Annons
Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Nestor inom svensk kardiologi – med världsrekord i att samla på igelkottar

Människor & möten 24 MAJ 2017 Bengt W Johansson, nestor inom svensk kardiologi, har belönats med Nylinmedaljen. Han är den förste att få den trots att den präglades redan för 20 år sedan. Medaljen är uppkallad efter Gustav Nylin (1892–1961), en av pionjärerna inom svensk kardiologi.  ()

»Grand Prix« till kunnig kliniker

Nytt om namn 23 MAJ 2017 Sten-Erik Bergström, barnläkare, specialist, har fått ST-läkarnas årliga »Grand Prix till Tant Pruselius minne« för excellent kliniskt handledarskap i pediatrik vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna. Sten-Erik Bergstöm är, enligt motiveringen till 2017 års pris, »...en kunnig pediatriker som jämt lyckas bidra med kliniskt kloka tankar, bra placeringar och behandlingsstrategier samt mycket positiv stämning på arbetsplatsen«. ()

Pris för interprofessionellt lärande

Nytt om namn 23 MAJ 2017 Martin Wohlin, specialist i internmedicin och universitetslektor har utsetts till Uppsala universitets pedagogiske pristagare 2017. Motiveringen till priset framhåller att Martin Wohlin »...har med pedagogiska strategier bidragit till utveckling av den kliniska undervisningen på läkarprogrammet, särskilt inom akutsjukvård – en insats som uppskattas av studenterna«. ()

Årets ST-handledare i Sverige

Nytt om namn 19 MAJ 2017 Susanne Lacke, specialistläkare i allmänmedicin vid Laurentiuskliniken i Falkenberg, utsågs till årets ST-handledare vid Svensk kongress för allmänmedicin som anordnas av SFAM. I motiveringen till utmärkelsen påpekas bland annat att Susanne Lacke är en handledare »...med mycket kunskap, empati, engagemang och nyfikenhet«, som inspirerar kollegernas utveckling till att bli duktiga distriktsläkare.  ()

Målet är att starta ett landslag i volleyboll för kvinnliga läkare

Människor & möten 15 MAJ 2017 Om ST-läkaren Anahita Attaran får som hon vill finns det redan till hösten ett landslag i volleyboll bestående enbart av kvinnliga läkare i Sverige. ()

Handledning från mörker till ljus

Nytt om namn 12 MAJ 2017 Christian Welhaven och Måns Gerle, båda specialister i psykiatri, får var sitt handledarpris för uppskattade insatser vid Psykiatriska kliniken, Skånes universitetsjukhus, Malmö. Christian Welhavens beskrivs som en engagerad lärare till såväl studenter som AT- och ST-läkare. Att bli handledd av honom »...är som att gå från mörker till ljus«, enligt motiveringen. Måns Gerle får priset bland annat för att han som AT-studierektor »...har varit drivande i att göra psykiatrin i Malmö till en bättre utbildningsplats«.  ()

Årets avhandling bidrog till förbättrad hjärtdiagnostik

Nytt om namn 11 MAJ 2017 Erika Fagman, specialistläkre i medicinsk radiologi, skrev 2016 års bästa avhandling vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Hon disputerade den 20 maj 2016 vid institutionen för kliniska vetenskaper på avhandlingen »Aortic valve imaging – Towards new standards in prosthetic valve endocarditisom«. Hennes arbete beskriver en ny metod att undersöka hjärtat med hjälp av avbildningsteknik. Bedömningskommittén framhöll i sin motivering till priset att »Erika Fagman på ett väsentligt sätt bidragit till kunskapsutvecklingen inom bilddiagnostik av endokardit i aortaklaffproteser, ett svårdiagnostiserat sjukdomstillstånd med hög morbiditet och mortalitet.« ()

Anslag till två yngre forskande läkare

Nytt om namn 09 MAJ 2017 Två yngre forskande läkare vid Lunds universitet belönas med 400 000 kr vardera för sin respektive forskning angående kopplingen mellan diabetes och hjärtsjukdom samt Parkinsons sjukdom. Sara Hall vid institutionen för Klinisk minnesforskning, Lund, får anslaget för mätningar av biomarkörer i blod och ryggmärgsvätska hos patienter med Parkinsons sjukdom för att därigenom hitta sätt att ställa diagnos så tidigt som möjligt. Robert Jablonowski, i Hjärt-MR-gruppen vid institutionen för Klinisk fysiologi, får stödet till att arbeta med att studera hjärtats funktion och struktur hos patienter med diabetes med hjälp av magnetkamerateknik (MR). Målet är avslöja tecken på småkärlssjuka i hjärtat hos denna patientgrupp innan sjukdomen har gått för långt. ()

»Jag är väldigt glad att jag valde barnonkologin«

Människor & möten 09 MAJ 2017 »Man får så mycket tillbaka i det här jobbet«, säger Klas Blomgren, professor, specialist i pediatrik och barnonkologi, Karolinska institutet. Han är en av tre medicinskt sakkunniga bakom Barncancerrapporten 2017, en sammanställning i Barncancerfondens regi om nuläget inom barncancersjukvården. ()

Trio hyllad av kollegerna

Nytt om namn 05 MAJ 2017 Tre värdiga kandidater fick 2016 års handledarpris av kollegerna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) i Göteborg. Eythór Jonsson, ortopedkliniken, Sofia Lundberg, kirurgkliniken, och José Rodriguez, psykiatrikliniken, fick ta emot diplom, blommor och biobiljetter under festliga former i närvaro av applåderande kolleger. ()

