Annons
Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Datainspektionen stoppar sammanhållen journalföring i Gävleborg

Nyheter 25 APR 2017 Datainspektionen riktar skarp kritik mot journalsystemet i Region Gävleborg eftersom det i praktiken inte finns några begränsningar för personalens möjligheter att komma åt patientuppgifter.  ()

SLL har lämnat stabsläge

Nyheter 24 APR 2017 På måndagen gick Stockholms läns landsting ner från stabsläge till normalläge efter attentatet den 7 april. Fortfarande vårdas en person på sjukhus. ()

Datainspektionen säger nej till förslag om läkemedelslista

Nyheter 24 APR 2017 Förslaget om nationell läkemedelslista har inte tagit utgångspunkt i den nya dataskyddsförordningen som börjar tillämpas nästa år. Det anser Datainspektionen som inte ställer sig bakom förslaget. ()

Okänd svensk läkargrupp ifrågasätter gasattack i Syrien

Nyheter 24 APR 2017 En grupp svenska läkare påstår att det troligen är de oppositionella rebellerna – inte den ryskstödda syriska regimen – som använt kemiska vapen i kriget i Syrien. Det skriver Dagens Nyheter. (2 kommentarer)

Många primärvårdsläkare sjukskriver sig

Nyheter 24 APR 2017 Var femte läkare i primärvården har varit sjukskriven på grund av stress. Och en tredjedel har övervägt att helt lämna yrket på grund av arbetsbelastningen. Alarmerande, menar Läkarförbundet. (8 kommentarer)

Sjuksköterskor demonstrerar för högre lön

Nyheter 24 APR 2017 I dag, 24 april, arrangerar sjuksköterskestudenterna en manifestation i Stockholm för högre lön. »Nu kräver vi 30 000 i första lön«, säger initiativtagarna My Andresen och Milo Bescher. ()

Vetenskapsrådet om Linköpingsforskares anslag: »Det känns fel«

Nyheter 21 APR 2017 Olika tolkningar av forskningsfusk gör att Vetenskapsrådet kan bli tvingade att betala ut miljonanslag till den professor som fällts för oredlighet i forskning av Linköpings universitet. ()

Sade nej till norsk hjälp – IVO utreder

Nyheter 21 APR 2017 Region Jämtland Härjedalen tackade nej till hjälp från norsk räddningstjänst under arbetet med bussolyckan utanför Sveg, vilken krävde tre liv och många skadade. Nu ska Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreda regionens agerande. ()

SLF bemöter kritik om utvisningar

Nyheter 21 APR 2017 Kritiken mot Läkarförbundets avrådan om att delta vid utvisningar av asylsökande är helt byggd på missuppfattningar och övertolkningar. Det skriver Elin Karlsson, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd i en replik. (2 kommentarer)

Ingen arbetsrättslig åtgärd mot kritiserad Linköpingsprofessor

Nyheter 21 APR 2017 Den forskare som tidigare i april fälldes för oredlighet i forskning av medicinska fakulteten vid Linköpings universitet slipper ytterligare åtgärder. Det har Linköpings universitets rektor nu beslutat. ()

Heidi Stensmyren ny ordförande i WMA:s etikkommitté

Nyheter 20 APR 2017 Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren valdes på torsdagen till ny ordförande i World Medical Associations etikkommitté. ()

Största VRE-utbrottet i Värmland

Nyheter 20 APR 2017 Landstinget upptäckte 19 fall av vankomycinresistenta enterokocker, VRE, på sjukhus vilket är det hittills största utbrottet i Värmland.  ()

Nytt dokument ska göra det säkrare att ge läkemedel till barn

Nyheter 20 APR 2017 Det finns särskilda utmaningar med ordination, administrering samt patientsäkerhetsrisker vid läkemedelsbehandling av barn. Därför har Läkemedelsverket tagit fram ett kunskapsdokument som ska göra det säkrare. ()

WMA kräver att fängslad läkare släpps fri

Nyheter 20 APR 2017 Den turkiske läkaren Serdar Küni greps efter att ha gett vård till beväpnade kurdiska grupper. ()

»Fortsatta kraftfulla satsningar på folkhälsan behövs«

Nyheter 20 APR 2017 Hälsoskillnaderna mellan hög- och lågutbildade svenskar är fortsatt stora, övervikt och fetma ökar och den psykiska ohälsan ser också ut att göra det. Det visar Folkhälsomyndighetens årsrapport. ()

