Han får priset på 10 000 kr för ett mångårigt vetenskapligt och kliniskt arbete med ryggmärgsstimulering till stor nytta och glädje för patienter med »behandlingsrefraktär smärta«, ett tillstånd som i många fall kan behandlas effektivt med »neuromodulation«, framför allt elektrisk stimulering.