Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

»Jag har skrivit i bra många år – men ser mig som nybörjare«

Människor & möten 22 FEB 2017 Flyget, militären och underrättelseverksamhet är centrala teman i psykiatern och överläkaren Jan Daviléns nyligen utgivna spänningsroman. Bottnarna i texten är många, enligt författaren, och motiven återfinns till viss del i hans brokiga karriär som läkare inom en rad verksamheter. ()

Anslag till forskning kring TBE och bröstcancer

Nytt om namn 21 FEB 2017 Sara Gredmark Russ, ST-läkare vid Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, och Emma Niméus, specialistläkare i bröstcancerkirurgi vid Skånes universitetssjukhus är de yngre forskare som valts till Wallenberg Clinical Fellows 2016. Sara Gredmark Russ får anslag för sitt projekt: »Immunologisk aktivitet vid fästingburen encefalit (TBE) – kliniska och experimentella studier för förbättrad diagnostik, behandling och vaccinationsstrategier«, och Emma Niméus för att driva projektet: »Proteogenomic signatures for improved prognosis in recurring breast cancer«. ()

Engagerad handledare får studenternas nationella pris

Nytt om namn 20 FEB 2017 Öron-näsa-hals-specialisten Mohammad Saadat, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå har tilldelats Sveriges läkarförbund Students nationella handledarpris 2016. Han får priset för sitt stora engagemang i läkarkandidaternas utveckling när han undervisar dem i de kliniska momenten inom öron-näsa-halsområdet. Han är lyhörd och ger utrymme för kandidater att fundera och reflektera innan han bidrar med sin handledning, enligt motiveringen till att han tilldelas utmärkelsen. ()

Tre prisade allmänläkare

Nytt om namn 15 FEB 2017 Allmänläkarna Klaus Stein, Vårdcentralen Charlottenberg, Tiia Toomessoo, Hagfors vårdcentral, och Madelene Andersson, Lekebergs vårdcentral, belönades med var sitt vandringspris i samband med SFAM Örebro-Värmlands årliga fortbildningsdagar. Klaus Stein och Madelene Andersson fick pris för »Bästa allmänmedicinska insats«, medan Tiia Toomessoo fick det pedagogiska priset »Kunskapens ljus«. Priserna består av diplom, vandringspris, blommor – och äran. ()

»Kunskapens ljus« i Örebro län

Nytt om namn 15 FEB 2017 Richard Wentzel, allmänläkare på Tybble vårdcentral, har fått priset »Kunskapens ljus« av kollegerna i SFAM Örebro-Värmland. Enligt motiveringen till priset, har Richard Wentzel varit en samlande kraft vid Tybble vårdcentral. Han har genom stor erfarenhet och stort engagemang för allmänmedicinska frågor varit en trygg person som alltid gav sig tid att handleda, utbilda och svara på frågor kring hela det allmänmedicinska fältet. Priset, bestående av diplom, vandringspris, blommor och omätlig ära, delades ut i samband med årets fortbildningsdagar på Loka Brunn. ()

Varje patient med cancer är sin egen gåta

Människor & möten 13 FEB 2017 Cancerbekämpning kräver helhetstänkande och improvisation i försöken att övervinna ett komplext system med en rad oförutsägbara egenskaper. Forskaren och patologiprofessorn David Gisselsson Nord fick inspiration från oväntat håll i sin kamp när han läste om den amerikanska militärledningens fältmanual från Irakkriget. (2 kommentarer)

Asklepiospris till yngre forskare

Nytt om namn 08 FEB 2017 Maria Simonsson, Lunds universitet, har fått Svenska Läkaresällskapets Asklepiospris för bästa publicerade vetenskapliga artikel 2016. Hon får 15 000 kronor för artikeln: »CYP1A2 – a novel genetic marker for early aromatase inhibitor response in the treatment of breast cancer patients«. Peter Alping, nyligen utexaminerad från läkarutbildningen vid Karolinska institutet i Stockholm, fick Aslepiospriset för bästa projektarbete 2016. Han får 10 000 kronor för ett forskningsprojekt vid Institutionen för klinisk neurovetenskap: »Efficacy and safety of rituximab as compared to fingolimod for patients with highly active multiple sclerosis: a cohort study assessing the risk of disease reactivation after previous treatment with natalizumab«. ()

Många äldre som tar sitt liv lider av psykisk ohälsa

Människor & möten 07 FEB 2017 Hennes forskning har lett till insikten att äldre mycket sällan gör suicid eller suicidförsök utan att det samtidigt finns någon form av psykisk ohälsa med i bilden. Nu strävar Magda Waern, överläkare och professor i psykiatri, efter att skapa en personcentrerad vård för äldre med depression och självmordstankar. ()

Östra Skånes bästa läkarchef

Nytt om namn 06 FEB 2017 Hedvig von Schantz, läkarchef vid barnmottagningen på Barnkliniken i Kristianstad och Hässleholm, har fått titeln Östra Skånes bästa läkarchef 2016. Kollegerna valde henne som värdig kandidat till utmärkelsen därför att Hedvig von Schantz enligt dem har »…alla egenskaper som bidrar till att bli en riktigt bra chef«. De framhåller hennes förmåga att se och förstå medarbetarna, entusiasmera för nya idéer och att gå i bräschen för läkarkollegerna när splittring hotar kliniken.    ()

