Annons
Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Var fjärde som började kompletteringsutbildning har fått svensk läkarlegitimation

Nyheter 28 MAR 2017 26 procent av de läkare med examen från land utanför EU/EES som påbörjade kompletteringsutbildningen mellan 2009 och 2014 hade fått svensk läkarlegitimation i mars 2016. Det visar en uppföljning från Karolinska institutet. ()

Tydliga samband mellan vissa kemiska ämnen och hjärt–kärlsjukdom

Nyheter 28 MAR 2017 I dagens arbetsliv används flera kemiska ämnen som kan leda till hjärt–kärlsjukdom vid exponering. Det konstaterar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, efter att ha granskat den epidemiologiska forskningen. ()

Journalkrasch i hela Västmanland

Nyheter 28 MAR 2017 Både journalsystemet Cosmic och det reservsystem som används låg nere i hela Västmanland under natten mot måndagen. Det är oerhört allvarligt och innebär svårigheter att bedriva vården på ett bra och effektivt sätt, säger Jonas Ekström, överläkare och funktionellt ansvarig för systemen till VLT. ()

Halva budgeten för hyrpersonal förbrukad i Uppsala

Nyheter 28 MAR 2017 Under årets första två månader gjorde Region Uppsala av med nästan halva årsbudgeten för inhyrd vårdpersonal. Det rapporterar P4 Uppland. ()

En halv miljard extra till förlossningsvården

Nyheter 28 MAR 2017 Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om att förlossningsvården ska få 500 miljoner kronor extra i den kommande vårbudgeten. I dag, tisdag, träffar sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) representanter från sju landsting för att höra hur de arbetar och bemöter blivande föräldrars oro. ()

Vidarkliniken klarar Region Skånes granskning

Nyheter 27 MAR 2017 Region Skåne har gjort en medicinsk revision av antroposofiska Vidarkliniken i Järna med anledning av att Stockholms läns landsting riktat kritik mot kliniken. Granskningen visar inte på några brister, uppger Sveriges Radio Malmöhus. ()

Ove Andersson slutar som DLF-ordförande

Nyheter 27 MAR 2017 Ove Andersson slutar som ordförande för Svenska distriktsläkarföreningen, DLF, efter åtta år. Vem som föreslås ta över avslöjas senare i veckan. »Jag tror att jag kommer att se tillbaka på de här åren med en oerhörd stolthet«, säger den avgående ordföranden. ()

Journalsystemet låg nere i Västerås

Nyheter 27 MAR 2017 Under natten mot måndagen låg journalsystemet nere på Västmanlands sjukhus i Västerås i cirka fem timmar. Under tiden kom ingen åt journaler eller läkemedelslistor. Det rapporterar VLT. ()

»Fragmentiseringen inom primärvården ett hinder för kunskapsutbyte«

Nyheter 24 MAR 2017 Rita Fernholm, ordförande i Svensk förening för allmänmedicins kvalitets- och patientsäkerhetsråd, tipsar om verktyg som kan användas i vårdcentralernas förbättringsarbete. (1 kommentar)

Macchiarini-artikel får hård kritik

Nyheter 24 MAR 2017 Det var forskning snarare än ren sjukvård, och mycket talar för oredlighet. Det menar den sakkunnige som granskat ett av kirurgen Paolo Macchiarinis patientfall gällande en okonventionell behandling av acute respiratory distress syndrome, ARDS. ()

NKS satsning på intensivakut hotar läkarutbildning

Nyheter 24 MAR 2017 Läkarutbildningen på Karolinska institutet står inför stora förändringar – och risk för försämringar – när Nya Karolinska i Solna får en så kallad intensivakut nästa år. Universitetet känner sig akterseglat i beslutsprocessen och måste nu arbeta febrilt för att på kort tid anpassa utbildningen. ()

Linköping startar utbildning inför kunskapsprovet

Nyheter 24 MAR 2017 Linköpings universitet startar i april en tioveckors introduktionsutbildning inför det medicinska kunskapsprovet, som är en del av vägen till en svensk läkarlegitimation för läkare utbildade utanför EU/EES. Utbildningen får 20 platser och tar emot deltagare från hela landet. ()

Mora lasarett utrymt efter kraftig brand

Nyheter 24 MAR 2017 Personal och patienter tvingades utrymma Mora lasarett efter att en kraftig brand brutit ut i ambulansintaget. Efter släckning och saneringsarbete kunde akutmottagningen öppna igen sent på fredagskvällen. ()

Varför lär primärvården sig inte av sina misstag?

