Annons

Socialstyrelsen föreslår flera åtgärder för minskad dödföddhet

bild

Nyheter 14 DEC 2018 Socialstyrelsen konstaterar i en ny rapport att andelen dödfödda barn legat på en stabil nivå under de senaste åren. Men myndigheten ser ändå förbättringspotential och föreslår en rad insatser för att minska antalet dödfödda barn i Sverige.

Operationssalar stängs – flera år efter allvarliga infektioner

bild

Nyheter 14 DEC 2018 Under 2013–2014 ökade antalet infektioner vid ryggoperationer på Skånes universitetssjukhus i Malmö markant. Och fler inträffade 2017, varav en kopplades till ett dödsfall. I sommar ska tillfälliga operationsmoduler vara klara.

Annons Annons

»Är det sant att alla vet ... vad som ligger nedbäddat på våra sjukhus, i omorganisationer, i spruckna vårdgarantier?«

bild

Krönika 14 DEC 2018 Det är svårt att låta haverier försvinna bara genom att inte låtsas om dem. Ett lik insvept i persenning i ett förslutet rum, och en krackelerande sjukvårdsorganisation skildrad i positiva ordalag, kommer båda så småningom att signalera att någonting inte är som det ska. Johanna Ranes utvecklar i sin krönika. (2 kommentarer)

bild

Läkaresällskapet vill se granskning av RMV:s åldersbedömningar

Nyheter 14 DEC 2018 Nu efterlyser Svenska läkaresällskapet en oberoende vetenskaplig granskning av de medicinska åldersbedömningarna för asylsökande, i en skrivelse till Rättsmedicinalverkets generaldirektör Lars Werkström. (1 kommentar)

Annons Annons
bild

Fackligt uppvaknande bland svenska läkarstudenter i utlandet

Nyheter 14 DEC 2018 SLF Student utlands ordförande Gustaf Kallryd ser det fackliga uppvaknandet i litauiska Kaunas som ett tecken på kommande förändringar vad gäller svenska läkarstudenters sökmönster. »Antalet svenskar vid de baltiska universiteten ser ut att öka«, säger han.

SLF student utland har återuppstått i Kaunas

bild

Nyheter 14 DEC 2018 När AT avskaffas i Sverige spås sökmönstren för de svenska läkarstudenterna i utlandet förändras. I den lituaiska universitetsorten Kaunas har läkarstudenterna blåst liv i den fackliga verksamheten. Ny ordförande är Berat Zolufi, som går termin 9 på läkarprogrammet.

Europeiska läkare tar ton mot vaccinmotstånd

bild

Nyheter 13 DEC 2018 I ett uttalande konstaterar en rad europeiska läkarorganisationer att vaccinationsgraden har minskat i flera europeiska länder och att missvisande information om vaccin har ökat. Nu vill man att regeringar och beslutsfattare säkerställer att vaccinationsprogram stöttas.

Skånes budget klar – fokus på primärvård

Nyheter 13 DEC 2018 Region Skåne har klubbat sin budget, i vilken Alliansen höjer skatten med 49 öre.

Kopplingar till industrin förtigs i medicinska artiklar

bild

Nyheter 13 DEC 2018 Tidningen New York Times har under hösten uppmärksammat att många författare till vetenskapliga artiklar inte deklarerar sina ekonomiska bindningar till bland annat läkemedelsföretag.

Tiden till uppföljning halveras vid positivt HPV-test

bild

Nyheter 13 DEC 2018 Efter nyheten om att livmoderhalscancer ökar hos kvinnor med normalt cellprov ändras nu rekommendationen. Det innebär tätare uppföljning av dem med positivt HPV-test och normalt cellprov vid screening i det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention.

bild

Obehörig läkare upptäcktes av en slump efter ett år

Nyheter 13 DEC 2018 En läkare arbetade ett år på Sahlgrenska universitetssjukhuset och tog bland annat emot tusen patienter på akutmottagningen. Senare upptäcktes det att läkaren, som kommer från ett utomeuropeiskt land, saknade behörighet att arbeta i Sverige.

Studie: Julafton riskabel tid för hjärtat

bild

Nyheter 13 DEC 2018 Risken för hjärtinfarkt var förhöjd under julafton – och nådde en topp klockan 22 på kvällen – i en omfattande svensk registerstudie som publiceras i tidskriften British Medical Journal.  (3 kommentarer)

Läkarförbundet positivt till nya budgeten

bild

Nyheter 12 DEC 2018 Men kömiljarden måste »användas klokt«, säger ordföranden Heidi Stensmyren. (5 kommentarer)

bild

Vårdanalys kartläggning av akutsjukvården: Icke-legitimerade läkare utan handledning på två av fem akuter

Nyheter 12 DEC 2018 Behandlingsmöjligheterna skiljer sig åt mellan Sveriges akutsjukhus. Det är även otydligt vad landstingen förväntar sig av sjukhusen. Det visar en ny rapport från Vård och omsorgsanalys, Vårdanalys. (1 kommentar)

Flera positiva till att Macchiarini-utredning återupptas

bild

Nyheter 12 DEC 2018 Både Statens medicinsk-etiska råd och visselblåsarna i Macchiarini-ärendet reagerar positivt på gårdagens beslut att delar av förundersökningen mot kirurgen Paolo Macchiarini nu återupptas.

