Beslutet att gå in i stabsläge fattades vid 16.30 på tisdagen, uppger Region Kronoberg

– Vi har svårt att balansera behovet av vårdplatser mot de platser vi har. Det är många patienter som sökt vård de senaste dagarna och nu har vi det ansträngt med överbeläggningar, framför allt på lasarettet i Växjö, säger Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Kronoberg, till SVT Nyheter.

Bakgrunden är dels ett ökat tryck på sjukhusen på grund av att infektionssäsongen dragit igång, dels brist på sjuksköterskor. Centrallasarettet i Växjö har cirka 50 vårdplatser färre nu jämfört med samma tid förra året.

– Men vi har inte dragit ner fler vårdplatser i höst, utan det är ungefär den kostym som vi hade innan semesterstängningarna, säger Per-Henrik Nilsson.

Enligt SVT Nyheter vidtas nu åtgärder som att stärka bemanningen, omfördela patienter och se över rutinerna för utskrivning. Ett nytt stabsmöte för att bedöma vårdplatssituationen ska hållas efter lunch på onsdagen.