Vid så kallad östrogenreceptorpositiv bröstcancer – en majoritet av all bröstcancer – är fem års behandling med tamoxifen eller aromatashämmare i dag standard för att förebygga återfall.

Men enligt en omfattande analys i New England Journal of Medicine har alltså kvinnor med östrogenreceptorpositiv bröstcancer en betydande risk för återfall relativt lång tid efter diagnos.

Bakom analysen står ett stort internationellt forskarlag där bland andra Jonas Bergh, professor vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska institutet, ingår.

– Återfallsrisken för dessa kvinnor visade sig vara betydligt mer ihållande än vad vi hade förväntat oss, även hos kvinnor med relativt god prognos från början. För ett stort antal kvinnor återkom cancern och spred sig till andra ställen i kroppen upp till 15 år efter avslutad behandling, det vill säga 20 år efter diagnos, säger han i ett pressmeddelande från Karolinska institutet.

Behandling med aromatashämmare – som bara ges till kvinnor efter klimakteriet – och tamoxifen har förknippats med till exempel klimakterieliknande besvär.

Jonas Bergh anser dock att resultaten av analysen visar att hormonkänslig bröstcancer bör resultera i en diskussion där behandlande läkare och patient tillsammans väger nyttan mot riskerna med att fortsätta den hormonella behandlingen i mer än fem år.

På senare år har studier också pekat mot att man genom att förlänga behandling med aromatashämmare utöver de fem år som är standard i dag kan förebygga fler återfall.

Och sedan några år erbjuds kvinnor med extra hög risk för återfall hormonell behandling i tio år.

Den nu aktuella analysen bygger på 88 randomiserade kliniska prövningar med data för närmare 63 000 patienter som fått hormonterapi i fem år och var fria från cancer när behandlingen avslutades.

Resultaten visar att risken för återfall var direkt kopplad till den ursprungliga tumörens storlek och antal lymfkörtlar som den spridits till.

Högst risk för återfall med spridd cancer under en femtonårsperiod – runt 40 procent – hade de med mycket stora tumörer och spridning till minst fyra lymfkörtlar. För kvinnor med mycket små tumörer utan spridning till lymfkörtlar var risken ungefär 10 procent under motsvarande tid.