I september i fjol kontaktade fackliga representanter för både läkare och sjuksköterskor arbetsgivaren. De begärde hjälp med chefen enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hot och våld. 

Parterna kom då tillsammans överens om en åtgärdsplan. Men när nu facken knappt ett år senare inte ser tecken på förbättring vänder de sig i stället till Arbetsmiljöverket för att få hjälp. 

Facken skriver till myndigheten att arbetsscheman måste läggas utifrån vilka anställda som tidigare har varit utsatta och vilka som känner sig bekväma med att arbeta med chefen i fråga. Personal uppger också att de har ett ständigt »säkerhetstänk« där de exempelvis undviker att hamna ensamma med chefen i ett enskilt rum eller går undan när hen kommer.  

Även om fack och arbetsgivare varit överens om en åtgärdsplan är parterna inte överens om huruvida chefen ska få arbeta kliniskt eller inte. 

Facken vänder sig nu till Arbetsmiljöverket för att få hjälp med en prövning enligt arbetsmiljölagen 6:6a för att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen.