Annons
Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Idrott och hjärtat – inte helt ofarligt

Recension 19 APR 2017 Några mycket kunniga kolleger beskriver i detalj det medicinska kunskapsläget inom träning, idrott och hjärtsjukdom i en välskriven bok som kan läsas av såväl läkare som andra vårdprofessionella. Det skriver Jonas Spaak, docent i kardiologi, hjärtkliniken, Danderyds sjukhus. ()

Upptäckaren av »restless legs« berättar själv

Recension 30 MAR 2017 Framlidne neurologiprofessorn Karl-Axel Ekbom, upptäckaren av tillståndet »restless legs«, skrev sina memoarer utan att någon kände till det. Nu har de utkommit i bokform och anmäls här av Bo Norrving, professor i neurologi i Lund. ()

Uppdaterad kunskap om vätskebehandling

Recension 20 FEB 2017 En ny utgåva av »Clinical fluid therapy in the perioperative setting« var efterlängtad eftersom boken samlar uppdaterad kunskap på ett ställe. Samtidigt blir utmaningen i att samla föränderlig vetenskap och klinisk praxis i bokform ibland uppenbar, skriver recensenten. ()

Bra om bredden i palliativ medicin

Recension 16 FEB 2017 En nyligen utgiven bok som illustrerar bredden inom palliativ medicin recenseras av docenten Staffan Lundström, överläkare på Palliativt Centrum och FoUU-enheten vid Stockholms sjukhem. Boken lyfter fram bland annat den palliativa vårdens fyra hörnstenar – symtomlindring, kommunikation, teamarbete och närståendestöd. ()

Levnadsvisdom i patientmötena

Recension 09 DEC 2016 En nästan 45-årig distriktsläkarkarriär i sjukstugan har gett Pelle Malm gott om stoff att välja och vraka ur. Patientmötena han beskriver och kommenterar i sin bok är inspirerande läsning för alla läkarkolleger, enligt anmälaren Åke Andrén-Sandberg, kirurg och distriktsläkare. ()

Dialogisk läkarkontakt för friska upplevt sjuka

Recension 06 DEC 2016 En lättläst bok om dialogpedagogikens fader, den brasilianske pedagogen och tänkaren Paulo Freire (1921–1997), anmäls av distriktsläkaren Olle Hellström. ()

Bred bok om komplexa frågor i global hälsa

Recension 01 DEC 2016 Global folkhälsa är en angelägenhet inte bara för medicinare utan även för politiker och samhällsvetare. Barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska läkaresällskapets kommitté för global hälsa, anmäler en bred bok, intressant för såväl sjukvårdsproffs som en nyfiken allmänhet.  ()

Personligt om sjukvårdens förändringar

Recension 17 NOV 2016 Minnen, erfarenheter och uppslag från ett sjukvårdsliv, återberättas personligt i seniorläkaren Torkel Åbergs summering av en lång karriär. Han är docent i thoraxkirurgi med specialintresse såväl i förändringsarbete som i hälsoekonomi. Hans bok recenseras av sjukhusläkaren Anders Dahlqvist.  (1 kommentar)

Miljardrullningen vid bygget av Nya Karolinska

Recension 03 NOV 2016 Grävande journalistik av bästa märke, skriver Läkartidningens recensent efter att ha läst boken om turerna kring bygget av Nya Karolinska Solna. Beskrivningen av miljardrullningen som blev resultatet är intressant läsning för politiker, tjänstemän och vårdarbetare inom Stockholms läns landsting – även i efterhand.  ()

Professionell självhjälpsbok värd namnet

Recension 28 OKT 2016 Välskriven och lättläst bok, utan invecklad psykologisk-psykiatrisk terminologi, skriver beroendeläkaren Bengt Sternebring om »För mycket för ofta«. Avslutningskapitlet ger en god inblick i teorier om alkoholens biologiska roll för kropp och själ, samt en kort beskrivning av vad specialistvården inom området har att erbjuda. ()

Till glädje för kostrådgivare

Recension 27 OKT 2016 En välskriven bok som sammanfattar ett mycket angeläget men svårt forskningsfält. Vetenskapligt stringent och försedd med referenser kan den vara till speciellt stor glädje för vårdpersonal som ska ge kostråd till patienter, skriver Läkartidningens anmälare om Måns Roséns »Sanningen om mat och hälsa«. ()

Uttömmande om anamnes och status

Recension 06 OKT 2016 En efterlängtad bok som fyller ett tomrum, skriver anmälaren av »På klinik. Handbok för blivande läkare«. Matnyttig läsning för läkarstudenter, underläkare, AT-läkare, ST-läkare och specialister – alla som inte är fullärda ännu, och alla som har varit det.  ()

Redskap inför kniviga patientmöten

Recension 26 SEP 2016 En bok som förmedlar råd till läkare och patienter om hur man kan hjälpa människor »när hela livet värker«. Det gäller personer som till följd av sjukdom, smärttillstånd, kroniska stressyndrom eller annat börjat identifiera sig med symtom och sjukdom. Läsaren får också ta ta del av författarens omfattande livsgärning, skriver Läkartidningens recensent. ()

Varning för en monokultur

Recension 16 SEP 2016 Praxis för vetenskaplig publicering utmanar vetenskapens ideal, och hotar att skapa en global akademisk »monokultur, styrd av krav på produktivitet, produktionsvolym och kvantitativa jämförelser«. Synpunkten finns i en nyutkommen bok som synar dagens vetenskapliga publicering i sömmarna. ()

Skönlitterär vårdskildring med tydlig agenda

Recension 14 SEP 2016 Niklas Ekdals »Hur jag dog« är redovisningen av ett självupplevt självmordsförsök. En patientberättelse som dock skiljer sig från andra i genren genom att vara en skönlitterär vårdskildring med en tydlig agenda, anser Läkartidningens recensent. ()

»Gøtzsches bok är motsatsen till vetenskaplig hederlighet«

Recension 12 SEP 2016 Peter C Gøtzsches bok om psykiatrin och psykiatriska läkemedel har väckt debatt. Nu recenseras den i Läkartidningen av Mikael Landén, överläkare och professor i allmän psykiatri, Göteborg.  (18 kommentarer)

Vårt släktes upptäckter och utveckling

Recension 30 AUG 2016 Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. ()

Missbruk, arbete, övergrepp – och sjukvård

Recension 26 AUG 2016 Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. ()

Musik kräver hela hjärnan

Recension 25 AUG 2016 I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. ()

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension 25 AUG 2016 Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  ()