Det är rekordjämnt mellan blocken med Kristdemokraterna som gör ett oväntat bra val. Sollefteåläkarna Mats Åström och Bengt Ehliar följer valresultatet vid sjukhusets entré.

Efter en valrörelse med mycket Sollefteå – inte bara i regionvalet – konstaterar narkosläkaren Mats Åström, Sollefteå sjukhus:

– Det är högst tänkbart att KD dragit nytta av att lyfta fram vårdfrågorna tydligt.

Vad säger du om inriktningen att förstatliga sjukhusen?

– Intressant. Jag tror att det kan vara en bra modell – om det går att bygga upp en organisation med både lokal styrning och medicinsk kompetens i olika expertgrupper.

KD:s partiledare Ebba Busch Thor har i debatter sagt att hon personligen »gett ett löfte att göra allt för att öppna BB i Sollefteå igen«, konstaterar Mats Åström. Vad det konkret kan innebära i form av politisk handling är oklart, men för Ådalen öppnar det spännande perspektiv och särskilt utifrån att KD-ledaren ses som en sannolik socialminister.

Sollefteåkirurgen Bengt Ehliar har i valdebatten reagerat över att nuvarande socialminister så tydligt lyfter fram standardiserade vårdförlopp som en framgång.

– Men i alla fall här i Västernorrland är standardiserade vårdförlopp mycket av en pappersprodukt där regionen inte klarar åtaganden om att ge vård tillräckligt snabbt, säger Bengt Ehliar.

I sjukhusentrén där tv:n står uppställd har tre »ockupanter« med gula västar anlänt för ett pass med nattvak. En tydlig symbol för den speciella vårdsituationen i Västernorrland med stor besvikelse lokalt i Ådalen över BB-nedläggning och försämrad akutsjukvård.

Men vad som kommer att hända politiskt inom Region Västernorrland är högst oklart. Man kan räkna med att partierna som driver Sollefteås sak – med Vänsterpartiet i spetsen – kommer att gå framåt på bekostnad av styrande Socialdemokraterna. Om det sedan räcker för att återöppna BB är oklart.

– Det är väldigt mycket löften som är svåra att värdera, säger Bengt Ehliar.

Kollegan Mats Åström tillägger:

– Man blev väldigt glad och lite överraskad vid en vårddebatt lokalt nyligen när bara S var tydligt emot att öppna BB. Men signalerna från flera partier är motstridiga.

Mats Åström ger läkarens perspektiv kring att jobba i Sollefteå:

– Vi måste blicka framåt och bidra med visioner för sjukhuset och hela tiden driva frågor som rör patientsäkerhet. Att vi gjort så har inneburit att Sollefteå är ett bättre sjukhus i dag ur patientperspektiv än för bara ett halvår sedan.

Efter en IVO-granskning har sjukhuset förändrat rutinerna för handläggning av vissa patientgrupper, och kirurgisk kompetens kan konsulteras i akuta fall.

Realistiskt tror Mats Åström att BB kan öppnas 2020.

– Jag har stor respekt för den vilja och det arbete som BB-ockupanterna och sjukhusföreningarna lägger ner, men att öppna BB genom ett trollslag går inte. En noggrann plan skall följas, med patienten och dess säkerhet i fokus.

Läs mer:

IVO kräver tydligare rutiner för kirurgin i Västernorrland

IVO granskar Sollefteå sjukhus

Planerna på nytt akutsjukhus i Sollefteå kvarstår

Förening utreder möjligheten att bygga sjukhus i Sollefteå

Nej till lokal sjukhuschef i Sollefteå

Regionen vill utreda alternativa driftsformer för Sollefteå sjukhus

Akutkirurgin vid Sollefteå sjukhus läggs ned permanent

Aktionsgrupp erbjuder sig ta över Sollefteå sjukhus

Efter decenniers kamp i Sollefteå: Hoppet ute för att ha kvar hela sjukhuset