Annons Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Läkemedelsverket avskriver ärende om donerade läkemedel

Patientsäkerhet 08 JAN 2019 Läkemedelsverket har avskrivit ett tillsynssärende som gällde läkemedel donerade av allmänheten till organisationen Läkare i världen. ()

IVO yrkar på prövotid för läkare som dömts för dataintrång

Patientsäkerhet 28 DEC 2018 En läkare som tittade i sin sons journal dömdes i höstas för dataintrång. Nu vill IVO att HSAN beslutar om prövotid. (2 kommentarer)

Vårdgivare får kritik för nekad beroendevård

Patientsäkerhet 27 DEC 2018 IVO anser att en vårdgivare brast i att erbjuda vård på lika villkor då patienter utestängdes från tillgång till LARO-behandling med hänvisning till typ av beroende. ()

IVO kritiserar fem läkare för sen blindtarmsdiagnos hos tvååring

Patientsäkerhet 10 DEC 2018 Fem läkare har brustit i medicinsk handläggning och dokumentation i samband med en fördröjd diagnos av blindtarmsinflammation hos en tvååring, enligt IVO. ()

Sahlgrenska får IVO-kritik för bristande info om vårdskadehändelse

Patientsäkerhet 12 NOV 2018 Inspektionen för vård och omsorg anser att Sahlgrenska universitetssjukhuset vidtagit nödvändiga åtgärder efter en händelse för två år sedan där en gravid kvinna avled. Däremot anser myndigheten att det finns brister vad gäller att informera om resultatet av internutredningen av händelsen och de lärdomar som har dragits. ()

IVO-kritik för hygienförsummelse

Patientsäkerhet 07 NOV 2018 En privatläkare fick bakläxa av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att inte ha följt föreskrifterna om basal hygien. Läkaren hade till exempel haft armbandsur under undersökningar, bytt om till arbetskläder i hemmet och inte konsekvent använt skyddshandskar.  (1 kommentar)

IVO-kritik: Nyköpings lasarett brister i akut barnsjukvård

Patientsäkerhet 02 NOV 2018 Nyköpings lasarett brister i kompetens när det gäller akut sjuka barn, vilket också är ett arbetsmiljöproblem. Det visar flera fall som anmälts till Inspektionen för vård och omsorg. (2 kommentarer)

Efter cancerköerna 2017 – IVO-kritik för lång väntan i ytterligare ett fall

Patientsäkerhet 11 OKT 2018 Inspektionen för vård och omsorg kritiserar Karolinska universitetssjukhuset efter att en patient, som senare avled, fått vänta 72 dagar på operation. ()

Två läkare får kritik av IVO efter utsättning av psykofarmaka

Patientsäkerhet 31 AUG 2018 Två läkare inom psykiatrin får kritik då de avslutat förskrivningen av all psykofarmaka till en patient vars urinprov visat på förekomst av amfetamin. ()

Kritik efter dödlig kombination av läkemedel

Patientsäkerhet 06 AUG 2018 En äldre patient i Mellansverige avled i läkemedelsförgiftning efter en kombination av mycket höga koncentrationer av ett antidepressivt läkemedel och ett läkemedel mot munsvamp. Nu kritiserar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vårdgivaren. (2 kommentarer)

Ingen IVO-kritik för infektioner

Patientsäkerhet 27 JUL 2018 Sju patienter drabbades av djupa infektioner efter ryggoperation vid Skånes universitetssjukhus, troligen på grund av operationsmiljön. Nu avslutar Inspektionen för vård och omsorg ärendet utan åtgärd. ()

Läkare får kritik för information i korridor om undersökningsfynd

Patientsäkerhet 27 JUL 2018 En läkare som i en korridor på en avdelning lämnade information om fynd från en skiktröntgen till en patient uppfyllde inte hälso- och sjukvårdslagens krav på en god vård. Den bedömningen gör Inspektionen för vård och omsorg i ett beslut. (9 kommentarer)

Läkare höll fast vid beslut om vakenkirurgi – får kritik av IVO

Patientsäkerhet 13 JUL 2018 Trots att patientens tillstånd försämrades stod den ansvariga läkaren fast vid beslutet om att avlägsna dennes hjärntumör med vakenkirurgi. Det ledde till att patienten fick vänta åtta månader på ingreppet – och under tiden blev halvsidigt förlamad. ()

Sjukhus kritiseras efter förlossningsskada

Patientsäkerhet 11 JUL 2018 Trots att en kvinna drabbats av en allvarlig bristning i samband med att hennes första barn föddes, forcerades hennes andra förlossning bland annat genom yttre press och en ny bristning uppstod. Sjukhuset där kvinnan födde får nu kritik av Inspektionen för vård och omsorg för att ha brustit i utredningen av fallet. ()

