Annons

IVO: Stora brister i den svenska sjukvården

Nyheter 27 FEB 2017 Rättsosäker, svårtillgänglig och ojämlik vård, med personal som saknar rätt kompetens för uppgiften. Det är några beska iakttagelser som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, levererar i tillsynsrapporten för 2016.

Ny studie: Koppling mellan korruption och hög antibiotikakonsumtion

bild

Nyheter 27 FEB 2017 Det finns en länk mellan överförskrivning av antibiotika och korruption. Det visar forskare vid Göteborgs universitet i en ny studie.

Annons Annons

»Bilolyckan 18 år tidigare som ändade mitt förra liv och obönhörligen formade detta nya som ännu är obekant…«

bild

Krönika 27 FEB 2017 I en ny kropp, med nya förutsättningar och obekanta reaktioner att hantera, kan vistelse på en »retreat« bidra till att man inte alltid känner sig som en »loser«. Ulla Bergholm, pensionerad kirurg, berättar i sin krönika om tillfällen då man kanske ändå gör det.

Läkare: Satsa på Cochrane

Nyheter 27 FEB 2017 Kvaliteten på svensk klinisk forskning skulle höjas rejält med en satsning på Cochranesamarbetet. Läkare föreslår på DN Debatt tre saker för att nå dit. (3 kommentarer)

För 30 år sedan räddade han hennes liv – nu möts de igen

bild

Nyheter 24 FEB 2017 Det händer att läkare måste gripa in i medicinska nödsituationer utanför arbetstid. Att göra det kan rädda liv – precis som när läkaren Benny Ståhlberg 1985 hindrade den då tvååriga Lise Turøy-Jørgensen från att kvävas under en semesterresa på Mallorca. 30 år senare möts de igen.

Annons Annons

Bred uppslutning för sjukvårdens behov av forskning

bild

Nyheter 24 FEB 2017 Sjukvårdens eget behov av forskning, utveckling och utbildning måste belysas för att komma tillrätta med problemen i svensk hälso- och sjukvård. Det var budskapet när Läkaresällskapet, Kungliga vetenskapsakademien och SBU höll i en workshop på torsdagen.

Offentlighetsprincip i privat utförd vård möter motstånd

Nyheter 24 FEB 2017 Offentlighetsprincipen ska gälla även i offentligt finansierad och privat utförd vård och omsorg. Det är ett förslag från utredningen »Ökad insyn i välfärden« – som dock sågas totalt av flera vårdrelaterade remissinstanser. (1 kommentar)

Patienter kan ha dött av stromabehandling

Nyheter 24 FEB 2017 Fem patienter kan ha fått allvarliga skador eller till och med avlidit till följd av behandling med stromaceller, menar en utredare. (1 kommentar)

Sjukskrivningarna bland unga kvinnliga läkare ökar

bild

Nyheter 24 FEB 2017 Det blir allt vanligare att kvinnliga läkare sjukskrivs på grund av utmattningssyndrom och andra stressreaktioner. 2015 var 8,6 per 1 000 sysselsatta kvinnliga läkare sjukskrivna – en rejäl ökning jämfört med 2014. (7 kommentarer)

Karolinska anmäler Macchiarini-operation

Nyheter 23 FEB 2017 Karolinska universitetssjukhuset har gjort en lex Maria-anmälan angående en av kirurgen Paolo Macchiarinis operationer med konstgjorda luftstrupar.

bild

Landstingsrevisorerna: »Nästa flytt till NKS bör ges längre tid«

Nyheter 23 FEB 2017 Landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting har granskat den första flytten till Nya Karolinska Solna (NKS). Genomförandet får kritik på flera punkter. (1 kommentar)

IVO inleder tillsyn av Sahlgrenskas akut

Nyheter 23 FEB 2017 Personalen larmade om patientsäkerhetsrisker – nu utreder Inspektionen för vård och omsorg, IVO, akutmottagningen och den medicinska akutvårdsavdelningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Naloxon ska snabbutredas

Nyheter 23 FEB 2017 Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) ger Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i uppdrag att snabbutreda möjligheten att skriva ut naloxon till missbrukare. Det uppger Sveriges Television.

12 000 läkare kan lämna Storbritannien efter Brexit

Nyheter 23 FEB 2017 Den brittiska läkarföreningen varnar för en »katastrof« efter att en enkät visat att 40 procent av läkarna utbildade inom EES överväger att lämna Storbritannien för att de inte känner sig välkomna.

Planer att privatisera sjukhus skrinläggs

Nyheter 22 FEB 2017 Planerna på att privatisera ytterligare sjukhus i Stockholm får vänta på att läget i sjukvården ska bli lugnare. ()

Situationen på Sahlgrenskas akut kan ge vite

Nyheter 22 FEB 2017 Arbetssituationen vid akutmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset måste bli bättre, anser Arbetsmiljöverket – som överväger ett vitesföreläggande. ()

Bättre patientsäkerhet inom psykiatrin i Malmö

Nyheter 22 FEB 2017 Vuxenpsykiatrin i Malmö har förbättrat sitt patientsäkerhetsarbete – men det finns fortfarande brister. Det visar en stor granskning som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort. ()

Annons Annons

Arbetsmiljön på Karolinska får tummen ned i medarbetarenkät

Nyheter 22 FEB 2017 En stor del av personalen på Karolinska universitetssjukhuset anser sig ha för hög arbetsbelastning och för lite tid till återhämtning. Det visar resultatet från den kritiserade medarbetarenkäten. ()

