Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

»Informerar patienten om fyndet på akuten, men oklart hur mycket av informationen han tar till sig.«

Krönika 21 SEP 2017 Att åtgärda en potentiellt trasig cykel är långtifrån lika avgörande som att behandla en potentiellt sjuk patient. Men i båda fallen kan man välja antingen att följa expertens råd eller att följa den egna magkänslan och låta allt bli som det blir. Evelina Rosenqvist, ST-läkare internmedicin, illustrerar dilemmat i sin krönika. ()

»…vetenskap och beprövad erfarenhet å ena sidan, och det marknadstänk som finns ... å den andra.«

Krönika 14 SEP 2017 Patienten ville ha mer antibiotika. Läkaren ville skriva recept till röntgen. Patienten sa sig förstå men tillade: »Du får gärna skicka remissen, men det finns ju andra också att vända sig till.« Andreas Lundgren berättar i sin krönika om en handelsresandes eventuella födelse. (7 kommentarer)

»Och så kan jag inte ordinera tablett Samvaro med durationen livslångt.«

Krönika 08 SEP 2017 Den lilla farbrorn med silvergrått hår hade skrivits in på lungkliniken med motiveringen »causa socialis«. Nu ska han skrivas ut av Läkartidningens krönikör – som önskar att hon kunde bota hans ensamhet med recept på tablett Samvaro med durationen livslångt. (2 kommentarer)

»Vi svischade fram. Före swishens tid, före mobiltelefoner i fickformat, före all nedmontering av vården«

Krönika 24 AUG 2017 Det fanns en tid inom den svenska sjukvården då under-dunder-sköterskor kunde svischa fram på sparkcyklar i sjukhuskulvertarna, bara på skoj, och ändå hinna med sysslorna på avdelningarna. Jenny Persson, överläkare, medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, minns en svunnen epok. (2 kommentarer)

»Anders historia ... är inget mirakel utan resultatet av en vård som fungerar.«

Krönika 14 AUG 2017 En operationsberättelse på endast sex rader berättar om ett livräddande ingrepp föranledd av slumpens blinda härjning, med rationaliteten satt ur spel och oförutsägbarheten etablerad som princip. Jakob Ratz Endler kommer ihåg ett fall från kliniken. ()

»... detta rävspel fortsätter. Och som vanligt sitter den svage patienten i kläm.«

Krönika 25 JUL 2017 Inte ens den mest nitiska tjänstemannen, vare sig på Försäkringskassan eller inom kommunal omsorg, anser att de gravt funktionshindrade borde klara sig utan stöd och hjälp. Däremot försöker stat och kommun vältra över kostnaderna på varandra – och beskyller läkarna för att skriva »dåliga« intyg. Hans Olssons krönika vittnar om ett rävspel.   (5 kommentarer)

»Alltid med ett vänligt ord på slutet... Tack, Hans, för allt du har lärt mig!«

Krönika 30 JUN 2017 Tillgänglig, kunnig, självreviderande, utan åthävor. Barnonkologernas mest begåvade vuxenkollega erinrar sig plötsligt en case report, och det hopplösa fallet är löst, ett liv räddat. Nina Cavalli-Björkman om den hjälp man kan få – och den tacksamhet man kan känna. (3 kommentarer)

»Det är omöjligt för mig att ägna mig åt det här utan att ge det bästa jag har.«

Krönika 16 JUN 2017 Även en högst privilegierad situation – som att ha haft förmånen att utbilda sig till läkare – kan vara plågsam, om man tillåter sig att inte ge det bästa man har, varje dag, skriver Ulrika Nettelblad i sin krönika. ()

»I hur stor utsträckning framtidens sjukvård kommer att lägga över hela jobbet på patienterna – återstår att se.«

Krönika 02 JUN 2017 Gör-det-själv-begreppet har revolutionerat inte bara specerihandeln och resebyrånäringen utan också sjukvården, påpekar seniorprofessorn Stephan Rössner i sin krönika. Leder utvecklingen till att patienten blir sin egen läkare?   (1 kommentar)

»Hon byggde en kuvös genom att lägga pojkarna i varsin skokartong med flaskor fyllda med varmt vatten.«

Krönika 29 MAJ 2017 Utgången av en prematur tvillingfödsel i vecka 26-28 i 1930-talets Skåne var förutsägbar. Modern fick lov att ta hand om de nyfödda bäst hon kunde. Tvillingen som överlevde mot alla odds är nu 82 år. »I dag hade Sven och hans brors rätt till livet betraktats som självklar trots en prematur födsel«, skriver ST-läkaren Amita Falk, själv nyförlöst. (2 kommentarer)

