Annons Annons
Annons Annons

Kronoberg fasar ut stora delar av hyrpersonalen i höst

Nyheter 22 JUN 2017 Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg har ställt sig bakom ett åtgärdsförslag för att regionen ska bli oberoende av hyrpersonal i sjukvården. Utfasningen är tänkt att börja till hösten.

Gratis primärvård har minskat trycket på akutmottagningar

bild

Nyheter 22 JUN 2017 Fem månader efter att landstinget i Sörmland införde gratis primärvård har besöken på sjukhus börjat minska. I stället söker sig fler patienter till primärvården, som har fått ökade öppettider. (1 kommentar)

Annons Annons

Regeringssatsning för nyanlända med sjukvårdsutbildning

bild

Nyheter 22 JUN 2017 Regeringen vill förbättra förutsättningarna för att asylsökande och nyanlända som har en utländsk sjukvårdsutbildning snabbare ska kunna komma i arbete i Sverige. Därför satsar man nu två miljoner kronor som ska gå till utbildningsprojekt för dessa personer.

»Modellen är inte förankrad på golvet«

bild

Nyheter 22 JUN 2017 Projektet Beon i Värmland, som går ut på att låta sjuksköterskor ta hand om de enkla fallen i primärvården, är inte förankrat bland allmänläkarna. Det säger Mareike Claussen, allmänläkare och styrelseledamot i Värmlands läkarförening, som är tveksam till att det kommer att leda till en minskad arbetsbelastning.

bild

Tre av fyra godkända på praktiskt kunskapsprov

Nyheter 21 JUN 2017 Den praktiska delen av det medicinska kunskapsprovet för läkare utbildade utanför EU/EES har nu hållits för tredje gången. 21 av 27 prövande klarade sig, uppger Umeå universitet.

Annons Annons

Kompletteringar av läkarintyg vid sjukskrivningar ska utredas

Nyheter 21 JUN 2017 Försäkringskassan får i uppdrag att kartlägga omfattningen av kompletteringar av läkarintyg vid sjukskrivning då arbetsförmåga ska bedömas. Det meddelar regeringen i dag.

Oklara besked om vinsttak i välfärden

bild

Nyheter 21 JUN 2017 Enligt utredaren Ilmar Reepalus förslag ska vinsterna i privata företag som bedriver offentligt finansierad välfärd begränsas. Men nu är det oklart om förslaget blir verklighet, uppger Sveriges Radios Ekoredaktion.

Strama tar fram kvalitetsindikatorer för vård på distans

bild

Nyheter 21 JUN 2017 De digitala vårdgivarana har kritiserats för sin antibiotikaförskrivning. Nu jobbar en arbetsgrupp inom Programråd Strama med att ta fram kvalitetsindikatorer för behandling av infektioner på distans. 

DO: Läkare diskriminerade patient

Nyheter 21 JUN 2017 Det var diskriminering när en läkare uttalade sig nedsättande om en patients svenskkunskaper och hotade att inte erbjuda behandling förrän patienten lärt sig svenska. Det slår Diskrimineringsombudsmannen, DO, fast. (1 kommentar)

bild

Västerbottens läns läkareförening spänd på utvärderingen

Nyheter 21 JUN 2017 Det finns ett stort värde i att chefen finns fysiskt närvarande, samtidigt som det kan finnas stor potential med videomöten. Det säger Cecilia Nordenson, ordförande i Västerbottens läns läkareförening, som också ser paralleller mellan chefprojektet på hud- och STD-kliniken och införandet av länskliniker i Västerbotten.

Med chefen på andra sidan jorden

bild

Nyheter 21 JUN 2017 Det är inte helt problemfritt att vara chef på distans. Det kan Virginia Zazo intyga. Hon har kvar jobbet som verksamhetschef på hud- och STD-kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå trots att hon sedan årsskiftet bor i Australien. Medarbetarna på kliniken verkar dock ta det hela med ro.