Staten måste se till att alla har ett digitalt förskrivarstöd

Nyheter 20 APR 2017 Läkarförbundet är i stort sett positivt till förslaget om en nationell läkemedelslista – men kommer också med en rad invändningar i sitt remissvar. ()

»Ingen stor risk för nytt stopp«

Nyheter 19 APR 2017 För några veckor sedan drabbades både huvud- och reservsystemet för journalerna i Region Västmanland av en stor krasch. Nu ska journalsystemet uppgraderas, men enligt överläkare Jonas Ekström har det inget att göra med det tidigare stoppet. ()

P-piller gav sänkt livskvalitet

Nyheter 19 APR 2017 Kvinnor som använde Sveriges vanligaste kombinerade p-piller i tre månader, skattade sin livskvalitet signifikant lägre än kvinnor som fick placebo. Det visar en randomiserad kontrollerad studie vid Karolinska institutet. (2 kommentarer)

SSRI under graviditet ökar inte risken för autism

Nyheter 19 APR 2017 Att använda SSRI-preparat under tidig graviditet medför inte någon ökad risk för autism eller adhd hos barnet. Det visar en stor studie utifrån svenska registerdata. ()

Franska ST-läkare i storstrejk

Nyheter 19 APR 2017 De franska ST-läkarna strejkar för att få längre utbildning. Konflikten inleds bara några dagar före presidentvalet. »Den avgående regeringen försöker driva igenom en halvdan reform«, säger en fackledare. ()

»Viktigt att man tar kontroll«

Nyheter 19 APR 2017 Karolinska universitetssjukhuset har meddelat att man avslutar sitt samarbete med det kritiserade konsultbolaget Boston Consulting Group – och gör samtidigt förändringar i sjukhusledningen. Beskedet välkomnas av Stockholms läkarförening. (1 kommentar)

Läkarförbundet får kritik för uttalande om utvisningar

Nyheter 18 APR 2017 Att, som Läkarförbundet gör, avråda läkare från att delta i utvisningar är inte etiskt försvarbart utan står snarast i strid med principen om vård på lika villkor. Det anser Christian Munthe, ledamot i Svenska läkaresällskapets etikdelegation. (4 kommentarer)

Många chefläkare missnöjda med dagens patientsäkerhetssystem

Nyheter 18 APR 2017 Var fjärde chefläkare uppskattar att bara runt 30 procent av de allvarliga vårdskadorna lex Maria-anmäls och många är missnöjda med dagens patientsäkerhetssystem. Det visar en undersökning som tidningen Sjukhusläkaren har gjort. (2 kommentarer)

Flera brister i vården efter förlossning

Nyheter 18 APR 2017 Kontinuiteten brister, amningsproblem och psykisk ohälsa fångas inte upp och kvinnor som får problem efter förlossningen vet inte vart de ska vända sig. Det visar resultatet av en ny enkätundersökning som Socialstyrelsen har gjort. ()

Läkare: »Det är dags att skrota ronden«

Nyheter 18 APR 2017 Överge ronden och dess offentliga samtal till förmån för enskilda samtal mellan patient och sjukvårdsteam. Det föreslår Jan Lötvall, professor och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, i en debattartikel. (4 kommentarer)

Väntade hälso- och sjukvårdssatsningar i vårbudgeten

Nyheter 18 APR 2017 I vårbudgeten presenterade regeringen som väntat en förstärkning på ytterligare en halv miljard till förlossningsvård och kvinnors hälsa. Regeringen avsätter också ökade medel för barn och ungas psykiska hälsa – men satsningarna är inte tillräckliga, anser Sveriges läkarförbund. ()

»Kvartningsknapp« gav bättre flöde

Nyheter 13 APR 2017 Anestesi- och operationsteamet på ortopeden vid Danderyds sjukhus var sällan klara när arbetsdagen var slut. Men via en särskild arbetsmiljösatsning skapades ett mer effektivt perioperativt flöde – och en bättre sammanhållning. ()

Anställningstak i Skåne

Nyheter 13 APR 2017 Vården i Region Skåne får inte anställa fler. Budgeten hålls inte och därför inför regionen ett anställningstak. Samtidigt ska Skåne bli kvitt hyrpersonal, en ekvation som kan bli särskilt problematiskt för primärvården. (2 kommentarer)

