Studenternas bästa handledare 2017

bild

Nytt om namn 24 NOV 2017 Pontus Vulkan, ST-läkare på medicinkliniken, Västerviks sjukhus, har utnämnts till Årets handledare 2017 av Sveriges läkarförbund Student.

bild

Ny dekan och prodekan i Lund

Nytt om namn 24 NOV 2017 Erik Renström, professor i experimentell endokrinologi och diabetesforskare, har utsetts till dekan, och Kristina Åkesson, professor i ortopedi, forskare om osteoporos, till prodekan vid medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Senior urologiprofessor hedrad för livsverk

bild

Nytt om namn 23 NOV 2017 Hans-Göran Tiselius, professor emeritus i urologi vid Karolinska institutet, har hedrats med utmärkelsen »Lifetime Achievement Award« för sina insatser och sitt ledarskap inom specialiteten.

bild

Bäst på strokevård i Sverige

Nytt om namn 23 NOV 2017 Aleris Specialistvård Bollnäs är bäst på strokevård i Sverige. Det fastslår kvalitetsregistret Riksstroke som belönar strokenheten vid sjukhuset i Bollnäs med utmärkelsen »Årets strokeenhet«.

Pris för test som avslöjar allergiframkallare

Nytt om namn 23 NOV 2017 Malin Lindstedt, professor i immunteknologi vid Lunds tekniska högskola, är en av dem som belönas av Stiftelsen för Strategisk Forskning för sitt arbete med »nyttiggörande av forskning«. ()

Forskare satte ljus på blodförgiftning

Nytt om namn 23 NOV 2017 Adam Linder, forskare, specialist i infektionssjukdomar, överläkare på Skånes universitetssjukhus i Lund, har fått utmärkelsen »Global Sepsis Award 2017« av sammanslutningen Global Sepsis Alliance. Han blev nominerad i den individuella kategorin för insatser som kan öka medvetenheten om sepsis. Adam Linder har även »satt ljus på ’Världsdagen för sepsis’ i Sverige«, en annan insats som bidrog till att han fick priset. ()

Prestigefyllt pris till forskare i pediatrisk tillväxt

Nytt om namn 15 NOV 2017 Kerstin Albertsson Wikland, seniorprofessor i pediatrisk tillväxtforskning, Sahlgrenska akademin, har tilldelats Andrea Prader-priset, forskningsområdets mest prestigefyllda utmärkelse. ()

Annons Annons

Belönad för avbildning av den åldrande hjärnan

Nytt om namn 14 NOV 2017 Gunhild Waldemar, professor i klinisk neurologi vid Köpenhamns universitet, är en av två pristagare som får Nordiska medicinpriset 2017. ()

Nordiska medicinpriset 2017 för forskning om Alzheimer

Nytt om namn 13 NOV 2017 Kaj Blennow, professor i neurokemi vid Sahlgrenska akademin, får Nordiska medicinpriset 2017 för sina grundläggande studier av biomarkörer för Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. ()

Ny chef i palliativvården

Nytt om namn 09 NOV 2017 Georg Engel, med dr och specialist i onkologi, blir ny verksamhetschef för Stockholms Sjukhems palliativa vård från och med februari 2018. Han tillträder tjänsten som verksamhetschef i februari 2018 och ersätter då Mats Brådman som haft uppdraget sedan 2015.      ()

Psykiater fick Olof Rudbeckpriset

Nytt om namn 02 NOV 2017 Lisa Ekselius, professor och överläkare i psykiatri och stf prefekt vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala, har fått 2017 års Olof Rudbeckspris. ()

Annons Annons

Hela kliniken tar priset

Nytt om namn 01 NOV 2017 Enheten för asyl- och migranthälsa i Söderhamn får Gävle infektionsläkarförenings pris 2017 för extraordinära insatser inom området infektionssjukdomar. ()

Provinsialläkarstiftelsens fortbildningskurser för distriktsläkare våren 2018

Meddelanden 31 OKT 2017 Provinsialläkarstiftelsens fortbildningskurser för distriktsläkare våren 2018: 1. Psykiatri med och för allmänläkare (13–14 mars); 2. Endokrinologi för allmänläkare (19–20 mars); 3. Allmänläkaren och sjukintyget (21–22 mars); 4. Urologi för allmänläkare (19 – 20 april); 5. Relationen, samtalet och läkarens självkännedom (25–27 april); 6. När det går fel – Om vårdskador, misstag och anmälda allmänläkare i primärvården (2–3 maj); 7. Klinisk kemisk diagnos i primärvården (17–18 maj); 8. När doktorn tar av sig skorna – en utbildning om sjukvård i hemmet (23–24 maj). För fullständig information om kurserna, se: www.trippus.net/Provinsiallakarstiftelsen2018 . Anmäl dig direkt på: www.trippus.net/Provins-Våren2018. Anmälan ska vara Svenska Distriktsläkarföreningen tillhanda senast den 15 januari 2018. ()

Fontän av kunskap med tid för svar

Nytt om namn 30 OKT 2017 Petter Malmborg, överläkare, barngastroenterolog, tilldelas Sachsska barn- och ungdomssjukhusets ST-handledarpris 2017. ()

15 miljoner för att studera hjärtsvikt

Nytt om namn 24 OKT 2017 Göran Dellgren, docent, sektionschef för Transplantationscentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, leder en stor multicenterstudie om hjärtsvikt som får Hjärt-Lungfondens stora anslag 2017 på 15 miljoner kronor. ()

Annons Annons

Välkommen!


Läkarkarriär – Sveriges jobbsajt för lediga läkartjänster!

Tipsa redaktören!


Har du bytt jobb eller fått en utmärkelse? Har du annat meddelande att bidra med?

Medlem i Läkarförbundet?


Som medlem kan du få råd och stöd i frågor kring din karriär. Vad ska du tänka på och vad behöver du veta innan du skriver på? Kolla med Läkarförbundet!