Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Oro för vården när ekonomin krisar

Nyheter 21 FEB 2018 Flera regioner och landsting brottas med ekonomin. I Region Jämtland Härjedalen är det riktigt illa – här är läget så akut att regionen varslade om att personalen kanske inte skulle få sin lön utbetald före jul. Det ställer frågan på sin spets: hur länge kan ett landsting eller en region egentligen fortsätta att gå back? ()

Fler skadeanmälningar – men ökningen är blygsam

Nyheter 21 FEB 2018 2017 anmäldes återigen fler skador i vården till Löf, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, än tidigare år. Men utvecklingen är inte längre så stark. ()

Diet efter genetisk profil kopplades inte till fler tappade kilon

Nyheter 20 FEB 2018 Matchning av strategi med genetisk profil kunde inte kopplas till större viktnedgång i en studie i Jama. Och i genomsnitt hade de som snålat på kolhydrater respektive fett gått ned lika mycket efter ett år. ()

IT-bytet på Nya Karolinska gick som planerat

Nyheter 20 FEB 2018 Tidigt på tisdagsmorgonen slutfördes det dygnslånga arbetet att installera ny IT-hårdvara på Nya Karolinska Solna, NKS. Enligt sjukhuset har allt gått enligt planerna. (1 kommentar)

Upphandlingschef lämnar Karolinska universitetssjukhuset

Nyheter 20 FEB 2018 Karolinska universitetssjukhusets upphandlingschef, tillika make till finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M), lämnar sitt jobb efter den senaste tidens skriverier om en möjlig jävssituation. ()

»Jag ville göra något roligt av de uppenbara överdrifterna«

Nyheter 19 FEB 2018 Den senaste tiden har Twitter fyllts med tillspetsade formuleringar från det fiktiva nätläkarbolaget Doktor Glad AB. Nu har Andreas Thörneby, allmänläkare i Kinna, avslöjat att det är han som står bakom satirkontot. (1 kommentar)

Böter för journaler i återvinningen

Nyheter 19 FEB 2018 Personalen från en matbutik i Västsverige hittade 55 patientjournaler i pappersåtervinningen utanför affären. Nu måste läkaren som slängde handlingarna betala böter för tjänstefel. ()

Regeringens NKS-kommission kan strida mot grundlagen

Nyheter 19 FEB 2018 Den statliga granskning som ska tillsättas med anledning av alla turer kring Nya Karolinska Solna ligger i gränslandet för vad som är tillåtet enligt grundlagen, enligt en expert på kommunalrätt. ()

Långa sjukfall inom vården studeras

Nyheter 19 FEB 2018 Ett nytt stort forskningsprojekt vid Karolinska institutet sätter sjukfrånvaron inom vård och omsorg under lupp. Fokus ligger på hur kombinationen av fysiska och psykosociala riskfaktorer kan påverka. (2 kommentarer)

»Den ska vara en blinkning i vardagen«

Nyheter 19 FEB 2018 Med en pin i form av en stiliserad daggkåpa. Så ska de som står bakom läkarnas metoo-upprop #utantystnadsplikt fortsätta att stötta varandra i vardagen. (1 kommentar)

Dödsdömd KI-forskare har fått svenskt medborgarskap

Nyheter 17 FEB 2018 Läkaren och forskaren Ahmadreza Djalali, som dömts till döden i Iran, har beviljats svenskt medborgarskap. Utrikesdepartementet kräver att dödsstraffet inte ska verkställas. ()

Tungt på psykiatrin i Säter – Landstinget Dalarna får betala vite

Nyheter 16 FEB 2018 Arbetsbelastningen på avdelningarna vid Säters sjukhus är för hög. Landstinget Dalarna döms nu att betala vite på 200 000 kronor. ()

Mer stöd för genterapi vid svår form av sjukdomen spinal muskelatrofi

Nyheter 16 FEB 2018 Genterapin Spinraza har effekt även vid den näst svåraste formen av muskelsjukdomen spinal muskelatrofi, enligt en studie i New England Journal of Medicine. Resultaten är övertygande, anser Mar Tulinius, professor i pediatrik, som står bakom den svenska delen av studien. ()