Två kömiljarder med M:s och KD:s budget

Nyheter 12 DEC 2018 Mer pengar till landstingen. En förstärkt kömiljard som omfattar bland annat diagnostik, återbesök och rehabilitering. Det är ett par av förslagen i den gemensamma M- och KD-budgeten för 2019 som riksdagen röstade igenom i dag. (1 kommentar)

Avdelning stänger på Blekingesjukhuset: »Kontrollerad nödlandning«

Nyheter 12 DEC 2018 Men antalet vårdplatser påverkas inte, enligt sjukhuschefen. ()

Filosofins tröst i patientarbetet

Recension 12 DEC 2018 Filosofiskt perspektiv på kunskap kan underlätta läkarens vardagsslit i kliniken och öka såväl arbetsglädjen som patienttillfredsställelsen, påstår Olle Hellström, pensionerad allmänläkare, efter att ha läst en bok som gör upp räkningen med pedanternas världsherravälde. ()

Annons Annons

Liten ökning i betygskrav för läkarprogrammet

Nyheter 11 DEC 2018 Betygen som krävs för att komma in på landets läkarprogram har i genomsnitt höjts något inför vårterminen 2019. Kraven när det gäller högskoleprovet har dock fortsatt att sjunka. ()

Nobelpristagare fikade hos Läkarförbundet

Nyheter 11 DEC 2018 Läkarförbundet bjöd in Nobelpristagaren James P Allison på en medicinsk svensk fika, där han också fick träffa svenska representanter för områdena onkologi och immunologi. ()

Vården vid astma och KOL måste bli bättre

Nyheter 11 DEC 2018 En utvärdering som Socialstyrelsen har gjort visar att vården måste bli bättre på att upptäcka patienter med astma och KOL och erbjuda rökavvänjning. ()

Delar av förundersökning i Macchiarini-ärendet återupptas

Nyheter 11 DEC 2018 Efter närmare ett års granskning har överåklagare Mikael Björk i dag beslutat att förundersökningen i Macchiarini-ärendet ska återupptas för två av patienterna. Enligt överåklagaren är Paolo Macchiarini nu är skäligen misstänkt för två fall av grovt vållande till kroppsskada. (1 kommentar)

Annons Annons

Forskare: Kalla tillbaka kvinnor med positivt HPV-test snabbare

Nyheter 10 DEC 2018 Kvinnor med positivt HPV-test men normalt cellprov vid screening bör kallas snabbare till ny provtagning än vad som rekommenderas i dag. Den slutsatsen drar svenska forskare bakom en ny studie. ()

Stående ovationer när Mukwege mottog priset

Nyheter 10 DEC 2018 Åhörarna i Oslo rådhus gav den kongolesiske läkaren Denis Mukwege och hans medpristagare Nadia Murad stående ovationer under flera minuter när de i dag mottog sina fredspris.  (2 kommentarer)

Enzymblock i toan fungerade inte som läkemedelsrenare

Nyheter 10 DEC 2018 Rening av läkmedelsrester med hjälp av enzymblock i toaletter vid Akademiska sjukhuset i Uppsala visade sig inte ha någon signifikant effekt, enligt en ny studie. Tillverkaren av toalettblocket menar dock att det finns stora brister i studien. ()

WMA-president lyfter läkares roll i klimatfrågan

Nyheter 10 DEC 2018 Läkare har en unik möjlighet att påverka utvecklingen mot ett mer klimatvänligt samhälle. Det skriver presidenten för World Medical Association i en Forbes-artikel. ()

IVO kritiserar fem läkare för sen blindtarmsdiagnos hos tvååring

Patientsäkerhet 10 DEC 2018 Fem läkare har brustit i medicinsk handläggning och dokumentation i samband med en fördröjd diagnos av blindtarmsinflammation hos en tvååring, enligt IVO. ()

Hon är läkarstudent och del av den svenska regeringsdelegationen

Nyheter 07 DEC 2018 Just nu pågår FN:s klimatmöte COP24 i Katowice, Polen. En av deltagarna är Lotta Velin, läkarstudent termin 7 i Lund. Läkartidningen ringde upp henne för att ställa några frågor om mötet och vad hon gör på plats. (3 kommentarer)

Nordiska länderna presenterade samarbete om miljö, klimat och hälsa

Nyheter 07 DEC 2018 De nordiska länderna ska samarbeta inom miljö och klimat inom en rad områden som har bäring på människors hälsa. ()

Många landsting »konkursmässiga«

Nyheter 07 DEC 2018 19 av 21 landsting har större skulder än tillgångar om man räknar med alla pensionsskulder till de anställda. ()

Överåklagare fattar beslut i Macchiarini-ärendet nästa vecka

Nyheter 07 DEC 2018 Brottsutredningen mot kirurgen Paolo Macchiarini kan komma att återupptas. I nästa vecka ska en överåklagare fatta beslut gällande överprövningen av den tidigare nedlagda förundersökningen. Det meddelar Åklagarmyndigheten på fredagen. (1 kommentar)

CEPN:s expertgrupp ska yttra sig över fuskmisstankar mot prorektor

Nyheter 07 DEC 2018 Göteborgs universitet har begärt att Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning ska yttra sig i fuskärendet som rör KI:s prorektor Karin Dahlman-Wright. ()

700 fler dog i sommarvärmen

Nyheter 06 DEC 2018 Omkring 700 fler dödsfall än vanligt inträffade under den varma sommaren 2018. (1 kommentar)

Checklista ska hjälpa läkare att hålla äldres läkemedel i schack

Nyheter 06 DEC 2018 Socialstyrelsen har tagit fram en diagnostisk checklista som ska göra det enklare för läkare och sjuksköterskor att identifiera läkemedelsbiverkningar och andra ofta förbisedda orsaker till äldres ohälsa. Målet är att uppnå en förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre. ()

Strokefallen allt färre 2017

Nyheter 06 DEC 2018 Antalet strokefall har minskat med 40 procent sedan 2002. Även dödligheten har minskat, men dödligheten skiljer sig geografiskt. Det visar statistik från Socialstyrelsen. ()

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.