De två nya uppdukningsrummen för steril utrustning på Sunderby sjukhus i Luleå har förbättrat flödet och minskat tidspressen för personalen, enligt Region Norrbotten. Varje rum ska serva tre operationssalar.

Tidigare har personalen fått duka upp inför operationen inne i operationssalen. Det tar mellan 15 och 45 minuter, beroende på typ av ingrepp och hur rutinerad sjuksköterskan är. Det har varit ineffektivt och skapat onödig stress.

– Ofta har annan personal stått och väntat för att få komma in och börja förbereda patienten för narkos eller bedövning. Nu kan man i lugn och ro duka upp i ett annat rum, vilket är bra inte minst för nya operationssköterskor som behöver lite mer tid på sig, säger Andréa Kristoffersson, sektionsansvarig på ortopedisidan på Sunderby sjukhus, i ett pressmeddelande.

Tack vare uppdukningsrummen, som invigdes i september, kan personalen förbereda nästa operation under pågående operation. Det förkortar tiden per operation med cirka 25 minuter, enligt regionen som på så vis räknar med att hinna med 240 fler operationer per år. Det betyder också att färre patienter behöver skickas till andra län för att få vård.

– Det innebär mindre stress för personalen, ett effektivare utnyttjande av lokaler och möjlighet att operera fler patienter, säger Andréa Kristoffersson.

När nya sjukhus byggs är det vanligt med uppdukningsrum. Men det var ovanligare när Sunderby sjukhus byggdes för tjugo år sedan.

Uppdukningsrummen har kostat cirka 3 miljoner kronor.