Annons
Annons
Annons

E-recept blir huvudregel – men med undantag

Nyheter 18 DEC 2017 Elektronisk förskrivning av läkemedel blir nu huvudregel och kommer att omfatta fler människor. Men pappersrecepten blir kvar för vissa förskrivningar och som en reservrutin. Det föreslår Läkemedelsverket och Socialstyrelsen.

»Vi går till jobbet … tar beslut, svåra som lätta, utreder, diagnostiserar, lyckas och misslyckas.«

bild

Krönika 18 DEC 2017 Under utbildningen till specialist i akutsjukvård fattar man såväl lyckade som misslyckade beslut om vartannat. Viktigast att fortsätta fatta besluten är just när man känner att man borde ge upp att göra det, enligt ST-läkaren Magdalena Forsbergs krönika.

Annons Annons

Hotad patientsäkerhet på hälsocentraler i Hälsingland

Nyheter 18 DEC 2017 Läkarbristen på flera hälsocentraler i Hälsingland är så pass allvarlig att patientsäkerheten på sikt är hotad. Det säger Börje Svensson, chefsläkare i Region Gävleborg, efter att regionen har granskat verksamheterna.

Nytt metoo-upprop i vården

bild

Nyheter 18 DEC 2017 1 309 vårdanställda har gått samman i ännu ett metoo-upprop om sexuella trakasserier inom hälso- och sjukvården. Precis som i de kvinnliga läkarnas upprop visar de nya vittnesmålen att det inte sällan är överläkare och chefer som beter sig djupt olämpligt.

Expertgrupp: Inte möjligt att avgöra oredlighet för Macchiarini-poster

Nyheter 18 DEC 2017 Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning bedömer att det inte går att avgöra om Paolo Macchiarini och en annan forskare, tidigare verksam vid Karolinska institutet, gjort sig skyldiga till oredlighet avseende en vetenskaplig poster från 2012.

Ytterligare cancerdiagnoser får standardiserade vårdförlopp

Nyheter 15 DEC 2017 Genom en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och landstings tillförs ytterligare tre cancerdiagnoser – vulvacancer, neuroendokrina buktumörer och buksarkom – som standardiserade vårdförlopp nästa år.

Fler med kronisk hepatit C ska få ny effektiv behandling

Nyheter 15 DEC 2017 Nu rekommenderar NT-rådet att alla patienter med kronisk hepatit C – oavsett fibrosgrad – ska få tillgång till de nya effektiva direktverkande läkemedlen. Bakom ligger pressade priser.

Skarp kritik mot skärpt vårdgaranti: »Utan resurser blir det bara tomma löften«

bild

Nyheter 15 DEC 2017 På fredagen lade regeringen fram ett förslag om skärpt vårdgaranti, baserat på utredaren Anna Nergårdhs första delbetänkande. Förslaget får nu skarp kritik från Sveriges läkarförbund och Distriktsläkarföreningen. (3 kommentarer)

FI: Försäkringsbolagens medicinska rådgivning behöver särskild tillsyn

Nyheter 15 DEC 2017 För att säkerställa kvalitet och öka förtroendet för försäkringsbolagens medicinska rådgivning anser Finansinspektionen, FI, att rådgivningen ska stå under särskild tillsyn. Det framgår av en rapport som publicerades på fredagen.

Läkarförbundet bakom flera nya insatser för utlandsutbildade läkare

bild

Nyheter 15 DEC 2017 För att snabba på processen till legitimation för läkare utbildade utanför EU/EES ska Läkarförbundet tillsammans med andra aktörer under våren lansera flera webbaserade insatser. Bland annat ska en instuderingsguide till det omdebatterade kunskapsprovet tas fram. (1 kommentar)

Förslag: Två års fängelse för brott mot etikprövningslagen

bild

Nyheter 15 DEC 2017 Straffet för att uppsåtligen bryta mot etikprövningslagen skärps till två år, och preskriptionstiden förlängs till fem år. Det föreslår regeringens utredare av regelverken för forskningsetik.

Regeringen föreslår förstärkt, professionsneutral vårdgaranti

bild

Nyheter 15 DEC 2017 Regeringen föreslår en förstärkt vårdgaranti i primärvården som innebär att en första medicinsk bedömning ska göras inom tre dagar – men det behöver inte vara en läkare som gör den. (1 kommentar)

Nya Etikprövningsmyndigheten till Uppsala

Nyheter 14 DEC 2017 Nu står det klart att den nya och mer centralt samordnade myndigheten för etikprövning kommer att få sitt säte i Uppsala. Det meddelade regeringen på torsdagen.

Universiteten svarar på #utantystnadsplikt: »Allas vårt ansvar att stoppa sexuella trakasserier«

bild

Nyheter 14 DEC 2017 I uppropet #utantystnadsplikt, undertecknat av över 10 400 kvinnliga läkare och läkarstudenter, riktades en fråga till bland annat landets medicinska fakulteter om vilka konkreta åtgärder som ska vidtas för att stoppa diskriminering och motverka tystnadskultur. Nu har fakultetsledningarna samlat sig till ett svar. (1 kommentar)

Svår ekonomisk sits för Jämtland Härjedalen

Nyheter 14 DEC 2017 Region Jämtland Härjedalen ser ut att få ett underskott på 220 miljoner kronor i år, trots att akuta åtgärder satts in. Både kostnaderna för inhyrd personal och övriga personalkostnader har ökat rejält. ()

Halvering av hyrläkarkostnader i Västerbotten nästa år

Nyheter 14 DEC 2017 Under onsdagen klubbades resten av sparpaketet – totalt 160 miljoner kronor – för 2018 igenom i Västerbottens läns landsting. Nästa år ska kostnaderna för hyrläkare halveras. (2 kommentarer)

Personcentrerad vård i fokus för nya riktlinjer vid demens

Nyheter 13 DEC 2017 För att möta behoven av vård och omsorg för personer med demenssjukdom – en patientgrupp som väntas öka kraftigt kommande år – krävs ett multiprofessionellt arbetssätt samt långsiktig och kontinuerlig utbildning. Det konstaterar Socialstyrelsen i uppdaterade nationella riktlinjer. ()

Annons Annons

Avancerad barn- och ungdomskirurgi – de får uppdraget

Nyheter 13 DEC 2017 Det blir Skånes universitetssjukhus och Karolinska universitetssjukhuset som får riksuppdraget att utföra viss avancerad barn- och ungdomskirurgi. Det stod klart efter Rikssjukvårdsnämndens sammanträde på onsdagen. ()

Första förslagen om framtidens sjukvård börjar ta form

Nyheter 13 DEC 2017 Regeringen har nu beslutat om en lagrådsremiss innehållande förslag från det delbetänkande som utredaren Anna Nergårdh lämnade tidigare i år. Det exakta innehållet i lagrådsremissen väntas bli offentligt inom kort. ()

Riktlinjer för handläggning av sen abort är på gång

Nyheter 13 DEC 2017 Nu tar Svensk förening för obstetrik och gynekologi och Barnmorskeförbundet ytterligare ett steg mot gemensamma riktlinjer för vad som ska gälla vid sena aborter. Planen är att lämna ett förslag till Socialstyrelsen i februari. ()

Tyngd på KBT i uppdaterade riktlinjer

Nyheter 13 DEC 2017 Det behövs en kraftig ökning av tillgången på psykologisk behandling. Det skriver Socialstyrelsen i de uppdaterade nationella riktlinjerna för ångest och depression som presenterades på onsdagen. (2 kommentarer)

Annons Annons

Oroande ökning av ungas psykiska ohälsa

Nyheter 13 DEC 2017 På tio år har det blivit dubbelt så vanligt att barn mellan 10 och 17 år lider av psykisk ohälsa. Även för unga vuxna har en alarmerande ökning skett, enligt Socialstyrelsen. (1 kommentar)

Smer efterlyser uppdatering av föråldrad lag

Nyheter 13 DEC 2017 Gentekniken utvecklas i rasande fart men etiken och juridiken hänger inte med. Nu efterlyser Statens medicinsk-etiska råd en utredning för att se över lagstiftningen på området. ()

