Förra året fick Arbetsmiljöverket in 43 så kallade 6:6a-anmälningar som rörde arbetsmiljön i sjukvården. Vid halvårsskiftet i år var man redan upp i 35 anmälningar, rapporterar Dagens Medicin.

De flesta anmälningarna handlar om den somatiska slutenvården. Enligt Peter Burman, regionchef på Arbetsmiljöverket, är det överbeläggningarna som ligger bakom ökningen av anmälningar.

– Problemet har ändrat karaktär något. För några år sen hade man för många patienter kvar på avdelningarna, som man inte kunde vårda på ett ergonomiskt korrekt sätt. Det problemet kvarstår, men nu handlar det också om att patienter blir kvar på akuten, säger han till Dagens Medicin.

Akademiska sjukhuset i Uppsala toppar statistiken med åtta 6:6-anmälningar hittills i år. Den senaste handlade just om akuten och skrevs av Knut Bodin, huvudskyddsombud för Upplands allmänna läkarförening.

– Läkarna får ingen avlösning för lunch, man får jobba över och blir tillsagd att inte skriva upp övertiden. Det är ständigt patienter som ligger i korridorerna, det finns en logistik som inte fungerar, säger han till tidningen.

Läs mer:

Akuten på Akademiska anmäls igen

Ny tvärfacklig anmälan på Sahlgrenskas akutmottagning