Annons Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Tre hyllade handledare

Nytt om namn 25 MAR 2019 Läkarna Mariam López Millán, Medicinkliniken, SU/Östra, Jana Hartelius, Psykiatri Affektiva, SU och Johan Sahlsten Schölin, Psykiatri psykos, SU belönas med 2018 års pris för bästa handledare för AT-läkare. Priset, som utgörs av äran, diplom, blommor och biobiljetter, delades ut under februari månad under uppmärksammade former inför handledarnas kolleger. ()

Hon berättar om tiden då kvinnor inte blev tagna på allvar i vården

Människor & möten 22 MAR 2019 Annika Forssén arbetade som distriktsläkare i Luleå under 1980-talet och såg då hur missförstådda många kvinnor blev i vården. Tillsammans med kollegan Gunilla Carlstedt bestämde hon sig för att djupintervjua äldre kvinnor för att öka kunskapen om kvinnors arbete i ett långtidsperspektiv.  ()

Allmänläkare – årets guldkorn

Nytt om namn 21 MAR 2019 Gordana Cancar, allmänläkare på Fittja vårdcentral i Södra Stockholm, har tilldelats Guldkornet 2019, Sylf Stockholms årliga handledarpris. Prisutdelningen ägde rum nyligen på Stockholms läkarförenings fullmäktigemöte.  ()

Bästa allmänläkarna i Örebro 2019

Nytt om namn 19 MAR 2019 Lennart Svärd och Kim Stenbäcker, båda allmänläkare i Örebro län, delade priset för »Bästa allmänmedicinska insats« utdelat av SFAM Örebro-Värmland, Lokalavdelning av Svensk förening för allmänmedicin. Kim Stenbäcker fick dessutom priset »Kunskapens ljus« för sina uppskattade insatser som handledare och inspiratör.   ()

Två prisade allmänmedicinare i Värmland

Nytt om namn 19 MAR 2019 Håkan Fermhede och Per Lötvall, båda allmänläkare i Värmland, belönades för toppinsatser inom sin specialitet av SFAM Örebro-Värmland, Lokalavdelning av Svensk förening för allmänmedicin.  ()

»Jag och många med mig har slagit huvudet i glastaket någon gång«

Människor & möten 18 MAR 2019 Åsa Stenberg, med dr och specialist i obstetrik och gynekologi, har skrivit tre spänningsromaner efter pensioneringen: »Flyktfågel«, »En handfull hund« och »Ett dunigt rede«. Handlingen är baserad på verkliga händelser och berättar om våld och övergrepp mot kvinnor.  ()

»Jag vill verka för att hygienläkare samarbetar med andra specialiteter«

Människor & möten 12 MAR 2019 Anders Johansson, docent i infektionssjukdomar och överläkare, är vald till årets Lennanderföreläsare på Svenska läkaresällskapet. Han varnar för den höga dödligheten i vårdrelaterade infektioner i svensk sjukvård.   ()

Skarpa hjärnor prisar handledaren

Nytt om namn 08 MAR 2019 Dan Bergkvist, specialistläkare i ortopedi, har utsetts till bästa kliniska handledare höstterminen 2018 av läkarstudenterna vid Lunds universitet i Malmö. Studenternas pris för bästa kliniska placering går till ortopediska kliniken vid Skånes universitetssjukhus, Malmö. ()

Bästa handledarna på psykiatrimomentet

Nytt om namn 27 FEB 2019 Jutta Schröter, överläkare och Mikael Olszowy, ST-läkare, båda på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, har utnämnts till bästa kliniska handledare.   ()

Nyinstiftat forskarpris till bästa avhandling om cancer

Nytt om namn 26 FEB 2019 Nicholas Valerie, cancerforskare vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska institutet i Stockholm, belönas med lärosätets nyinstiftade forskarpris, Dan Grandér Memorial Prize, för bästa doktorsavhandling inom cancerområdet. ()

Professorn skrev satir om ett riksbekant sjukhuskomplex

Människor & möten 22 FEB 2019 Johan Frostegård, medicinprofessor, forskare och författare, har just publicerat romanen »Det nya sjukhuset« – en satir om en satir, enligt P C Jersilds recension i Läkartidningen. (1 kommentar)

Flerfaldigt prisad av läkarstudenterna

Nytt om namn 21 FEB 2019 Jon Olinder, specialistläkare i infektionsmedicin i Helsingborg, har tilldelats läkarstudenternas pedagogiska pris för särskilt värdefulla insatser på läkarutbildningen under hösten 2018, då han var amanuens inom infektionsmedicin.  ()

Bästa AT-handledaren på Helsingborgs lasarett

Nytt om namn 20 FEB 2019 Ulf Aneröd, specialist i ortopedi vid Helsingborgs lasarett, har utsett till årets AT-handledare för år 2018 av Sylf Nordvästra Skåne. Ära, diplom och ett stort grattis från yngre kollegor kommer honom till del. ()

»Mina skämt kan handla om sånt som har hänt mig på riktigt«

Människor & möten 15 FEB 2019 Pär Lindström, barnhälsovårdsöverläkare i Region Gävleborg, står ibland på scenen som ståuppkomiker samt är med och driver GASTA, en klubb för utbildning i ståuppkomedi. (1 kommentar)

Årets AT-rosor i Västerås

Nytt om namn 14 FEB 2019 Allan Jazrawi, läkare på kirurgkliniken och Torbjörn Larsson, läkare på infektionskliniken, båda på Västmanlands sjukhus Västerås, är 2019 års vinnare av AT-rosen. Den årliga utmärkelsen tilldelas personer som utmärkt sig gällande stöd och handledning för sjukhusets AT-läkare. ()

Kvinnoklinikens bästa handledare

Nytt om namn 13 FEB 2019 Hanna Abäck, specialistläkare på Kvinnokliniken i Malmö och Louise Moberg, överläkare på Kvinnokliniken i Lund, Skånes universistetssjukhus, har tilldelats pris för bästa handledare. ()

»Efter två veckor kände jag: jamen, det är ju det här jag vill jobba med«

Människor & möten 08 FEB 2019 Emil Carstedt läser termin 6 på läkarprogrammet i Umeå. Han är en av pionjärerna som anmält sig till det nya spåret med glesbygdsmedicinsk inriktning.  ()

Forskare får 18,2 miljoner för att studera diabetes hos gravida

Nytt om namn 06 FEB 2019 Helena Fadl, specialist i gynekologi och obstetrik, forskare och överläkare vid kvinnokliniken på Universitetssjukhuset i Örebro, har fått 18,2 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för ett forskningsprojekt om graviditetsdiabetes. Pengarna är avsedda att användas under tre års tid för den s k CDC4G-studien, »Changing diagnostic criteria for gestational diabetes in Sweden«.  ()

»Genom mitt arbete vill jag ta död på myterna«

Människor & möten 04 FEB 2019 Birgitta Essén, specialist i obstetrik och gynekologi och professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård, har fått 18 miljoner kronor att använ­da i sin tvärvetenskapliga forskning kring mödravård och kvinnohälsa i invandrargrupper i Sverige. (4 kommentarer)

Svensk diabetesforskare prisas av finska kolleger

Nytt om namn 04 FEB 2019 Leif Groop, professor och diabetesforskare i Malmö, har tilldelats 2019 års J.W. Runebergs pris av Finska läkaresällskapet för hans banbrytande forskning på diabetesområdet. Priset utgörs av en medalj och ett penningbelopp på 25 000 Euro.    ()

Tipsa redaktören!


Har du bytt jobb eller fått en utmärkelse? Har du annat meddelande att bidra med?