Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer. 
Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Umeå universitet

21 september, kl 09.00, Lionsalen By 7, Norrlands University Hospital, Umeå. Alireza Khatami: »Det sitter i huden, i själen och i livet. Utveckling av ett sjukdomsspecifikt livskvalitetsinstrument för vuxna patienter med akut cutan leishmaniasis i Iran« (It is on my skin, on my soul, and on my life. Development of a disease-specific quality of life instrument for adult patients with acute cutaneous lesihmaniasis in Iran). Fakultetsopponent: Farhad Handjani, Iran.

28 september, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitetNina Smulter: »Delirium efter hjärtkirurgi; riskfaktorer, bedömningsmetoder och kostnader« (Delirium after cardiac surgery; risk factors, assessment methods and costs). Fakultetsopponent: Henrik Bjursten.

28 september, kl 13.00, Hörsal Betula, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Elisabeth Pietilä-Holmner: »Multimodal rehabilitering för patienter med långvarig muskuloskeletal smärta med fokus på primärvård« (Multimodal rehabilitation of patients with chronic musculoskeletal pain with focus on primary care). Fakultetsopponent: Stefan Bergman.

5 oktober, kl 09.00, Hörsal B, Tandläkarhögskolan, Norrlands universitetssjukhus 1D, Umeå. José Pedro Silva Lopes: »Medfödd immunitet i svampens mikromiljö« (Innate immunity in the fungal microenvironment). Fakultetsopponent: Allistair Brown, Skottland.

5 oktober, kl 09.00, BetulaNorrlands universitetssjukhus, Umeå. Robert Linder: »Obalans i proteas-antiproteassystemet vid KOL – epidemiologiska och kliniska aspekter« (Proteolytic imbalance in COPD - epidemiological and clinical aspects). Fakultetsopponent: Arne Egesten.

5 oktober, kl 13.00, Aulan, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall. Charlotta Wadsten: »DCIS i bröstet – aspekter på behandling och prognos« (DCIS of the breast – aspects on treatment and prognosis). Fakultetsopponent: Marjut Leidenius, Finland.

5 oktober, kl 13.00, Hörsal D Unod T9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Nathanael Sirili: »Läkarförsörjning i Tanzania efter 1990:s hälsosektorreform« (Health workforce development post-1990s health sector reforms: The case of medical doctors in Tanzania). Fakultetsopponent: Ottar Maestad, Norge.

11 oktober, kl 09.00, Hörsal 933 Unod B9, Norrlands universitetssjukhus (Målpunkt A21, Byggnad 3A, vån 2), Umeå. Koushikul Islam: »Identifiering och utvärdering av antivirala substanser mot Rift Valley fever virus« (Identification and evaluation of antiviral compounds targeting Rift Valley fever virus). Fakultetsopponent: Johan Neyts, Belgien.

12 oktober, kl 09.00, Sal 260, Norrlands universitetssjukhus (Målpunkt A21, Byggnad 3A, vån 2), Umeå. Robin Myte: »Metabola riskfaktorer och molekylära subtyper av kolorektalcancer« (Metabolic risk factors and molecular subtypes of colorectal cancer). Fakultetsopponent: Matty Weijenberg, Nederländerna.

12 oktober, kl 09.00, Sal 260, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Bariq Al-Amiry: »Radiologiska mätningar vid total höftproteskirurgi« (Radiological measurements in total hip arthroplasty). Fakultetsopponent: Mats Geijer.

19 oktober, kl 09.00, Major Groove, Umeå. Ievgen Dzhygyr: »Funktionsstudier av Escherichia coli stringent response faktor RelA« (Functional studies of Escherichia coli stringent response factor RelA). Fakultetsopponent: Greg Bokinsky, Nederländerna.

26 oktober, kl 09.00, Hörsal D, Unod T9, Umeå. Cahya Utamie Pujilestari: »Bukfetma bland äldre i Indonesien: Mönster av ojämlikhet utifrån sociala grupper och kön och dess påverkan på funktionsnedsättning och död« (Abdominal obesity among older populations in Indonesia: Patterns of socioeconomic and gender inequality and impacts on disability and death). Fakultetsopponent: Alexandra Krettek.