Två vinnande handledare

Nytt om namn 05 MAJ 2017 Charis Karakosta Papachristou, ST-läkare på hjärt- och akutmedicinkliniken, samt Robert Holik, specialistläkare på hudkliniken, båda på Centralsjukhuset i Karlstad, har  utsetts till årets AT- respektive ST-handledare av Sveriges Yngre Läkares Förening, Sylf Värmland. De vann i hård konkurrens med ett 30-tal nominerade kandidater, och fick diplom och betygelser på uppskattning vid en ceremoni på Centralsjukhuset i Karlstad. ()

Stipendiet – hjälp att jobba för global hälsa

Människor & möten 03 MAJ 2017 Nasim Hanie Hoseini, ST-läkare i barn- och ungdomspsykiatri, har fått Cullbergstipendiet, utdelat av bokförlaget Natur & Kultur, för en klinisk auskultation i Libanon under hösten 2017. ()

Rosade av AT-läkarna

Nytt om namn 25 APR 2017 Överläkaren Ammar Salih, specialist i neurologi, och Hannes Frejd, ST-läkare i internmedicin, har förärats »AT-rosen 2017«, en årlig utmärkelse som delas ut av AT-rådet i Västmanlands läns landsting.  Ammar Salih uppskattas mycket av AT-läkarna för sin pedagogiska insats inom neurologi. Speciellt gäller det »…förmågan till bedside-undervisning och utveckling av AT-läkarnas undersökningsteknik«. Hannes Frejd får AT-rosen för sin goda förmåga till undervisning och handledning. Hans engagerade sätt att lära ut uppskattas mycket av AT-läkarna. ()

»Hur kan vi vara moraliska när vi är så irrationella?«

Människor & möten 24 APR 2017 Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet, är ny medlem i EU:s forskningsetiska råd, en oberoende grupp som bistår kommissionen med råd när vetenskaplig och teknisk utveckling leder till etiska utmaningar. ()

ST-läkarnas stöttepelare

Nytt om namn 21 APR 2017 Richard Pellrud, specialistläkare i anestesiologi vid Universitetssjukhuset Örebro har utnämnts till »Årets kliniska handledare 2016« av 20-talet ST-läkare på anestesi- och intensivvårdskliniken, ANIVA, Region Örebro län. Richard Pellrud beskrevs av ST-läkarna som »ett exempel för oss alla« när han tog emot priset – bland annat ett diplom. Det nyinrättade handledarpriset är en del i insatserna när ANIVA-kliniken i Örebro satsar på förbättrad utbildning. ()

Föreläsare prisad för pauser

Nytt om namn 19 APR 2017 Stig Linder, professor i farmakologi vid Linköpings universitet, har utsetts till årets bästa föreläsare av läkarstudenterna på termin tre. Anledningen är att han i sin föreläsning »Principer för behandling av tumörsjukdomar« höll korta pauser mellan de större momenten, vilket ökade förståelsen hos studenterna. »Stig Linders stora engagemang och närvaro var ständigt tydligt och gjorde detta till en av de bästa och mest inspirerande föreläsningarna hittills på utbildningen«, skriver läkarstudenterna i motiveringen till utmärkelsen. ()

Spetsforskande hedersdoktor

Nytt om namn 18 APR 2017 Björn Olsen, överläkare och professor vid Uppsala universitet, har utsetts till hedersdoktor vid Linnéuniversitetet. Han är expert på fågelinfluensa och får utnämningen för att han »är en akademiker som lyckats bryta ny mark och tänka i nya banor«. I samband med att fågelinfluensan fick internationell aktualitet byggde Björn Olsen upp zoonosforskningen vid dåvarande Högskolan i Kalmar. Han skapade en tvärvetenskaplig forskningsmiljö där biologer, veterinärer och medicinare tillsammans arbetade med ekologi och epidemiologi kring zoonotiska virus och bakterier. ()

Geriatrik handlar ofta om förebyggande vård

Människor & möten 12 APR 2017 Agnes Lindbo, ST-läkare i geriatrik, fick nyligen sitt diplom som Silvialäkare. Hon har gått utbildningen som ges av Karolinska institutet och Stiftelsen Silviahemmet för att ge fördjupade kunskaper om demens. (1 kommentar)

2016 års Mäster på Gotland

Nytt om namn 10 APR 2017 Axel Trägårdh, ST-läkare på kirurgkliniken, Visby lasarett, har utnämnts till »Årets Mäster 2016« av Gotlands yngre läkares förening (Gylf). I motiveringen till utmärkelsen framhålls bl a att Axel Trädgårdh »… alltid är påläst och gärna delar med sig av sina erfarenheter inom alla områden, och med ett lugn instruerar stressade underläkare i olika praktiska moment, såväl på akuten som på mottagning och på operation«.      ()

Årets allmänläkarvän – en utvecklare av primärvården

Nytt om namn 07 APR 2017 Christer Andersson, verksamhetschef på Bergsjöns vårdcentral i Göteborg, har valts till »Årets allmänläkarvän« av medlemmarna i Sveriges Distriktsläkarförening. Hederspriset, som delas ut årligen, instiftades av Svenska Distriktsläkarföreningen för att uppmärksamma personer som »genom sitt agerande och renommé stärker bilden av svensk primärvård och allmänmedicin«. (1 kommentar)

Tipsa redaktören!


Har du bytt jobb eller fått en utmärkelse? Har du annat meddelande att bidra med?