Patienten vände sig till den digitala vårdgivaren eftersom hen hade ledsmärta efter att fem månader tidigare ha snubblat och skadat både armbåge och fotled. En kontakt som ledde till att en läkare utfärdade en remiss till ortoped på grund av misstanke om skada på hälsenan.

IVO konstaterar dock att läkarens medicinska handläggning inte var adekvat.

Enligt IVO visar dokumentationen i journalen att läkaren gjorde en ofullständig genomgång av patientens besvär. Varken patientens sjukhistoria eller beskrivningen av status ger stöd för misstanken om skada på hälsenan, enligt myndigheten.

IVO konstaterar bland annat att den medicinska handläggningen uppvisar omfattande brister med ofullständig anamnes och ofullständig beskrivning av eventuella fynd – till exempel rörelseförmåga i armbågsled och handled – som kunde komplettera bilden.

Enligt anmälan till IVO fick patienten inget recept, råd om medicinering eller information om hur det medicinska problemet skulle följas upp. Det framgår också att patienten först i efterhand förstod att hen själv förväntades skriva ut remissen och kontakta aktuell instans.