– Med det nya avtalet ges en nystart och stöd för de lokala parterna att förbättra den lokala samverkan om verksamhetens utvecklings- och arbetsmiljöarbete. Vi ser att det nya avtalet lyfter fram vikten av att de fackliga parterna tidigt deltar i beredning och förankring av beslut, säger Heidi Stensmyren, ordförande för Sveriges läkarförbund, i ett pressmeddelande.

Avtalet omfattar samtliga fackförbund inom kommun- och landstingssektorn och börjar gälla första november. Avtalet tydliggör enligt Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) kopplingen mellan samverkan och arbetsmiljö. Det har även blivit tydligare vad som ska göras på de olika nivåerna – individnivå, 
arbetsplatsnivå och partsnivå.

Enligt Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på Sveriges Kommuner och landsting, är avsikten med avtalet att stimulera samverkan på lokal nivå. Hon betonar att medarbetares kompetens och engagemang måste fångas upp för att klara de framtida utmaningar som hälso- och sjukvården står inför.

– Som arbetsgivare ser vi samverkan som grunden för hur vi vill arbeta i framtiden, säger hon i ett pressmeddelande.

Även Heidi Stensmyren lyfter vikten av att alla medarbetare har goda möjligheter att bidra till verksamhetens utvecklings- och arbetsmiljöarbete.

– Delaktighet främjar hälsa och ökar engagemanget för verksamheten. Det bidrar till bra beslut och bättre verksamhet, säger hon.

Läs också:

Lönepott på 6,5 procent i nytt kollektivavtal

Avtalsrörelsen: Nya tider – gamla strider?