Annons Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Läkare höll fast vid beslut om vakenkirurgi – får kritik av IVO

Patientsäkerhet 13 JUL 2018 Trots att patientens tillstånd försämrades stod den ansvariga läkaren fast vid beslutet om att avlägsna dennes hjärntumör med vakenkirurgi. Det ledde till att patienten fick vänta åtta månader på ingreppet – och under tiden blev halvsidigt förlamad. ()

Sjukhus kritiseras efter förlossningsskada

Patientsäkerhet 11 JUL 2018 Trots att en kvinna drabbats av en allvarlig bristning i samband med att hennes första barn föddes, forcerades hennes andra förlossning bland annat genom yttre press och en ny bristning uppstod. Sjukhuset där kvinnan födde får nu kritik av Inspektionen för vård och omsorg för att ha brustit i utredningen av fallet. ()

IVO-kritik mot nätläkares undersökning

Patientsäkerhet 11 JUL 2018 Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anser att en läkares undersökning av en patients svullna arm och hand via ett digitalt möte i en app i mobilen var otillräcklig. Dessutom får läkarens journalföring kritik. (3 kommentarer)

IVO-kritik för obehöriga läkare

Patientsäkerhet 21 MAJ 2018 Ett vårdbolag kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att ha låtit så kallade läkarassistenter arbeta självständigt som läkare på en vårdcentral. ()

IVO-kritik efter fördröjda borreliadiagnoser

Patientsäkerhet 15 MAR 2018 En patient behövde flera vårdbesök, varav fem till akuten, innan behandling mot neuroborrelios sattes in. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar akuten för att inte lägga in patienten i ett tidigare skede. ()

Landsting får kritik för att läkare utan legitimation jobbar ensamma

Patientsäkerhet 08 JAN 2018 Region Jämtland Härjedalen låter vikarierande underläkare, som ännu inte gjort sin allmäntjänstgöring, arbeta ensamma på akutmottagningarna utan direkt stöd av legitimerade läkare. Nu får regionen kritik från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. ()

Nätläkare får kritik för lättvindig remiss

Patientsäkerhet 27 DEC 2017 En läkare hos en digital vårdgivare utfärdade en remiss till ortoped på alltför lösa grunder. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter att en patient sökt konsultation online på grund av ledsmärta. (4 kommentarer)

Patient fick stroke efter hjärtoperation – IVO ser flera brister

Patientsäkerhet 26 OKT 2017 Operationen med den nya sortens hjärtpump var sjukhusets allra första. Efteråt drabbades patienten av stroke – nu konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, brister i såväl dokumentation som medicinsk handläggning. ()

Missade stroke hos bebis – IVO kritiskt

Patientsäkerhet 27 SEP 2017 Såväl SOS Alarm som barnakuten vid ett sjukhus i södra Sverige uppvisade brister i vården när diagnos och behandling av ett nio månader gammalt barn som drabbats av stroke fördröjdes. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg. (4 kommentarer)

Läkare kritiseras för bristande konsultation

Patientsäkerhet 05 SEP 2017 En läkare inom primärvården får kritik för att han inte konsulterade öronläkare innan han skickade hem en patient utan halsmandlar med sväljningsbesvär, feber och allmänpåverkan med förhöjd hjärtfrekvens. ()

Läkare missade skov av ulcerös kolit

Patientsäkerhet 31 AUG 2017 En patient med ett svårt skov av ulcerös kolit skickades hem från vårdcentralen med hostmedicin. Dagen efter drabbades han av blodpropp. Nu kritiseras läkaren av Inspektionen för vård och omsorg. ()

Patient blev allvarligt sjuk av näringsdropp

Patientsäkerhet 29 AUG 2017 En undernärd patient fick intravenöst näringsdropp med dubbelt så högt kaloriinnehåll som normalt i förhållande till hans vikt. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar vårdgivaren sedan patienten blivit allvarligt sjuk. ()

Konstnär agerade patient och vårdare på avdelning – IVO kritisk

Patientsäkerhet 29 AUG 2017 Det var inte förenligt med kravet på god vård att låta en konstnär inta rollen som patient, vårdare och kurator på en psykiatrisk avdelning vid Gävle sjukhus. Det anser Inspektionen för vård och omsorg. (2 kommentarer)

Handskrivna journaler ledde till IVO-kritik

Patientsäkerhet 01 AUG 2017 En äldre läkare får kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för bristfällig journalföring avseende 22 patienter. Enligt IVO har bristerna i dokumentationen medfört en patientsäkerhetsrisk. ()

Döende patient fick otillräcklig smärtbehandling

Patientsäkerhet 28 JUL 2017 En ALS-patient fick sin kontinuerliga smärtbehandling stoppad när han lades in på sjukhus. Flera gånger fick personalen ge patienten injektioner mot den akuta smärtan innan kontinuerlig smärtlindring åter sattes in. Nu kritiseras vårdgivaren av Inspektionen för vård och omsorg. (3 kommentarer)