2 november, kl 09.00, Bergasalen, målpunkt Q, plan 0, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.  Jean Paul Semasaka Sengoma: »Graviditetsrelaterade komplikationer i Rwanda: prevalenser, riskfaktorer och hälsoekonomisk effekt, samt kvinnors upplevelser postpartum« (Pregnancy-related complications in Rwanda: prevalence, associated risk factors and health economic impact, and maternal experiences). Fakultetsopponent: Jon Øyvind Odland, Norge.

9 november, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Sara Lundell: »KOL i primärvården. Utforskande av förutsättningar för implementering av evidensbaserade interventioner och eHälsa« (COPD in primary care. Exploring conditions for implementation of evidence-based interventions and eHealth). Fakultetsopponent: Lisa Skär.

9 november, kl 09.00, Hörsal D, Unod T9, Umeå. Amaia Maquibar Landa: »Våld i nära relationer mot kvinnor i Spanien: en inblick i institutionens respons« (An insight into institutional responses to intimate partner violence against women in Spain). Fakultetsopponent: Naeemah Abrahams, Sydafrika.

16 november, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Frida Bergman: »Aktiva arbetsstationer – ett sätt att förebygga och behandla övervikt och fetma?« (Active workstations – a NEAT way to prevent and treat overweight and obesity?). Fakultetsopponent: Mats Börjesson.

23 november, kl 09.00, Hörsal D, Unod T9, plan 9, Tandläkarhögskolan, NUS, Umeå. Inger Westborg: »Säkerhet och effektivitet i gråstarrskirurgiprocessen« (Safety and efficacy in the cataract surgery process). Fakultetsopponent: Björn Johansson.

30 november, kl 09.00, Betula, NUS, Umeå. Cecilia Toppe: »Tidstrender och riskfaktorer för terminal njursvikt orsakad av typ 1 diabetes« (End stage renal disease in type 1 diabetes – time trends and risk factors). Fakultetsopponent: Torild Skrivarhaug, Norge.

7 december, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Frida Jonsson: »Dåtidens närvaro i nutid; en livsloppsstudie i norra Sverige om social determinanters betydelse för hälsa och ojämlikheter i hälsa« (The presence of the past; A life course approach to the social determinants of health and health inequalities in Northern Sweden). Fakultetsopponent: Ilona Koupil.

7 december, kl 13.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Annica Bay: »Att vara fysiskt aktiv som vuxen med medfött hjärtfel« (Being physically active as an adult with congenital heart disease). Fakultetsopponent: Anna Strömberg.

14 december, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Haleluya Moshi: »Traumatiska ryggmärgsskador i Tanzania- Förekomst, klinisk bild och livssituation för skadade personer i Kilimanjaroregionen​​« (Traumatic spinal cord injuries in rural Tanzania – Occurrence, clinical outcomes and life situation of injured persons living in the Kilimanjaro region). Fakultetsopponent: Lena Nilsson Wilkmar.

29 mars 2019, kl 09.00, Aulan, Sunderby sjukhus (upplåten enhet)Anders Niklasson: »Hammarfraktur. Etiologi, diagnos och behandling« (Malleus fracture. A clinical and experimental study). Fakultetsopponent: Preben Homøe, Danmark.

Uppsala universitet

21 september, kl 13.00, B22, BMC, Husargatan3, Uppsala. Hao Cao: »Exposure to xenobiotic chemicals disrupts metabolism, rhythmicity and cell proliferation in Drosophila melanogaster«. Fakultetsopponent: Jan Larsson.

Örebro universitet

5 oktober, kl 13.00, Hörsal C1, Campus, Universitetssjukhuset i Örebro. Ingrid Ziegler: »Quantitative detection of bacterial DNA in whoolblood in bloodstream infection«. Fakultetsopponent: Magnus Rasmussen.

16 november, kl 09.00, Hörsal C3, Universitetssjukhuset i Örebro, Örebro universitet. Anna Carling: »Nedsatt balans och fallrisk vid multipel skleros«. Fakultetsopponent: Sverker Johansson.

