Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Rekordflöde i vårdkedjan – 132 patienter på en förmiddag

Kultur 25 SEP 2017 Barbro Tilosius arbetade som sjuksköterska på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg åren 1954-1986. För sin unge släkting Alexander Tilosius, vikarierande underläkare i början av karriären, berättade hon om en typisk arbetsdag i 1950-talets sjukvård. ()

Våldet att födas

Kultur 22 SEP 2017 Den franske obstetrikern Frédérick Leboyer hävdade att det våld som fostret utsätts för under den normala födelsen är traumatiserande och orsaken till en rad psykiska problem senare i livet. Budskapet fick många motståndare under resten av Leboyers liv. ()

»Informerar patienten om fyndet på akuten, men oklart hur mycket av informationen han tar till sig.«

Krönika 21 SEP 2017 Att åtgärda en potentiellt trasig cykel är långtifrån lika avgörande som att behandla en potentiellt sjuk patient. Men i båda fallen kan man välja antingen att följa expertens råd eller att följa den egna magkänslan och låta allt bli som det blir. Evelina Rosenqvist, ST-läkare internmedicin, illustrerar dilemmat i sin krönika. ()

Segern över polio – en triumf för vetenskapen

Kultur 19 SEP 2017 Polions smittämne har följt människan ända sedan stenåldern, men inte förrän på 1900-talet blev polioepidemier ett samhällsproblem i industriländerna. Seniorprofessorn Erling Norrby berättar framgångssagan om vetenskapens seger över infektionssjukdomen.  ()

»…vetenskap och beprövad erfarenhet å ena sidan, och det marknadstänk som finns ... å den andra.«

Krönika 14 SEP 2017 Patienten ville ha mer antibiotika. Läkaren ville skriva recept till röntgen. Patienten sa sig förstå men tillade: »Du får gärna skicka remissen, men det finns ju andra också att vända sig till.« Andreas Lundgren berättar i sin krönika om en handelsresandes eventuella födelse. (7 kommentarer)

Oh, vilket beach-party!

Kultur 13 SEP 2017 AT- och underläkare från hela Sverige gjorde upp om årets titel i strandvolleyboll under en helg i augusti. Se bilderna här! ()

Stora frågor i liten podd

Kultur 12 SEP 2017 Radiopodden »Människan & maskinen« diskuterar allt från genetikens mysterier till tron på Guds kraft. Allmänläkaren Olle Hellström har lyssnat på tankeväckande samtal kring »de stora frågorna«. ()

Marknadsekonomi – ända in i tvättförrådet

Kultur 11 SEP 2017 Marknadsekonomins biverkningar är kännbara ända in i landstingska tvättförråd och får byxorna att spänna över stussen framåt torsdag-fredag. Hållbara lindringsåtgärder tycks vara långt borta, enligt brev från Oscar Eriksson, ST-läkare på Mälarsjukhuset, som analyserar nuläget. (6 kommentarer)

»Och så kan jag inte ordinera tablett Samvaro med durationen livslångt.«

Krönika 08 SEP 2017 Den lilla farbrorn med silvergrått hår hade skrivits in på lungkliniken med motiveringen »causa socialis«. Nu ska han skrivas ut av Läkartidningens krönikör – som önskar att hon kunde bota hans ensamhet med recept på tablett Samvaro med durationen livslångt. (2 kommentarer)

Diakonissan som blev medicinare arbetade i tre världsdelar

Kultur 28 AUG 2017 Benedicta Lager (1842–1912) var först diakonissa, sedan verksam med sjukvård vid en missionsstation i nuvarande Eritrea. Senare, i USA, återfinns hon i register över »legally qualified physicians« och kan betraktas som den tredje svenska kvinnan med medicinsk utbildning. ()

»Vi svischade fram. Före swishens tid, före mobiltelefoner i fickformat, före all nedmontering av vården«

Krönika 24 AUG 2017 Det fanns en tid inom den svenska sjukvården då under-dunder-sköterskor kunde svischa fram på sparkcyklar i sjukhuskulvertarna, bara på skoj, och ändå hinna med sysslorna på avdelningarna. Jenny Persson, överläkare, medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, minns en svunnen epok. (2 kommentarer)

Hundraårsminnet av en smittkoppsepidemi

Kultur 14 AUG 2017 För 100 år sedan utbröt en smittkoppsepidemi i Västerbotten. Sjukdomen krävde åtta liv innan spridningen stoppades av sjukvårdspersonalen i området. Utdrag ur förste provinsialläkare H Forsmans rapport om epidemin har sammanställts för Läkartidningen av Hans K:son Blomquist, docent och tidigare barnhälsovårdsöverläkare i Västerbotten. (3 kommentarer)

