bild

Rosade av AT-läkarna

Nytt om namn 25 APR 2017 Ammar Salih, specialist i neurologi och sjukhusläkaren Hannes Frejd, har förärats »AT-rosen 2017«, en årlig utmärkelse som delas ut av AT-rådet i Västmanlans läns landsting.  Ammar Salih uppskattas mycket av AT-läkarna för sin pedagogiska insats inom neurologi. Speciellt gäller det »…förmågan till bedside-undervisning och utveckling av AT-läkarnas undersökningsteknik«. Hannes Frejd får AT-rosen för sin goda förmåga till undervisning och handledning. Hans engagerade sätt att lära ut uppskattas mycket av AT-läkarna.

ST-läkarnas stöttepelare

bild

Nytt om namn 21 APR 2017 Richard Pellrud, specialistläkare i anestesiologi vid Universitetssjukhuset Örebro har utnämnts till »Årets kliniska handledare 2016« av 20-talet ST-läkare på anestesi- och intensivvårdskliniken, ANIVA, Region Örebro län. Richard Pellrud beskrevs av ST-läkarna som »ett exempel för oss alla« när han tog emot priset – bland annat ett diplom. Det nyinrättade handledarpriset är en del i insatserna när ANIVA-kliniken i Örebro satsar på förbättrad utbildning.

bild

Föreläsare prisad för pauser

Nytt om namn 19 APR 2017 Stig Linder, professor i farmakologi vid Linköpings universitet, har utsetts till årets bästa föreläsare av läkarstudenterna på termin tre. Anledningen är att han i sin föreläsning »Principer för behandling av tumörsjukdomar« höll korta pauser mellan de större momenten, vilket ökade förståelsen hos studenterna. »Stig Linders stora engagemang och närvaro var ständigt tydligt och gjorde detta till en av de bästa och mest inspirerande föreläsningarna hittills på utbildningen«, skriver läkarstudenterna i motiveringen till utmärkelsen.

Spetsforskande hedersdoktor

bild

Nytt om namn 18 APR 2017 Björn Olsen, överläkare och professor vid Uppsala universitet, har utsetts till hedersdoktor vid Linnéuniversitetet. Han är expert på fågelinfluensa och får utnämningen för att han »är en akademiker som lyckats bryta ny mark och tänka i nya banor«. I samband med att fågelinfluensan fick internationell aktualitet byggde Björn Olsen upp zoonosforskningen vid dåvarande Högskolan i Kalmar. Han skapade en tvärvetenskaplig forskningsmiljö där biologer, veterinärer och medicinare tillsammans arbetade med ekologi och epidemiologi kring zoonotiska virus och bakterier.

2016 års Mäster på Gotland

Nytt om namn 10 APR 2017 Axel Trägårdh, ST-läkare på kirurgkliniken, Visby lasarett, har utnämnts till »Årets Mäster 2016« av Gotlands yngre läkares förening (Gylf). I motiveringen till utmärkelsen framhålls bl a att Axel Trädgårdh »… alltid är påläst och gärna delar med sig av sina erfarenheter inom alla områden, och med ett lugn instruerar stressade underläkare i olika praktiska moment, såväl på akuten som på mottagning och på operation«.      ()

Årets allmänläkarvän – en utvecklare av primärvården

Nytt om namn 07 APR 2017 Christer Andersson, verksamhetschef på Bergsjöns vårdcentral i Göteborg, har valts till »Årets allmänläkarvän« av medlemmarna i Sveriges Distriktsläkarförening. Hederspriset, som delas ut årligen, instiftades av Svenska Distriktsläkarföreningen för att uppmärksamma personer som »genom sitt agerande och renommé stärker bilden av svensk primärvård och allmänmedicin«. (1 kommentar)

Forskning på tarmflora belönad med professur

Nytt om namn 05 APR 2017 Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin vid Göteborgs universitet, har tilldelats Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016, efter beslut av Kungl. Vetenskapsakademien. Han får utmärkelsen för sina »banbrytande upptäckter kring tarmflorans betydelse för kroppens ämnesomsättning«. Anslaget, som uppgår till sammanlagt 10 miljoner kronor, är finansierat av Torsten Söderbergs Stiftelse och möjliggör forskning på heltid i fem år. Fredrik Bäckhed har undersökt hur tarmfloran påverkar människans fysiologi och sökt svar på frågan om bakterierna i tarmkanalen kan bidra till utvecklandet av ämnesomsättningsrelaterade sjukdomar.  ()

Annons Annons

Anslag till neurologisk forskning

Meddelanden 04 APR 2017 Ur stiftelsen Palle Ferbs minnesfond utdelas ett belopp om 150 000 kr under 2017. Enligt stadgarna skall medlen stödja klinisk och kliniskt orienterad forskning inom neurologin med tyngdpunkt på: 1) Myasthenia gravis, 2) Parkinsons sjukdom, 3) Alzheimers sjukdom. Ansökningar skall vara stiftelsen tillhanda senast 2017-05-15. Ytterligare upplysningar kan lämnas av docent Ritva Matell, e-post ritva.matell@sll.se. ()

Ett guldkorn till handledare

Nytt om namn 28 MAR 2017 Fedra Amorim, specialist i allmänmedicin, S:t Eriks Vårdcentral, Stockholm, har belönats med »Guldkornet«, Sylf Stockholms årliga pris till bästa ST-handledaren. Priset, som förutom äran omfattar diplom, blommor och ett presentkort på en fin restaurang, går till en specialistläkare som genom sitt handledarskap utmärkt sig för gott ledarskap och utbildning och bidragit till att bekräfta och stärka handledarskapets roll. Fedra Amorim har fått »Guldkornet« för att hon är »… en fantastisk handledare som besitter kombinationen av en stor medicinsk kompetens och ett brinnande intresse för handledning och utbildningsfrågor«. ()

Pokal till bästa mottagningen

Nytt om namn 27 MAR 2017 2016 års randningspris »Randningspokalen« inom Region Örebro län har tilldelats Gynekologmottagningen i Lindesberg. Den årliga utmärkelsen delas ut till den klinik som bäst tagit hand om ST-läkare under deras sidotjänstgöring (»randning«). Motiveringen till priset är bl a att »…kvinnokliniken vid Lindesbergs lasarett är en liten mottagning som ger proffsigt bemötande och handläggning av varje patient. Med glädje, entusiasm och stor kunskap handleder läkarna oss ST-läkare på ett professionellt och trevligt sätt. Från första stund känner man sig omhändertagen och som en i gänget.« ()

Huvudvärksstipendium att söka

Meddelanden 27 MAR 2017 Svenska Migränsällskapets Huvudvärksstipendium finns nu att söka via sällskapets hemsida: www.migransallskapet.se/. Sista ansökningsdag den 15 juni 2017. Mer information finns på hemsidan.   ()

Annons Annons

Tio miljoner för unik hjärnforskning

Nytt om namn 17 MAR 2017 Henrik Zetterberg, läkare, professor och chef vid sektionen för psykiatri och neurokemi vid Sahlgrenska akademin, får tio miljoner norska kronor för att finansiera banbrytande hjärnforskning med sikte på att hitta ny behandling av Alzheimers sjukdom. Prispengarna kommer från norska Olav Thon Foundation som årligen delar ut 50 miljoner norska kronor för framstående forskning och undervisning inom medicin och vetenskap. Henrik Zetterberg och hans forskargrupp arbetar med projektet »Mikroglia – Möjligt behandlingsmål för Alzheimers sjukdom?«, en studie som kommer att genomföras i djurmodeller. Även ett unikt patientmaterial från en sexårsuppföljning av cirka tusen patienter med Parkinsons respektive Alzheimers sjukdom kommer att användas i studien.      ()

Ledstjärna för ST-ortopeder

Nytt om namn 17 MAR 2017 Miklós Kelecsényi, överläkare på Ortopedkirurgiska länskliniken, Region Örebro län, tilldelas 2016 års handledarpris »Ledstjärnan« av regionens ST-läkare i ortopedi. Den årliga utmärkelsen delas ut till den handledare som utmärkt sig som synnerligen lämplig och skicklig att lära ut hantverket till länets ST-läkare. Sylf Örebro tar varje höst in nomineringar från regionens samtliga ST-läkare och väljer bland dessa ut årets pristagare. Valet av Miklós Kelecsényi för 2016 års pris motiveras motiveras med att han är en »fantastisk handledare« och »duktig kirurg med många års bred erfarenhet här i Sverige och utomlands. (...) Det spelar ingen roll hur svårt fallet verkar då han alltid står lugnt kvar och förklarar hur man ska göra och vilka steg man ska tänka på om man tvekar«, skriver ST-läkarna som nominerat honom till priset. ()

Stipendium i HLR att söka

Meddelanden 10 MAR 2017 Stig Holmbergs HLR stipendium med syfte att främja forskning och utveckling kring hjärtstoppsbehandling i Sverige finns nu att söka för behöriga. Målet med stipendiet är att sprida kunskapen om hjärtlungräddning (HLR) och tidig defibrillering i samhället. Sökande bör vara HLR-instruktör. Stipendiet kan sökas på max en A4, under perioden 1 mars – 30 april, 2017, hos Stiftelsen för Hjärt-Lungräddning i Sverige, c/o SEB Stiftelsetjänst, 405 04 Göteborg. ()

Svensk vaccinforskare prisas i USA

Nytt om namn 09 MAR 2017 Jan Holmgren, senior professor i medicinsk mikrobiologi vid Göteborgs universitet, har tilldelats utmärkelsen the Albert B. Sabin Gold Medal Award, ett prestigefyllt pris på vaccinforskningens område. Jan Holmgren får priset för sina banbrytande bidrag inom forskningen kring orala vacciner och slemhinneimmunologi samt för att ha lett utvecklingen av världens första effektiva drickbara koleravaccin. Han tar emot priset den 25 april, på Amerikanska vetenskapsakademin i Washington. ()

Annons Annons

Välkommen!


Läkarkarriär – Sveriges jobbsajt för lediga läkartjänster!

Tipsa redaktören!


Har du bytt jobb eller fått en utmärkelse? Har du annat meddelande att bidra med?

Medlem i Läkarförbundet?


Som medlem kan du få råd och stöd i frågor kring din karriär. Vad ska du tänka på och vad behöver du veta innan du skriver på? Kolla med Läkarförbundet!