Vårdskador vanligare vid vanliga behandlingar

Nyheter 22 FEB 2017 Antalet anmälda vårdskador till Löf, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, fortsätter öka – men takten mattades av förra året. Chefläkaren Pelle Gustafson ser dock orosmoln torna upp sig. »Vårdplatsbristen och personalomsättningen är oroande«, säger han. ()

Ny nationell myndighet ska utreda forskningsfusk

Nyheter 22 FEB 2017 En ny nationell myndighet ska utreda och fatta beslut om misstänkt forskningsfusk. Det föreslår Oredlighetsutredningen, som i dag lämnade över sitt betänkande till forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S). (1 kommentar)

Nya rekommendationer vid förmaksflimmer

Nyheter 22 FEB 2017 Läkemedelsverket släpper nya behandlingsrekommendationer för antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer. Vid nyinsättning av orala antikoagulantia rekommenderas NOAK före warfarin. ()

Annons Annons

»Jag har skrivit i bra många år – men ser mig som nybörjare«

Människor & möten 22 FEB 2017 Flyget, militären och underrättelseverksamhet är centrala teman i psykiatern och överläkaren Jan Daviléns nyligen utgivna spänningsroman. Bottnarna i texten är många, enligt författaren, och motiven återfinns till viss del i hans brokiga karriär som läkare inom en rad verksamheter. ()

Antalet examinerade ökar fortare än AT-platserna

Nyheter 22 FEB 2017 Landstingen måste ta större ansvar för AT-platserna och se till att de blir fler. Det menar Sylf som kartlagt antalet platser och väntetiden i Sverige. (2 kommentarer)

Fackförbunden anmäler Karolinska universitetssjukhuset

Nyheter 21 FEB 2017 Sjukhusledningens handlingsplan för att lösa problemen med underbemanning och stängda vårdplatser är otillräcklig. Det anser fyra fackförbund, som nu anmäler Karolinska universitetssjukhuset till Arbetsmiljöverket. Det rapporterar Vårdfokus. ()

Äldre teknik ska säkra patientsäkerheten på NKS

Nyheter 21 FEB 2017 Nya Karolinska Solna (NKS) dras fortfarande med omfattande tekniska problem. Det framgår av de handlingar som lämnats in till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som gör en tillsyn för att säkerställa att sjukhuset lever upp till patientsäkerhetskraven. ()

Regeringen: »Riktade statsbidrag viktiga för att förverkliga politiken«

Nyheter 21 FEB 2017 Riksrevisionen vill att regeringen rensar upp i floran av riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården och följer upp dem bättre. Men enligt regeringen har arbetssättet redan förändrats och uppföljningen ska utvecklas. ()

De blir nya läkare – mitt i livet

Nyheter 21 FEB 2017 En journalist, en operasångare, en politisk sekreterare. Alla är de över 40 och har framgångsrika karriärer bakom sig – men har mitt i livet valt att sätta sig i skolbänken igen för att bli läkare. Och de är inte ensamma. (13 kommentarer)

Transplantationer på Sahlgrenska lex Maria-anmäls

Nyheter 21 FEB 2017 Tre av de fyra kritiserade transplantationerna med stamcellsbehandlade organ som genomfördes på Sahlgrenska universitetssjukhuset mellan 2011 och 2012 har nu anmälts enligt lex Maria. ()

Även Läkarförbundet säger nej till vinsttak

Nyheter 21 FEB 2017 Inte bara Konkurrensverket är kritiskt till välfärdsutredningens förslag på vinsttak på den konkurrensutsatta välfärdsmarknaden. Sveriges läkarförbund, SLF, sällar sig till kritikerna. (2 kommentarer)

Adrien Proust – framstående läkare och folkhälsoprofessor

Kultur 21 FEB 2017 Sonen Marcel kom att bli mycket mer namnkunnig, men fadern Adrien Proust var på sin tid en sedd och ansedd läkare och professor som gjorde betydande insatser för folkhälsan i Frankrike. ()

»... dotter är neurolog och patienten är yr och symtomen i övrigt har gått tillbaks«

Krönika 21 FEB 2017 »De såg min mor som en yr gammal tant och mig som en onödigt orolig kvinnlig anhörig med för mycket kunskaper«, skriver strokeläkaren Jenny Persson i sin krönika. Hon följde med sin strokedrabbade mor i ambulansen till en akutmottagning i akut behov av rehabilitering i genustänkande. (5 kommentarer)

Lex Maria-anmälan snart digital

Nyheter 20 FEB 2017 Lex Maria-anmälningarna ökar stadigt, men det anmäls ändå för lite. Det menar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som också berättar att anmälningarna från och med i sommar kan göras digitalt. (1 kommentar)

Ändrade etiska regler ut på remiss

Nyheter 20 FEB 2017 Läkarförbundet vill uppdatera sina etiska regler och föreslår i en remissversion förenklade formuleringar samt en ny regel om säkerhet, integritet och öppenhet vid forskning på människor. (1 kommentar)

Konkurrensverket: Nej till vinsttak

Nyheter 20 FEB 2017 Går emot Ilmar Reepalus välfärdsutredning. ()

KI:s konsistorium föreslår Ole Petter Ottersen till ny rektor för KI

Nyheter 20 FEB 2017 Styrelsens beslut, som togs i dag, var väntat. ()

Annons Annons

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.