»Anders historia ... är inget mirakel utan resultatet av en vård som fungerar.«

Krönika 14 AUG 2017 En operationsberättelse på endast sex rader berättar om ett livräddande ingrepp föranledd av slumpens blinda härjning, med rationaliteten satt ur spel och oförutsägbarheten etablerad som princip. Jakob Ratz Endler kommer ihåg ett fall från kliniken. ()

Inte så dumt med checklistor

Recension 07 AUG 2017 Komplexa verksamheter, som medicinen, tjänar på att decentralisera beslutsfattandet. Då behövs det checklistor, om allt ska fungera smidigt. Anna Beck, distriktsläkare, studierektor allmänmedicin, Örnäsets hälsocentral, Luleå, har läst en klok och lättläst bok om att ha koll på checklistorna. (1 kommentar)

Det handlar inte alls bara om träning…

Recension 01 AUG 2017 Rehabilitering handlar inte bara om träning utan även om utmaningen att hjälpa patienter att leva vidare med nya förutsättningar som uppstått till följd av skada eller sjukdom. Carl Molander, docent, Rehabakademin, anmäler en aktuell bok i ämnet. ()

Sjukvården – en resa från fall till fall

Kultur 26 JUL 2017 Sjukvården då och nu representerar skilda verkligheter som binds samman av en resa. Psykiatern Ulf Rydberg, professor emeritus, Karolinska institutet, minns några av sina stopp på vägen.  ()

»... detta rävspel fortsätter. Och som vanligt sitter den svage patienten i kläm.«

Krönika 25 JUL 2017 Inte ens den mest nitiska tjänstemannen, vare sig på Försäkringskassan eller inom kommunal omsorg, anser att de gravt funktionshindrade borde klara sig utan stöd och hjälp. Däremot försöker stat och kommun vältra över kostnaderna på varandra – och beskyller läkarna för att skriva »dåliga« intyg. Hans Olssons krönika vittnar om ett rävspel.   (5 kommentarer)

KI-cirkus blir teater

Kultur 24 JUL 2017 Den 15 september får pjäsen »Stark som en räv« urpremiär på Östgötatatern. Pjäsen, skriven av dramatikern Ylva Lööf, är en politisk komedi om autonomireformen i universitets- och högskolevärlden – den reform som enligt henne gjort Macchiariniaffären möjlig. ()

Dags för andra att ta över ATLS-utbildningen

Kultur 20 JUL 2017 Tore Vikström och Maria Lampi slutar som nationell direktör respektive nationell koordinator för ATLS Sverige, en utbildningsverksamhet för omhändertagande av traumapatienter som pågått i 20 år. Nu tar andra över.    (1 kommentar)

»Alltid med ett vänligt ord på slutet... Tack, Hans, för allt du har lärt mig!«

Krönika 30 JUN 2017 Tillgänglig, kunnig, självreviderande, utan åthävor. Barnonkologernas mest begåvade vuxenkollega erinrar sig plötsligt en case report, och det hopplösa fallet är löst, ett liv räddat. Nina Cavalli-Björkman om den hjälp man kan få – och den tacksamhet man kan känna. (3 kommentarer)

De döda barnen – och sorgens ekonomi

Kultur 30 JUN 2017 Vi har lärt oss att tänka djupare kring vad förluster av dödfödda och tidigt döda barn innebär. Det har kostat tid, kraft och utbildning, men samhällets förhållningssätt har förändrats betydligt sedan 1970-talet, berättar Astrid Andersson Wretmark, teol dr och tidigare sjukhuspräst. ()

Praktisk hjälp i att ställa rätt diagnos

Recension 28 JUN 2017 En av läkaryrkets kärnkompetenser är konsten att ställa rätt diagnos. En ny bok som erbjuder praktisk hjälp för läsaren att förbättra träffsäkerheten i diagnostik recenseras av patientsäkerhetsläkaren Anders von Heijne. ()

Praktisk handbok för patientskadeärenden

Recension 27 JUN 2017 Patientskadelagen fungerar bra, men behöver förbättras. Det skriver Kerstin Hulter Åsberg, docent vid Uppsala universitet, med anledning av Carl Esperssons och Ulf Hellbachers kommenterande bok om just Patientskadelagen och dess utveckling.  ()

»Jag ska skjuta mig, doktorn!«

Kultur 19 JUN 2017 Ibland ställs man inför svåra val som distriktsläkare. Någon störtar in i mottagningsrummet flera timmar efter att vårdcentralen stängt och meddelar ett oroväckande besked ... ()

Världsrekord på blodigt allvar

Kultur 16 JUN 2017 Den 19 januari 1984 slog proffscyklisten Francesco Moser från Italien »The hour record«, cykelsportens mest prestigefyllda världsrekord. Till sin hjälp hade han en utomordentlig vinnarskalle, en hypermodern silvercykel – och en förslagen idrottsläkare och forskare som tog tävlandet på blodigt allvar. (1 kommentar)