Annons Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

5 frågor till Sverre Wikström

Författarintervjun 24 JUL 2017 Sverre Wikström, specialist i barn- och ungdomsmedicin och barn- och ungdomspsykiatri, är en av författarna till en fallbeskrivning om spädbarnsbotulism. ()

4 frågor till Bengt Fadeel

Författarintervjun 04 JUL 2017 Bengt Fadeel, professor och leg läkare vid Karolinska institutet, har skrivit en artikel med titeln »Nano på gott och ont: möjligheter och risker med nanoteknologi« till temat Nanomedicin. ()

6 frågor till Annika Braman Eriksson

Författarintervjun 20 JUN 2017 Annika Braman Eriksson och två medförfattare har följt upp vården av simmare som sökte för andningsbesvär och hosta under Vansbrosimningen 2016. ()

5 frågor till Hanna Björlin Avdic

Författarintervjun 02 JUN 2017 Hanna Björlin Avdic, doktorand och över­läkare vid BUP i Solna, har tillsammans med medförfattare skrivit om sambandet mellan könskromosomavvikelser och psykia­triska diagnoser hos barn och unga. ()

5 frågor till Katarina Sandström

Författarintervjun 30 MAJ 2017 Katarina Sandström presenterar tillsammans med kollegor en original­studie om trombosprofylax hos inne­liggande medicinpatienter. ()

4 frågor till Henrik Thorlacius

Författarintervjun 16 MAJ 2017 Henrik Thorlacius, professor, Skånes universitetssjukhus, har  tillsammans med kollegor skrivit artiklar om riktlinjer för endoskopisk kontroll och högkvalitetskoloskopi. ()

5 frågor till Christian Ingvar

Författarintervjun 09 MAJ 2017 Christian Ingvar har tillsammans med Hanna Eriksson skrivit en artikel i veckans tema om melanom. ()

5 frågor till Charlotta Ingvoldstad Malmgren

Författarintervjun 02 MAJ 2017 Charlotta Ingvoldstad Malmgren presenterar tillsammans med medförfattare nationella riktlinjer för NIPT. ()

5 frågor till Björn Eliasson

Författarintervjun 25 APR 2017 Björn Eliasson presenterar, tillsammans med kollegor, en HTA-rapport om behandling av fetma och övervikt utan kirurgi. ()

5 frågor till Zandra Olivecrona

Författarintervjun 10 APR 2017 Zandra Olivecrona, med dr, specialist­läkare i neurokirurgi, Örebro, är en av författarna till en artikel där nya riktlinjer för handläggning av minimala till medelsvåra skallskador hos barn presenteras. ()

4 frågor till Rune Sjödahl

Författarintervjun 04 APR 2017 Rune Sjödahl är en av författarna till artikeln »Vårdrelaterade infektioner en betydande del av vårdskadorna på sjukhus«. ()

5 frågor till Per Nilsen

Författarintervjun 27 MAR 2017 Per Nilsen presenterar tillsammans med kollegor en intervjustudie som visar läkares och sjuksköterskors perspektiv på patientmedverkan för säkrare vård. ()

4 frågor till Markus Fahlström

Författarintervjun 21 MAR 2017 Markus Fahlström, sjukhusfysiker, är en av författarna till en översiktsartikel om MR-undersökning av patienter med konventionella och villkorliga pacemakerliknande system. ()

5 frågor till Charlotta Nelsson

Författarintervjun 14 MAR 2017 Charlotta Nelsson har tillsammans med Mikael Karlsson skrivit en artikel om problemen kring konsultation på distans. ()

4 frågor till Louise Frisén

Författarintervjun 23 FEB 2017 Louise Frisén skriver tillsammans med kollegor om att könsdysfori ökar markant bland barn och unga, runt 100 procent varje år under 2010-talet. ()

4 frågor till Stavroula Anastasopoulou

Författarintervjun 21 FEB 2017 Stavroula Anastasopoulou har tillsammans med kollegor skrivit en artikel om Stevens–Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys. ()

4 frågor till Irma Fredriksson

Författarintervjun 15 FEB 2017 Irma Fredriksson har tillsammans med Hanna Fredholm skrivit en artikel om bröstcancer hos unga kvinnor i temat om bröstcancer. ()

5 frågor till Meis Omran

Författarintervjun 03 FEB 2017 Meis Omran har tillsammans med Staffan Lundström skrivit en ABC-artikel om hur det ofta är möjligt att med relativt enkla farmakologiska åtgärder lindra symtom i livets slutskede. ()

5 frågor till Ola Bratt

Författarintervjun 01 FEB 2017 Ola Bratt har tillsammans med kollegor skrivit en översiktsartikel om prostata­cancercentrum. ()

4 frågor till Anna Nilsson

Författarintervjun 16 JAN 2017 Anna Nilsson, överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna, har tillsammans med fyra medförfattare skrivit en artikel om det svenska barnvaccinationsprogrammet. ()