»Förslaget kommer att sätta ytterligare press på primärvården«

bild

Nyheter 20 JUN 2017 Både inom Distriktsläkarföreningen, DLF, och Svensk förening för allmänmedicin, Sfam, finns tveksamhet till förslaget att skärpa vårdgarantin i primärvården och göra den professionsoberoende. Om inga mer resurser tillförs kan det leda till en ännu svårare situation för primärvården, menar Hanna Åsberg, ordförande för Sfam.

Expertgrupp friar Macchiarini

Nyheter 20 JUN 2017 Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden går emot den sakkunniga granskare som anlitats och finner att en artikel i tidskriften Respiration, författad av bland andra Paolo Macchiarini, inte utgör oredlighet i forskning.

Läkare vill ha listningstak för att rädda sin vårdcentral

bild

Nyheter 19 JUN 2017 Läkare vid privatägda Sidsjö vårdcentral i Sundsvall anser att man snart inte kan ta emot fler patienter. För att verksamheten inte ska tvingas lägga ner vill de att en listningskö för patienter inrättas. Landstinget Västernorrland hänvisar till att man sitter i knät på lagen. (10 kommentarer)

KI inför krav på elektronisk forskningsdokumentation

Nyheter 19 JUN 2017 Som ett led i arbetet med att förhindra nya Macchiarinifall kommer Karolinska institutet, KI, göra det obligatoriskt att dokumentera sin forskning elektroniskt. ()

Stockholm ser över vårdvalet

Nyheter 19 JUN 2017 Vårdvalet inom Stockholms läns landsting ska ses över. Bland annat vill landstinget att det ska bli möjligt att göra AT och ST i verksamheter som ingår i vårdvalet. ()

»Jag ska skjuta mig, doktorn!«

Kultur 19 JUN 2017 Ibland ställs man inför svåra val som distriktsläkare. Någon störtar in i mottagningsrummet flera timmar efter att vårdcentralen stängt och meddelar ett oroväckande besked ... ()

»Vår app har faktiskt räddat liv redan«

Människor & möten 19 JUN 2017 Ortopeden Alexander Börve arbetar i dag med att hjälpa människor med hudåkommor. Genom att utveckla och marknadsföra en internationell webbaserad app förkortar han väntetiden för patienter som vill träffa en hudspecialist.   ()

Sakkunniga sågar Macchiarini-arbeten

Nyheter 16 JUN 2017 Två utomstående experter har granskat sex av kirurgen Paolo Macchiarinis vetenskapliga arbeten med syntetiska luftstrupar och kommit fram till att fem av dem bygger på vetenskaplig oredlighet.  ()

Allt fler läkare säger nej till att handleda studenter

Nyheter 16 JUN 2017 Läkare tycks allt oftare tveka inför att handleda läkarstudenter under grundutbildning, enligt forskaren bakom en ny studie. Nu varnar han för konsekvenserna. (1 kommentar)

Wallström krävdes på svar om Fikru Maru

Nyheter 16 JUN 2017 Utrikesminister Margot Wallström (S) utesluter inte ett besök hos den i Etiopien fängslade läkaren Fikru Maru, men anser att man bör vara försiktig med att använda politiska verktyg som riskerar att förvärra situationen. Det framkom under fredagens interpellationsdebatt i riksdagen. ()

»Det är omöjligt för mig att ägna mig åt det här utan att ge det bästa jag har.«

Krönika 16 JUN 2017 Även en högst privilegierad situation – som att ha haft förmånen att utbilda sig till läkare – kan vara plågsam, om man tillåter sig att inte ge det bästa man har, varje dag, skriver Ulrika Nettelblad i sin krönika. ()

