Annons Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Barnmorska = med kvinna

Reflexion 15 AUG 2017 »Det är en imponerande yrkesgrupp som jag uppskattar enormt och som har lärt mig otroligt mycket genom åren.« ()

Var är de disruptiva innovationerna?

Reflexion 25 JUL 2017 »Utvecklare och idéer finns, så något måste hindra dem från att komma in.«   (2 kommentarer)

Hur blir sommaren 2017 i sjukvården?

Reflexion 04 JUL 2017 »Då liksom nu var det brist på sjuksköterskor, och under delar av mitt vikariat gjorde jag sjuksköterskearbete …« ()

Problemet med dålig reproducerbarhet består

Reflexion 20 JUN 2017 »Dock torde en ökad öppenhet vad gäller analysmetoder och delande av rådata vara ett sätt att få en bättre genomlysning av en genomförd studie.«   ()

Läkemedelsföreskrifter som kräver nytänkande

Reflexion 07 JUN 2017 »Kanske kommer vi ändå att upptäcka att en lite mer strukturerad läkemedelsjournal faktiskt underlättar arbetet i längden.« ()

Uthålligt och modigt ledarskap ger resultat

Reflexion 30 MAJ 2017 »Möjligen kan min egen vårdcentral, belägen i den östgötska landsbygden, vara exempel på det senare.« ()

Mät blodtrycket i maj!

Reflexion 11 MAJ 2017 »Maj är i år inte bara en vårmånad utan även en kampanjmånad för blodtrycksmätning.«   ()

Tänka fritt är stort – tala fritt är större

Reflexion 09 MAJ 2017 »I vår digitaliserade vardag har emeller­tid samtalstonen hårdnat.« ()

Vilka signaler sänder orden?

Reflexion 02 MAJ 2017 »Gränserna mellan sjukdom och en tillfällig formsvacka riskerar att suddas ut.« (2 kommentarer)

Underordnad undervisning

Reflexion 25 APR 2017 »Överläkaren ifråga tillhör den grupp eldsjälar som faktiskt tar sig tid att förklara …« ()

Skilda världar

Reflexion 12 APR 2017 »Men visst är det intressant att … man kan miss­förstå varandra så kapitalt?« ()

När ett bra arbete ger ett okänt resultat

Reflexion 04 APR 2017 »Människor kommer att mötas, resa, bli förälskade, sjunga i kör, läsa böcker, träffa barnbarn, vandra i fjällen …« ()

Glöm inte utbildningen!

Reflexion 28 MAR 2017 »Det blir ingen effektiv, ekonomisk eller bra sjukvård om vi inte sköter utbildningsuppdraget bra.« ()

Tilliten till forskare är inte given över tid

Reflexion 21 MAR 2017 »… ärenden om vetenskaplig oredlighet måste hanteras mer professionellt« ()

Fortsatta hinder för en samlad läkemedelslista

Reflexion 14 MAR 2017 »Äntligen, tänker jag, får vi en samlad läkemedelslista direkt i journal­systemet …« ()

Krafttag behövs mot antibiotikaresistens

Reflexion 28 FEB 2017 »Larmklockorna ljuder, och det finns all anledning att ta nya krafttag – medan tid ännu är.« ()

Läkare är man i hela sitt liv

Reflexion 21 FEB 2017 »Så fick han själv vid 96 års ålder för första gången använda den metod som han själv utvecklat och som räddat livet på så många människor.« (1 kommentar)

När evidensens grundval sätts i skakning

Reflexion 14 FEB 2017 »Huruvida forskare lyckas upprätthålla sin akademiska integritet är också en central fråga.« ()

Använd våra resurser klokt!

Reflexion 07 FEB 2017 »… författarna pekar på en rad exempel där det inte finns någon nytta för patienten.« ()

Huskur till heders

Reflexion 31 JAN 2017 »Även gamla hus­kurer kan så­ledes ha sin plats i behandlings­arsenalen.« ()