bild

Tre hyllade handledare

Nytt om namn 25 MAR 2019 Läkarna Mariam López Millán, Medicinkliniken, SU/Östra, Jana Hartelius, Psykiatri Affektiva, SU och Johan Sahlsten Schölin, Psykiatri psykos, SU belönas med 2018 års pris för bästa handledare för AT-läkare. Priset, som utgörs av äran, diplom, blommor och biobiljetter, delades ut under februari månad under uppmärksammade former inför handledarnas kolleger.

Årsmöte i Malmö läkareförening

Meddelanden 25 MAR 2019 Härmed kallas medlemmarna i Malmö läkareförening till årsmöte.

bild

Allmänläkare – årets guldkorn

Nytt om namn 21 MAR 2019 Gordana Cancar, allmänläkare på Fittja vårdcentral i Södra Stockholm, har tilldelats Guldkornet 2019, Sylf Stockholms årliga handledarpris. Prisutdelningen ägde rum nyligen på Stockholms läkarförenings fullmäktigemöte. 

Resebidrag till läkare under utbildning

Meddelanden 20 MAR 2019 Resebidrag till läkare under utbildning (ej uppnådd specialistkompetens) i form av bidrag för resor till kongresser, symposier och liknande utanför Sverige.

Bästa allmänläkarna i Örebro 2019

Nytt om namn 19 MAR 2019 Lennart Svärd och Kim Stenbäcker, båda allmänläkare i Örebro län, delade priset för »Bästa allmänmedicinska insats« utdelat av SFAM Örebro-Värmland, Lokalavdelning av Svensk förening för allmänmedicin. Kim Stenbäcker fick dessutom priset »Kunskapens ljus« för sina uppskattade insatser som handledare och inspiratör.   ()

Två prisade allmänmedicinare i Värmland

Nytt om namn 19 MAR 2019 Håkan Fermhede och Per Lötvall, båda allmänläkare i Värmland, belönades för toppinsatser inom sin specialitet av SFAM Örebro-Värmland, Lokalavdelning av Svensk förening för allmänmedicin.  ()

Skarpa hjärnor prisar handledaren

Nytt om namn 08 MAR 2019 Dan Bergkvist, specialistläkare i ortopedi, har utsetts till bästa kliniska handledare höstterminen 2018 av läkarstudenterna vid Lunds universitet i Malmö. Studenternas pris för bästa kliniska placering går till ortopediska kliniken vid Skånes universitetssjukhus, Malmö. ()

Annons Annons

Dags att söka Stig Holmbergs HLR-stipendium 2019

Meddelanden 04 MAR 2019 Ansökan till Stig Holmbergs HLR-stipendium kan nu skickas in enligt information nedan. Syftet med stipendiet är främja forskning och utveckling kring hjärtstoppsbehandling i Sverige, inklusive med målet att sprida kunskapen om HLR och tidig defibrillering i samhället ()

Bästa handledarna på psykiatrimomentet

Nytt om namn 27 FEB 2019 Jutta Schröter, överläkare och Mikael Olszowy, ST-läkare, båda på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, har utnämnts till bästa kliniska handledare.   ()

Nyinstiftat forskarpris till bästa avhandling om cancer

Nytt om namn 26 FEB 2019 Nicholas Valerie, cancerforskare vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska institutet i Stockholm, belönas med lärosätets nyinstiftade forskarpris, Dan Grandér Memorial Prize, för bästa doktorsavhandling inom cancerområdet. ()

Flerfaldigt prisad av läkarstudenterna

Nytt om namn 21 FEB 2019 Jon Olinder, specialistläkare i infektionsmedicin i Helsingborg, har tilldelats läkarstudenternas pedagogiska pris för särskilt värdefulla insatser på läkarutbildningen under hösten 2018, då han var amanuens inom infektionsmedicin.  ()

Annons Annons

Bästa AT-handledaren på Helsingborgs lasarett

Nytt om namn 20 FEB 2019 Ulf Aneröd, specialist i ortopedi vid Helsingborgs lasarett, har utsett till årets AT-handledare för år 2018 av Sylf Nordvästra Skåne. Ära, diplom och ett stort grattis från yngre kollegor kommer honom till del. ()

Stipendier att söka för läkare i Malmö

Meddelanden 18 FEB 2019 Två stipendier för 2019 om 10 000 kr vardera är tillgängliga för ansökan för medlemmar i Malmö läkareförening. ()

Årets AT-rosor i Västerås

Nytt om namn 14 FEB 2019 Allan Jazrawi, läkare på kirurgkliniken och Torbjörn Larsson, läkare på infektionskliniken, båda på Västmanlands sjukhus Västerås, är 2019 års vinnare av AT-rosen. Den årliga utmärkelsen tilldelas personer som utmärkt sig gällande stöd och handledning för sjukhusets AT-läkare. ()

Kvinnoklinikens bästa handledare

Nytt om namn 13 FEB 2019 Hanna Abäck, specialistläkare på Kvinnokliniken i Malmö och Louise Moberg, överläkare på Kvinnokliniken i Lund, Skånes universistetssjukhus, har tilldelats pris för bästa handledare. ()

Välkommen!


Läkarkarriär – Sveriges jobbsajt för lediga läkartjänster!

Tipsa redaktören!


Har du bytt jobb eller fått en utmärkelse? Har du annat meddelande att bidra med?

Medlem i Läkarförbundet?


Som medlem kan du få råd och stöd i frågor kring din karriär. Vad ska du tänka på och vad behöver du veta innan du skriver på? Kolla med Läkarförbundet!