Krav på jämställda löner och villkor

Nyheter 16 FEB 2018 Män tjänar i snitt 12 procent mer än kvinnor. Räknat på en arbetsdag mellan 8 och 17 innebär det att kvinnor bara får betalt fram till klockan 16:02, enligt Sveriges kvinnolobby. (1 kommentar)

Regeringen tillsätter kriskommission om Nya Karolinska Solna

Nyheter 16 FEB 2018 Kommissionen ska »utreda besluts- och genomförandeprocesser i samband med upphandlingar, investeringar och organisationsförändringar« vid Nya Karolinska Solna. »Äntligen!«, kommenterar Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening. (8 kommentarer)

Personlig dokumentär om Paolo Macchiarini visas snart i Sverige

Nyheter 16 FEB 2018 Den personliga dokumentären om Paolo Macchiarinis liv när skandalen på Karolinska uppdagades visas snart i svensk tv. Läkartidningen har sett den. ()

Europarådet kritiskt till Sveriges medicinska åldersbedömningar

Nyheter 16 FEB 2018 Nu riktar även Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter kritik mot de medicinska åldersbedömningarna av asylsökande i Sverige. ()

Slut på undantaget för antroposofin

Nyheter 15 FEB 2018 Antroposofiska medel ska från och med 1 juli 2018 underkastas samma regler som gäller för övriga läkemedel, enligt ett lagförslag som nu blir proposition. (1 kommentar)

Väntetiderna fortsätter öka – med stora regionala skillnader

Nyheter 15 FEB 2018 Inget landsting lever till fullo upp till vårdgarantin. Och väntetiderna på akutmottagningarna fortsätter att öka runtom i landet, där det skiljer två och en halv timme mellan botten och toppen. ()

Legionella på Nyköpings lasarett

Nyheter 15 FEB 2018 Ett fall av legionella har konstaterats på Nyköping lasarett. Nu vidtas åtgärder för att få ner halten legionellabakterier i ledningar och tappställen, meddelar Landstinget Sörmland. ()

Tvärfackligt larm om arbetsmiljön på medicinkliniken i Varberg

Nyheter 14 FEB 2018 Hallands läkarförening och två andra fackföreningar vänder sig till Arbetsmiljöverket för att få hjälp. ()

WMA upprepar vädjan: Frige Djalali

Nyheter 14 FEB 2018 Världsläkarorganisationen WMA uppmanar med eftertryck de iranska myndigheterna att återkalla dödsdomen mot KI-forskaren Ahmadreza Djalali och att släppa honom omedelbart. ()

De är bäst på vård vid hjärtinfarkt

Nyheter 14 FEB 2018 Fem sjukhus, varav tre i Stockholm, delar på förstaplatsen när kvalitetsregistret Swedeheart släpper sitt kvalitetsindex för landets hjärtinfarktsvård lagom till alla hjärtans dag. ()

Läkare på ackord ska minska köer till akuten

Nyheter 13 FEB 2018 Vid akuten på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg pågår ett pilotprojekt där läkarna erbjuds arbeta på sin lediga tid, delvis på ackord, med enklare akutfall. Det ska råda bot på de långa ledtiderna. (6 kommentarer)

Försäljningen av gamla Karolinska skjuts upp

Nyheter 13 FEB 2018 Försäljningen av »gamla« Karolinska universitetssjukhuset skjuts upp. Dessutom gör den borgerliga alliansen i Stockholms läns landsting en omsvängning i frågan om att externt granska turerna kring sjukhusets inköp av konsulttjänster. (1 kommentar)

Problem på BUP i Uppsala kvar – ny 6:6a-anmälan

Nyheter 13 FEB 2018 Flera läkare har på kort tid lämnat barn- och ungdomspsykiatrin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Nu gör huvudskyddsombudet en ny 6:6a-anmälan om brister i arbetsmiljön. ()

Gör BT till en egen tidsbegränsad anställning

Nyheter 13 FEB 2018 Förslaget om läkares bastjänstgöring, BT, är just nu ute på remiss. Men ett antal aktörer har redan sagt sitt. En synpunkt som flera för fram är att BT bör vara en separat, tidsbegränsad anställning – skild från specialisttjänstgöringen, ST. ()

»Genom att ta upp misstag belyser man problem«

Nyheter 13 FEB 2018 Överläkaren Christian Unge blottar sina misstag i boken »Har jag en dålig dag kanske någon dör« – och hoppas att fler läkare vågar följa efter. »Kanske kan jag åskleda lite av stressen som många yngre kollegor känner«, säger han. (2 kommentarer)

