Region Skåne försökte åtgärda ett problem som innebar att privata primärvårdsgivare behövde försöka flera gånger för att lyckas logga in på regionens nätverk. Men åtgärden gjorde saken värre, och resulterade i att vårdgivarna inte kunde logga in alls. Därmed var de helt utestängda från exempelvis journalsystemet.

Vid 10.30 gjordes en tillfällig lösning med temporära lösenord som gav vårdgivarna full tillgång till systemen.

Fyra timmar senare ska alla problem ha varit åtgärdade och efter det har tillgången till regionens system fungerat felfritt, säger Jan Svensson, IT-chef i Region Skåne till Läkartidningen.