Magnus Westgren, professor, specialist i obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, har utnämnts till »Fellow of Royal College of Obstetrics and Gynaecology« för sina »...betydande insatser för främjandet av vetenskap och läkekonst inom obstetrik och gynekologi«. Professor Lesley Regan, sällskapets ordförande, överlämnade utmärkelsen vid en ceremoni den 22 september 2017.