Annons
Annons
Annons Annons
bild

Bakslag för privata vårdgivare – moms på personal

Nyheter 24 MAJ 2019 Skatterättsnämnden går på Skatteverkets linje: uthyrning av vårdpersonal är momspliktigt. Det visar tre fall nämnden beslutat i. Men beslutet var inte enhälligt.

En bok som borde bli obligatorisk läsning

bild

Recension 24 MAJ 2019 Hur går det när teorier och Excel-ark möter verkligheten? Kanske så som det gjorde på Nya Karolinska Solna, där lagar och jävsregler rundades, omdömen sviktade och ansvar skyfflades runt när de nya verksamhetsformerna inte verkade fungera. Turer och vändningar skildras i »Konsulterna«, en ny bok som anmäls av Pelle Gustafson, medicinsk redaktör, Läkartidningen.

»Förhoppningsvis slutar denna läkare aldrig att eftersträva kunskap, utveckling och erfarenhet.«

bild

Krönika 24 MAJ 2019 Att skilja på sitt jag och sitt läkarjag kan vara besvärligt nog. En prövning är när en patient signalerar att någonting i personkemin inte binder som det borde. AT-läkaren Mia Lind tänker på patientmöten som inte blir bra förrän efter ett tag.

Kenneth Johansson tar över Smer

bild

Nyheter 24 MAJ 2019 I dag, fredag, utsåg socialminister Lena Hallengren (S) Kenneth Johansson till ny ordförande i Statens medicinsk-etiska råd (Smer). Han tar över efter Kjell Asplund.

Annons

Kritisk ledamot i KI:s styrelse avgår

bild

Nyheter 24 MAJ 2019 Professor Liselotte Højgaard avgår som ledamot i Karolinska institutets styrelse. Hon har tidigare riktat kritik mot styrelseordföranden Mikael Odenberg samt uppmanat regeringen att tillsätta en oberoende granskning i Macchiarini-ärendet.

Skyddsombud i Enköping gör 6:6a-framställan om nytt IT-system

bild

Nyheter 24 MAJ 2019 Skyddsombudet vid Lasarettet i Enköping begär att arbetsgivaren åtgärdar arbetsmiljöproblem som uppstått med ett nytt operationsplaneringssystem, Orbit. Uppdaterad kl 16.30.

bild

Nu sprids modell för patientnära ultraljud i landet

Nyheter 24 MAJ 2019 Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm blev för några år sedan först i Sverige med ett helhetsgrepp för att få alla läkare att jobba på samma sätt med patientnära ultraljud. Nu sprids konceptet.

Färre aborter bland yngre kvinnor

bild

Nyheter 23 MAJ 2019 Färska siffror från Socialstyrelsen visar att antalet aborter bland yngre kvinnor fortsätter minska. Statistiken visar också att de flesta aborter utförs före vecka 7 i graviditeten och att medicinsk abort är den vanligaste metoden.

bild

Läkarstudent portas från utbildning efter olämpligt mejlande

Nyheter 23 MAJ 2019 En manlig läkarstudent, som skrämt och oroat sina yngre kvinnliga medstudenter genom att skicka mejl till dem, ska avskiljas från sin utbildning. Det har Kammarrätten i Stockholm slagit fast.

Ny vårddirektör i Skåne trots hård kritik

bild

Nyheter 23 MAJ 2019 Trots kritik från samtliga fackföreningar i vården har Region Skåne nu utsett Pia Lundbom till ny hälso- och sjukvårdsdirektör. Hon har »gedigen kunskap och mycket goda resultat«, menar regiondirektör Alf Jönsson.

bild

Universitet vill ha vassare verktyg mot olämpliga studenter

Nyheter 23 MAJ 2019 Örebros universitets rektor Johan Schnürer tycker att det är för svårt att avskilja olämpliga studenter i dag. Det är han inte ensam om. Även de ansvariga vid läkarutbildningarna tycker att systemet brister.   (1 kommentar)