29 läkare larmar om hotad patientsäkerhet på Sunderby sjukhus

Nyheter 13 APR 2017 Platsbristen på Sunderby sjukhus hotar patientsäkerheten. Det anser 29 läkare, som skrivit brev till kommunalråden i Luleå och Boden med uppmaningen att ta tag i problemet med färdigbehandlade patienter som ligger kvar på sjukhuset. ()

Nytt kollektivavtal för läkarna dröjer

Nyheter 13 APR 2017 Förhandlingarna mellan Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och Läkarförbundet pågår för fullt, men det kommer att dröja innan ett nytt kollektivavtal är på plats. ()

Danderyd utreder om patients död kan ha samband med sjukhusets katastrofläge

Nyheter 13 APR 2017 En patient med nacksmärtor avled efter att ha skickats hem från Danderyds sjukhus när sjukhuset gick in i katastrofläge efter lastbilsattacken, enligt uppgifter till Sveriges Television. Sjukhuset anser att det är för tidigt att koppla samman händelserna, men ska nu utreda vad som har skett. ()

Ytterligare patienter har fått lämna sjukhus – fyra får fortsatt vård

Nyheter 12 APR 2017 UPPDATERAD VERSION. Under det senaste dygnet har tre av de patienter som vårdats på sjukhus efter lastbilsdådet i Stockholm kunnat skrivas ut. Det innebär att fyra personer fortfarande är kvar på akutsjukhus, och två av dessa vårdas fortsatt på intensivvårdsavdelning. ()

Standardiserat vårdförlopp gav behandling snabbare

Nyheter 12 APR 2017 Nya siffror visar att cancerpatienter som utreds enligt standardiserade vårdförlopp får behandling snabbare nu, jämfört med hur det var innan arbetssättet infördes. Men trots kortare väntetider höjs röster om att mindre landsting missgynnas av satsningen. ()

The Lancet tar grepp om hälsa och klimat

Nyheter 12 APR 2017 Nyligen publicerades den första utgåvan av The Lancet Planetary Health. Det är en specialpublikation som vill beskriva samspelet mellan hälsa och fysiska hälsofaktorer. (1 kommentar)

Svarar på frågor om riktlinjer vid ångest och depression

Nyheter 12 APR 2017 Efter förslagen till nya riktlinjer för behandling av depression och ångestsyndrom i december har debatten gått varm och Socialstyrelsen har fått mycket kritik. Men det finns flera missuppfattningar, menar myndigheten – som nu vill reda ut begreppen. (5 kommentarer)

Ojämställd behandling av diabetes och hjärt–kärlsjukdomar

Nyheter 12 APR 2017 Hur jämställd är behandlingen av kvinnor och män med diabetes och hjärt–kärlsjukdomar? Det har Socialstyrelsen undersökt på uppdrag av regeringen – och funnit ett antal tydliga könsskillnader. (1 kommentar)

Barnmorskan blev inte diskriminerad

Nyheter 12 APR 2017 Barnmorskan som vill slippa utföra aborter blev inte diskriminerad då hon nekades anställning av Region Jönköpings län. Det konstaterar Arbetsdomstolen, som alltså ställer sig bakom den överklagade tingsrättsdomen. (14 kommentarer)

Lagbrott att ge företag tillgång till patientuppgifter

Nyheter 12 APR 2017 Stockholms läns sjukvårdsområde agerade i strid med patientdatalagen när ett företag fick direktåtkomst till patientuppgifter för ett forskningsprojekt vid Karolinska institutet. Det konstaterar Datainspektionen i ett beslut. (1 kommentar)

Tvärfackligt arbete svetsar samman

Nyheter 12 APR 2017 Vårdplatsbristen plågar landets akutmottagningar. Sahlgrenska universitetssjukhuset är inget undantag och där har intensiven blivit värst i landet på att skicka runt patienter. Men efter ett tvärfackligt engagemang har vårdplatsfrågan hamnat högt på agendan och personalen vädrar en viss morgonluft. ()

Sju personer vårdas fortfarande på sjukhus efter lastbilsattacken

Nyheter 11 APR 2017 UPPDATERAD VERSION. Fyra dygn efter lastbilsattacken på Drottninggatan i Stockholm är länets sjukhus tillbaka i normalläge. Sju av de drabbade får fortfarande sjukhusvård, uppger Stockholms läns landsting, och på flera sjukhus hålls stormöten för att de anställda ska få ventilera sina känslor efter dådet. ()