Eva Haglind får priset »för sina omfattande och banbrytande studier med hög vetenskaplig nivå om kolorektalcancer samt laparoskopisk och annan kirurgisk teknik vid olika sjukdomstillstånd i buken«.

Marcus Lind prisas »för sina omfattande och internationellt uppmärksammade epidemiologiska och kliniska studier rörande diabetes och risken för utveckling av komplikationer vid denna sjukdom«.

Priset delas ut till två »etablerade forskare« med anledning av att Göteborgs Läkaresällskap firar 200-årsjubileum. Prisutdelningen sker den 6 november kl 13–18 i Sahlgrens aula, Sahlgrenska universitetssjukhuset, på dagen två sekler efter sällskapets första möte 1918.