Annons
Annons
Annons Annons

Principer för digitala vårdmöten i Uppsala fastställda

Nyheter 20 MAR 2018 Vårdstyrelsen i Region Uppsala har beslutat om förutsättningar för regionens egen lösning för digitala vårdmöten via video. Det handlar bland annat om vilken teknisk lösning som ska användas på vårdcentralerna och om vilka ersättningsnivåer som ska gälla för den typen av besök.

bild

Fler vårdgivare föreslås få utföra assisterad befruktning

Nyheter 20 MAR 2018 Reglerna för assisterad befruktning ska ändras så det blir enklare för ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar och att fler vårdinrättningar än universitetssjukhus får utföra befruktning med donerade könsceller. Det föreslår regeringen i en proposition.

Landsting en utdöende art

bild

Nyheter 20 MAR 2018 I dag finns få landsting kvar. Nästan alla har blivit regioner och resten tänker snart ta klivet. Nu föreslås att landstingsbegreppet ska begravas för gott.

Stöd för tidig vaccination av prematura barn

bild

Nyheter 20 MAR 2018 För tidigt födda barn bör vaccineras mot bland annat kikhosta redan vid åtta veckors ålder – den slutsatsen drar Folkhälsomyndigheten efter att ha gått igenom forskning på området.

Tidsgräns klar för bonus till distriktsläkare i Norrbotten

bild

Nyheter 20 MAR 2018 Flera regioner och landsting – bland andra Region Norrbotten – har infört olika former av bonusar för lojala distriktsläkare. Men reglerna för vad som gäller har varit oklara.

Annons Annons

Legeringen kropp–själ driver psykosomatiken

bild

Kultur 20 MAR 2018 Kropp och själ är som en legering av känsla och form hänvisad att tolka upplevelser och intryck från omvärlden. En form av meningsskapande blir psykosomatiken, ivrigt studerad genom åren av filosofer och beteendevetare. Olle Hellström, pensionerad allmänläkare, har också intresserat sig för fenomenet. (1 kommentar)

Åtta fall av oredlighet vid Göteborgs universitet

bild

Nyheter 19 MAR 2018 Expertgruppen för oredlighet i forskning anser att det föreligger oredlighet i åtta vetenskapliga artiklar publicerade av forskare vid Göteborgs universitet, och att en professor i transplantationsbiologi samt 25 medförfattare ska anses vara skyldiga. Felaktigheterna gäller bildmanipulationer i syfte att framställa studierna i bättre dager.  (1 kommentar)

De blir Skånes nya sjukhuschefer

Nyheter 19 MAR 2018 Region Skåne har utsett nya sjukhuschefer till fem sjukhus. Chefsposterna återinförs för att stärka lokalt ledarskap.

Sylfs fullmäktigemöte 2018: AT-platser och digital miljö i fokus

bild

Nyheter 19 MAR 2018 Sveriges yngre läkares förening, Sylf, vill sätta fokus på allmäntjänstgöringen med ett mål om att minst 1 700 AT-platser ska utlysas 2019. En annan viktig fråga är den digitala miljön. Föreningen anser att den bör betraktas som en hygienfaktor – fungerar den inte leder den till patientskador.

bild

Sylfs fullmäktige 2018: Lång debatt om introduktion av underläkare

Nyheter 19 MAR 2018 En motion om att ta fram en checklista för introduktion av underläkare före AT vållade lång debatt på Sveriges yngre läkare, Sylfs, fullmäktigemöte. Förslaget röstades ned. Men många röster höjdes för att gruppen behöver mer stöd.

