Läkartidningen
Annons Annons
Annons

Spotthuva i psykiatrin får kritik

bild

Nyheter 20 AUG 2018 Inspektionen för vård och omsorg är kritisk mot att en patient i psykiatrin på Blekingesjukhuset försågs med en så kallad spotthuva. Den typen av tvångsåtgärd är nämligen inte tillåten i sjukvården.

Sahlgrenska drar i gång kirurgisk träning på avlidna

bild

Nyheter 20 AUG 2018 Nu i veckan börjar Sahlgrenska universitetssjukhuset använda donerade kroppar i färdighetsträning för kirurger, enligt tidningen Dagens Medicin.

Annons Annons
bild

Regeringsuppdrag: dra lärdom av värmeböljan

Nyheter 20 AUG 2018 Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att se till att sjukvården i Sverige står bättre rustad vid nästa värmebölja.

»Krisrapportering« har inte skadat förtroendet för vården

bild

Nyheter 20 AUG 2018 Mediernas rapportering om hälso- och sjukvården har ökat kraftigt den senaste tioårsperioden. Det konstaterar Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys). Särskilt tydlig är ökningen av »krisartiklar«, vilket dock inte tycks ha påverkat förtroendet för vården.

Viktigt att landstingen värnar förtroendet för sjukvården

bild

Nyheter 17 AUG 2018 Det lönar sig för landstingen att noga följa sitt förtroende för att kunna hitta ledtrådar till vad man gör rätt eller vad som behöver ses över och rättas till. Det är en slutsats av den samlade kunskap om befolkningens förtroende för hälso- och sjukvården som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) presenterat. (1 kommentar)

Annons Annons

Alla Stockholms akuter kan få snabbspår för äldre personer

Nyheter 17 AUG 2018 Socialdemokraterna i Stockholm vill ge alla akutmottagningar i länet snabbspår för äldre. Moderaterna tycker dock att det är upp till sjukhusen själva att fatta beslut om hur vården ska organiseras. (1 kommentar)

KI återigen bästa svenska universitet på rankningslista

Nyheter 17 AUG 2018 Harvard University toppar återigen en prestigefylld rankningslista över världens bästa högre lärosäten. Karolinska institutet – som liksom tidigare rankas högst av de svenska – behåller förra årets placering.

bild

Så ska Sahlgrenska bli bättre

Nyheter 17 AUG 2018 Förra året var krisen på akuten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset ett faktum. Sedan dess har man kämpat för att förbättra verksamheten. Ledtiderna har minskat och en ny handlingsplan har tagits fram med fokus på att utveckla arbetssätt och organisation.

bild

Läkare efterlyser forskning om hur extremvädret påverkar folkhälsan

Nyheter 16 AUG 2018 Extremvädret kommer påverka den svenska folkhälsan. Det skriver Joacim Rocklöv, professor i epidemiologi vid Umeå universitet, och Maria Lilja, specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin vid Västerbottens läns landsting, i en debattartikel. De varnar för att underskatta konsekvenserna av extrema väderförhållanden.

Stopp för akutvård i glesbygd med privata helikoptrar

bild

Nyheter 16 AUG 2018 Inom Akutvård i extrem glesbygd (AXG) har privata helikopterföretag fått utbildning och medicinsk utrustning och kunnat rycka in då ambulanshelikoptrar är ute på andra uppdrag. Nu har Transportstyrelsen påpekat säkerhetsbrister som sätter stopp för möjligheten att sätta privata aktörer i beredskap, uppger SVT Nyheter. (1 kommentar)

Förtroendet för vården är högt

Nyheter 16 AUG 2018 Förtroendet för sjukvården är stort i Sverige. Särskilt stort är det för personalen och sjukhusen, uppger Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) i ett pressmeddelande.

