Annons
Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

»Gyllene Knölen« till favoritonkolog

Nytt om namn 16 JAN 2017 Jakob Eberhard, docent och överläkare på onkologen vid Skånes universitetssjukhus, Lund,  blev vald till Årets handledare av de 40 kollegerna på kliniken. Han tilldelas därmed den eftertraktade »Gyllene Knölen«, som förutom den stora äran renderar en korg med korv, en god middag samt en rundvisning på Carlsbergbryggeriet. ()

Han får Alzheimerfondens stora forskningspris

Nytt om namn 12 JAN 2017 Oskar Hansson, docent vid Lunds universitet och överläkare på Enheten för klinisk minnesforskning, får Alzheimerfondens stora forskningspris med en prissumma på 2,5 miljoner kronor. Hansson får priset för sina kliniska undersökningar, hjärnavbildning med magnet- och PET-kamera samt biokemiska analyser av blod och crebrospinalvätska. Oskar Hanssons forskargrupp utvecklar även metoder för förbättrad diagnostik av Alzheimers sjukdom. Framför allt har de förbättrat den diagnostiska säkerheten under tidigt sjukdomsskede. ()

»Oroande att högriskspelen dominerar marknadsföringen«

Människor & möten 09 JAN 2017 Anders Håkansson, är Sveriges första professor med inriktning på spelberoende, nyligen utnämnd. Som enhetschef och kliniskt verksam vid spelberoendemottagningen, Beroendecentrum, Malmö, möter han dagligen patienter som fastnat i spelberoende med allvarligt nedsatt livskvalitet som följd.  (2 kommentarer)

Inga konflikter, tack vare Bo

Nytt om namn 28 DEC 2016 Bo Terstad, handledare och medicinskt ansvarig på Fröslunda vårdcentral fick priset som årets handledare när PrimUS+SFAM Sörmland höll sina årliga ST-inspirationsdagar den 27–28 oktober 2016.  Prisutdelningen ägde rum efter inslag av inspirerande föreläsningar (i år även av SYLF-ordförande Emma Spak) och workshops. »Det finns inga konflikter mellan läkare på Fröslunda vårdcentral, något som närmast är unikt och till stor del tack vare Bo«, skriver ST-läkarna i motiveringen till utmärkelsen.   ()

»Vårt mål är att konstruera handproteser med känsel«

Människor & möten 19 DEC 2016 Göran Lundborg, handkirurg och professor emeritus, är nyligen hedrad med utmärkelsen »Pioneer of Hand Surgery« vid kongressen som International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH) höll i Buenos Aires i oktober. I dag driver han ett projekt med målsättning att konstruera handproteser med känsel. ()

Trio utsedd till bästa kliniska handledare

Nytt om namn 16 DEC 2016 David O Andersson, Alexander Björkqvist och Johan Santoft har utsetts till bästa kliniska handledare av läkarstudenterna på kursen i klinisk medicin ht15/vt16 på Södersjukhuset, Karolinska institutet, Stockholm. De får priset för sitt stora engagemang i den kliniska handledningen av studenter. Priset delades ut vid en ceremoni på Södersjukhuset 29 november. Kursen i klinisk medicin, inriktning medicin, är den längsta kursen under hela läkarutbildningen på Karolinska institutet och omfattar större delen av terminerna 5 och 6. ()

Forskande läkare får stöd

Nytt om namn 14 DEC 2016 Perjohan Lindfors, gastroenterolog och vd vid Sollentuna specialistklinik, och Kristina Dahlman Ghozlan, hudläkare och verksamhetsansvarig vid Stockholm Hud, Läkarhuset Odenplan, Stockholm, är två två forskande läkare som får del av Praktikertjänsts forskningsbidrag på sammanlagt 500 000 kronor, fördelade på 16 pågående forskningsprojekt. Perjohan Lindfors ska i en randomiserad, kontrollerad studie jämföra internetbaserad utbildning för IBS-patienter med patientutbildning i grupp. Kristina Dahlman Ghozlan undersöker cellulära händelser i samband med methotrexatbehandling av bullös pemphigoid, en hudsjukdom med bl a blåsbildning och besvärande klåda. ()

