Enligt Erik Magnusson hade Socialstyrelsen under en period i våras problem med handläggningen. Det handlade främst om att rutinerna för att begära in kompletteringar inte följdes ordentligt.

– Det berodde på brister i samordning och i hur kunskap om rutiner överfördes till nyanställda. Det har nu setts över och vi ser inte detta problem längre.

Vad gäller dokumentationskravet för särskilt förordnande som ställdes i april, rör det sig enligt Erik Magnusson om en missuppfattning. Kravet var inte nytt, utan ett förtydligande av gällande krav. Det gjordes för att få fler kompletta ansökningar och kunna korta handläggningstiden.

– Det var ett sätt att få rätt papper från början. Men vi kanske kunde ha valt en bättre tidpunkt för att göra detta förtydligande, säger han.

Enligt Socialstyrelsens statistik har andelen bifall minskat marginellt – från 89 procent första halvan av 2016 till 83 procent första halvan av 2017. Erik Magnusson säger sig däremot inte känna igen bilden av att bedömningen har varit godtycklig.

– Vi är jättemåna om att få en så bra dialog som möjligt med grupperna som vi arbetar med. Särskilt när det, som nu, verkar finnas en rad missförstånd om vad som är våra direktiv och riktlinjer. Därför är det viktigt att ta in synpunkter på vårt arbete och förtydliga hur vi arbetar, säger han.


Läs också:

Utlandsstudenter kritiska till Socialstyrelsens handläggning