Världsrekord på blodigt allvar

Kultur 16 JUN 2017 Den 19 januari 1984 slog proffscyklisten Francesco Moser från Italien »The hour record«, cykelsportens mest prestigefyllda världsrekord. Till sin hjälp hade han en utomordentlig vinnarskalle, en hypermodern silvercykel – och en förslagen idrottsläkare och forskare som tog tävlandet på blodigt allvar. (1 kommentar)

Facket motsätter sig avsked av Sörmlandsläkare

Nyheter 15 JUN 2017 Läkaren och landstingspolitikern Anders Mansten, som varit avstängd från sitt arbete vid Nyköpings lasarett, har nu blivit avskedad. Skälet till beslutet uppges vara att han agerat illojalt när han under avstängningen arbetat extra vid en privat klinik. ()

Klart: Sjukvårdsförening får öppna vårdcentral i Sollefteå

Nyheter 15 JUN 2017 Föreningen Vård och omsorg i Norrland får nu grönt ljus av Landstinget Västernorrland att öppna en vårdcentral i Sollefteå. Enligt ordföranden Stefan Kanerva är det ett steg på vägen mot att ta över Sollefteå sjukhus. ()

Hela landstinget arbetsväxlar i Värmlands primärvård

Nyheter 15 JUN 2017 En stor del av läkarbesöken i den värmländska primärvården ska ersättas med besök hos sjuksköterska eller fysioterapeut. Det är målet med ett nytt projekt för att förbättra arbetsmiljön i primärvården. (6 kommentarer)

Ny modell föreslås ersätta rikssjukvård

Nyheter 15 JUN 2017 Socialstyrelsen är klar med sitt förslag på ny modell för att nivåstrukturera den högspecialiserade vården, vilken ska ersätta dagens system med rikssjukvård. Målet är att fem procent av all vård i framtiden ska vara nationell högspecialiserad vård. ()

Larm: Brist på fasta läkare hotar patientsäkerheten på psykavdelning

Nyheter 15 JUN 2017 Enligt skyddsombuden för Vårdförbundet och Kommunal har ständigt nya stafettläkare på psykiatriska intensivvårdskliniken vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping lett till att vården »havererat« med kraftigt försämrad patientsäkerhet och arbetsmiljö som följd. ()

Stopp för vårdval reumatologi

Nyheter 14 JUN 2017 Vårdval reumatologi stoppas i Stockholm efter omröstning i landstingsfullmäktige – det uppger Reumatikerförbundet. ()

Rekordstor minskning av vårdplatserna 2016

Nyheter 14 JUN 2017 Antalet vårdplatser minskade med 3,3 procent mellan 2015 och 2016. Det är den största minskningen på ett decennium. ()

Var nionde vårdplats försvann på Hallands sjukhus

Nyheter 14 JUN 2017 På Hallands sjukhus har man tappat 63 vårdplatser jämfört med 2015, vilket motsvarar 11,5 procent. Precis som på många håll i landet är brist på sjuksköterskor en stor del av förklaringen. ()

Smärta i fokus i nya rekommendationer

Nyheter 14 JUN 2017 Sträva efter multimodal behandling – det är ett av huvudbudskapen i Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendation för barn med långvarig smärta. ()

Johan von Schreeb en av årets sommarvärdar

Nyheter 14 JUN 2017 Kirurgen Johan von Schreeb blir en av värdarna i årets upplaga av Sommar i P1. Den 18 juli sänds hans program. ()

Fem miljoner till projekt för utländska läkare

Nyheter 13 JUN 2017 Arbetsförmedlingen har beviljat drygt fem miljoner kronor i främjandemedel till två projekt där Sveriges läkarförbund är delaktiga. Tanken är att underlätta vägen till svensk legitimation för läkare utbildade utanför EU/EES. (3 kommentarer)

Politiker i Halland vill utöka primärvårdens öppettider

Nyheter 13 JUN 2017 Politikerna i Region Halland vill styra bort patienter från sjukhusens akutmottagningar genom att förlänga öppettiderna inom primärvården.  (5 kommentarer)

Annons Annons

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.