Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

»Skräcken för antibiotikaresistensen finns alltid där«

Människor & möten 20 MAJ 2019 Jacob Rasmussen, nyutexaminerad läkare, är nyligen hemkommen från Uganda där han inom ramen för sitt examensarbete studerade antibiotikaanvändningen vid behandling av patienter med lunginflammation.  ()

Prisade avhandlingar inom cancerforskning

Nytt om namn 16 MAJ 2019 Maria Frånlund, kirurg och forskare på avdelningen för kirurgi och Mikael Montelius på avdelningen för radiofysik, båda vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, belönades med Assar Gabrielssons pris 2019 under Gothenburg Cancer Meeting (GCM2019). ()

Bästa handledare – för tredje gången

Nytt om namn 15 MAJ 2019 Specialistläkaren Nina Betzler har utsetts till bästa kliniska handledare för läsåret 2018–19 av läkarstudenterna på kursen i Obstetrik och gynekologi vid Södersjukhuset, Stockholm.  (1 kommentar)

Forskning om njurtransplantationer belönas

Nytt om namn 14 MAJ 2019 Helena Genberg, medicine doktor, patientområde transplantation,Karolinska universitetssjukhuset, Gabriel Strandberg, läkare, kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds universitet, Helen Erlandsson, specialistläkare, Karolinska institutet och Anette Lennerling, med dr, docent, leg sjuksköterska, Transplantationscentrum Sahlgrenska universitetssjukhuset, belönas med anslag från Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins minnesfond, för forskningsinsatser relaterade till njurtransplantation. ()

Inspiratör blev »Årets läkarchef«

Nytt om namn 14 MAJ 2019 Erik Wall, Akutkliniken, Centralsjukhuset, Kristianstad, fick utmärkelsen »Årets Läkarchef 2018«. Priset delades ut av Östra Skånes läkarförening i samband med senaste årsmötet i mars. ()

Belöning för astmaprojekt på molekylärnivå

Nytt om namn 08 MAJ 2019 Madeleine Rådinger, docent vid avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska akademin, har fått 2019 års stora stipendium från Svenska föreningen för allergologi (SFFA). ()

Varmhjärtad barnpsykiatriker vald till årets ST-förebild

Nytt om namn 08 MAJ 2019 Anne-Katrin Kantzer, överläkare, har utsetts till årets förebild för ST-läkarna inom Barn- och ungdomspsykiatrin. Priset är en årlig utmärkelsen från Svensk förening för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP) och föreningen ST-läkare i psykiatri (STP). ()

»Min lycka har alltid varit att göra andra människor glada«

Människor & möten 06 MAJ 2019 Sophie Ekman, verksam som skolläkare i fyra decennier, var­av tre som skolöverläkare i Solna, har utsetts till medicine hedersdoktor av Karolinska institutet.  ()

»Guldtuben« till bästa ST-handledaren i Falun

Nytt om namn 30 APR 2019 Claudia Seiler, specialistläkare inom anestesi och intensivvård på Falu lasarett har tilldelats med »Guldtuben«, ST-läkarnas pris 2019 till bästa handledaren. ()

Fyra nya Silvialäkare tog emot titel och diplom

Nytt om namn 30 APR 2019 Läkarna Niran El Kouni, Stockholm, Sedigheh Mazloumi Kavkani, Eskilstuna, Vasil Pema, Nyköping och Terje Toomela, Karlstad, har avlagt medicine magisterexamen i demensvård, en utbildning framtagen av Stiftelsen Silviahemmet i samarbete med Karolinska institutet. ()

»Det är jättebra med hygien – men kanske inte för örat«

Människor & möten 29 APR 2019 Anders Niklasson, privatpraktiserande öron-, näs- och halsspecialist, har nyligen disputerat på »hammarfraktur«, en diagnos i örat som är vanligare än den är känd. ()

Ett finger med i spelet för att förebygga demenssjukdom

Människor & möten 15 APR 2019 Miia Kivipelto, neurolog och professor i klinisk geriatrik, är en av initiativtagarna till ett nytt forskningsinstitut med målsättning att hitta och utveckla metoder för att förhindra eller fördröja demenssjukdomar. ()

Avhandlingar om genterapi och träning av kirurger belönas

Nytt om namn 11 APR 2019 Kristine Hagelsteen och Marcus Davidsson har bägge tilldelats Anna-Greta Crafoords pris för bästa avhandling vid medicinska fakulteten, Lunds universitet 2018. ()

Skånes bästa AT-handledare

Nytt om namn 09 APR 2019 Hannes Hartman i Malmö och Hayyim Ramirez i Lund, båda två verksamma inom VO kirurgi och gastroenterologi, har belönats med utmärkelsen »Årets handledare på Skånes universitetssjukhus«. Det är andra gången som priset delas ut i samband med AT-läkarnas Fokusdag i mars. ()

»Familjen betraktas som resurs för patientens återhämtning«

Människor & möten 08 APR 2019 Anna Serafin, barn- och ungdomspsykiater i Örebro och 2018 års mottagare av Cullbergstipendiet från bokförlaget Natur & Kultur, berättar om studieresan till Norge som stipendiet hjälpte henne att förverkliga. ()

»Kandidat Kork« lyfter svåra ämnen

Nytt om namn 04 APR 2019 Åsa Kastbom, överläkare på psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, belönas med utmärkelsen »Kandidat Kork 2019« för sina inspirerande föreläsningar och sin kliniska handledning. ()

Ung forskare vill kämpa mot sepsis

Nytt om namn 02 APR 2019 Therese de Neergaard, som går sista året på läkarutbildningen vid Lunds universitet har fått Anders Walls Unga Forskare-stipendium på 150 000 kronor. Parellellt med medicinstudierna forskar hon kring fagocytos vid avdelningen för infektionsmedicin. ()

Kunskap, humor och erfarenhet gav pris som bästa handledare

Nytt om namn 01 APR 2019 Mikael Lund, överläkare, med dr och Åsa Frölander, anestesisjuksköterska, har utsetts till 2018 års bästa kliniska handledare av ST-läkarna vid Funktion perioperativ medicin och intensivvård (PMI) vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. ()

Konjak i nedtrappning – praxis vid alkoholavgiftning på 1800-talet

Människor & möten 01 APR 2019 Malin Appelquist, överläkare i psykiatri, blir den första i Sverige att disputera i psykiatri­historia vid en medicinsk fakultet. ()

Ortoped blev »Årets Mäster« på Gotland

Nytt om namn 28 MAR 2019 Maria Möllerström, specialist på ortopedkliniken, Visby lasarett, får handledarpriset »Årets Mäster 2018« av Gotlands yngre läkarförening (Gylf). ()

Tipsa redaktören!


Har du bytt jobb eller fått en utmärkelse? Har du annat meddelande att bidra med?