Borgholmsmodellen prisas

bild

Nyheter 16 AUG 2018 Läkaren Åke Åkesson, uppmärksammad verksamhetschef vid hälsocentralen i Borgholm, har fått »Den mobila vårdens pris«. (2 kommentarer)

»Vårdvalet har inte missgynnat vårdtunga grupper«

Nyheter 15 AUG 2018 Vårdvalet har inte trängt undan vårdtunga grupper som hävdats i Läkartidningen, tvärt om. Det skriver företrädare för Tankesmedjan Timbro på debattplats på DN Debatt samtidigt som rapporten Vem går mest till husläkaren – fattiga eller rika? publicerats på Timbros webbplats. (5 kommentarer)

bild

Snabbspår för äldre avlastar akuten

Nyheter 15 AUG 2018 Många akutmottagningar i Stockholm lider av överbeläggningar och långa väntetider. Men inte Norrtälje sjukhus. En bidragande orsak är snabbspåret för äldre patienter över 80 år. 

S vill stoppa vårdens beroende av hyrpersonal

Nyheter 15 AUG 2018 Socialdemokraterna vill bryta vårdens beroende av hyrpersonal. Det sa statsminister Stefan Löfven och socialminister Annika Strandhäll i samband med ett besök på Sahlgrenska universitetssjukhuset under onsdagen. (2 kommentarer)

Nationellt utbrott av ehec-infektioner

Nyheter 15 AUG 2018 Antalet ehec-infektioner har ökat sedan början av juli. Fall har rapporterats från flera län – främst Uppsala och Västra Götaland – och enligt Folkhälsomyndigheten är de allra flesta av samma typ. ()

Nu ska modell med värdebaserad vård ses över

Nyheter 15 AUG 2018 Nu är det dags för Karolinska universitetssjukhusets nya styrelse att påbörja den översyn av den omdiskuterade verksamhetsmodellen med värdebaserad vård, som Läkartidningen berättade om i juni. ()

Den absurda döden

Kultur 15 AUG 2018 På tal om döden: Inför den har det moderna samhället inte ändrat människans grundläggande existentiella villkor, menar psykiatern Leif Öjesjö i ett tankepass. Döden är absurd och går egentligen inte att förstå – fastän många levande har försökt. (3 kommentarer)

Annons Annons

Doktor för hundra år sedan – och om hundra år

Kultur 15 AUG 2018 Läkare för 100 år sedan måste ägna det mesta av sin tid åt infektionssjukdomar, konstaterar senior professor Göran Nilsson. Han rapporterar också om en privat dröm i vilken det uppenbaras att den helt dominerande dödsorsaken om 100 år blir cancern. (2 kommentarer)

»Offentlighetsprincipen ska gälla hela vården«

Nyheter 14 AUG 2018 Vallöfte från Socialdemokraterna: Offentlighetsprincipen ska gälla hela vården – det vill säga även privata vårdbolag. ()

WMA står upp för turkiska läkare

Nyheter 14 AUG 2018 Den internationella läkarorganisationen WMA uppmanar Turkiets president att stoppa häxjakten på landets läkare: »Vi är bestörta över hur ledande medlemmar i det turkiska läkarförbundet har behandlats under de senaste månaderna«. ()

Svårt att mäta värdet av insatser för delade beslut

Nyheter 14 AUG 2018 Enligt en uppdaterad Cochraneöversikt är evidensen för metoder för att öka användandet av delat beslutsfattande inom vård och omsorg svag eller mycket svag. Det är dock svårt att mäta värdet av sådana metoder, konstaterar en brittisk professor i ett blogginlägg. ()

Läkare varnar för klimathotet

Nyheter 14 AUG 2018 Sjukvården måste lära sig att ta hand om klimateffekterna, vilket årets sommar är ett tydligt exempel på. Det menar Gösta Alfvén i föreningen Läkare för miljön. Han hävdar att läkarkåren behöver öka sitt engagemang i det förebyggande arbetet mot 2000-talets största hälsofråga - den tilltagande växthuseffekten. (3 kommentarer)