Bred uppslutning bakom Blekinges sjukvårdsdirektör

bild

Nyheter 22 MAJ 2019 En »tystnads- och lydnadskultur« vore mycket olycklig, skriver Blekinge läkarförening och fyra andra fack i en gemensam protest mot att Alliansen vill avsätta sjukvårdsdirektören Lars Almroth. Och även politiker är kritiska.

bild

AI i sjukvården: »Viktigt att ta fram en etisk plattform«

Nyheter 22 MAJ 2019 När artificiell intelligens införs vården måste man vara transparent med hur den används och vad datorerna lär sig. Det menar AI-experten Meeri Haataja, som föreläste om etisk användning av artificiell intelligens på Vitalis. 

bild

Nära en av fem vårdplatser stängs i sommar

Nyheter 22 MAJ 2019 Minst 3 000 av de drygt 17 000 vårdplatser som har varit öppna i vår kommer att stängas i sommar. Det visar en kartläggning som Dagens Medicin har gjort. (1 kommentar)

bild

Livläkarens sommarnöje – skärgårdens äldsta vandrarhem

Kultur 22 MAJ 2019 Livmedikus Anshelm Larsson (1871–1957) var »skandalprinsen« Wilhelms läkare – och en stor skärgårdsvän. Han köpte några öar i Stockholms skärgård och bosatte sig där från vår till höst. I dag är huset skärgårdens äldsta vandrarhem. (1 kommentar)

Dalarna halverar avgiften för digital vård

Nyheter 22 MAJ 2019 Dalarna sänker patientavgiften för digital vård genom regionens egna app till 100 kronor. Förhoppningen är att locka tillbaka patienter som annars väljer privata nätläkare. ()

Nu har de tagit ett kliv in i den svenska vården

Nyheter 22 MAJ 2019 George, Khaldoon, Ihdina, David, Nawaf och Sadeq kom till Sverige i hopp om ett bättre liv. För ett år sedan stod de inför det medicinska kunskapsprovets sista del, det praktiska provet. Nu är de en del av svensk sjukvård.  ()

SLF student kritiska mot lärosätenas lämplighetskontroll

Nyheter 21 MAJ 2019 Avstängningen av en läkarstudent i Örebro har väckt debatt. Lärosätena måste ställa högre krav på studenters lämplighet, enligt SLF students ordförande Theodor Lav. ()

Demonstration för snabbare väg till svensk läkarlegitimation

Nyheter 21 MAJ 2019 I går, måndag, samlades omkring 50 personer på Mynttorget i Stockholm för att visa sitt missnöje över legitimationsprocessen för läkare utbildade utanför EU.  (1 kommentar)

Läkare på Karolinska kallad till USA:s ambassad

Nyheter 21 MAJ 2019 En läkare som misstänks ha utsatts för antisemitism på Karolinska universitetssjukhuset har varit på ett möte på USA:s ambassad för att berätta om händelserna, skriver Dagens Nyheter. ()

Politiker petar sjukvårdsdirektör i Blekinge

Nyheter 20 MAJ 2019 Blekinges sjukvårdsdirektör, barnläkaren Lars Almroth, tvingas lämna sitt uppdrag. Den styrande Alliansen säger att det finns för stora skillnader i synen på hur vården ska utvecklas, något facket beklagar. ()

SKL vill inte att regionerna ska ta över ansvar för läkemedelskostnader

Nyheter 20 MAJ 2019 Sveriges Kommuner och landsting säger nej till förslaget att regionerna ska ta över ansvaret för läkemedelskostnaderna. Man ser en risk för ökade kostnader som skulle slå direkt mot regionernas ekonomi. ()

Annons Annons

Varierande resultat efter ny vårdgaranti i primärvården

Nyheter 20 MAJ 2019 Sedan den nya vårdgarantin infördes har andelen patienter som får en första medicinsk bedömning i tid hos läkare sjunkit något. Det visar en första uppföljning i de 13 regioner som har redovisat siffror. (3 kommentarer)

