Annons
Annons
bild

Debattörer: Vården måste samverka mer med läkemedelsföretag

Nyheter 24 MAJ 2017 Svenska läkare behöver samarbeta mer med läkemedelsföretagen – förutsatt att det sker öppet och med tydliga regler. Det skriver bland andra Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren i en debattartikel.

Chefläkare får JO-kritik för privat mejlväxling

Nyheter 24 MAJ 2017 Chefläkaren vid Skaraborgs sjukhus får kritik av Justitieombudsmannen, JO, för att hon använt ett privat mejlkonto för korrespondens med en extern utredare i det uppmärksammade Ilizarov-ärendet.

Fler fall av Campylobacter och multiresistenta bakterier

Nyheter 24 MAJ 2017 Antalet fall med multiresistenta tarmbakterier med ESBL-CARBA fortsatte öka något förra året. Dessutom rapporterades en kraftig ökning av Campylobacter.

Omval föreslås för Karin Båtelson

bild

Nyheter 24 MAJ 2017 Valberedningen föreslår att Karin Båtelson väljs om som förste vice ordförande för Läkarförbundet. Samtidigt föreslås två nya ledamöter ta plats i styrelsen, Erik Dahlman och Anders Lundberg.

Tidigare KI-rektorer vägrar lämna Nobelförsamlingen

bild

Nyheter 24 MAJ 2017 Trots uppmaningar att avgå sitter Karolinska institutets tidigare rektorer Harriet Wallberg och Anders Hamsten fortfarande kvar i Nobelförsamlingen. (1 kommentar)

Nestor inom svensk kardiologi – med världsrekord i att samla på igelkottar

bild

Människor & möten 24 MAJ 2017 Bengt W Johansson, nestor inom svensk kardiologi, har belönats med Nylinmedaljen. Han är den förste att få den trots att den präglades redan för 20 år sedan. Medaljen är uppkallad efter Gustav Nylin (1892–1961), en av pionjärerna inom svensk kardiologi. 

bild

Akademiska sjukhuset köper neonatalvårdplatser i Finland

Nyheter 23 MAJ 2017 För att klara vårdbehovet under sommaren har neonatalverksamheten i Uppsala tvingats reservera platser för nyfödda barn på universitetssjukhuset i Åbo, Finland. Det rapporterar tidningen Sjukhusläkaren.

Nationella vårdprogram ska bana väg för jämlik vård

bild

Nyheter 23 MAJ 2017 Landsting och regioner ska gemensamt skapa nationella programråd för ett flertal sjukdomsområden. På så sätt ska vården bli mer jämlik framöver. (5 kommentarer)

Kritik mot klinik som använde defekt operationsutrustning

Patientsäkerhet 23 MAJ 2017 En utrustning för laparoskopi hade krånglat under längre tid. Trots detta fortsatte kliniken att använda den. Efter att en patient drabbats av komplikationer efter en bukhåleoperation får vårdgivaren nu kritik från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

bild

Se seminariet om läkarassisterat självmord på tv

Nyheter 23 MAJ 2017 Den 23 och 24 maj visas samtliga föreläsningar från Läkartidningens och Läkarförbundets seminarium om läkarassisterat självmord på tv.

Registrens framtid stakas ut

Nyheter 23 MAJ 2017 Framöver ska de nationella kvalitetsregistren samordnas mer. Samtidigt ska det ställas tuffare krav för att få anslag.

Harriet Wallberg kräver rättelser i Macchiarini-rapport

bild

Nyheter 22 MAJ 2017 Karolinska institutets tidigare rektor Harriet Wallberg begär rättelser på flera punkter där hon anser att det finns felaktigheter i utredningen kring universitetets agerande i Macchiarini-fallet. »Man måste värna om sanning, fakta och vetenskap«, säger hon.

Min doktor anmäld till IVO av läkare

bild

Nyheter 22 MAJ 2017 En psykiater på Min doktor bytte antidepressiv behandling för en patient med långvarig psykisk problematik. Patientens ordinarie läkare är kritisk och har anmält till händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Magsjuk patient fortsatte ta Metformin – avled

Patientsäkerhet 22 MAJ 2017 En diabetespatient som behandlades med Metformin fick ingen information om att sluta med läkemedlet om han blev magsjuk. Patienten drabbades av laktoacidos och avled.

Socialstyrelsen vill se fler trombektomier

Nyheter 22 MAJ 2017 Trombektomi ges högsta prioritet i de nya nationella riktlinjerna för vård vid stroke. Dessutom riktas fokus mot rehabilitering. ()

Högre mortalitet bland patienter som behandlats av äldre läkare

Nyheter 19 MAJ 2017 I en studie bland amerikanska sjukhusläkare var mortaliteten bland inlagda patienter högre ju äldre läkaren var. Skillnaderna försvann dock om man bara tittade på de läkare som handlade många patienter. (2 kommentarer)

»Det känns som en fantastisk möjlighet att få vara med och bidra«

Nyheter 19 MAJ 2017 Emma Spak, ordförande för Göteborgs läkarförening och ledamot i Läkarförbundets styrelse, har utsetts till samordnare för nära vård på Sveriges Kommuner och landsting, SKL. ()

Annons Annons

Fler AT- och ST-platser i Stockholm

Nyheter 19 MAJ 2017 Allianspartierna i Stockholms läns landsting vill skapa 100 fler AT-platser fram till 2020, utöka antalet ST-platser och satsa på ledarskaps-ST. »En välbehövd satsning«, säger Kristin Arthur, ordförande för Sylf Stockholm. (1 kommentar)

