Enligt statistik från Centrala studiestödsnämnden som Dagens Nyheter tagit del av har antalet läkarstuderande i Sverige ökat varje år sedan 2007. Under förra läsåret utbildade sig 7 784 personer till läkare i Sverige.

Däremot är det färre svenskar som söker sig utomlands för att studera till läkare. Enligt DN rörde det sig förra året om drygt 2 500 personer, den lägsta siffran sedan 2009. Det innebär att ökningen av svenska läkarstudenter totalt sett nu har stannat av.

– Det talar väl ändå för att man har hittat någon sorts balans på tillgång och efterfrågan. Ett utökat antal platser i Sverige gör att färre söker sig internationellt, men det är fortfarande en betydande andel svenska läkarstudenter som studerar i andra europeiska länder, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation, till Dagens Nyheter.

Kraven för att bli antagen till en läkarutbildning utomlands kan ofta vara lite lägre än i Sverige. Läkartidningen har dock tidigare rapporterat om att antagningskraven för läkarutbildningarna vid de svenska lärosätena sjunkit något under de senaste åren.

Enligt Alexander Tejera, ordförande i Sveriges läkarförbund student, kan det delvis ha att göra med utökningen av antalet utbildningsplatser i Sverige, men han lyfter också fram det omgjorda betygssystemet i gymnasiet som en möjlig förklaring till att antagningskraven till synes gått ner.

– Det är antagligen ett samband mellan antalet platser och att fler har kunnat komma in, men också det nya betygssystemet på gymnasiet där man såg att det blev en sänkning i avgångsbetyg. Det kan ha fått effekten att det blir färre som får högsta betyg och därmed något sänkta krav för att komma in på läkarprogrammet, säger han i en kommentar till Läkartidningen.

Anser du att antalet platser på läkarutbildningen i Sverige är rätt dimensionerad i dagsläget?

– Det är svårt att säga. Vi saknar i dag en bra prognos över hur många läkare vi kommer att behöva i Sverige i framtiden. Det är något som man behöver ta fram innan man kan uttala sig om det. Det vi ser är att det finns en stor brist på vissa specialiteter, men om det handlar om en generell läkarbrist har jag svårt att säga.

– Jag vill också säga att vi inte är emot utökningen av platserna på läkarprogrammet, men det viktiga är att kvaliteten på läkarutbildningen säkras, avslutar Alexander Tejera.

Läs också:

Naturlig förklaring till lägre antagningspoäng

Lägre krav för antagning till läkarprogrammet

Något sänkta betygskrav till läkarprogrammet på flera orter