Rekordstort sparpaket i Västerbotten nästa år

Nyheter 12 DEC 2017 Västerbottens läns landsting står inför ett rekordstort sparkrav nästa år – där minskning av hyrpersonal är en stor del. Anledningen är en skenande kostnadsutveckling på både sjukhus och inom primärvården.  (4 kommentarer)

Vårdanalys analyserar samordningsinitiativ inom vården

Nyheter 12 DEC 2017 I en ny rapport analyserar Myndigheten för vård- och omsorgsanalys några initiativ för att förbättra samordningen för patienter inom hälso- och sjukvården  – och ger flera förslag på hur Sverige kan bli bättre.  ()

AI hjälper läkare leta frakturer i ny pilotstudie

Nyheter 12 DEC 2017 I vår får ortopeder och radiologer sällskap av artificiell intelligens på Danderyds sjukhus. Då startar ett pilotprojekt där datorn ska tolka röntgenbilder. ()

Trots problemen på Karolinska – styrelsen står bakom Melvin Samsom

Nyheter 12 DEC 2017 Styrelsen vid Karolinska universitetssjukhuset ställer sig bakom den strategiska inriktningen för 2018 som Melvin Samsom lagt fram. Styrelseordföranden anser att sjukhuset inte ensamt kan lastas för alla problem som uppstått, men efterlyser samtidigt mer kreativitet av ledningen. ()

Psykiatrisk vård riktad till vårdpersonal hotad

Nyheter 12 DEC 2017 Vården riktad till sjukvårdspersonal som bedrivs vid Ersta psykiatriska klinik riskerar att försvinna när verksamheten nu ska upphandlas. Däremot vill den styrande alliansen i Stockholms läns landsting utreda alternativa avtalsformer för att kunna behålla andra idéburna verksamheter. ()

Studie: »Mansförkylning« kan vara verklig plåga

Nyheter 12 DEC 2017 Förkylda män kanske faktiskt har det värre än förkylda kvinnor. Den slutsatsen drar i alla fall den kanadensiska forskare som gått igenom forskning på området i en studie i julnumret av tidskriften BMJ. ()

Dödsdom mot fängslad KI-forskare står fast

Nyheter 11 DEC 2017 Högsta domstolen i Iran uppges ha bekräftat dödsdomen mot forskaren Ahmadreza Djalali, som är knuten till Karolinska institutet. »Han är en samvetsfånge som ovillkorligen och genast bör släppas«, säger Nassim Papayianni vid Amnesty International. ()

Balans mellan tillgång och efterfrågan i läkaryrket

Nyheter 11 DEC 2017 Enligt en ny prognos från Statistiska centralbyrån, SCB, beräknas en balans mellan tillgång och efterfrågan på läkare uppnås till 2035. Det finns däremot risk att dagens brist på specialistsjuksköterskor förvärras. ()

Risk för förväxling av patienter med okänd identitet

Nyheter 11 DEC 2017 I ett brev till socialminister Annika Strandhäll efterlyser tre läkare ett bättre system för patienter vars identitet är okänd när de kommer till sjukvården. Läkarna föreslår en nationell standard för reservnummer. (1 kommentar)

Inget förlängt kvällsöppet i Skåne

Nyheter 11 DEC 2017 Det blir inget förlängt kvällsöppet på de skånska vårdcentralerna. Det kritiserade förslaget föll efter en intensiv debatt i hälso- och sjukvårdsnämnden. »Ett bra beslut«, konstaterar Läkarförbundet Skåne. ()

»Vi måste få en konkret förbättring«

Nyheter 08 DEC 2017 Yvonne Dellmark, ordförande i Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, är bekymrad över den senaste tidens uppseendeväckande händelser vid sjukhuset. Hon anser dock inte att det är föreningens uppgift att ta ställning i frågan om sjukhusdirektör Melvin Samsom borde avgå. ()

Sjukhusens gasanläggningar brister

Nyheter 08 DEC 2017 Mitt under operation slutade syrgasen att fungera. Fallet var ett av flera som föranledde en tillsyn av gasanläggningarna på fyra sjukhus. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, hittade brister hos samtliga. ()

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.