Kritik för splittrad vård i samband med självmordsfall

Patientsäkerhet 27 JUL 2017 Efter ett självmordsfall kritiseras en vårdgivare för bristande planering av patientens vård. Patienten träffade under fyra månader tio olika specialister i psykiatri. (1 kommentar)

Magsår togs för magsjuka – läkare och vårdgivare får kritik

Patientsäkerhet 18 JUL 2017 En patient avled av blödande magsår efter att ha skickats hem två gånger från akutmottagningen med bedömningen magsjuka. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar vårdgivaren för att samverkan inte skedde med andra specialiteter. ()

Skalltrauma togs för alkoholpåverkan

Patientsäkerhet 10 JUL 2017 Den unga patientens sänkta medvetandetillstånd bedömdes bero på alkoholpåverkan. I själva verket hade han ett allvarligt nack- och skalltrauma. (1 kommentar)

Hjärtinfarkt togs för reflux – vården kritiseras

Patientsäkerhet 07 JUL 2017 En patient med hjärtinfarkt misstänktes lida av reflux och skickades hem. Han avled samma natt. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, menar att en läkare och en sjuksköterska brast i sin handläggning. (2 kommentarer)

IVO: Oväntade dödsfall ska polisanmälas

Patientsäkerhet 06 JUL 2017 En läkare som inte tillkallade polis i samband med ett plötsligt och oväntat dödfall brast i sin handläggning, enligt Inspektionen för vård och omsorg, IVO. ()

IVO: Läkare borde träffat självmordsbenägen patient

Patientsäkerhet 30 JUN 2017 En läkare får kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att ha följt upp en självmordsbenägen patient enbart via telefon. (14 kommentarer)

Behandlingsbegränsning beslutades utan dokumenterat samråd

Patientsäkerhet 29 JUN 2017 Den som fattar beslut om begränsning av livsuppehållande åtgärder ska samråda med en kollega och dokumentera det i journalen, påpekar Inspektionen för vård och omsorg i ett beslut i ett klagomålsärende. (5 kommentarer)

Patient gick med bruten fot i en månad

Patientsäkerhet 28 JUN 2017 En patient som brutit foten vid en motorcykelfärd fick vänta mer än en månad på röntgen. Orsaken var att hans läkare inte misstänkte fraktur. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anser att handläggningen inte levde upp till lagens krav på en omsorgsfull vård. ()

Journalförde inte samtal med kollegor – får ta ansvaret för missad nervsjukdom

Patientsäkerhet 12 JUN 2017 En läkare får kritik för att ha missat en nervsjukdom hos en patient med domningar. Läkaren hänvisar till samtal med kollegor, men då dessa inte journalfördes får läkaren själv ta ansvar för handläggningen. (1 kommentar)

Läkare kritiseras för ensam tarmoperation

Patientsäkerhet 05 JUN 2017 En kirurg på ett länsdelssjukhus opererade en patient med Crohns sjukdom och misstänkt tarmperforation ensam i stället för att remittera till högspecialiserad vård. Nu kritiseras läkaren av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. ()

Kritik mot klinik som använde defekt operationsutrustning

Patientsäkerhet 23 MAJ 2017 En utrustning för laparoskopi hade krånglat under längre tid. Trots detta fortsatte kliniken att använda den. Efter att en patient drabbats av komplikationer efter en bukhåleoperation får vårdgivaren nu kritik från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. ()

Magsjuk patient fortsatte ta Metformin – avled

Patientsäkerhet 22 MAJ 2017 En diabetespatient som behandlades med Metformin fick ingen information om att sluta med läkemedlet om han blev magsjuk. Patienten drabbades av laktoacidos och avled. ()

Flera brister bakom dödsfall i akut binjurebarksvikt

Patientsäkerhet 17 MAJ 2017 Ett dödsfall i binjurebarksvikt bedöms av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som en allvarlig vårdskada. Otillräcklig handledning av AT-läkare och bristande uppföljning av provsvar är några av de brister som IVO pekar på i sin utredning. (3 kommentarer)

HSAN: Ingen prövotid för att ge kostråd med hjälp av bioresonans

Patientsäkerhet 18 APR 2017 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd riktar allvarlig kritik mot en läkare som ordinerat sina patienter en strikt glutenfri kost utan föregående provtagning. Men någon prövotid, som Inspektionen för vård och omsorg yrkat på, blir det inte. ()

Hälsocentraler brister i uppföljningsansvar

Patientsäkerhet 13 FEB 2017 Endast två av 29 granskade hälsocentraler i Västerbottens läns landsting tar ansvar för att patienterna kallas till uppföljning av behandlingsinsatser. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, IVO – och kräver åtgärder.  (12 kommentarer)

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.