Tanken är att samla specialistkompetens för traumatologi på ett ställe.  

Socialstyrelsen vill ha dedikerad personal för traumabehandling för att säkerställa att de som arbetar med detta har tillräcklig erfarenhet, enligt Mikael Ekelund, överläkare och driftsansvarig för akutkirurgin på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

På traumacentret ska alla traumafall samlas. Läkartidningen berättade nyligen att antalet skottskadade som akutvården i Skåne får ta hand om ökar, vilket innebär att kirurgerna får större kunskap om denna typ av skador. 

– Vi har 50–60 skottskadade i Malmö per år, och per kirurg i tjänst ger ju inte det så jättestor erfarenhet. Och skottskador kan skilja sig åt mycket beroende på var skadan är i kroppen. För varje typ av skada krävs det att man sett ett större antal för att bygga upp sin kompetens. Jag tror att läkare framöver för traumakirurgi behöver ha utlandserfarenhet, säger han.

Han har själv varit fem veckor på ett traumacenter i USA.

– Även kortare vistelser ger otroligt mycket energi och kunskap.

Som tidningen Vårdfokus nyligen rapporterade innebär skottskadade patienter också nya erfarenheter på vårdavdelningarna som påverkar arbetsmiljön genom till exempel hot mot personalen.

– Det är ju en verklighet att en hel del av de som blir skottskadade befinner sig i en miljö där hot och våld är förekommande. Det kan finnas hotbilder mot patienterna och de har en annan samtalston och kortare stubiner än andra patienter.

Han upplever dock inte att problemet är så stort för just läkarna.

– Det är övrig sjukvårdspersonal som tillbringar mer tid med patienterna som upplever mer av obehagliga situationer. Själv tycker jag att polis och sjukhusledning tar detta på allvar och jag personligen känner mig trygg.