IVO-kritik mot nätläkares undersökning

Patientsäkerhet 11 JUL 2018 Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anser att en läkares undersökning av en patients svullna arm och hand via ett digitalt möte i en app i mobilen var otillräcklig. Dessutom får läkarens journalföring kritik. (4 kommentarer)

IVO-kritik för obehöriga läkare

Patientsäkerhet 21 MAJ 2018 Ett vårdbolag kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att ha låtit så kallade läkarassistenter arbeta självständigt som läkare på en vårdcentral. ()

IVO-kritik efter fördröjda borreliadiagnoser

Patientsäkerhet 15 MAR 2018 En patient behövde flera vårdbesök, varav fem till akuten, innan behandling mot neuroborrelios sattes in. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar akuten för att inte lägga in patienten i ett tidigare skede. ()

Landsting får kritik för att läkare utan legitimation jobbar ensamma

Patientsäkerhet 08 JAN 2018 Region Jämtland Härjedalen låter vikarierande underläkare, som ännu inte gjort sin allmäntjänstgöring, arbeta ensamma på akutmottagningarna utan direkt stöd av legitimerade läkare. Nu får regionen kritik från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. ()

Nätläkare får kritik för lättvindig remiss

Patientsäkerhet 27 DEC 2017 En läkare hos en digital vårdgivare utfärdade en remiss till ortoped på alltför lösa grunder. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter att en patient sökt konsultation online på grund av ledsmärta. (4 kommentarer)

Patient fick stroke efter hjärtoperation – IVO ser flera brister

Patientsäkerhet 26 OKT 2017 Operationen med den nya sortens hjärtpump var sjukhusets allra första. Efteråt drabbades patienten av stroke – nu konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, brister i såväl dokumentation som medicinsk handläggning. ()

Missade stroke hos bebis – IVO kritiskt

Patientsäkerhet 27 SEP 2017 Såväl SOS Alarm som barnakuten vid ett sjukhus i södra Sverige uppvisade brister i vården när diagnos och behandling av ett nio månader gammalt barn som drabbats av stroke fördröjdes. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg. (4 kommentarer)

Läkare kritiseras för bristande konsultation

Patientsäkerhet 05 SEP 2017 En läkare inom primärvården får kritik för att han inte konsulterade öronläkare innan han skickade hem en patient utan halsmandlar med sväljningsbesvär, feber och allmänpåverkan med förhöjd hjärtfrekvens. ()

Läkare missade skov av ulcerös kolit

Patientsäkerhet 31 AUG 2017 En patient med ett svårt skov av ulcerös kolit skickades hem från vårdcentralen med hostmedicin. Dagen efter drabbades han av blodpropp. Nu kritiseras läkaren av Inspektionen för vård och omsorg. ()

Patient blev allvarligt sjuk av näringsdropp

Patientsäkerhet 29 AUG 2017 En undernärd patient fick intravenöst näringsdropp med dubbelt så högt kaloriinnehåll som normalt i förhållande till hans vikt. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar vårdgivaren sedan patienten blivit allvarligt sjuk. ()

Konstnär agerade patient och vårdare på avdelning – IVO kritisk

Patientsäkerhet 29 AUG 2017 Det var inte förenligt med kravet på god vård att låta en konstnär inta rollen som patient, vårdare och kurator på en psykiatrisk avdelning vid Gävle sjukhus. Det anser Inspektionen för vård och omsorg. (2 kommentarer)

Handskrivna journaler ledde till IVO-kritik

Patientsäkerhet 01 AUG 2017 En äldre läkare får kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för bristfällig journalföring avseende 22 patienter. Enligt IVO har bristerna i dokumentationen medfört en patientsäkerhetsrisk. ()

Döende patient fick otillräcklig smärtbehandling

Patientsäkerhet 28 JUL 2017 En ALS-patient fick sin kontinuerliga smärtbehandling stoppad när han lades in på sjukhus. Flera gånger fick personalen ge patienten injektioner mot den akuta smärtan innan kontinuerlig smärtlindring åter sattes in. Nu kritiseras vårdgivaren av Inspektionen för vård och omsorg. (3 kommentarer)

Kritik för splittrad vård i samband med självmordsfall

Patientsäkerhet 27 JUL 2017 Efter ett självmordsfall kritiseras en vårdgivare för bristande planering av patientens vård. Patienten träffade under fyra månader tio olika specialister i psykiatri. (1 kommentar)

Magsår togs för magsjuka – läkare och vårdgivare får kritik

Patientsäkerhet 18 JUL 2017 En patient avled av blödande magsår efter att ha skickats hem två gånger från akutmottagningen med bedömningen magsjuka. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar vårdgivaren för att samverkan inte skedde med andra specialiteter. ()

Skalltrauma togs för alkoholpåverkan

Patientsäkerhet 10 JUL 2017 Den unga patientens sänkta medvetandetillstånd bedömdes bero på alkoholpåverkan. I själva verket hade han ett allvarligt nack- och skalltrauma. (1 kommentar)

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.