Annons
Annons
Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Medicinska rådgivare – goda, onda eller fula?

Reflexion 28 NOV 2017 "Den kritik som framför allt framförts i SVT handlar om att medicinska rådgivare erhåller ersättning från försäkringsbolagen och att de därför skulle gå bolagens ärenden."  ()

Ökat fokus på fysisk hälsa hos psykossjuka

Reflexion 28 NOV 2017 »… gapet i medel­livslängd mellan psykossjuka och befolkningen i övrigt ökar …« (2 kommentarer)

Lika inför lagen

Reflexion 21 NOV 2017 »Kan den EU-utbildade läkaren förväntas göra rätt i Sverige? Tänk om det som var rätt i ett land inte är det i ett annat?« ()

Vård i samråd

Reflexion 14 NOV 2017 »Vi har ingen aning om vad som ligger bakom patientens val, och det vore ett övergrepp att inte ta hänsyn till patientens autonomi.«   ()

Vad betyder en ursäkt?

Reflexion 08 NOV 2017 »En säker verk­samhet vill att medarbetarna berättar vad de vet.« ()

BT efter AT men även samtidigt

Reflexion 24 OKT 2017 »Det ser nu ut som om vi närmar oss införandet av en ny 6-årig läkarutbildning som leder direkt till legitimation.«   ()

Primärvården bör få mer stöd och resurser

Reflexion 17 OKT 2017 »… primärvårdens andel av sjukvårds­kostnaderna bör öka från dagens 17 procent till 25 procent.« (1 kommentar)

»Du ska göra som jag säger«

Reflexion 10 OKT 2017 »Men professionen och patienter ges utrymme att bidra. Man tackar!«   ()

Kunskap är bra – men är den alltid till nytta?

Reflexion 03 OKT 2017 »… och frågade … om sjukvården nu ska råda män som lever med feta kvinnor att separera …« (1 kommentar)

Vetenskap, politik och etik

Reflexion 26 SEP 2017 »’Vetenskap definierar oss. Politik påverkar oss. Etik förenar oss.’ … Här har Läkartidningen en viktig uppgift.« ()

Söka på internet kan lugna men också oroa

Reflexion 20 SEP 2017 »I mötet med de pålästa patienterna … behöver vi ta oss tid att förklara.« ()

Bra vård ryms inte i dåliga minnen

Reflexion 12 SEP 2017 »Jag ville ju höra vad vårdcentraler och lasarett gjort och sagt …« ()

Brott och straff

Reflexion 29 AUG 2017 »Från och med 2011 görs i samband med ansökan om yrkeslegitimation en koll mot belastningsregistret …« ()

Barnmorska = med kvinna

Reflexion 15 AUG 2017 »Det är en imponerande yrkesgrupp som jag uppskattar enormt och som har lärt mig otroligt mycket genom åren.« ()

Var är de disruptiva innovationerna?

Reflexion 25 JUL 2017 »Utvecklare och idéer finns, så något måste hindra dem från att komma in.«   (2 kommentarer)

Hur blir sommaren 2017 i sjukvården?

Reflexion 04 JUL 2017 »Då liksom nu var det brist på sjuksköterskor, och under delar av mitt vikariat gjorde jag sjuksköterskearbete …« ()

Problemet med dålig reproducerbarhet består

Reflexion 20 JUN 2017 »Dock torde en ökad öppenhet vad gäller analysmetoder och delande av rådata vara ett sätt att få en bättre genomlysning av en genomförd studie.«   ()

Läkemedelsföreskrifter som kräver nytänkande

Reflexion 07 JUN 2017 »Kanske kommer vi ändå att upptäcka att en lite mer strukturerad läkemedelsjournal faktiskt underlättar arbetet i längden.« ()

Uthålligt och modigt ledarskap ger resultat

Reflexion 30 MAJ 2017 »Möjligen kan min egen vårdcentral, belägen i den östgötska landsbygden, vara exempel på det senare.« ()

Mät blodtrycket i maj!

Reflexion 11 MAJ 2017 »Maj är i år inte bara en vårmånad utan även en kampanjmånad för blodtrycksmätning.«   ()

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.