Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

5 frågor till Christian Bjurman

Författarintervjun 09 MAJ 2018 Christian Bjurman, med dr och ST-läkare vid medicinkliniken, Hallands sjukhus Varberg, har tillsammans med kollegor har skrivit om tekniker för invasiv arytmi­övervakning och -behandling. ()

5 frågor till Vendela Berglund

Författarintervjun 24 APR 2018 Vendela Berglund, ST-läkare i geriatrik, har tillsammans med Gustav Mattsson och Peter Magnusson skrivit en artikel om aortastenos. ()

4 frågor till Sophie Walton Bernstedt

Författarintervjun 17 APR 2018 Sophie Walton Bernstedt, AT-läkare vid Karo­linska universitetssjukhuset, Huddinge, har tillsammans med kollegor skrivit en artikel om Lynchs syndrom. ()

5 frågor till Anders Rietz

Författarintervjun 09 APR 2018 Anders Rietz, specialistläkare vid rättsmedicinska enheten i Umeå, har tillsammans med Johanna Loisel skrivit en ABC-artikel om skadedokumentation. ()

3 frågor till Thomas Casswall

Författarintervjun 26 MAR 2018 Thomas Casswall, överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, är en av författarna till en artikel om handläggning av barn med H pylori. ()

5 frågor till Anna Ågren

Författarintervjun 19 MAR 2018 Anna Ågren, docent och överläkare vid Hematologiskt centrum, Karolinska universitetssjukhuset, har tillsammans med medförfattare skrivit en artikel om trombotisk trombocytopen purpura hos gravida. ()

5 frågor till Elin Lagerlöf

Författarintervjun 08 MAR 2018 Elin Lagerlöf, ST-läkare, Vårdcentralen Åttkanten, Karlstad, är en av författarna till en ABC-artikel om IBS. (1 kommentar)

5 frågor till Malin Säflund

Författarintervjun 26 FEB 2018 Malin Säflund, specialistläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, har skrivit en artikel om HaNDL, ett gåtfullt tillstånd med en eller flera episoder av svår migränliknande huvudvärk. ()

4 frågor till Katarina Eeg-Olofsson

Författarintervjun 20 FEB 2018 Katarina Eeg-Olofsson, med dr och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Sahlgrenska i Göteborg, är en av författarna till en artikel om Nationella diabetesregistret i veckans tema om diabetes typ 2. ()

5 frågor till Eva Björnelius

Författarintervjun 14 FEB 2018 Eva Björnelius, med dr, överläkare, Karolins­ka universitetssjukhuset, är en av författarna till en artikel om syfilis. ()

4 frågor till Jan Hedenmark

Författarintervjun 05 FEB 2018 Jan Hedenmark, chefläkare, Hudiksvalls sjukhus, har tillsammans med Karin Holm, Fredrik Moberger och Erik Torell utifrån en fallbeskrivning skrivit en artikel om "den glömda sjukdomen" Lemierres syndom. ()

5 frågor till Sofia Sunnerud

Författarintervjun 31 JAN 2018 Sofia Sunnerud, doktorand och ST-läkare i Linköping har tillsammans med medförfattare har gjort en enkätstudie kring hjärtscreening av elitidrottare. (1 kommentar)

5 frågor till Ivar Tjernberg

Författarintervjun 23 JAN 2018 Ivar Tjernberg är en av författarna till en fallbeskrivning där analytisk interferens gav upphov till ett falskt förhöjt kreatininvärde orsakat av en M-komponent. ()

5 frågor till Thomas Lindow

Författarintervjun 17 JAN 2018 Thomas Lindow har tillsammans med Olle Pahlm skrivit en artikel om felkopplingar av EKG. I en tabell i artikeln sammanfattar de ledtrådar för att upptäcka felkopplingar. ()

5 frågor till Bodil Jönsson

Författarintervjun 03 JAN 2018 Bodil Jönsson och medförfattare har skrivit en artikel om vad PCR för tbc-diagnostik är bra och dålig på. ()

5 frågor till Andreas Palm

Författarintervjun 18 DEC 2017 Andreas Palm, doktorand och överläkare, lungmottagningen, Gävle sjukhus, presenterar tillsammans med kollegor två fall av en variant av pneumokonios. De föreslår termen »sotrökslunga« för denna i Sverige nya sjukdom – en term som »inte bara anger genesen utan också illustrerar de kolsvarta  bronkernas utseende«. ()

5 frågor till Olof Bjerin

Författarintervjun 30 NOV 2017 Olof Bjerin, specialist­läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm, presenterar tillsammans med kollegor tre fall av akut slapp myelit bland svenska barn, där man misstänker en koppling till enterovirus D68. ()

4 frågor till Tomas Bro

Författarintervjun 28 NOV 2017 Tomas Bro, ST-läkare vid ögon­mottagningen, Höglandssjukhuset Eksjö, har skrivit en artikel om hur regionala skillnader i synen på »off label«-användning gör att årskostnaden för en patient med våt makuladegeneration varierar kraftigt mellan olika landsting. ()

5 frågor till Josefin Lysell

Författarintervjun 22 NOV 2017 Josefin Lysell har skrivit en artikel om psoriasis hos barn och ungdomar. Även hos barn finns risk för samsjuklighet, och psykisk samsjuklighet med depression och ångest har visats vara mer uttalad inom gruppen med debut av psoriasis i unga år än vid debut i vuxen ålder. ()

5 frågor till Sara Modig

Författarintervjun 10 NOV 2017 Sara Modig, med dr, distriktsläkare och äldregeneral på uppdrag av Läkemedels­rådet i Region Skåne, har skrivit en artikel om basala läkemedelsgenomgångar tillsammans med ST-läkare Lina Nyhlén. ()

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Podd: AT-läkarna


»På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.«

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.