Förslaget om att slå ihop vårdcentralerna i Mjölby och Boxholm lades fram i januari av den tidigare primärvårdschefen i Region Östergötland, Anette Johansson. Regionen hade under en längre tid haft problem att bemanna läkartjänsterna vid vårdcentralen i Boxholm, och i samband med att regionen ville införa ett stopp för användningen av hyrläkare såg situationen ut att bli akut.

Genom att slå ihop de båda vårdcentralerna till en organisatorisk enhet skulle sårbarheten minska, menade regionen. En uppfattning som inte delades av Östergötlands läkarförening:

– Det blir spiken i kistan inte bara på ett ställe utan på två, sa läkarföreningens ordförande Carin Larnert Hansson till Östgöta-Correspondenten då.

Sedan dess har Region Östergötland förändrat sin primärvårdsorganisation samt, som Läkartidningen tidigare berättat, beslutat att lämna dispens för åtta hyrläkarlinjer under hela 2017. Tack vare det är vårdcentralen i Boxholm nu bemannad med en fast antälld läkare, två hyrläkare samt ett antal underläkare.

– Vi profilerar oss som utbildningscentral. Hyrläkarna har rollen som handledare för underläkarna och har avsatt tid för detta, säger vårdcentralens verksamhetschef Lars Karlsson till Östgöta-Correspondenten.

För att lösa bemanningen på sikt har Region Östergötland satsat på att anställa fler ST-läkare i allmänmedicin.

– I dag har vi 122 ST-läkare anställda i regionen, det har aldrig varit så många, säger tidigare primärvårdschefen Anette Johansson till Östgöta-Correspondenten.