Ett antal läkare certifierades i patientnära ultraljud, en rutin som innebär att läkaren på respektive klinik använder ultraljudet i den kliniska bedömningen av patienter, och vid bestämning av status. Glada på bilden är (fr v): Mina Voghera (projektledare, Ultraljudsakademin), Daniel Holmström (infektion), Alexander Mårtensson (intermedicin), Anna Eriksson (internmedicin), Fredrik Hallgren (projektledare, Ultraljudsakademin), Johanna Hultin (internmedicin), Johan Drufva (internmedicin), Gustav Kindborg (internmedicin). Ej med på bilden: Tove Welff (anestesi) och Hritul Karim (internmedicin).