Under måndagen lämnar den särskilda utredaren Anna-Lena Sörenson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och vice ordförande i socialutskottet, över apoteksmarknadsutredningens andra delbetänkande till regeringen. I det föreslås att apotekens påslag regleras och att alla receptbelagda läkemedel ska ha samma prissättning, enligt en debattartikel i Dagens Nyheter.

De senaste åren har försäljningen av receptbelagda läkemedel utanför högkostnadsskyddet ökat. 2016 uppgick försäljningen till 3,6 miljarder kronor, jämfört med 1,3 miljarder 2008.

Apoteken kan själva sätta pris på de läkemedel som inte omfattas av högkostnadsskyddet, vilket gör att priset i dag kan variera mellan olika apotek. Kostnaderna är också ojämnt fördelade mellan kvinnor och män, konstaterar utredningen. Kvinnor – särskilt unga och äldre kvinnor – drar det kortaste strået.

Enligt utredarna innebär förslaget också en del förenklingar för förskrivare. Det skapar nämligen förutsättningar att se priset på alla receptbelagda läkemedel i förskrivarstöden, inte bara de som omfattas av förmånerna. Då kan läkaren redan vid förskrivningstillfället välja den billigaste produkten och tala om för patienten vad det kostar.

Apoteksmarknadsutredningen ska slutredovisa sitt uppdrag 15 juni 2018. Hela delbetänkandet finns att läsa här.


Läs också:

Bara utbildade ska ge läkemedelsråd