Var fjärde klarade medicinskt kunskapsprov

bild

Nyheter 16 MAR 2018 Det teoretiska kunskapsprovet för utländska läkare har hållits för sjätte gången. 24 procent av de 91 prövande godkändes.  (2 kommentarer)

»Nu vet hon: 14,1 månader! Hon är upprymd, verkar glad. Äntligen kan hon planera!«

bild

Krönika 16 MAR 2018 Människor är olika ända till slutet, även om diagnosen är samma. Ibland räcker det med en forskningsalgoritm som säger sig kunna uppskatta återstående livslängd för att en cancerpatient ska lämna oron därhän och börja prata om sitt liv och saker som är trevliga att göra. Nina Cavalli-Björkman berättar i sin krönika. (5 kommentarer)

Avgift klubbad för digitala vårdbesök

bild

Nyheter 16 MAR 2018 Som väntat beslutade Sveriges Kommuner och landsting, SKL, på fredagen att rekommendera en lägsta patientavgift om 100 kronor för digitala vårdbesök. Landstingen kan själva besluta om en högre avgift. (2 kommentarer)

Sylfs fullmäktigemöte 2018: »Orimligt med samma ersättning dag och kväll«

bild

Nyheter 16 MAR 2018 I dag inleds Sveriges yngre läkares förenings fullmäktigemöte. Fyra motioner ska tas upp – en kommer från Sylf mellersta Skåne som vill att Sylf ska arbeta för att läkare ska få skälig kompensation för obekväm arbetstid även före klockan 21. (1 kommentar)

bild

VRE sprids mellan sjukhus i landet

Nyheter 15 MAR 2018 De pågående utbrotten av vankomycinresistenta enterokocker (VRE) vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Norrlands universitetssjukhus i Umeå och Nyköpings lasarett hör ihop och smittspridningen har skett genom att patienter flyttats mellan sjukhusen. (2 kommentarer)

IVO-kritik efter fördröjda borreliadiagnoser

Patientsäkerhet 15 MAR 2018 En patient behövde flera vårdbesök, varav fem till akuten, innan behandling mot neuroborrelios sattes in. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar akuten för att inte lägga in patienten i ett tidigare skede. ()

Socialstyrelsen: »Operera dubbelt så många med epilepsi«

Nyheter 15 MAR 2018 Fler patienter med epilepsi ska få chans till kirurgi för att slippa anfall. Det trycker Socialstyrelsen på i förslaget till de första nationella riktlinjerna för vård vid epilepsi. ()

»Lätt att feltolka och missa hjärtsvikt hos en patient med KOL«

Människor & möten 15 MAR 2018 Även mindre avancerad hjärtsvikt har samma symtom som KOL. Läkare i primärvården, hänvisade att ställa diagnos kliniskt på basis av symtomen, riskerar att feltolka och missa en eventuell hjärtsvikt hos patienter med KOL, berättar allmänläkaren Elzbieta Kaszuba som nyligen disputerat i ämnet. ()

Annons Annons

Läkarföreningen ska anmäla arbetsmiljön på Södersjukhuset

Nyheter 14 MAR 2018 Under onsdagen hävdes det tidigare stabsläget vid Södersjukhuset i Stockholm. Den lokala läkarföreningen har dock fått nog och ska nu lämna in en anmälan om bristande arbetsmiljö till Arbetsmiljöverket. (1 kommentar)

Får inte remittera direkt till Capio – anmäler till Konkurrensverket

Nyheter 14 MAR 2018 Privata vårdaktörer i Örebro kommer snart inte att kunna remittera patienter direkt till Capio. Nu anmäls de nya reglerna till Konkurrensverket. ()

Planerna på nytt sjukhus i Sollefteå kvarstår

Nyheter 14 MAR 2018 Föreningen Ådalen reser sig står fast vid sina planer på att bygga ett nytt sjukhus i Sollefteå. Samtidigt undersöker Region Västernorrland möjligheterna till alternativa driftsformer för det befintliga sjukhuset – och Inspektionen för vård och omsorg granskar patientsäkerheten. ()

»Yrket har på många vis stöpt och fostrat mig«

Nyheter 14 MAR 2018 Hallå där, Ingvar Syk, 60 år, professor och överläkare i kolorektal kirurgi. Du är Sveriges vanligaste läkare, hur känns det? ()

Annons Annons

»Jag har haft lite svårt att välja – då är allmänmedicin bra«

Nyheter 14 MAR 2018 Hallå där, Sandra Berggren Alm, 41 år, specialistläkare i allmänmedicin. Du är Sveriges vanligaste läkare, hur känns det? ()

