Annons Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Sylf Norrbottens handledarpris till Katarina

Nytt om namn 21 JUN 2017 Katarina Lindgren, specialist i anestesi och intensivvård​, An/Op/IVA, Piteå och Sunderbyn, har fått Sylf Norrbottens handledarpris 2017. Belöningen är diplom, blommor och ett presentkort på 5 000 kronor. Utmärkelsen delades ut den 29 maj på IVA i Sunderbyn. »Katarina är alltid entusiasmerande och engagerad i vår utveckling som läkare«, skriver ST-läkarna vid hennes klinik som nominerat henne till priset. ()

Hederspris till ledstjärna inom prostatacancervården

Nytt om namn 20 JUN 2017 Ola Bratt, docent i urologisk cancerforskning, Malmö, har fått Prostatacancerförbundets särskilda hedersutmärkelse för år 2016. Priset, som består av ett diplom och ett unikt glaskonstverk, överlämnades till pristagaren av Alf Carlsson, Prostatacancerförbundets avgående ordförande. I motiveringen till utmärkelsen skriver Prostatacancerförbundet: ”Ola Bratt har med sitt engagemang, sin pedagogiska skärpa och sitt vetenskapliga förhållningssätt sedan länge varit en ledstjärna inom prostatacancervården”. ()

Svensk professor ska leda internationell forskning

Nytt om namn 20 JUN 2017 Anders Bjartell, professor vid institutionen för translationell medicin, Lunds universitet och överläkare vid urologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus, Malmö, har fått uppdraget att leda forskningsavdelningen inom European Association of Urology, EAU, en non-profit organisation som ger medicinska professioner inom urologi stöd i form av vetenskap, utbildning och medvetandeskapande initiativ. ()

»Vår app har faktiskt räddat liv redan«

Människor & möten 19 JUN 2017 Ortopeden Alexander Börve arbetar i dag med att hjälpa människor med hudåkommor. Genom att utveckla och marknadsföra en internationell webbaserad app förkortar han väntetiden för patienter som vill träffa en hudspecialist.   ()

Årets bästa kliniska handledare

Nytt om namn 15 JUN 2017 Sofia Eklund, Isabelle Nilsson och Joel Wiggh (Capio S:t Göran) har av läkarstudenterna på kursen i klinisk medicin vt16/ht16 på Södersjukhuset, Karolinska institutet, Stockholm, utsetts till årets bästa kliniska handledare. De får priset för sitt stora engagemang i den kliniska handledningen av studenter. Priset delades ut vid en ceremoni på Södersjukhuset 30 maj. Kursen i klinisk medicin, inriktning medicin, är den längsta kursen under hela läkarutbildningen på Karolinska institutet och omfattar större delen av termin 5 och 6. ()

Lärande – som i ett dataspel

Nytt om namn 14 JUN 2017 Susannah Leach, vid avdelningen för mikrobiologi och immunologi, får Sahlgrenska akademins pedagogiska pris 2017 för att ha utvecklat en inspirerande virtuell laboration. Det handar om ett slags dataspel där studenten får ta rollen som doktorand i en forskargrupp som utvecklar ett universellt influensavaccin. ()

Prisad för bra undervisning

Nytt om namn 14 JUN 2017 Ann Charlotte Laska, överläkare, specialist i internmedicin och rehabiliteringsmedicin, Danderyds sjukhus, har fått Medicin- och Hjärtklinikens pedagogiska pris våren 2017. Det var läkarstudenterna vid kursen Klinisk medicin HT16-VT17 vid sjukhuset som nominerade henne till priset. Utmärkelsen innebär även mottagande av ett forskningsstipendium om 10 000 kronor. ()

Bästa AT-handledaren i år på Akademiska sjukhuset

Nytt om namn 13 JUN 2017 Jan Colldén, specialistläkare i anestesi och intensivvård, har valts till årets AT-handledare på Akademiska sjukhuset. Enligt AT-läkarnas motivering är Jan en fantastisk handledare som man lär sig otroligt mycket av. »Alltid lugn och pedagogisk. Tar sig tid så att man lär sig och uppfyller målen. Förklarar hur han tänker kring patienterna, deras sjukdomstillstånd, handläggningen och olika behandlingsåtgärder...« ()

Årets allmänläkarvän i Dalarna

Nytt om namn 12 JUN 2017 Peter Hallgren, överläkare på Medicinkliniken, Falu lasarett, specialist i internmedicin samt endokrinologi och diabetologi, har utnämnts till »Årets allmänläkarvän« i Dalarna. Han prisas »…för sin förmåga att göra det intrikata samspelet mellan olika hormoner och körtlar mer lättbegripligt; för sitt idoga arbete och samverkan med primärvården kring endokrina folksjukdomar i allmänhet och diabetes i synnerhet…« Bidragande till utmärkelsen var även hans kliniskt kunniga, vänliga och tillmötesgående sätt i diskussioner kring kluriga fall, uppger de som nominerat honom. ()

Första doktorn i Sveriges unga akademi

Nytt om namn 12 JUN 2017 Gustaf Edgren, docent och forskargruppsledare, ST-läkare i epidemiologi och hematologi vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset, har valts in som ledamot i Sveriges unga akademi. Han är därmed den första kliniska forskaren bland ledamöterna i den oberoende, självständiga och tvärvetenskapliga plattform som har till uppgift bland annat att stärka unga forskares röst i den forskningspolitiska debatten, och verka för att föra ut forskning till unga.  ()

