Den 31 januari firade de händelsen tillsammans med de AT-läkare som examinerats i Ultraljudsakademins första Pocus-kurs för AT-läkare. Anledning att fira hade: Lena Bremer, Ram Alaish, Julia Leander, Erika von Schewelow Wallen, Fredrik Ahlin, Jacob Hellden, Jenny Nilsson, Madeleine Redin, Marko Bogdanovic, Joanna Piehl, Mårten Neiman, Yasmin Abbas.