»Inte, som vi tidigare läst om, i ett annat land, på en annan plats, utan mitt i vår stad.«

Krönika 17 MAJ 2017 Kort efter lastbilsattacken på Drottninggatan i Stockholm var stämningen fylld av osäkerhet och oro på Södersjukhusets akutmottagning. Men den som var där imponerades av lugnet och kontrollen, och av kolleger som oombedda kom till sjukhuset för att hjälpa till. Det var mod i rörelse, skriver Jakob Ratz Endler. (1 kommentar)

»Jag efterlyser en mottagning för alla oss som ibland behöver få veta att vi är friska.«

Krönika 05 MAJ 2017 Har man hjälpt många kvinnor med bröstcancer är det rimligt att man själv förväntar sig stå på tur snart. Nina Cavalli-Björkman berättar om »korridorskonsultationer« som inte föranleds av »hypokondri«.  (11 kommentarer)

»Vi på psykosvårdsmottagningen får ta hand om patienterna som är utnyttjade av dessa ’friska medborgare’«.

Krönika 02 MAJ 2017 Grannar bjuder på vin, någon knackar på för att »låna« pengar eller lura till sig sex. Många svårt psykiskt funktionshindrade individer blir utnyttjade av så kallade friska medborgare, berättar Hans Olsson, överläkare i psykosvården, i sin krönika. ()

»Ibland undrar jag om beroendesjukdom… avleder mina kollegors medicinska sinne«

Krönika 25 APR 2017 Akutpatienter med beroendesjukdomar behandlas inte riktigt som andra akutsökande. Alkoholism, till exempel, kan föranleda såväl en utskällning som sämre vård, berättar underläkaren Johanna Ranes i sin krönika. (4 kommentarer)

»Utmaningen kanske blir att med åren bibehålla empatin utan att gråta.«

Krönika 11 APR 2017 Det är svårt att inte gråta när man konfronteras med terminalt sjuka patienter med bara timmar kvar att leva. AT-läkaren Sofia Palmarsson minns hur det var de första gångerna, och hoppas i sin krönika att den sköld som läkarrollen förser en med tappas mer sällan ju oftare man får använda den. (4 kommentarer)

»Jag får lite lätt panik när jag tänker på alla som ligger hemma och kräks utan att någon kollar kalium regelbundet.«

Krönika 04 APR 2017 Det är inte en slump att gravida av många förväntas utstå vad som helst utan symtomlindring för att »det är naturligt att få besvär under en graviditet«. Det gäller till exempel vid tillståndet hyperemesis gravidarum, påpekar ST-läkaren Jenny Körlin i sin krönika. (1 kommentar)

»… detta obeskrivliga, märkvärdiga värv som det innebär att vara läkare.«

Krönika 28 MAR 2017 Det är med avokador som med människor – det krävs utförliga förberedelser innan man lägger ett snitt, konstaterar Ulrika Nettelblad i sin krönika. Positivt utfall uteblir ibland, om man inte har varit tillräckligt noggrann. Men fascinationen vinner i längden över både ångest och skamkänslor. (4 kommentarer)

»Vården skulle bli betydligt bättre om vi ägnade mer tid, energi och framför allt uppmärksamhet åt förebyggande arbete.«

Krönika 21 MAR 2017 Hotellgästens våldsamma snarkningar på andra sidan ett flertal papperstunna skiljeväggar höll Jakob Ratz Endler klarvaken en hel natt. Han ägnade sömnlösheten åt tankar om behovet av förebyggande vårdinsatser – inte bara mot sömnapné. (3 kommentarer)

»De bästa läkare jag känner är de som har egen erfarenhet av svårare sjukdomar.«

Krönika 10 MAR 2017 Olika läkare förhåller sig olika till en eventuell egen sjuklighet. »Själv går jag hela tiden och väntar på det som ju oundvikligen kommer att drabba mig«, skriver Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. Och tillägger att de bästa läkare hon känner är de som har egen erfarenhet av svårare sjukdomar. (1 kommentar)

»Bilolyckan 18 år tidigare som ändade mitt förra liv och obönhörligen formade detta nya som ännu är obekant…«

Krönika 27 FEB 2017 I en ny kropp, med nya förutsättningar och obekanta reaktioner att hantera, kan vistelse på en »retreat« bidra till att man inte alltid känner sig som en »loser«. Ulla Bergholm, pensionerad kirurg, berättar i sin krönika om tillfällen då man kanske ändå gör det. ()