Patienter får vård i onödan

Nyheter 13 AUG 2018 Många patienter med cancer får krävande och dyr immunterapi i onödan – det tyder färsk statistik från kvalitetsregistret »Nya läkemedel inom cancervården« på. Nu höjs röster för att både samhället och läkemedelsindustrin ska ta större ansvar för att se till att rätt patienter får behandling. (1 kommentar)

Preventivmedelsapp godkänns i USA

Nyheter 13 AUG 2018 Den svenska preventivmedelsappen Natural Cycles har godkänts för marknadsföring i USA, uppger tidningen Vårdfokus. ()

Krishantering ska granskas

Nyheter 13 AUG 2018 Sjukvårdens kapacitet att hantera allvarliga kriser som stora bränder, smittsamma sjukdomar och terrorattacker ska nu ses över i en ny utredning. ()

S hotar med lagstiftning om inte äldres vård och omsorg integreras

Nyheter 10 AUG 2018 Social- och sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S) vill se sjukvård och äldreomsorg under ett och samma tak. Och tas inte initiativ på lokalt och regionalt plan, är hon inte främmande för en tvingande lagstiftning. Uppdaterad 2018-08-10 kl 16. (2 kommentarer)

Ingenjör ska leda arbetet med Nationella läkemedelslistan

Nyheter 10 AUG 2018 Nu står det klart att det blir Magnus Åsén, civilingenjör i elektroteknik från KTH, som får den nyinrättade tjänsten på E-hälsomyndigheten som programledare för Nationella läkemedelslistan. (3 kommentarer)

Sköra äldre får extraspår på akuten vid Universitetssjukhuset Örebro

Nyheter 10 AUG 2018 Patienter över 75 år utgör en tredjedel av besökarna på akutmottagningen vid Universitetssjukhuset Örebro – och många av dem har en komplex sjukdomsbild. Nu startas därför ett särskilt forskningsprojekt med syfte att förbättra vården för sköra äldre. ()

»Potentialen hos en förälder som återfått hoppet får aldrig underskattas.«

Krönika 10 AUG 2018 Citatet i The New Yorkers intervju var korrekt återgivet. Det framgick att röstläget hos en mor som återfått hoppet om uppehållstillstånd aldrig får underskattas när det gäller påverkan av vårdförloppet i komplexa sjukdomsfall förknippade med bristande samsyn. Psykiatern Björn Axel Johansson förklarar i sin krönika. ()

Nyköpings lasarett var med sin tid

Recension 10 AUG 2018 Nyköpings lasarett var litet i slutet av 1800-talet men inte på något sätt på efterkälken i fråga om tillämpning av det senaste framstegen inom medicinen. En ny bok berättar om verksamheten vid det lilla sjukhuset under perioden 1835–1903.     ()

Sätter ned foten om arbetsväxling

Nyheter 10 AUG 2018 När landstingen står utan tillräckligt många sjuksköterskor testas ibland alternativ där arbetsuppgifter växlas till annan personal. Men det kan innebära stora risker för patienterna, menar den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN. ()

IVO granskar vårdplatsbristen

Nyheter 09 AUG 2018 Inspektionen för vård och omsorg, IVO, sätter vårdplats- och personalbristen inom sjukvården under lupp i höst. Just nu förbereder myndigheten en nationell tillsyn. (1 kommentar)

Extraplatser till nästa kunskapsprov

Nyheter 09 AUG 2018 Intresset för att skriva det medicinska kunskapsprovet för tredjelandsutbildade läkare är så stort, att 240 extraplatser släpps till nästa prov. Det innebär en fördubbling av antalet platser. (1 kommentar)

Elektiva operationer ställs in

Nyheter 09 AUG 2018 Krisen inom ortopedin vid Skaraborgs sjukhus fortsätter. Nu begränsas elektiv vård i både Lidköping och Skövde, och sjukhusledningen försöker locka sjuksköterskor med extra lön. I samma veva slutar ortopedchefen. ()

Annons Annons

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.