Nyheter 24 MAR 2017 Varför händer det igen? Gång på gång upprepas samma misstag inom primärvården. Genom att granska det systematiska förbättringsarbetet på 30 vårdcentraler, har IVO tagit reda på varför och vad som kan göras för att få en mer patientsäker vård. (2 kommentarer)

»Vårdvalet urholkar kunskapsutvecklingen«

Nyheter 23 MAR 2017 Vårdvalet är ett hot mot Stockholms primärvård och riskerar att bryta sönder hela sjukvårdssystemet. Det hävdar ett antal läkare och professorer på Svenska Dagbladets debattsida. (2 kommentarer)

Läkarprotester mot neddragning av vårdplatser i Visby

Nyheter 23 MAR 2017 Sjukvårdsledningen i Region Gotland vill minska antalet vårdplatser på Visby lasarett. Förslaget har fått läkarkåren att ryta ifrån. Läkarna är starkt kritiska och menar att det kan hota patientsäkerheten och leda till ytterligare personalflykt. (2 kommentarer)

Läkare åtalas – misstänks för rasistiska uttalanden

Nyheter 23 MAR 2017 En läkare i Västerbotten har flera gånger anmälts för rasistiska uttalanden. Nu åtalas läkaren mot sitt nekande, uppger Norran. ()

Inget undantag för bemanning av akutmottagning

Nyheter 23 MAR 2017 Läkare med vikariatsförordnande får inte arbeta självständigt vid akutmottagningar utan tillgång till legitimerad läkare på plats. Det svaret ger Inspektionen för vård och omsorg, IVO, till en klinik som undrat över möjligheten att använda underläkare på akutmottagningen i sommar. ()

Kritik mot Oregonmodellen i ny rapport

Nyheter 23 MAR 2017 Oregonmodellen för läkarassisterat självmord har allvarliga brister, enligt en rapport från den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet. Men rapporten får i sin tur kritik av forskare. (2 kommentarer)

»Det känns skönt att få det svart på vitt«

Nyheter 22 MAR 2017 Efter nästan tre år har Karolinska institutet ändrat sig och beslutat att fria forskaren och visselblåsaren Karl-Henrik Grinnemo från misstankar om plagiat och oaktsamhet. (2 kommentarer)

Vill evidensgranska värdebaserad vård

Nyheter 22 MAR 2017 Värdebaserad vård är en oprövad modell där det saknas tillräckligt vetenskapligt stöd. Det menar Svenska läkaresällskapet, som vill att Socialstyrelsen granskar evidensen. (3 kommentarer)

Hälften så många EU-legitimationer senaste halvåret

Nyheter 22 MAR 2017 Andra halvåret 2016 utfärdades 414 svenska legitimationer för EU-läkare. Det var nästan en halvering jämfört med de två föregående halvåren – och anses vara en effekt av de nya språkkraven. (2 kommentarer)

Strängare språkkrav hotar rekrytering

Nyheter 22 MAR 2017 Efter drygt 20 år av svenskt EU-medlemskap har läkare som utbildats i andra EU-länder blivit en allt viktigare rekryterings-bas för svenska vårdgivare. Men med nya, hårdare språkkrav riskerar EU-läkarna att bli betydligt färre. (6 kommentarer)

Nature Communications drar tillbaka Macchiarini-artikel

Nyheter 22 MAR 2017 Kirurgen Paolo Macchiarinis vetenskapliga artikel i Nature Communications, som i december fälldes för oredlighet i forskning, har nu dragits tillbaka. Det skriver Karolinska institutet på sin webbplats. ()

Strömavbrott på Sahlgrenska – reservkraft dröjde

Nyheter 22 MAR 2017 I en halvtimme var Sahlgrenska universitetssjukhuset helt utan ström efter ett avbrott där reservkraften inte slagits på. Konsekvenserna för patienterna är ännu inte helt utredda. ()

Visselblåsare frias från misstänkt forskningsfusk

Nyheter 22 MAR 2017 Karolinska institutets vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright har nu beslutat att en av visselblåsarna i Macchiarini-ärendet, Karl-Henrik Grinnemo, frias från anklagelser om forskningsfusk och oaktsamhet. (1 kommentar)

Åtal för miljoner i svarta löner på NKS-bygget

Nyheter 22 MAR 2017 Åtta personer har häktats i en ekobrottshärva som nu rullas upp kring byggandet av Nya Karolinska i Solna. Många miljoner har undanhållits i skatt, skriver tidningen Byggnadsarbetaren. ()

