en vård som fungerar.«

bild

Krönika 14 AUG 2017 En operationsberättelse på endast sex rader berättar om ett livräddande ingrepp föranledd av slumpens blinda härjning, med rationaliteten satt ur spel och oförutsägbarheten etablerad som princip. Jakob Ratz Endler kommer ihåg ett fall från kliniken.

Så lyckades Eda vårdcentral rejält minska förskrivningen av opioider

Nyheter 11 AUG 2017 Genom ett samlat grepp har Eda Vårdcentral i Charlottenberg lyckats minska sin förskrivning av opioidanalgetika kraftigt. I dag har patienterna med långvarig smärta en bättre behandling – och personalen en bättre arbetsmiljö. (4 kommentarer)

Åklagaren kallar Paolo Macchiarini till nytt förhör i Stockholm

Nyheter 11 AUG 2017 Kirurgen Paolo Macchiarini som utreds misstänkt för grovt vållande till annans död kallas av åklagaren till nytt förhör, enligt Dagens Nyheter. 

Traumacenter byggs upp i Lund

bild

Nyheter 11 AUG 2017 Region Skåne har beslutat att bygga upp ett traumacenter i Lund efter amerikansk modell. Arbetet påbörjas under hösten. Socialstyrelsen vill ha dedikerad personal för traumabehandling, enligt Mikael Ekelund, överläkare och driftsansvarig för akutkirurgin på Skånes universitetssjukhus i Malmö. (2 kommentarer)

Läkarförbundet vill att nytt centrum för arbetsmiljö blir myndighet

Nyheter 10 AUG 2017 Läkarförbundet vill hellre att ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö inrättas som en egen myndighet, än som en del av Stockholms universitet.

SOS Alarm blandade ihop patienter

Nyheter 10 AUG 2017 När ambulanspersonalen i Västernorrland kom fram till patienten upptäckte de att informationen från SOS Alarm inte stämde överens med hennes besvär, utan måste gälla en annan patient. Det visade sig att två larmoperatörer var inne på samma ärende och skrev samtidigt, enligt en avvikelserapport. ()

Akutläkarna har lämnat Enköping

Nyheter 10 AUG 2017 Akutläkarsatsningen på Lasarettet i Enköping har havererat. ST-läkarna sa upp sig en efter en. Och nu har även sjukhusets enda färdiga akutläkare kastat in handduken. ()

Allvarlig dataförlust för fem nationella kvalitetsregister

Nyheter 09 AUG 2017 Alla data som under en tolvdygnsperiod matats in i fem nationella kvalitetsregister knutna till Uppsala kliniska forskningscentrum, UCR, har gått förlorade och måste föras in på nytt. UCR beskriver det hela som en »allvarlig dataförlust«. ()

Annons Annons

Läkarförbundet: Se över reglerna för äldres körkort

Nyheter 09 AUG 2017 Efter att äldre bilförare varit inblandade i flera olyckor på senare tid reser Transportstyrelsen nu krav på att fler körkort ska kunna återkallas. Enligt Läkarförbundet kan det finnas skäl att utreda frågan närmare. (4 kommentarer)

Visselblåsare efterlyser utökad granskning

Nyheter 09 AUG 2017 Visselblåsarna i Macchiariniskandalen vill se en utökad granskning av kirurgens sex artiklar om konstgjorda luftstrupar. Senare i augusti ska Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp sätta ned foten i frågan. ()

Självvald inläggning minskar antalet vårddagar

Nyheter 09 AUG 2017 När patienten själv fick välja tidpunkt för inläggning för psykiatrisk vård halverades antalet vårddagar. Även antalet dagar med tvångsvård minskade. Det visar ett projekt med självvald inläggning i Stockholms län, enligt Sveriges Radio. (Artikeln uppdaterad 2017-08-10.) ()

»Lovely« sa påven om professorns fertilitetssymbol

Människor & möten 09 AUG 2017 Lundaprofessorn Nils-Otto Sjöberg har ett speciellt förhållande till ägg. Som symbol, förtäring och vetenskapligt objekt har ägget följt honom genom hela karriären som obstetriker och gynekolog. Intresset har nu kulminerat i boken »Sagan om ägget«. (4 kommentarer)

Annons Annons

Kritiserat primärvårdsförslag dras tillbaka

Nyheter 08 AUG 2017 Ett förslag om att slå ihop vårdcentralerna i Mjölby och Boxholm på grund av läkarbrist mötte skarp kritik från den lokala läkarföreningen tidigare i år. Nu har förslaget dragits tillbaka – och bemanningssituationen ser ut att ljusna på sikt. ()

