Annons
Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Ny nationell myndighet för etikprövning skapas

Nyheter 23 NOV 2017 Regeringen har fattat beslut i frågan om en ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor. Förslaget som nu läggs fram innebär att etikprövningen samlas i en nationell myndighet med sex regionala styrelser. ()

Macchiarini frias av italiensk domstol

Nyheter 22 NOV 2017 Kirurgen Paolo Macchiarini har friats från anklagelserna om att ha försökt förmå svårt sjuka patienter i Italien att betala för vård. Det rapporterar italienska medier på onsdagen. ()

Fortsatta teknikproblem på NKS – allvarlig avvikelse utreds

Nyheter 22 NOV 2017 Problemen med övervakningssystemet för telemetri vid Nya Karolinska Solna kan ha bidragit till en allvarlig avvikelse. Händelsen utreds enligt lex Maria medan patienter som kräver avancerad övervakning fortsätter att omdirigeras till andra sjukhus. ()

Psykiatrin får mjukstart med ny lag

Nyheter 22 NOV 2017 Först skulle psykiatrin få ett sabbatsår när den nya lagen om utskrivningsklara patienter införs vid årsskiftet. Nu inkluderas all vård – men psykiatrin får ändå en mjukstart. ()

Nytt steg mot sexårig läkarutbildning

Nyheter 22 NOV 2017 Med onsdagens besked om bastjänstgöring har långbollen kring en ny läkarutbildning nu satts i rullning. En referensgrupp har tagit fram ett förslag på examensbeskrivning för en sexårig läkarutbildning. Riksdagen väntas fatta beslut i sommar – sedan måste lärosätena bygga om sina läkarprogram från grunden.  (3 kommentarer)

Nej till lokal sjukhuschef i Sollefteå

Nyheter 22 NOV 2017 Det blir ingen lokal chef vid Sollefteå sjukhus. Det meddelar regiondirektör Hans Wiklund i ett svar på en begäran från föreningen Sollefteå framtidens akutsjukhus. ()

NKS i stabsläge efter teknikproblem

Nyheter 22 NOV 2017 På tisdagseftermiddagen gick Nya Karolinska Solna upp i stabsläge på grund av stora tekniska problem, vilket bland annat medförde att personal fick gå över till manuella rutiner och att patienter flyttades till Huddinge. Stabsläget avbröts senare under kvällen. ()

Socialdepartementet föreslår bastjänstgöring för läkare

Nyheter 22 NOV 2017 Regeringen lägger nu fram förslaget om en bastjänstgöring som gemensam introduktion till läkares specialisttjänstgöring. Äntligen, tycker såväl Läkarförbundet som Sylf: »Det har känts som att Socialdepartementet vaktar det här som kronjuvelerna«, säger Läkarförbundets Sofia Rydgren Stale. (3 kommentarer)

Svensk rapport ska guida politiker till hälsosamma klimatbeslut

Nyheter 21 NOV 2017 Vattenburna sjukdomar och fästingar som sprids norrut. Klimatförändringarna påverkar hälsoriskerna även i Sverige och det behövs mer tvärvetenskaplig forskning. Det visar den första av årligen återkommande svenska policyrapporter som presenterades på tisdagen. ()

Långtidsutredning om framtidens sjukvård i Stockholm

Nyheter 21 NOV 2017 Den styrande alliansen i Stockholms läns landsting vill komma igång med en ny framtidsplan för hälso- och sjukvården som ska sträcka sig fram till 2040. I utredningen väntas frågor om digitalisering och rekrytering av personal ingå, men också frågan om ett nytt sjukhus.  ()

»Villkoren för läkare ska vara överkomliga«

Nyheter 21 NOV 2017 Sjukskrivningarna ökar bland hälso- och sjukvårdens personal. Samtidigt ökar kraven på vårdens tillgänglighet och effektivitet – inte minst inför valet. Hur ska hon få ihop det? Annika Strandhäll är socialminister sedan i somras, med en lång facklig bakgrund och fokus på personalfrågan. (4 kommentarer)

EMA till Amsterdam

Nyheter 20 NOV 2017 Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA flyttar till Amsterdam. Det står klart efter EU-rådets omröstning i Bryssel som avslutades med lottning. Stockholm slogs ut redan i första röstningsomgången och Köpenhamn i den andra. ()

Mer restriktivt med syrgas vid hjärtinfarkt i europeiska riktlinjer

Nyheter 20 NOV 2017 Den europeiska kardiologföreningen (ESC) har ändrat sina riktlinjer till följd av svenska fynd tidigare i år. Nu rekommenderas att vara mer restriktiv när det gäller syrgasbehandling till patienter med hjärtinfarkt. ()