Här är Sveriges vanligaste läkare

Nyheter 14 MAR 2018 Specialist i allmänmedicin, gift med en annan läkare, bor i storstan och har en hälsosam livsstil. Det här är Sveriges normalaste läkare 2018 – enligt statistiken. ()

Svenska doktorns destillat gav guldmedalj i gin-VM

Människor & möten 14 MAR 2018 Jobbet som privatpraktiserande företagsdoktor och försäkringsläkare i all ära men allmänmedicinaren Olav Hoheisel i Stenstorp, Västergötland, är även guldmedaljör i gin-VM. Han tillverkar planetens bästa destillat i kategorin London Dry Gin. ()

Landstingsråd går på Karolinskas linje – ber inte om ursäkt

Nyheter 13 MAR 2018 Nyligen meddelade Karolinska universitetssjukhusets ledning att man inte har för avsikt att ge de fyra visselblåsarna i Macchiarinifallet någon ursäkt. Nu går Stockholms läns landsting på samma linje. (8 kommentarer)

Fler lex Maria-anmälningar förra året

Nyheter 13 MAR 2018 Antalet lex Maria-anmälningar ökade något under 2017 jämfört med året innan. Det visar färska siffror från Inspektionen för vård och omsorg. ()

Brist på vårdplatser satte Södersjukhuset i stabsläge

Nyheter 13 MAR 2018 Södersjukhuset i Stockholm gick på tisdagen upp i stabsläge. Trycket på akutmottagningen är högt och vårdplatserna räcker inte till. (1 kommentar)

Listers list mot infektioner ledde till antiseptiken

Kultur 13 MAR 2018 Kirurgen Joseph Lister i 1860-talets England kom på ett sätt att överlista infektionsrisken vid kirurgiska ingrepp. Han bemöttes med skepsis och kritik av sin samtid men hans metod räddade liv. Jon Ahlberg, kirurg och senior medicinsk rådgivare berättar om Listers list som ledde fram till antiseptiken. (1 kommentar)

Patienter upplever mer delaktighet i vårdmötet

Nyheter 13 MAR 2018 Helhetsintrycket från vårdmötet i primärvården får något sämre betyg än tidigare. Samtidigt känner sig fler patienter väl bemötta, delaktiga och involverade. Det visar resultaten från den senaste nationella patientenkäten. ()

SKL föreslår 100 kronor för digital vård

Nyheter 13 MAR 2018 Sveriges Kommuner och landsting, SKL, ska snart besluta om en rekommendation för enhetlig patientavgift för digital vård. Tjänstemännen föreslår en lägsta avgift på 100 kronor. (4 kommentarer)

Ebba Lindqvist: »Igenkänningen hos kollegor ... är extremt stor«

Nyheter 13 MAR 2018 Ebba Lindqvist, disputerad ST-läkare i plastikkirurgi på Karolinska universitetssjukhuset, sätter fingret på arbetsuppgifterna som skapar frustration i läkares arbetsvardag med sina inlägg på Twitter. (7 kommentarer)

Avråder från självmedicinering med icke godkända sköldkörtelprodukter

Nyheter 13 MAR 2018 Läkemedelsverket varnar för självmedicinering med sköldkörtelprodukter som inte är godkända som läkemedel i Sverige. Produkterna kan innehålla riskabla mängder sköldkörtelhormon – eller inga sådana hormoner alls – enligt myndighetens analyser. (1 kommentar)

Nya fynd ifrågasätter nyttan med mer inhalationssteroider vid astma

Nyheter 12 MAR 2018 Att öka dosen av inhalationssteroider rejält stoppade inte försämringsepisoder hos barn med astma enligt en studie i New England Journal of Medicine. Men i en studie med vuxna sågs en effekt. ()

»Anledning för UD att ingripa«

Nyheter 12 MAR 2018 Återigen har den svenske hjärtläkaren Fikru Maru fått beskedet att en dom skjuts upp. Nu finns det »verkligen en anledning för Utrikesdepartementet att ingripa och säga ifrån«, säger hans advokat i Sverige. ()

Annons Annons

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Podd: AT-läkarna


»På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.«