Slumpmässiga alkohol- och drogtester av personal ska införas i Gävleborg

Nyheter 08 AUG 2017 Från och med början av nästa år ska slumpmässiga alkohol- och drogtester kunna tas på personal i Region Gävleborg som ett led i arbetet att bli en alkohol- och drogfri region. Gästrike Hälsinge läkareförening är delad i frågan. (4 kommentarer)

Flera påkörda utanför vårdcentral

Nyheter 08 AUG 2017 En personbil ska ha kört på och skadat tre personer utanför en vårdcentral i Stockholm, uppger flera medier. ()

Smittskyddsläkare efterlyser nationellt vaccinationscentrum

Nyheter 08 AUG 2017 Smittskyddsläkare vill se ett nationellt vaccinationscentrum inom Sveriges Kommuner och landsting som kan upphandla och organisera distributionen av vacciner. ()

»Dags att sluta förmedla mantrat om att fortsätta kuren ut«

Nyheter 07 AUG 2017 Det är dags att sluta säga till patienter att de banar väg för resistenta bakterier om de hoppar av en förskriven antibiotikakur i förtid, enligt brittiska forskare bakom en analys i British Medical Journal. (1 kommentar)

Inte så dumt med checklistor

Recension 07 AUG 2017 Komplexa verksamheter, som medicinen, tjänar på att decentralisera beslutsfattandet. Då behövs det checklistor, om allt ska fungera smidigt. Anna Beck, distriktsläkare, studierektor allmänmedicin, Örnäsets hälsocentral, Luleå, har läst en klok och lättläst bok om att ha koll på checklistorna. (1 kommentar)

Forskare: Vård utan sjuksköterskor en risk för patientsäkerheten

Nyheter 07 AUG 2017 De sjuksköterskelösa avdelningar som införts på flera sjukhus kan vara en farlig väg att gå för att försöka runda bristen på sjuksköterskor, varnar flera forskare. (6 kommentarer)

Långa väntetider till assisterad befruktning för ensamstående

Nyheter 07 AUG 2017 Ensamstående kvinnor har sedan 1 april 2016 samma rätt till assisterad befruktning som par. Men köerna är långa och ännu har ingen ensamstående kvinna genomgått behandlingen i de två största regionerna Stockholms län och Västra Götaland. ()

Läkarförbundet tågar för lika rättigheter

Nyheter 04 AUG 2017 I morgon lördag är det dags för den årliga Prideparaden i Stockholm. Läkarförbundet, Sveriges yngre läkares förening, Läkarförbundet Student och Föreningen homosexuella läkare deltar under samlingsnamnet Läkare på Pride. ()

Läget i Stockholmsvården har lättat något

Nyheter 04 AUG 2017 Efter bottenrekordet förra veckan har de disponibla vårdplatserna på Stockholmssjukhusen nu ökat något, visar  Stockholms läns landstings veckorapport. Inom förlossningsvården hänvisades en av tio födande till en annan förlossningsklinik än förstahandsvalet. (2 kommentarer)

Njursjuka kunde få nya organ efter förbehandling

Nyheter 03 AUG 2017 Efter förbehandling med ett nytt läkemedel som ska eliminera en viss typ av antikroppar och förhindra avstötning tycks fler svårt njursjuka patienter kunna genomgå transplantation. Den slutsatsen drar bland andra svenska forskare i en studie i New England Journal of Medicine. ()

Skottskadade patienter ofta stor påfrestning på vårdavdelningar

Nyheter 03 AUG 2017 När antalet skjutningar ökar får läkare och annan vårdpersonal på Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund en allt större vana att ta hand om skottskadade patienter. Med den efterföljande vården innebär i många fall en stor påfrestning och otrygg arbetsmiljö för vårdavdelningarnas personal. ()

Ny studie: Etiken har svag ställning i ledning och styrning av vården

Nyheter 03 AUG 2017 Det saknas förutsättningar för att ta in etiska dimensioner i de beslut som rör ledning och styrning av hälso- och sjukvården inom Stockholms läns landsting. Det är en av slutsatserna i en ny studie från Stockholms universitet. (2 kommentarer)

Lagförslag om organdonation väntas i vår

Nyheter 03 AUG 2017 Det har snart gått två år sedan donationsutredningen lade fram sina förslag om hur antalet organdonationer ska kunna öka i Sverige. Nu lovar socialminister Annika Strandhäll att regeringen ska lägga fram en proposition för riksdagen senast våren 2018. (1 kommentar)

Annons Annons

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.