Prisade handledare i Dalarna

Nytt om namn 08 JUN 2017 Anna Hjort-Berggren, ortoped, Piotr Potapinski, psykiater, Gunnar Svärd, distriktsläkare och Hanna Tingård, ST-läkare i internmedicin, hedrades med pris för årets handledare 2017. Utmärkelserna delades ut under vårens AT-middag i Dalarna. Kollegerna som nominerade pristagarna motiverar sitt beslut bl a med att Anna Hjort-Berggren är en »kunnig, metodisk och utbildningsintresserad handledare«, Piotr Potapinski en som »värnar om AT-läkarna«, Gunnar Svärd en som »sprider glädje och trygghet«. Hanna Tingård beskrivs som »en utomordentlig studierektor som alltid har AT-läkarens bästa för ögonen«. ()

»Mitt transplantat är äldre än du«, sa patienten

Människor & möten 05 JUN 2017 Patrik Danielson, professor i anatomi, överläkare, specialist i ögonsjukdomar, har utnämnts till dekan på medicinska fakulteten vid Umeå universitet.  ()

En stöttande klinisk handledare

Nytt om namn 29 MAJ 2017 Annelie Bergman, AT-läkare i Sundsvall, har fått Kliniska handledarpriset av studenterna på Läkarprogrammet, termin 7, i Sundsvall/Umeå. »Inte nog med att hon är kunnig och hjälpsam, dessutom välkomnar och stöttar hon oss från början till slut i alla situationer«, skriver läkarstudenterna i sin motivering till utmärkelsen. ()

Nestor inom svensk kardiologi – med världsrekord i att samla på igelkottar

Människor & möten 24 MAJ 2017 Bengt W Johansson, nestor inom svensk kardiologi, har belönats med Nylinmedaljen. Han är den förste att få den trots att den präglades redan för 20 år sedan. Medaljen är uppkallad efter Gustav Nylin (1892–1961), en av pionjärerna inom svensk kardiologi.  ()

»Grand Prix« till kunnig kliniker

Nytt om namn 23 MAJ 2017 Sten-Erik Bergström, barnläkare, specialist, har fått ST-läkarnas årliga »Grand Prix till Tant Pruselius minne« för excellent kliniskt handledarskap i pediatrik vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna. Sten-Erik Bergstöm är, enligt motiveringen till 2017 års pris, »...en kunnig pediatriker som jämt lyckas bidra med kliniskt kloka tankar, bra placeringar och behandlingsstrategier samt mycket positiv stämning på arbetsplatsen«. ()

Pris för interprofessionellt lärande

Nytt om namn 23 MAJ 2017 Martin Wohlin, specialist i internmedicin och universitetslektor har utsetts till Uppsala universitets pedagogiske pristagare 2017. Motiveringen till priset framhåller att Martin Wohlin »...har med pedagogiska strategier bidragit till utveckling av den kliniska undervisningen på läkarprogrammet, särskilt inom akutsjukvård – en insats som uppskattas av studenterna«. ()

Årets ST-handledare i Sverige

Nytt om namn 19 MAJ 2017 Susanne Lacke, specialistläkare i allmänmedicin vid Laurentiuskliniken i Falkenberg, utsågs till årets ST-handledare vid Svensk kongress för allmänmedicin som anordnas av SFAM. I motiveringen till utmärkelsen påpekas bland annat att Susanne Lacke är en handledare »...med mycket kunskap, empati, engagemang och nyfikenhet«, som inspirerar kollegernas utveckling till att bli duktiga distriktsläkare.  ()

Målet är att starta ett landslag i volleyboll för kvinnliga läkare

Människor & möten 15 MAJ 2017 Om ST-läkaren Anahita Attaran får som hon vill finns det redan till hösten ett landslag i volleyboll bestående enbart av kvinnliga läkare i Sverige. ()

Handledning från mörker till ljus

Nytt om namn 12 MAJ 2017 Christian Welhaven och Måns Gerle, båda specialister i psykiatri, får var sitt handledarpris för uppskattade insatser vid Psykiatriska kliniken, Skånes universitetsjukhus, Malmö. Christian Welhavens beskrivs som en engagerad lärare till såväl studenter som AT- och ST-läkare. Att bli handledd av honom »...är som att gå från mörker till ljus«, enligt motiveringen. Måns Gerle får priset bland annat för att han som AT-studierektor »...har varit drivande i att göra psykiatrin i Malmö till en bättre utbildningsplats«.  ()

Årets avhandling bidrog till förbättrad hjärtdiagnostik

Nytt om namn 11 MAJ 2017 Erika Fagman, specialistläkre i medicinsk radiologi, skrev 2016 års bästa avhandling vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Hon disputerade den 20 maj 2016 vid institutionen för kliniska vetenskaper på avhandlingen »Aortic valve imaging – Towards new standards in prosthetic valve endocarditisom«. Hennes arbete beskriver en ny metod att undersöka hjärtat med hjälp av avbildningsteknik. Bedömningskommittén framhöll i sin motivering till priset att »Erika Fagman på ett väsentligt sätt bidragit till kunskapsutvecklingen inom bilddiagnostik av endokardit i aortaklaffproteser, ett svårdiagnostiserat sjukdomstillstånd med hög morbiditet och mortalitet.« ()

Tipsa redaktören!


Har du bytt jobb eller fått en utmärkelse? Har du annat meddelande att bidra med?