Stödmiljoner till bröstcancerforskare

Nytt om namn 12 DEC 2016 Göran Landberg, professor i patologi och cancerforskare på Sahlgrenska universitetssjukhuset, får 1 750 000 kronor i forskningsstöd från Cancerfonden. Bidraget utgår under 2017 och gäller hans forskning kring bröstcancer. Göran Landberg och hans forskargrupp rekommenderas att få ytterligare 3,5 miljoner under de kommande två åren från samma bidragsgivare. Forskargruppen, som har utvecklat nya diagnostiska metoder i samband med behandlingen av bröstcancer, får nu möjlighet att testa dessa vidare, med målsättning att påbörja kliniska prövningar.  ()

Årets AT-läkare och bästa AT-handledare 2016

Nytt om namn 06 DEC 2016 AT-läkare Malin Jägestedt fick pris som »Årets AT-läkare 2016«, och akutläkaren Ruth Kalvelage fick utmärkelsen »Bästa AT-handledare 2016« vid en prisutdelning på Södersjukhuset i Stockholm. Motivering till Malin Jägestedts pris var bland annat att hon »… har goda medicinska kunskaper, bred kompetens och gott omdöme« och kan konsten att sätta patienten i centrum. Ruth Kalvelage fick utmärkelsen bland annat för att hon är »… vänlig i sitt bemötande, tar sig tid att lyssna, diskutera och ge råd« och är »…ett föredöme vad gäller kirurgisk kunskap, kollegial samverkan och handledning«.       ()

»Vi ska ge våra AT-läkare en jättebra utbildning«

Människor & möten 06 DEC 2016 Stina Schell, distriktsläkare, specialist i allmänmedicin och fortbildningssamordnare är sedan en tid AT-chef i Nyköping. AT-utbildningen där hamnade sist i senaste rankingen, och det blir den nya AT-chefens uppgift att lyfta verksamheten till en bättre position. ()

1970- och 80-talens revirstrider har avlösts av en anda av samverkan

Människor & möten 28 NOV 2016 Svensk reumatologisk förening fyller 70 år. Ido Leden, senior reumatolog, Kristianstad, och kollegerna Tomas Bremell och Bengt Lindell är redaktörer till boken som uppmärksammar jubileet. Huvudbudskapet är att svensk reumatologi står sig mycket väl i internationell jämförelse. ()

Handledning på rätt nivå gav pris

Nytt om namn 25 NOV 2016 Årets handledarpris i Region Gävleborg tilldelades Olof Agner, specialist i allmänmedicin på Hamrånge Din hälsocentral. Han får priset »…för hans kunskaper, hans tålamod och hans förmåga att ge information och autonomi på rätt nivå för den enskilda underläkaren«, heter det i motiveringen till utmärkelsen. Det poängteras också att Olof Agner har en gedigen bakgrund som utbildare och handledare och även funnits i studierektorsorganisationen i många år. »Vi vill särskilt lyfta fram Olofs insatser för utlandsutbildade läkare, som utöver ordinarie handledning också inbegriper språkpraktik och introduktion i det svenska sjukvårdssystemet«, tillägger läkarna som nominerat honom. ()

Årets Dr Optimo och Kärndoktorn utsedda

Nytt om namn 24 NOV 2016 Nu är det avgjort. Utmärkelsen Dr Optimo 2016 gick till Nushin Mirzaei, läkare inom kirurgiverksamheten vid Skaraborgs sjukhus Lidköping, medan Kärndoktorn 2016 blev Caroline Bertills, läkare vid medicinverksamheten, Skaraborgs sjukhus Skövde. Utmärkelserna delas ut varje år till de läkare som visat extra intresse för AT-utbildningen, varit en god förebild för kandidaterna samt visat pedagogiska talanger och ärligt engagemang i den kliniska handledningen. Det var AT-läkarna inom sjukvården i Skaraborgs län som röstade fram respektive pristagare. Beskedet meddelades fredagen den 18 november vid en middag där samtliga som nominerats till priserna deltog. ()

