Eftersom läkarutbildningarna i Europa är uppbyggda på olika sätt prövar Socialstyrelsen varje enskilt fall. Syftet med reglerna är enligt myndigheten att värna patientsäkerheten genom att se till att läkarstudenterna ska ha tillräcklig teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av att möta patienter. Lever läkarstudenten upp till de ställda kraven, utfärdar myndigheten ett så kallat särskilt förordnande som ger de blivande läkarna rätt att vikariera som underläkare.

Men i år har flera problem dykt upp, enligt Sveriges läkarförbund student utland. I slutet av april ändrade Socialstyrelsen sina dokumentationskrav. Då hade många läkarstudenter redan, via sin arbetsgivare, skickat in en ansökan för att hinna få den behandlad i tid inför sommaren. Ändringen ledde till att läkarstudenter gick miste om sina vikariat. Det skapade också en irritation hos arbetsgivarna.

– Arbetsgivaren kanske drar sig för att våga rekrytera någon som studerar utomlands nästa år. Underläkarvikariaten fyller en viktig funktion inom hälso- och sjukvården under sommaren och den enskilde studenten går miste om ett tillfälle att utvecklas i sin roll som läkare och få erfarenhet från det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation.

Hon tillägger:

– Socialstyrelsen har naturligtvis rätt att kräva in de dokument som behövs för att de ska kunna göra en rättssäker bedömning. Men det gäller att kraven är proportionerliga och att dokumenten begärs in vid en tidpunkt som gör så liten skada som möjligt för individen och hälso- och sjukvården.

Men SLF student utland har även noterat en annan förändring i år: Fler studenter verkar få avslag.

– En del fick avslag trots att ingenting i universitetens läroplan ändrats jämfört med tidigare år, då studenter från motsvarande universitet fått godkänt och kunnat arbeta som vikarierande underläkare, skriver ordföranden Marcus Andersson som studerar termin 11 vid Medical University of Bialystok i Polen i en mejlintervju med Läkartidningen.

Läkarförbundet och studentorganisationen är även kritiska till att inkomna dokument inte har diarieförts, hur studenter bemötts och att bedömningarna upplevts som godtyckliga. Studenter som skickat in likadana dokument har exempelvis fått olika bedömning beroende på handläggare.

Marcus Andersson är orolig för att utlandsstudenterna ska få svårare att få vikariat. En del arbetsgivare har sagt att de kommer att avstå från att anställa läkarstudenter från utländska lärosäten framöver.

– Det finns en risk att detta ställer utlandsstudenter i dålig dager hos arbetsgivare. Det kan anses extra krångligt att anställa en student från en utländsk fakultet. Det kan i förlängningen leda till att svenskutbildade läkarstudenter och de som valt att studera i andra EU-länder inte likställs, vilket vore mycket olyckligt.

Några läkarstudenter har enligt SLF student utland överklagat besluten till Förvaltningsrätten medan andra har skickat in en ny ansökan. Flera ska då ha fått beslutet ändrat. Enligt Marcus Andersson tyder det på att den första bedömningen har brustit.

Även han fick först ett avslag. Men eftersom hans arbetsgivare ordnade ett vikariat som läkarassistent åt honom i stället överklagade han inte. Däremot testade han att skicka en ny ansökan till Socialstyrelsen, blev snabbt godkänd och kunde gå över till det tänkta underläkarvikariatet.

Han råder studenter att överklaga om de anser sig ha fått ett avslag på felaktiga grunder.

– I övrigt är det viktigt att söka i tid och skicka in rätt papper till din arbetsgivare innan de skickar in ansökan om särskilt förordnande.

SLF student utland kommer att skriva ett brev till Socialdepartementet för att påtala problemen. Under hösten finns även planer på att träffa Socialstyrelsen tillsammans med Läkarförbundet.

– Målet är att belysa hur utbildningen i utlandet faktiskt ser ut och inleda en dialog för att undvika att liknande saker sker i framtiden, skriver Marcus Andersson. 

Läs också:

Socialstyrelsen: »Vi är jättemåna om att få en bra dialog«