Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

»...ett eget eldfast alkali af hittills okänd natur«

Kultur 19 SEP 2018 Grundämnet litium – rättare vår kännedom om dess existens – fyller 200 år. Historien om dess upptäckt fascinerar, inte minst för att äran för bedriften tillskrivs en mindre känd svensk doktorand i kemi. (1 kommentar)

Rädsla och akademisk hederskultur bakom Macchiariniaffären

Recension 18 SEP 2018 En ny bok om »affären« Paolo Macchiarini innehåller en del nya och intressanta uppgifter kring stjärnkirurgens verksamhet innan han kom till Karolinska institutet. Merparten av uppgifterna kommer från anonyma källor eftersom uppgiftslämnarna är rädda för repressalier om de öppet ifrågasätter kollegor och arbetsgivare. ()

»Inte ett ord av uppmuntran, beröm eller bekräftelse under den hårda arbetsveckan.«

Krönika 14 SEP 2018 Avsaknaden av positiv återkoppling undergräver möjligheten till negativ, konstruktiv feedback, som ju kräver trygghet och mod för att kunna ta till sig, skriver Ebba Lindqvist i sin krönika. Impulsiv, nedsablande kritik hämmar självförtroendet och leder till navigering i ett tomrum som varken läkare eller patienter är betjänta av.  (12 kommentarer)

Värdeklyfta avslöjad i ny bok om läkaretik

Recension 13 SEP 2018 En ny bok om läkaretiken har undersökt den etiska kompetensen hos landstingspolitiker, opolitiska tjänstemän och vårdgivarnas högsta chefer inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting. Författarna pekar på en värdeklyfta som finns mellan tillämpningen av etiska principer ute på klinikerna och inriktningen på den vårdpolitik som ledningsorganisationen för. ()

Utan njuren – ingen intelligens

Kultur 11 SEP 2018 Historien om njurens utveckling är historien om livets dito, och den berättas utförligt i en klassisk volym av Homer Smith, njurfysiologins fader. Anna Lindgren, ST-läkare i njurmedicin och internmedicin, sammanfattar sagan om organet som utgör fundamentet för själva vår existens. (1 kommentar)

»Det här jobbet är ingen enmansshow. Till stor del handlar det om teamet.«

Krönika 07 SEP 2018 Först hemma vid köksbordet, efter sitt 18 timmar långa arbetspass på akuten, kunde AT-läkaren Sofia Palmarsson andas ut. Återigen blev ett liv räddat, inte tack vare någons enmansshow utan som resultat av proffsigt lagarbete. (1 kommentar)

Pseudodiagnoser – och äkta lidande

Kultur 30 AUG 2018 Patientens lidande kan mycket väl vara äkta fastän det orsakas av en pseudodiagnos. Mats Reimer, barnläkare i Göteborg, har fascinerats av en dokumentärserie på streamingtjänsten Netflix – en serie som är nyttig för varje läkare att ta del av, menar han. (6 kommentarer)

Ny ortopedisk lärobok – ett storverk på svenska

Recension 30 AUG 2018 Den nya läroboken på svenska i ortopedi är en imponerande kunskapskälla utan motstycke under senare decennier. Ett storverk, enligt anmälaren Tommy Hansson, senior professor i ortopedi.   ()

Bredd och spets i Lund under 350 år

Recension 27 AUG 2018 Lunds universitet har fyllt 350 år och mycket har hänt, inte minst inom lärosätets medicinska fakultet. Anmälaren Jonas F Ludvigsson, barnläkare och professor, blir imponerad av den bredd och spets som en ny jubileumsbok räknar upp.   ()

»Varför håller vi fast vid 1800-talsteknik när det finns modern sådan som är så mycket bättre?«

Krönika 24 AUG 2018 Varför klamra sig fast vid rutinen att verbalt tolka de fynd som otoskopet – en 1800-talsuppfinning – visar i samband med en öronundersökning? Det finns i dag digitala metoder för visuell dokumentering i bilder som säger mer än tusen ord, påpekar Jakob Ratz Endler i sin krönika. (9 kommentarer)

En rik dag på jobbet

Kultur 24 AUG 2018 Att arbeta som läkare är att bli rik på andras erfarenheter, skriver läkaren Yvonne Jarlvik i denna dikt från kliniken. ()

Varje dag som en fest – utan kallprat

Kultur 24 AUG 2018 Stormtrivs på jobbet som husläkare gör Magnus Isacson, specialist i allmänmedicin, Stockholm. »Det är ett otroligt roligt, stimulerande och viktigt jobb där man betyder så mycket för så många«, skriver han.     (6 kommentarer)

Vår sjukvård är värd att vårda

Kultur 24 AUG 2018 Tänk, så oändligt många möjligheter vi har. Svensk sjukvård är värd alla rosor, anser Christer Winninge, distriktsläkare i Borlänge. »Låt oss vara tacksamma över sjukvården i Sverige och att de allra flesta får del av den«, skriver han i en hyllning.  (1 kommentar)

