Inspektionen för vård och omsorg har i en egeninitierad tillsyn i Region Skåne undersökt om den antidepressiva behandlingen i öppenvården efter avslutad ECT-behandling görs i tid. Rimlig tid för uppföljning efter ECT vid affektiv recidiverande sjukdom är inom fyra veckor, eftersom återfallsrisken är särskilt hög två till fyra veckor efter en avslutad behandlingsserie, enligt Ivo som hänvisar till Svenska psykiatriska föreningens riktlinjer.

19 av de granskade fallen ingick i en studie som jämförde behandling med ketamin och ECT vid depression. I ett av de 19 fallen dröjde uppföljningen längre än fyra veckor.

Övriga 30 fall ingick inte i någon studie, och i sex av dessa fall dröjde uppföljningen längre än fyra veckor. 

Totalt dröjde uppföljningen alltså för länge i sju av de 49 granskade fallen.

I ett av dessa sju fall hade patienten nekats uppföljning på grund av för höga PEth-värden, dvs för hög alkoholkonsumtion. Ivo påpekar att höga PEth-värden inte utesluter en uppföljning.

Ivo skriver i sitt beslut att man påtalar bristen för vårdgivaren, att en uppföljning kan komma att göras samt att Ivo förutsätter att vårdgivaren vidtar åtgärder för att komma tillrätta med fördröjningarna.