»Framtidens medarbetare måste vara med på tåget«

Nyheter 20 NOV 2017 André Hermansson valdes i helgen till ny ordförande för Sveriges läkarförbund student, SLF Student. Han tar över efter Alexander Tejera. (1 kommentar)

Västra Götalandsregionen startar digital vård

Nyheter 20 NOV 2017 Primärvården i Västra Götalandsregionen tar upp den digitala kampen med de privata vårdgivarna. Till årsskiftet kan regionens egen lösning för virtuell vård vara fullt utrullad till invånarna. (1 kommentar)

Dom i HD: Inte tillåtet att odla cannabis för medicinskt bruk

Nyheter 20 NOV 2017 Att odla cannabis för eget bruk i syfte att lindra smärta är inte tillåtet enligt lag. Det slår Högsta domstolen fast i en dom på måndagen. ()

Hållbara argument både för och emot dödshjälp

Nyheter 20 NOV 2017 Debatten om dödshjälp och läkarassisterat självmord behöver tydliggöras och baseras på befintlig forskning och fakta. Det anser Statens medicinsk-etiska råd, Smer, som nu publicerar en rapport om kunskapsläget kring dödshjälp. (2 kommentarer)

Läkare diskuterar etik i Vatikanen

Nyheter 17 NOV 2017 Vid ett möte i Vatikanen har läkare och andra professioner från hela Europa diskuterat bland annat läkarassisterat självmord. Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren är på plats och har lett flera samtal. (3 kommentarer)

Umeåforskare kritisk till nya amerikanska blodtrycksmål

Nyheter 17 NOV 2017 Nya amerikanska rekommendationer sänker gränsen för hypertoni till ett medelblodtryck över 130/80 mmHg. Det förvånar Bo Carlberg, docent vid Umeå universitet, som nyligen såg små vinster med intensiv blodtryckssänkning i en omfattande metaanalys. (1 kommentar)

Andelen äldre med fast vårdkontakt sjunker

Nyheter 17 NOV 2017 Få pensionärer med kroniska sjukdomar har en behandlingsplan och andelen med fast vårdkontakt har sjunkit. Sverige är också sämre än flera andra jämförbara länder på områden som tillgänglighet och delaktighet i den egna vården, visar en ny rapport. ()

Lag om registerforskning förlängs i tre år

Nyheter 16 NOV 2017 I väntan på nya regler för forskningsdatabaser förlänger regeringen lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa. Det innebär bland annat att befolkningsstudien Lifegene kan fortsätta. ()

Nya projekt ska hjälpa vården möta traumatiserade nyanlända

Nyheter 16 NOV 2017 Vårdpersonal ska bli bättre på att möta traumatiserade asylsökande och nyanlända. Det tycker regeringen som satsar tio miljoner kronor i ett nytt projekt. Därtill får Skåne och Uppsala län extra uppdrag inom utbildning och effektivisering. ()

Sverige leder europeiskt projekt om resistenta bakterier

Nyheter 16 NOV 2017 Folkhälsomyndigheten ska leda ett projekt där 37 europeiska länder ingår. Syftet är bland annat att kartlägga och övervaka spridningen av antibiotikaresistenta bakterier i Europa.  ()

Läkare samlar sig för eget #metoo

Nyheter 16 NOV 2017 Kvinnliga läkare visar stort intresse för att delta i ett eget upprop i #metoo-kampanjen. På bara några dagar har 500 nya medlemmar anslutit sig till en Facebook-grupp där frågan diskuteras.  ()

Medlemskap i Läkaresällskapet kan bli obligatoriskt för sektioner

Nyheter 16 NOV 2017 Snart kan medlemskap i Svenska läkaresällskapet bli obligatoriskt för den som är medlem i en av sällskapets sektioner. Förslaget får dock kritik från flera håll. (2 kommentarer)

Överprövning begärd gällande åklagarbeslutet i Macchiarini-fallet

Nyheter 15 NOV 2017 Beslutet att inte väcka åtal mot Paolo Macchiarini har mött kritik från flera håll. Nu har två begäranden om överprövning skickats till Åklagarmyndigheten, men eftersom de kommit från utomstående personer riskerar ärendet att inte ens tas upp för bedömning. (2 kommentarer)

Omfattande journalproblem i Östergötland efter uppdatering

Nyheter 15 NOV 2017 Kraftiga störningar i Region Östergötlands journalsystem påverkade både primärvård och slutenvård under tre dygn. Men problemen förminskades av regionledningen, menar en läkare som Läkartidningen pratat med. ()

Kvinnliga läkare diskuterar aborträtt

Nyheter 15 NOV 2017 På lördag håller Kvinnliga läkares förening sitt höstmöte, med temat »Värna aborträtten«. »Vi tyckte det fanns ett behov att lyfta frågan«, säger Johanna Berg, ST-läkare i obstetrik och gynekologi och en av arrangörerna. (1 kommentar)

Schemaläggning en stridsfråga för läkarna

Nyheter 15 NOV 2017 I Stockholm är läkarföreningen mycket kritisk till beslutet att införa schemalagd arbetstid fram till klockan 21 på kvällen. Men alla läkare är inte motståndare till den modellen. I Sörmland har den lokala läkarföreningen i vissa fall föreslagit schemaläggning som en arbetsmiljöåtgärd. (3 kommentarer)

Stockholm läns landsting miljardsatsar på ny IT-plattform

Nyheter 14 NOV 2017 Miljardupphandlingen av en ny IT-plattform ska ge förbättringar för vårdpersonalen och en bättre vård i Stockholms läns landsting. Den rödgröna oppositionen efterlyser dock bättre konsekvensanalyser.  (1 kommentar)

»Vi har inte en fullgod patientsäkerhet«

Nyheter 14 NOV 2017 Återigen kommer krislarm från Sunderby sjukhus i Luleå. Bristen på vårdplatser beskrivs som akut. I måndags upptogs platserna på två vårdavdelningar av utskrivningsklara patienter. ()

RMV ser över metod efter uppgifter i Läkartidningen

Nyheter 14 NOV 2017 Efter en debattartikel i Läkartidningen ser nu Rättsmedicinalverket över metoden med magnetkameraundersökning av knäled vid åldersbedömningar. Dessutom skjuts en fördjupad studie om åldersbedömning med magnetkameraundersökning på framtiden. (1 kommentar)

Allvarlig kritik mot vårdcentral – regionen bryter avtal

Nyheter 14 NOV 2017 Allvarliga brister i BVC-verksamhetens vaccinationer och läkarbesök samt en osäker journalhantering. Inspektionen för vård och omsorg ger en privat vårdcentral i Västsverige så hård kritik att sjukvårdsnämnden tar det högst ovanliga beslutet att omedelbart säga upp avtalet. ()

Kurs ska hjälpa kirurger tackla orimliga ideal

Nyheter 13 NOV 2017 En patients förväntningar på en skönhetsoperation kan vara en utmaning för både patient och vård. Ett nytt svensklett europeiskt projekt ska ta fram en utbildning som ska hjälpa kirurger och annan vårdpersonal att hantera etiska problem. ()

»Kunskapsprovet fyller inte sin funktion«

Nyheter 13 NOV 2017 Sverige riskerar att missa erfarna specialister på grund av att kunskapsprovet för utlandsutbildade läkare fokuserar för mycket på det prekliniska. Det skriver fyra läkare i ett kritiskt brev till Socialstyrelsen. Magnus Hultin, ansvarig för provet, anser att basvetenskaperna är det som skiljer läkaryrket från »kokboksmedicin«, men välkomnar samtidigt en dialog. (12 kommentarer)

Grönt ljus för första behandlingen vid primärprogressiv MS

Nyheter 13 NOV 2017 Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar att den monoklonala antikroppen Ocrevus godkänns för behandling vid tidig primärprogressiv multipel skleros. ()

JO granskar halländskt forskningsprojekt

Nyheter 10 NOV 2017 Justitieombudsmannen (JO) inleder en granskning av ett forskningssamarbete mellan Region Halland och ett amerikanskt sjukhus. Enligt anmälan till JO har hundratusentals patientjournaler skickats till USA – utan att något sekretessavtal slutits.  ()

Karolinska kan vinna pris – för varumärkesvård

Nyheter 10 NOV 2017 Karolinska universitetssjukhuset är nominerat till Signumpriset, ett pris som delas ut till företag som utmärker sig i arbetet med att långsiktigt »vårda och förvalta sitt varumärke«. (1 kommentar)

Kirurgerna i Örnsköldsvik får egen chef – från industrin

Nyheter 10 NOV 2017 Nu har en tillförordnad lokal chef för kirurgerna i Örnsköldsvik utsetts, den första sedan länsklinikerna infördes 2015. Det är början på en ny organisation som ska lösa den infekterade frågan om akutkirurgin och problemen med bemanningen på sjukhuset. ()

25-årig kamp mot tobak tar ny fart

Nyheter 10 NOV 2017 Under 25 år har yrkesföreningen Läkare mot tobak på olika sätt arbetat med tobaksprevention och med att påverka tobakspolitiken. Under valåret nästa år intensifieras arbetet med att få fram ett politiskt beslut om ett rökfritt Sverige. (1 kommentar)

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.