Kirurgkliniken i Lidköping fick årets utvecklingspris

Nytt om namn 22 NOV 2016 Johan Tengström, överläkare på kirurg- och anestesikliniken, och Elin Holmstrand, specialistsjuksköterska inom kirurgi, tog emot årets utvecklingspris vid Skaraborgs Sjukhus, Lidköping. Kliniken och dess medarbetare belönas för ERAS, ett evidensbaserat kolorektalt vårdprogram, som medfört färre komplikationer, färre vårddagar och nöjdare patienter. Prisutdelarnas kallar innovationen för »ett strålande exempel på ett långsiktigt förbättringsarbete«. Utvecklingspriset är på 30 000 kronor. ()

»Hittar vi melanom tidigt botar vi faktiskt de flesta«

Människor & möten 22 NOV 2016 Hudläkaren och forskaren Kari Nielsen har nyligen belönats med ett medicinpris på en halv miljon kronor för sitt arbete. Det går bland annat ut på att samla data om malignt melanom i en befolkningsbaserad biobank som på sikt ska underlätta individanpassad behandling och uppföljning av sjukdomen – och rädda liv. ()

Invald i Läkemedelsverkets Vetenskapliga råd

Nytt om namn 21 NOV 2016 Markus Heilig, professor och specialist i psykiatri, kliniskt verksam vid psykiatriska kliniken, Linköpings universitetssjukhus, har utsetts till ny ledamot i Läkemedelsverkets Vetenskapliga råd för humanläkemedel. Markus Heilig är även centrumchef for Social och Affektiv Neurovetenskap vid Linköpings universitet. ()

Yngre diabetesforskare belönad

Nytt om namn 21 NOV 2016 Jakob Wikström, läkare och forskare vid Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet, har fått G.B. Morgagni Young Investigator Award. Priset, som är på 8 000 euro, ges vartannat år till två framstående yngre diabetesforskare i Europa. Jakob Wikström fick ett av prisen 2016 på grund av sina prekliniska studier på insulinproducerande betaceller och brunfett. G.B. Morgagni (1682-1771), ansedd som den moderna anatomins fader, var verksam vid universitet i Padua. Priset i hans namn delas ut sedan 1984 vid universitetet i Padua i syfte att stimulera forskning på diabetes och dess komplikationer. ()

Belönad för bra artikel

Nytt om namn 21 NOV 2016 Jairo Robledo Sierra, Sahlgrenska akademin, har belönats med Millard Award av den framstående oralmedicinska tidskriften OOOO (Oral surgery, Oral medicine, Oral pathology, Oral radiology), som är knuten till American Association of Oral Medicine. Han får priset för en artikel om »oral lichen planus«, slemhinneförändringar i munnen som patienterna ofta upplever som mycket handikappande.  ()

Priser för arbeten med osteoporos

Nytt om namn 16 NOV 2016 Svenska Osteoporossällskapet belönade vid sitt senaste årsmöte framstående läkarinsatser på benskörhetens område. Priset på 20 000 kronor för främsta kliniska insats gick till Mats Palmér, osteoporosmottagningen Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, och priset på 20 000 kronor för främsta avhandling delades mellan Mehrsa Kherad, Lunds universitet och Bojan Tubic, Sahlgrenska akademin.   ()

Hon söker ny modell för arbetsinriktad rehabilitering vid långvarig smärta

Nytt om namn 14 NOV 2016 Pernilla Åsenlöf, professor i fysioterapi och fysioterapeut på Akademiska sjukhuset, har fått drygt 7,6 miljoner kronor i forskningsstöd för att ta reda på vilka risker som eventuellt kan finnas med morfinbehandling vid kronisk smärta. En annan frågeställning som hennes forskning utreder är huruvida fler patienter kan komma tillbaka i arbete om opioidbehandling kompletteras med fysisk träning och annan arbetsinriktad rehabilitering. Forskningsstudierna, beräknas pågå fram till 2019. Tanken är att kunskaperna från projektet ska ligga till grund för en ny modell för arbetsinriktad rehabilitering vid långvarig smärta. ()

Tipsa redaktören!


Har du bytt jobb eller fått en utmärkelse? Har du annat meddelande att bidra med?