Stort bidrag till Parkinsonforskare

bild

Nytt om namn 20 SEP 2018 Filip Bergquist, docent och specialistläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, har fått ett av Neurofondens stora forskningspris för sin forskning kring behandling av patienter med Parkinsons sjukdom.

Bästa ST-utbildaren ger snabbt kniven vidare

bild

Nytt om namn 19 SEP 2018 Tomasz Stypa, specialistläkare i obstetrik och gynekologi på Länssjukhuset i Eksjö får 2018 års handledarpris från OGU (Obstetriker och gynekologer under utbildning). Han tilldelas utmärkelsen för framstående gärningar inom utbildningen av ST-läkare. 

Prisad för banbrytande global forskning i kvinnohälsa

bild

Nytt om namn 18 SEP 2018 Birgitta Essén, professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård, har tilldelats Kungliga Vetenskapssamhället i Upp­sala (KVSU) 2018 års pris för tvärvetenskaplig insats av utmärkt kvalitet.

Ansökan till Samfonden

Meddelanden 11 SEP 2018 Samfonden är Svenska distriktsläkarföreningens fond – vår hjälp till din personliga kompetensutveckling och ekonomi. Ansök om medel senast den 1 maj och den 15 oktober på https://www.slf.se/svdlf/Samfond.

Priser till forskare på 200-årsjubileet

Nytt om namn 10 SEP 2018 Eva Haglind, avdelningen för kirurgi, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin och Marcus Lind, avdelningen för molekylär och klinisk medicin, institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin får Göteborgs Läkaresällskaps Jubileumspris 2018. ()

Tungt nordiskt pris till toppforskare på benskörhet

Nytt om namn 06 SEP 2018 Claes Ohlsson, professor i hormonell reglering av benmetabolism och tillväxt vid Göteborgs universitet, får Anders Jahres stora medicinska pris för sin forskning kring benskörhet. Utmärkelsen med en prissumma på en miljon norska kronor är ett av Nordens största medicinska priser. ()

Resebidrag från understödsfonden

Meddelanden 05 SEP 2018 Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut följande fondmedel: Resebidrag till läkare under utbildning (ej uppnådd specialistkompetens) som bidrag för resor till kongresser, symposier och liknande utanför Sverige. ()

Annons Annons

Borreliaforskare får pris

Nytt om namn 03 SEP 2018 Anna J. Henningsson, medicinsk chef, överläkare och docent vid Mikrobiologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, får Svenska läkaresällskapets Translationella pris 2018. Hon belönas för sin ansökan » Immunrespons vid borreliainfektion – betydelse för patogenes och sjukdomsförlopp«. ()

Anslag för hiv/aids-forskning

Meddelanden 29 AUG 2018 Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond ledigförklarar härmed forskningsanslag för studier som syftar till behandling av HIV-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder. ()

Certifierade i patientnära ultraljud

Nytt om namn 23 AUG 2018 I slutet av maj 2018 var det dags för examination och utdelning av diplom vid Ultraljudsakademin på S:t Görans sjukhus. ()

Stora forskarpriset 2018 för nya rön kring behandling av aneurysm

Nytt om namn 22 AUG 2018 Kevin Mani, kärlkirurg på Akademiska sjukhuset, har fått Stora forskarpriset 2018 av Svensk kirurgisk förening. Han belönas för sin forskning på bukaortaaneurysm, ett allvarligt tillstånd som oftast drabbar äldre män. ()

Annons Annons

Internationell medalj för forskning om klimat och hälsa i Arktis

Nytt om namn 17 AUG 2018 Birgitta Evengård, professor vid Umeå universitet, har fått det arktiska forskningspriset Jack Hildes-medaljen. Hon får utmärkelsen för sin forskning om bland annat hur klimatförändringar i Arktis kan påverka spridningen av infektionssjukdomar. ()

Svensk president för världens transfusionsspecialister

Nytt om namn 09 AUG 2018 Professorn och överläkaren Martin L Olsson, specialist i transfusionsmedicin, har nyligen tillträtt som president för International Society of Blood Transfusion (ISBT). Han kommer att inneha posten under åren 2018–2020. ()

Ny professor i lungtransplantation

Nytt om namn 07 AUG 2018 Gerdt Riise har av Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, utnämnts till adjungerad professor i Lungtransplantation. Han tillträdde den 1 augusti 2018. ()

Engagerad ortoped bästa handledaren – igen

Nytt om namn 29 JUN 2018 Evgenia Manousaki, specialistläkare på ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus, SUS, i Lund, har fått det pedagogiska vandringspriset »Skalpellen«. Det är för andra terminen i rad som hon hyllas som »bästa handledare«. ()

Annons Annons

Välkommen!


Läkarkarriär – Sveriges jobbsajt för lediga läkartjänster!

Tipsa redaktören!


Har du bytt jobb eller fått en utmärkelse? Har du annat meddelande att bidra med?

Medlem i Läkarförbundet?


Som medlem kan du få råd och stöd i frågor kring din karriär. Vad ska du tänka på och vad behöver du veta innan du skriver på? Kolla med Läkarförbundet!