En nackdel med läkemedels effektivitet och motståndskraft mot nedbrytning är att de kan ha betydande negativ påverkan på miljö och klimat. Det visade en inköpsanalys som Upphandlingsmyndigheten gjorde för knappt ett år sedan där olika miljöfaktorer integrerats. 

Läkemedelstillverkningen kan exempelvis påverka miljön om inte processvattnet renas tillräckligt. Förutom en direkt påverkan på djur och miljö kan det bidra till antibiotikaresistens.

Nu har myndigheten reviderat sina kriterier för upphandling av läkemedel till slutenvården. Det ger möjligheter att ställa krav på leverantörerna, oavsett var tillverkningen sker. Ett exempel är krav på kartläggning och riskhantering vid utsläpp av aktiva läkemedelssubstanser.

– Kriterierna driver på utvecklingen för ökad öppenhet om var och hur tillverkning av läkemedel sker. Det ger upphandlande myndigheter bättre förutsättningar att kartlägga och prioritera miljömässiga och sociala risker samt eventuella uppföljningsinsatser, säger Margareta Bergh, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

De uppdaterade hållbarhetskraven finns på Upphandlingsmyndighetens webbplats. Där kan du även läsa om myndighetens så kallade miljöspendanalys.

 

Läs även:

Stora förhoppningar på nytt centrum om läkemedel och miljö

Översikt: Bra läkemedel på fel plats kan påverka naturen och ge resistens

Se också Klimatförändring och hälsa – samlingssida