Bakgrunden är att en person i januari 2016 skickat en begäran till Karolinska institutet (KI) om att få ta del av material och underlag, bland annat labböcker, till en vetenskaplig artikel som Paolo Macchiarini med flera skickat in till tidskriften Lancet.

När personen efter nio månader varken fått ta del av handlingarna, eller någon förklaring av KI till varför utlämnandet dragit ut på tiden, anmälde personen KI till Justitieombudsmannen, JO.

Nu har JO fattat beslut i ärendet. JO anser att KI handlagt ärendet på ett felaktigt sätt och utan den skyndsamhet som krävs.

Av beslutet framgår bland annat att det trots flera påminnelser tog ett år och två månader för KI att lämna besked till personen som begärt handlingarna.

JO menar dock att det finns förklaringar som till viss del kan ursäkta KI:s hantering. Bland annat att skriver JO att det har handlat om ett stort antal framställningar om att få ta del av handlingar och att dessa ofta har varit av »komplex karaktär«.

Dessa framställningar som var relaterade till Macchiarini-ärendet gjordes i samband med att KI:s personal var hårt belastad med att hantera de frågor som ärendet förde med sig, skriver JO.

Men även med hänsyn till dessa omständigheter anser JO att handläggningen är oacceptabel.

Läs också:

JO vill att KI förklarar lång handläggning