Möjliga strategier mot självskadebeteende

Recension 20 MAJ 2019 En bok med öppenvårdsperspektiv på fenomenet självskadebeteende och möjliga strategier för behandling. Hans Olsson, psykiater i Jönköping, anmäler en användbar framställning som belyser även problem som anhöriga till självskadepatienter kan möta.   ()

Fler sjukdomar får standardiserade vårdförlopp

Nyheter 20 MAJ 2019 Diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar samt astma och kol. Det är några sjukdomsgrupper som nu kan komma att få standardiserade vårdförlopp. (2 kommentarer)

»Skräcken för antibiotikaresistensen finns alltid där«

Människor & möten 20 MAJ 2019 Jacob Rasmussen, nyutexaminerad läkare, är nyligen hemkommen från Uganda där han inom ramen för sitt examensarbete studerade antibiotikaanvändningen vid behandling av patienter med lunginflammation.  ()

Klart: Beslut om AT-läkartjänster måste tas av Socialstyrelsen

Nyheter 17 MAJ 2019 Nu står det klart att Socialstyrelsen inte får delegera rätten att besluta om särskilda förordnanden, exempelvis för AT-läkare, till regionerna. Detta sedan Högsta förvaltningsdomstolen valt att inte bevilja prövningstillstånd i ett ärende. (1 kommentar)

Facket begär central förhandling om ny sjukvårdsdirektör i Skåne

Nyheter 17 MAJ 2019 Läkarförbundet Skåne har begärt en central förhandling om tillsättandet av en ny hälso- och sjukvårdsdirektör i regionen. ()

Fritt fram för CAR-T-cellsterapi vid blodcancer hos barn

Nyheter 17 MAJ 2019 CAR–T–cellsbehandlingen Kymriah kan ges till ett fåtal barn och unga med blodcancer av typen akut lymfatisk B-cellsleukemi, som inte svarat på annan behandling eller återinsjuknat i sin sjukdom. Det rekommenderar NT-rådet. ()

Läkaroro för nytt sjukhus i Växjö

Nyheter 17 MAJ 2019 De styrande politikerna i Växjö vill bygga ett nytt sjukhus. Men läkarna är skeptiska. ()

»Som utländsk besökare drillas jag inte lika hårt … men återkoppling ges kontinuerligt och skoningslöst.«

Krönika 17 MAJ 2019 Patienten som skrivs in talar bara stamspråket xhosa. Två patienter av tre är HIV-positiva. Tuberkulos är så vanligt att alla måste röntgas före operation, och den inhemska AT-läkarens nattpass börjar bara en timme efter att hans dagtjänstgöring slutat. Ebba Lindqvist berättar om en alldeles unik, alldeles vanlig dag på ett sjukhus i Kapstaden, Sydafrika. ()

Berättelsen upptagen i sällskapet

Nyheter 17 MAJ 2019 Svensk förening för narrativ medicin har upptagits som associerad medlem i Läkaresällskapet. Föreningens mål är att ta vara på patientens berättelse. ()

Chatten först – vill ha 80 procent mindre telefon

Nyheter 17 MAJ 2019 Vårdcentralen Stadsfjärden i Nyköping vill lägga mindre tid i telefon och mer på besöken. Nu ska chatten bli »huvudingång« och telefonsamtalen minska 80 procent. ()

För små bokstäver ställde till problem på kunskapsprovet

Nyheter 16 MAJ 2019 En del av det senaste medicinska kunskapsprovet trycktes i för litet format, vilket gjorde texten mycket svårläst. 294 prövande drabbades av problemet. »Vi kommer ta hänsyn till detta när vi sätter betyg«, säger Magnus Hultin, som är provansvarig. ()

Läkaresällskapet ska agera för klimatet

Nyheter 16 MAJ 2019 Läkaresällskapet ska ta fram en policy för att bidra till minskad klimatpåverkan och en resilient hälso- och sjukvård. (1 kommentar)

Annons Annons

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.