Som Läkartidningen tidigare har berättat finns ett missnöje mot hur Region Skåne prioriterar en del av pengarna i den aviserade satsningen på primärvården. Det gäller ett utökat öppethållande på jourcentraler, vilket läkarna menar är en satsning på akuterna, inte på primärvården.

– Både Skånes offentliga vårdcentraler och de privata har stora svårigheter att få ekonomin att gå ihop. Därför välkomnar vi satsningen man gör på primärvården. Men vi ser ju inte att det är en satsning på primärvården att hjälpa akuten, säger distriktsläkaren Staffan Larsson.

Han är distriktsläkare, styrelseledamot i Läkarförbundet Skåne och vice ordförande i Malmö läkareförening. Han är också en av författarna bakom ett brev till hälso- och sjukvårdsnämnden. I det skriver Läkarförbundet Skåne att förslaget skulle medföra en minskad tillgänglighet dagtid och ökat tryck på kvälls- och helgmottagningen, vilket »medför mindre effektiv vård« och att bland andra multisjuka äldre blir lidande.

– Vi har försökt påtala vad det kan få för konsekvenser, att det kan bli sämre tillgänglighet för dem i prioritetsgrupp 1B och 2 när man prioriterar tillgänglighet för patienter som egentligen inte är så sjuka, som kan vänta till dagen efter, säger Staffan Larsson som påminner om den så kallade prioriteringsutredningen.

Läkarförbundet Skåne anser att det vore ekonomiskt bättre att stärka primärvården dagtid och låta sjuksköterskor triagera på akuten och ge patienter en tid på vårdcentralen nästa dag. 

Trots förbundets kritik har den rödgröna majoriteten hållit fast vid förslaget.

­– Vi vill förstärka kvälls- och helgmottagningarna eftersom vi har sett att det finns patienter på akutmottagningarna som skulle kunna behandlas snabbare och enklare utan att stoppa upp ledtider på akutmottagningarna, säger Anders Åkesson, miljöpartistiskt regionråd med ansvar för bland annat primärvård.

Han säger också att han delar Läkarförbundet Skånes uppfattning att primärvården dagtid behöver stärkas, och att det politiska styret därför ökar vårdpengen med 80 miljoner kronor. Han ser också jourcentralernas bemanning som en pusselbit.

– Jag kan förstå att man känner en oro för att man ska klara sitt uppdrag dagtid. Men då försöker vi möjliggöra att kvälls- och helgmottagningarna ska kunna bemannas av legitimerade läkare och andra specialister än allmänmedicinare.

Räcker satsningen på bemanningen i primärvården dagtid?

– På kort sikt hade vi kanske behövt tillföra lite mer pengar. Men vi har ett ekonomiskt ansträngt läge i Skåne och vi har från styret försökt att höja skatten men inte fått något stöd från Alliansen och Sverigedemokraterna. Vi har Sveriges lägsta landstingsskatt.

Men Läkarförbundet Skåne är inte nöjt med den politiska majoritetens svar och har krävt en central förhandling. Den hålls under tisdagen.

Tidigare figurerade uppgifter om att 50 av de 100 miljoner kronor som den politiska majoriteten i Skåne valt att satsa, skulle gå till förlängda öppettider på jourcentralerna. Den siffran har justerats ned till 15 miljoner, och ytterligare pengar skjuts till i satsningen. Men med en primärvård som i dag går back och med en brist på specialister i allmänmedicin, tycker Läkarförbundet Skåne ändå att pengarna bör satsas på dagöppet.

– Med ökad finansiering hade man kunnat anställa fler dagtid. Det är bättre att lägga pengarna på det, säger Staffan Larsson.

Läs även:

Skånska läkare kritiska till primärvårdsbudget

Hundratals skånska läkare i upprop för bättre primärvård