Studien vill ta reda på om permanenta hjärtpumpar kan ersätta konventionell läkemedelsbehandling vid svår hjärtsvikt. Samtliga universitetssjukhus i Sverige samarbetar kring studien.

– Vi söker just nu fler patienter och hoppas kunna studera 140 deltagare under två år, säger Göran Dellgren i ett pressmeddelande från Hjärt-Lungfonden.