Var tionde patient fick trycksår på sjukhus

Nyheter 19 MAJ 2017 Var tionde patient som legat inne minst ett dygn hade trycksår som uppstått på sjukhus vid Sveriges Kommuner och landstings senaste punktprevalensmätning. ()

Nej till stopp för privatisering av universitetssjukhus

Nyheter 18 MAJ 2017 Som väntat sade Socialutskottet nej till det lagförslag som regeringen lagt fram för att stoppa privatisering av universitetssjukhus när frågan behandlades på torsdagen. (1 kommentar)

Stockholms sjukhusläkare får centralt jouravtal

Nyheter 18 MAJ 2017 Efter långa och tuffa förhandlingar är parterna nu överens om ett nytt jour- och beredskapsavtal för läkarna i Stockholms läns landsting. Frågan om ökad schemaläggning är dock olöst. ()

Min doktor ger Jönköping skarp kritik

Nyheter 18 MAJ 2017 Region Jönköpings län menar att nätläkare skriver ut antibiotika på alltför lösa grunder. Nu går Min doktor till motangrepp och kallar granskningen »i högsta grad bristfällig«. (10 kommentarer)

Apotekets styrelseordförande lämnar Min doktor-uppdrag

Nyheter 18 MAJ 2017 Apoteket AB:s styrelseordförande Christian W Jansson, tillika en av Min doktors ägare, lämnar sina uppdrag hos den digitala vårdgivaren efter misstankar om jäv. Men något jäv har inte förekommit, menar Apoteket. ()

Vårdprogram ska hjälpa sjukvården förebygga livmoderhalscancer

Nyheter 18 MAJ 2017 Ett nytt nationellt vårdprogram för prevention av livmoderhalscancer ska underlätta övergång till HPV-analys. ()

Macchiarini får lämna ryskt universitet

Nyheter 17 MAJ 2017 Nu drar även Ryssland öronen åt sig i fallet Paolo Macchiarini. Universitetet i Kazan uppges avsluta kirurgens forskningsuppdrag i förtid. ()

Nätläkare förskriver antibiotika på »dåliga grunder«

Nyheter 17 MAJ 2017 Läkare knutna till de digitala vårdgivarna Kry och Min doktor ställer diagnoser om tonsillit och pneumoni på för lösa grunder i tre av fyra fall och förskriver antibiotika på ett oansvarsfullt sätt. Det menar Region Jönköpings län i en ny granskning. (7 kommentarer)

Flera brister bakom dödsfall i akut binjurebarksvikt

Patientsäkerhet 17 MAJ 2017 Ett dödsfall i binjurebarksvikt bedöms av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som en allvarlig vårdskada. Otillräcklig handledning av AT-läkare och bristande uppföljning av provsvar är några av de brister som IVO pekar på i sin utredning. (2 kommentarer)

Vårdrelaterade infektioner drabbar 65 000 om året

Nyheter 17 MAJ 2017 En liten men stadig minskning av vårdrelaterade infektioner, VRI, har skett sedan 2013. Evidensbaserade åtgärdsprogram ger sannolikt effekt, men trots minskningen bedöms VRI vara den vårdskada som bidrar till flest dödsfall – minst 500 per år. ()

Dalarna prioriterar primärvården

Nyheter 17 MAJ 2017 2014 röt skyddsombudet Daniel Svedin ifrån angående den höga arbetsbelastningen. Nu har vinden vänt för distriktsläkarna i Dalarna. Antalet ST-läkare har ökat, lasarettet avlastar med en ny återbesöksmottagning och en skräddarsydd lönesatsning har tagit upp konkurrensen med hyrläkarsystemet. ()

»Inte, som vi tidigare läst om, i ett annat land, på en annan plats, utan mitt i vår stad.«

Krönika 17 MAJ 2017 Kort efter lastbilsattacken på Drottninggatan i Stockholm var stämningen fylld av osäkerhet och oro på Södersjukhusets akutmottagning. Men den som var där imponerades av lugnet och kontrollen, och av kolleger som oombedda kom till sjukhuset för att hjälpa till. Det var mod i rörelse, skriver Jakob Ratz Endler. (1 kommentar)

Martin Ingvar agerade oaktsamt

Nyheter 16 MAJ 2017 Den internrevision som ledde till att Karolinska institutets vicerektor Martin Ingvar lämnade sina uppdrag är nu klar. Enligt revisionen har Martin Ingvar agerat oaktsamt. (1 kommentar)

»Vi måste våga prata om listningstak«

Nyheter 16 MAJ 2017 Inför listningstak. Det vill både Svenska distriktsläkarföreningen (DLF) och Svensk förening för allmänmedicin (SFAM). I grannlandet Norge kan distriktsläkarna själva styra över sin patientlista och på så vis reglera arbetsbelastningen. (3 kommentarer)

Mer besjälad än någonsin

Kultur 16 MAJ 2017 En man i rullstol vid ett fönster. Har just fått diagnosen demens – ett latinskt ord som betyder »utan själ«. Men han är kanske mer besjälad än någonsin. ()

Norsk debatt om distriktsläkarlöner

Nyheter 15 MAJ 2017 Bör distriktsläkare gå över till fast lön? Den frågan har lyfts i Norge. Många unga läkare föredrar fast lön och en övergång till fasta löner har lyfts fram som en lösning på rekryteringsproblemen. (1 kommentar)

Förlängda dispenser för hyrläkare i Östergötland

Nyheter 15 MAJ 2017 Det kommer att finnas ett antal hyrläkarlinjer tillgängliga för primärvården i Region Östergötland under hela 2017. Detta trots att regionen införde ett hyrläkarstopp vid årsskiftet. Beslutet välkomnas av läkarföreningen. ()

Annons Annons

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.