Läkare med utbildning utanför EU/EES måste klara det nya kunskapsprovet, som ersatt TULE-provet, för att få en svensk läkarlegitimation. Provet är utformat i Umeå och görs i en praktisk och en teoretisk del.

När det femte praktiska delprovet gjordes i Umeå nu i december, fick 10 av de 11 deltagarna godkänt.

– Vi kan se att allt fler är bättre förberedda och klarar det praktiska delprovet, säger Magnus Hultin, ansvarig för läkarnas kunskapsprov, i ett pressmeddelande.

I det praktiska provet ska deltagarna lösa ett antal uppgifter på tid. Det rör sig exempelvis om ta anamnes, bedöma status, och upprätta en behandlingsplan. För provdeltagarna väntar närmast en kurs i författningskunskap och en sex månader lång praktisk tjänstgöring innan det blir aktuellt att ansöka om legitimation.

Nästa teoriprov hålls i Umeå i februari och ett nytt praktiskt prov ges i Göteborg i mars.

Läs även:

Läkare i brev till Socialstyrelsen: »Kunskapsprovet fyller inte sin funktion«

Kunskapsprov vållar debatt

Nationellt kunskapsprov för tredjelandsläkare utformas i Umeå

Umeå universitet och Socialstyrelsen: Längre skrivtid och nya chanser i det nya kunskapsprovet för läkare

Svenska läkarstudenter testskrev medicinska kunskapsprovet

Skarp kritik mot provet från Läkartidningens panel