Det är Mats Ericsson, smittskyddsläkare i Region Uppsala, som på DN Debatt skriver att det – även om Sverige totalt sett har en mycket bra vaccinationstäckning – finns områden med betydligt lägre vaccinationsgrad och att sammanhållen information om vaccinationstäckning och biverkningar saknas.

Han lyfter också problem med vaccinbrist på grund av att processer för upphandling och distribution inte fungerar tillräckligt bra.

För att uppnå en nationellt effektiv, likformig och jämlik vaccinationsverksamhet kommer han därför med flera förslag.

Ett är alltså att skapa ett nationellt vaccinationscentrum inom Sveriges Kommuner och landsting, SKL, som på uppdrag av landsting och kommuner ska upphandla och organisera distribution av vacciner. Folkhälsomyndigheten bör också få ett tydligare uppdrag att ge styrande nationella rekommendationer och föreskrifter i samverkan med vaccinationscentrat, enligt Mats Ericsson.

Ytterligare förslag är ett vaccinationsråd på SKL, som på uppdrag av regeringen ska fatta beslut om nya vaccinationer inom ramen för vaccinationslagen, samt att obligatorisk registrering av alla vaccinationer, inklusive resevaccinationer, införs. Det sistnämnda kan enligt Mats Ericsson enklast ske genom att fler vaccinatörer använder Svevac eller andra liknande vaccinationsjournalsystem, och att de är direkt kopplade till vaccinationsregister.