Bakgrunden är att antalet förlossningsplatser kommer att minska när förlossningsvården vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna nästa år flyttar till Nya Karolinska Solna. Minskningen sker trots att det redan i dag råder brist på förlossningsplatser i Stockholms län, bland annat efter att BB Sophia stängde förra året.

Personalen bakom uppropet varnar för att platssituationen inom Stockholms läns landsting riskerar att bli värre i och med flytten till Nya Karolinska Solna. 

– När vi fick se planerna visade det sig att BB-platser försvunnit. Vi har länge undrat hur vi ska få plats. I dag har vi runt 3 800 förlossningar på totalt 54 platser, säger Ingela Hulthén Varli, överläkare och medicinskt ansvarig för antenatalvård vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna, till Dagens Nyheter.

Enligt plan ska antalet förlossningar minska till 3 200, som ska klaras på 24 platser. Undertecknarna av uppropet menar dock att dessa 24 platser maximalt kommer att räcka till 2 200 förlossningar. Detta eftersom Nya Karolinska är inriktat på förlossningar med komplikationer.

Enligt DN har den ansträngda situationen för förlossningsvården inneburit att alla förlossningskliniker fått krav på sig att klara fler förlossningar, samt att Nya Karolinska även måste klara normalförlossningar.

Personalen bakom uppropet varnar också för att de färre vårdplatserna kan leda till att för tidigt födda barn som behöver vårdas på Nya Karolinskas neonatalavdelning kommer att behöva födas på andra sjukhus. Då ökar antalet transporter av för tidigt födda barn, och därmed också de medicinska riskerna.

Om platserna är för få hjälper det inte att det finns en stor neonatalavdelning med 28 vårdplatser på Nya Karolinska, menar man.

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) lyfter bland annat fram att bristen på vårdplatser uppstått i och med att Nya Karolinska fått ett utökat uppdrag som inte bara innefattar högspecialiserad vård.

Hon hoppas att den planerade förlossningskliniken på S:t Görans sjukhus på sikt ska vara en lösning.

På Dagens Nyheters fråga om hur hon ser på att det från personalhåll larmas om att transporterna av – och de medicinska riskerna för – för tidigt födda barn kommer att öka att svarar Ella Bohlin:

– Vi jobbar intensivt med att transporterna av neontala barn ska minska eftersom det innebär stora risker. De transporterna ska bort. Därför bygger vi bland annat ut neonatalvården på Södersjukhuset, så att vi ska slippa transporter vid prematura födslar.