I dag, torsdag, presenterar Regionala cancercentrum i samverkan den senaste uppföljningen av de 28 standardiserade vårdförlopp som hittills har införts i cancervården och som ska se till att patienter fångas upp, utreds och får behandling i tid.

Under januari till september i år utreddes drygt 62 000 patienter i landet inom ett standardiserat vårdförlopp, jämfört med drygt 27 000 under samma period förra året.

Men även om statistiken pekar mot att allt fler går in i ett standardiserat vårdförlopp, tycks det fortfarande vara långt till målet att 80 procent av patienterna ska få behandling inom den maximala ledtid som gäller.

Skillnaderna är stora mellan olika diagnoser. Men totalt sett har ungefär hälften av patienterna med den vanligaste typen av behandling för respektive diagnos fått det inom den maximala ledtiden hittills i år, enligt statistiken från RCC i samverkan.   

Beatrice Melin, ordförande i RCC i samverkan, tycker ändå att den siffran är okej – just nu.

– Det är klart att vi inte är i hamn. Men utifrån var det här gigantiska projektet med att rulla i gång det här sättet att jobba i hela Sverige befinner sig just nu så tycker jag att det är en okej siffra, säger hon och fortsätter:

– Vi har ju satt målet till 2020, så vi förstår att det tar tid. I Danmark tog det sju år innan man kunde börja mäta på allvar och hade stabila värden. Vi är inne på vårt tredje år.

Vad kommer att krävas för att nå målet att 80 procent av patienterna ska få behandling inom den maximala ledtiden?

– Det behövs många olika saker. Man behöver ha fler sjuksköterskor som ska koloskopera. Man behöver ha fler specialister inom vissa områden där det är brist, till exempel urologer. I olika landsting är det olika saker som är problem. Det viktiga nu är att varje landsting tittar på var de är långt ifrån målen. Sedan kan vägen att få till det se olika ut.