Lagrådet kritiserar förslag om universitetssjukhus och privata försäkringar

Nyheter 21 MAR 2017 Regeringens lagförslag som ska hindra att universitetssjukhus privatiseras får kritik av lagrådet, som anser att det skulle kunna hindra all privatisering av offentliga sjukhus. Även ett förslag som ska motverka en gräddfil i vården kritiseras. ()

Läkare i Gävleborg slår larm om platsbrist

Nyheter 21 MAR 2017 Fler än 300 läkare i Gävleborg har undertecknat protestlistor som lämnats över till regionledningen. Läkarna menar att platsbristen inom sjukvården i Gävleborg gör att patientsäkerheten är hotad. ()

Nya projekt kan lösa personalbrist i norra Sverige

Nyheter 21 MAR 2017 Kanske kan fler studenter på färre vårdenheter göra handledningen bättre. Det är ett av ämnena som diskuteras när Norra sjukvårdsregionen för första gången möts för att prata om verksamhetsintegrerat lärande. ()

Flera sjukhus hotas av viten

Nyheter 21 MAR 2017 Flera sjukhus riskerar att få betala vite efter beslut från Arbetsmiljöverket. Problemen handlar om hög arbetsbelastning, brist på prioritering av arbetsuppgifter, en alltför pressad situation för första linjens chefer och anställda som blivit sjuka efter att deras arbetsplats har renoverats. (1 kommentar)

Stora regionala variationer i andelen kejsarsnitt och allvarliga bristningar

Nyheter 21 MAR 2017 Det finns stora regionala skillnader i landet när det gäller andelen allvarliga bristningar vid förlossning, andelen kejsarsnitt och vårdtid på BB. Det visar nya siffror från Socialstyrelsen. ()

»Arbetet med kulturen och etiken är ett kvarstående problem«

Nyheter 20 MAR 2017 I kölvattnet av Macchiarini-affären har Karolinska universitetssjukhuset tagit fram nya riktlinjer gällande obeprövade metoder. Men flera utmaningar kvarstår, menar sjukhusets kvalitets- och patientsäkerhetsdirektör Nina Nelson Follin. ()

Fick inte arbeta i långärmat – nu utreder DO ärendet

Nyheter 20 MAR 2017 Diskrimineringsombudsmannen, DO, kräver svar från Södersjukhuset efter att en kvinna nekats jobb på grund av sin klädsel – långärmat, som hon bär på grund av sin religion. (2 kommentarer)

Sylfs certifiering ska göra AT-rekryteringen schysstare

Nyheter 20 MAR 2017 Blivande läkare vittnar om diskriminering under tillsättandet av AT-tjänsterna. Sveriges yngre läkares förening, Sylf, arbetar på en lösning ­– en certifiering som ska hjälpa arbetsgivarna. (8 kommentarer)

Han är Sylfs nya ordförande

Nyheter 20 MAR 2017 Sveriges yngre läkares förening, Sylf, har valt en ny ordförande. Jonas Ålebring ser utbildningen som en av föreningens viktigaste frågor. ()

Ännu en av Paolo Macchiarinis struppatienter har dött

Nyheter 20 MAR 2017 Den sista av de tre patienter som fått nya syntetiska luftstrupar inopererade av kirurgen Paolo Macchiarini vid Karolinska universitetssjukhuset har avlidit. Den pågående brottsutredningen mot kirurgen kan därmed komma att påverkas, uppger åklagaren. (2 kommentarer)

Kunskap om mäns våld mot kvinnor blir obligatoriskt på läkarutbildningen

Nyheter 17 MAR 2017 Utbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska bli ett obligatoriskt moment i bland annat läkarutbildningen. Det föreslår regeringen. (5 kommentarer)

Nya riktlinjer på Karolinska efter Macchiarini

Nyheter 17 MAR 2017 Karolinska universitetssjukhuset har tagit fram nya riktlinjer för användning av obeprövade metoder som ett stöd för personal och forskare efter kirurgen Paolo Macchiarinis fatala luftstrupsoperationer. ()

Västra Götalandsregionen vill ställa om sjukvården

Nyheter 17 MAR 2017 Västra Götalandsregionen står i startgroparna för att förändra hälso- och sjukvården efter Göran Stiernstedts och Måns Roséns idéer. »Vi är kanske lite otåliga. Men varför ska vi vänta«, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Ann Söderström. (2 kommentarer)