Karolinska tillsätter extern utredning om sommarens cancerköer

Nyheter 12 FEB 2018 Karolinska universitetssjukhuset har tagit initiativ till en extern utredning som skyndsamt ska granska sjukhusets hantering av sommarens långa vårdköer, då cancerpatienter fick vänta för länge på operation. (1 kommentar)

Läkare kräver: Stoppa försäljningen av »gamla« Karolinska

Nyheter 12 FEB 2018 I morgon, tisdag, ska fullmäktige i Stockholms läns landsting besluta om försäljningen av Karolinska universitetssjukhusets gamla huvudbyggnad i Solna. Men nu kräver den lokala läkarföreningen ett stopp för försäljningsplanerna. (3 kommentarer)

Halv miljon satsas på att utreda tidig upptäckt av prostatacancer

Nyheter 12 FEB 2018 Det blev fortsatt nej från Socialstyrelsen till allmän screening för prostatacancer. Nu satsar regeringen en halv miljon kronor för att landets regionala cancercentrum ska genomföra en utredning om tidig upptäckt och diagnostik vid den här typen av cancer. (2 kommentarer)

Särskilda team ska ge bättre sjukskrivningar

Nyheter 12 FEB 2018 Sjukskrivningar brukar inte stå högst på läkares lista över favoritsysselsättningar. Men inom Bräcke diakoni i Västsverige finns särskilda sjukskrivningsteam som ska ge patienterna mer tid och kontinuitet. Och enligt läkarna blir det bättre både för patient och profession. (1 kommentar)

Landstingsråd utreds för jäv i beslut om granskning av Karolinska

Nyheter 12 FEB 2018 Juridiska experter ska reda ut om Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd i Stockholm, har varit jävig i ett beslut gällande granskningen av Karolinska universitetssjukhuset. Under tiden lämnar hon ifrån sig det politiska ansvaret för frågan. (1 kommentar)

»Inga tunga bevis för att tilläggsmetoder ger mycket större träffsäkerhet«

Nyheter 12 FEB 2018 Socialstyrelsen säger återigen nej till nationell screening för prostatacancer. »Det vi kunde se var att tilläggsmetoder till PSA-test inte gav så mycket mer«, säger professor Ove Andrén, sakkunnig vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (1 kommentar)

Rusning efter mässlingsvaccin efter Göteborgsutbrott

Nyheter 09 FEB 2018 Landstingen beställde fyra gånger så många doser mässlingsvaccin i januari som under motsvarande period i fjol. ()

Kraftig ökning av prövotider

Nyheter 09 FEB 2018 När patientsäkerhetslagen infördes förväntades prövotiderna för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal öka rejält. Nu – sju år senare – börjar effekterna synas. Förra året ökade prövotiderna kraftigt, medan färre blev av med sina yrkeslegitimationer. ()

Läkare häktad för mordförsök efter tumult på vårdcentral

Nyheter 09 FEB 2018 Fyra personer, varav en läkare, har häktats på sannolika skäl misstänkta för försök till mord efter tumultet vid en vårdcentral i södra Stockholm på tisdagen, uppger flera medier. ()

Läkare återigen framtidsyrke

Nyheter 08 FEB 2018 Läkaryrket rankas återigen som ett av dem med bäst arbetsmarknad. Det visar en prognos för år 2023 som Arbetsförmedlingen sammanställt. (2 kommentarer)

»Jag är förvånad över att vi inte lyckas lära oss mer«

Nyheter 08 FEB 2018 Barnnarkosläkaren Jonas Wrigstad trodde sig inte vara någon forskartyp. Men nu presenterar han en avhandling som nagelfar det svenska systemet för avvikelsehantering. »Jag hoppas det kan fungera som tändvätska till en bred diskussion«, säger han. (6 kommentarer)

KI begär möte med Irans ambassadör om dödsdömd forskare

Nyheter 08 FEB 2018 Karolinska institutet (KI), Kungliga vetenskapsakademien och svenska Amnesty begär i ett gemensamt brev ett möte med Irans ambassadör för att ta upp fallet med den dödsdömda KI-forskaren Ahmadreza Djalali. ()

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Podd: AT-läkarna


»På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.«

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.