Gyllensten – ihågkommen

Recension 23 AUG 2018 Författaren och läkaren Lars Gyllensten är bortglömd i dag, menar författaren Thure Stenström, som har skrivit en gedigen volym för att friska upp vårt minne av en mångsidig kulturpersonlighet. Hugo Lagercrantz, senior professor, Karolinska institutet, anmäler boken.  (1 kommentar)

Den absurda döden

Kultur 15 AUG 2018 På tal om döden: Inför den har det moderna samhället inte ändrat människans grundläggande existentiella villkor, menar psykiatern Leif Öjesjö i ett tankepass. Döden är absurd och går egentligen inte att förstå – fastän många levande har försökt. (5 kommentarer)

Doktor för hundra år sedan – och om hundra år

Kultur 15 AUG 2018 Läkare för 100 år sedan måste ägna det mesta av sin tid åt infektionssjukdomar, konstaterar senior professor Göran Nilsson. Han rapporterar också om en privat dröm i vilken det uppenbaras att den helt dominerande dödsorsaken om 100 år blir cancern. (2 kommentarer)

»Potentialen hos en förälder som återfått hoppet får aldrig underskattas.«

Krönika 10 AUG 2018 Citatet i The New Yorkers intervju var korrekt återgivet. Det framgick att röstläget hos en mor som återfått hoppet om uppehållstillstånd aldrig får underskattas när det gäller påverkan av vårdförloppet i komplexa sjukdomsfall förknippade med bristande samsyn. Psykiatern Björn Axel Johansson förklarar i sin krönika. ()

Nyköpings lasarett var med sin tid

Recension 10 AUG 2018 Nyköpings lasarett var litet i slutet av 1800-talet men inte på något sätt på efterkälken i fråga om tillämpning av det senaste framstegen inom medicinen. En ny bok berättar om verksamheten vid det lilla sjukhuset under perioden 1835–1903.     ()

»Om du skriver vårdintyg så kommer jag inte att tala om var jag har gömt rakbladet.«

Krönika 20 JUL 2018 Många kanske tror att psykiatrin behandlar människor som »mår dåligt« eller hos vilka det bara är »nerverna som spökar«. Men vissa tillstånd inom psykiatrin är livsfarliga och kan jämställas med livshotande somatiska sjukdomar, förklarar psykiatern Hans Olsson i sin krönika. (5 kommentarer)

Bakteriologen som for till Arktis – och fick en udde uppkallad efter sig

Kultur 19 JUL 2018 Ernst Levin, pionjär inom svensk bakteriologi, deltog i början av 1900-talet i en expedition till Arktis. Förutom sin forskning bidrog han även till anskaffning av färsk föda. Klas Levin, docent i laboratoriemedicin och brorsbarnbarn till Ernst Levin, berättar om en mångsidig läkarkarriär. (1 kommentar)

Sommarläsning: Bouillon du chef

Kultur 29 JUN 2018 Dagens soppa – bouillon du chef – är en anrättning kryddad genom många kockars kompetens. Väldoftande men mager och bantningsvänlig ska den rädda vårdgivare och vårdtagare från långsiktig övernäring. Och när mästerkocken själv en dag serveras en portion ur terrinen står det klart att sjukhussoppan håller precis vad receptet utlovar. Christian Hammarberg, specialist i psykiatri, berättar i en novell specialskriven för Läkartidningens läsare historien om en oväntat magstark smakupplevelse. (2 kommentarer)

»Själv ser jag stora svarta rubriker … 'Halvblind gammal doktor missar cancer'.«

Krönika 29 JUN 2018 Kvinnan som ringer hem till doktorn sent en kväll är skärrad och nära gråten. Ett hudutslag på ryggen – kan det vara cancer? Doktorn slätar över, vänligt, kvinnan börjar gråta – men sedan får det hela en oväntad upplösning. Förklaringen finns att läsa i Olle Hellströms krönika.   (1 kommentar)

Syndromet – inte längre Aspergers

Kultur 18 JUN 2018 Diagnosen Aspergers syndrom har tagits ur bruk, i varje fall vad amerikanska DSM-5 anbelangar. Där heter syndromet »autismspektrumstörningar« sedan 2013. Ny diagnos är aktuell även på mannen som först gav namn åt syndromet; Wien-psykiatern Johan »Hans« Friedrich Karl Aspberger. Sentida kollegan Johan Lagerfelt berättar. (1 kommentar)

»Till underläkarna säger jag, efter lunchintermezzot: Skjut mig om jag blir så där.«

Krönika 15 JUN 2018 På sommaren, flera veckor före Almedalsveckan, glider svenska sjukhus över i ett slags undantagsläge. Vårdavdelningar stängs, spelet om att bli av med patienter utan sängplats börjar, olust och cynism är reella hot i arbetsmiljön. Nina Cavalli-Björkman minns ett intermezzo från sommaren 2017 – och har ett uppslag för ett Almedalsseminarium.  (18 kommentarer)

Ny kunskap om det mänskliga psyket

Recension 14 JUN 2018 Begrepp som molekylär, kognitiv eller social neurovetenskap skulle nog inte ha setts med blida ögon på 60-talet, påpekar Ulf Rydberg, senior professor i psykiatri, i sin positiva anmälan av »Neurovetenskaplig psykiatri«, en bok späckad med ny kunskap om människans psyke. (1 kommentar)