Pokal i pris till bästa läraren

Nytt om namn 03 FEB 2017 Sixten Bredbacka, överläkare i anestesi och intensivvård vid Capio St Görans sjukhus, tilldelades 2016 års Pedagogiska Pokal av Anestesiklinikens ST-läkare. Motiveringen löd: »Med sitt genuina intresse för utbildning skapar Sixten en självklar plats för både praktisk undervisning och teoretiska resonemang i en ibland pressad klinisk vardag. Han delar oavbrutet med sig av sin gedigna kunskap till alla som vill lyssna. Och det vill vi. Tack!« ()

»Skalpellen« till cool pedagog

Nytt om namn 30 JAN 2017 Narkosläkaren Viveka Björck, Skånes universitetssjukhus, har fått »Skalpellen«, läkarstudenternas årliga vandringspris till bästa handledare. Studenterna på läkarprogrammets termin 8 i Lund ger det pedagogiska priset till Viveka Björck för hennes »… beundransvärda engagemang gentemot oss studenter liksom sin ständigt positiva utstrålning, inställning och välvilja. Hon lyckas sprida intresset av sitt ämne till oss studenter och jobbar för att vi ska få ut så mycket som möjligt under placeringen! Dessutom är hon jävligt cool!« ()

Handledare får »Guds hand«

Nytt om namn 30 JAN 2017 Jorge Sotoca Fernandez, överläkare på Barn- och Ungdomskliniken får SYLF Sörmlands årliga pris till bästa handledare. Han får 2016 års pris – döpt till »Guds hand« – för att han genom god handledning sporrar unga läkare till självständigt och kritiskt tänkande i kombination med viljan att lära sig mer. Pristagaren är »en för många okänd stjärna i Mälarsjukhusets korridorer«, som värderar undervisning av yngre kollegor lika högt som den dagliga patientkontakten.  ()

Simulering av akutfall förbättrar utbildningen

Människor & möten 30 JAN 2017 Frida Meyer, specialist i akutsjukvård, har gjort en pionjärinsats på läkarprogrammet i Linköping genom att ha vidareutvecklat undervisning genom simulering, främst inom akutsjukvård. ()

»Jag spelade manisk patient – studenterna bara gapade«

Människor & möten 24 JAN 2017 Sjukvårdspersonal måste träna på att arbeta i team – och undervisning genom simulering borde vara obligatorisk. Det anser Brian Hodges, professor i psykiatri i Toronto, som mottog Karolinska institutets årliga pris för forskning i medicinpedagogik 2016.  ()

»Gyllene Knölen« till favoritonkolog

Nytt om namn 16 JAN 2017 Jakob Eberhard, docent och överläkare på onkologen vid Skånes universitetssjukhus, Lund,  blev vald till Årets handledare av de 40 kollegerna på kliniken. Han tilldelas därmed den eftertraktade »Gyllene Knölen«, som förutom den stora äran renderar en korg med korv, en god middag samt en rundvisning på Carlsbergbryggeriet. ()

Han får Alzheimerfondens stora forskningspris

Nytt om namn 12 JAN 2017 Oskar Hansson, docent vid Lunds universitet och överläkare på Enheten för klinisk minnesforskning, får Alzheimerfondens stora forskningspris med en prissumma på 2,5 miljoner kronor. Hansson får priset för sina kliniska undersökningar, hjärnavbildning med magnet- och PET-kamera samt biokemiska analyser av blod och crebrospinalvätska. Oskar Hanssons forskargrupp utvecklar även metoder för förbättrad diagnostik av Alzheimers sjukdom. Framför allt har de förbättrat den diagnostiska säkerheten under tidigt sjukdomsskede. ()

»Oroande att högriskspelen dominerar marknadsföringen«

Människor & möten 09 JAN 2017 Anders Håkansson, är Sveriges första professor med inriktning på spelberoende, nyligen utnämnd. Som enhetschef och kliniskt verksam vid spelberoendemottagningen, Beroendecentrum, Malmö, möter han dagligen patienter som fastnat i spelberoende med allvarligt nedsatt livskvalitet som följd.  (2 kommentarer)

Inga konflikter, tack vare Bo

Nytt om namn 28 DEC 2016 Bo Terstad, handledare och medicinskt ansvarig på Fröslunda vårdcentral fick priset som årets handledare när PrimUS+SFAM Sörmland höll sina årliga ST-inspirationsdagar den 27–28 oktober 2016.  Prisutdelningen ägde rum efter inslag av inspirerande föreläsningar (i år även av SYLF-ordförande Emma Spak) och workshops. »Det finns inga konflikter mellan läkare på Fröslunda vårdcentral, något som närmast är unikt och till stor del tack vare Bo«, skriver ST-läkarna i motiveringen till utmärkelsen.   ()

»Vårt mål är att konstruera handproteser med känsel«

Människor & möten 19 DEC 2016 Göran Lundborg, handkirurg och professor emeritus, är nyligen hedrad med utmärkelsen »Pioneer of Hand Surgery« vid kongressen som International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH) höll i Buenos Aires i oktober. I dag driver han ett projekt med målsättning att konstruera handproteser med känsel. ()

Trio utsedd till bästa kliniska handledare

Nytt om namn 16 DEC 2016 David O Andersson, Alexander Björkqvist och Johan Santoft har utsetts till bästa kliniska handledare av läkarstudenterna på kursen i klinisk medicin ht15/vt16 på Södersjukhuset, Karolinska institutet, Stockholm. De får priset för sitt stora engagemang i den kliniska handledningen av studenter. Priset delades ut vid en ceremoni på Södersjukhuset 29 november. Kursen i klinisk medicin, inriktning medicin, är den längsta kursen under hela läkarutbildningen på Karolinska institutet och omfattar större delen av terminerna 5 och 6. ()

Tipsa redaktören!


Har du bytt jobb eller fått en utmärkelse? Har du annat meddelande att bidra med?