Hallå där Marina Tuutma, ordförande ALG. Varför åkte ni till Köpenhamn?

– Vi ville titta på hur danska läkarförbundet arbetar med arbetsmiljöfrågor, bland annat psykisk ohälsa.

Vad fann ni?

– Vi kan konstatera att psykisk ohälsa inom hälso- och sjukvården inte enbart är en svensk grej. På många sätt ser det likadant ut i Danmark. Upplevelsen av den etiska stressen är väldigt lik. Vilka förväntningar samhället har och politikerna blåser upp i kombination med de resurser som sjukvården har. Vi har även bedömt att ungefär samma åtgärder skulle vara bra. 

Finns det några skillnader i hur ni arbetar med frågorna?

– En skillnad är att vi i Sverige har en särskild arbetsgrupp som täcker alla yrkesföreningar och arbetar med arbetsmiljö. Det är en fördel tycker jag. Det gör oss starkare och gör att alla följer samma linje. I Danmark har man en annan organisation. 

I Danmark har distriktsläkarna ett listningstak för antal patienter. Påverkar det?

– Ja, det är ett väldigt starkt arbetsmiljöskydd. 

Finns det andra saker som Sverige kan inspireras av, tycker du?

– Danska läkarförbundet använder sig mycket av sociala medier för att nå sina medlemmar och ge dem råd om hur man förebygger exempelvis psykisk ohälsa. Hur kan jag påverka min arbetsmiljö, meddela min chef? Sådana frågor.