Karolinska institutet

21 september, kl 09.00, Erna Möllersalen, NEO, plan 5, Blickagången 16, Huddinge, Karolinska institutet. Yaser Heshmati: »Identification and characterization of novel genetic and epigenetic factors required for normal and malignant hematopoiesis«. Fakultetsopponent: Tim Somervaille, England.

27 september, kl 09.00, Inghesalen Tomtebodavägen 18a, Widerströmska huset, Campus Solna. Teresa Söderhjelm: »Team- and team-leadership development through different interventions«. Fakultetsopponent: Christian Jacobsson.

28 september, kl 09.30, Lecture Hall 9Q Månen, Alfred Nobels allé 8, Huddinge, Campus Flemingsberg. Debora Sugiaman: »The role of RFX transcription factors in neurons and in the human brain«. Fakultetsopponent: Andrew Jarman, Skottland.

5 oktober, kl 09.00, Inghesalen Tomtebodavägen 18a, Widerströmska huset, Campus Solna. Charlotte Klinga: »The only constant is change – Exploring the evolvement of health and social care integration«. Fakultetsopponent: Ingen uppgift

19 oktober, kl 09.00, Skandiasalen, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset Solna. Poya Ghorbani: »Review and prediction of trauma mortality«. Fakultetsopponent: Torben Wisborg.

23 november, kl 10.00, Föreläsningssal C187, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Kristin Mattsson: »Investigation of cytogenetic markers in neonatal blood spots and of aberrant protein expression in bone marrow from children with leukemia«. Fakultetsopponent: Jan Zuna, Tjeckien.

Linköpings universitet

21 september, kl 09.00, Berzeliussalen, ingång 65, plan 9, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Yvonne Lindbäck: »Pre-surgery physiotherapy and pain thresholds in patients with degenerative lumbar spine disorder«. Fakultetsopponent: Gunilla Kjellby.

21 september, kl 13.00, Belladonna, ing. 75, hus 511-001, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Martin Eckhardt: »Feasability of community-bases health insurance in rural tropical Ecuador«. Fakultetsopponent: Miguel San Sebastian.

Göteborgs universitet

21 september, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Anne-Charlotte Selin: »Delayed labour progress: occurence, risk factors, management and outcomes«. Fakultetsopponent: Ingegerd Hildingsson.

21 september, kl 09.00, Tallen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Rondvägen 10, Östra sjukhuset/SU, Göteborg. Zsuzsa Ingulf Bartik: »Genetic studies of familial vesicoureteral reflux«. Fakultetsopponent: Christian Radmayr, Österrike.

21 september, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Daniel Eckernäs: »Noise benefit in Attention Deficit Hyperactivity Disorder«. Fakultetsopponent: Rochellys Diaz Hejtz.

25 september, kl 13.00, Medicinareberget, Medicinaregatan 1-11, Hörsal Åke Göransson, Medicinaregatan 11, Göteborg. Vijay Kuna Kumar: »Potential therapeutic applications of novel bioengineered tissues and organs using methods of decellularization and recellularization«. Fakultetsopponent: David Tosch, England.

28 september, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Git Lidman: »Learning for life. How children with unilateral spastic cerebral palsy learn to master bimanual activities«. Fakultetsopponent: Marie Holmefur.

5 oktober, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Oscar Jalnefjord: »Intravoxel incoherent motion modeling – Optimization of acquisition, analysis and tumor tissue characterization«. Fakultetsopponent: Ronnie Wirestam.

5 oktober, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Maria Borland: »Exercise-based cardiac rehabilitation, physical activity and physical fitness in cardiac disease«. Fakultetsopponent: Anita Wisén.

19 oktober, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Antonio Molinaro: »Microbial modulation of metabolic diseases«. Fakultetsopponent: Anna Mae Diehl, USA.

23 november, kl 09.00, Patologens föreläsningssal, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Martin Stenson: »Diffuse large B-cell lymphoma – proteomic and metabolomic studies on prognosis and treatment failure«. Fakultetsopponent: Kristina Drott.

Lunds universitet

20 september, kl 09.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Baoyi Zhu: »Transcriptional control mechanisms in the wall of the urinary bladder. Myocardin family coactivators and the transcriptomic impact of denervation«. Fakultetsopponent: Per Lindahl.

20 september, kl 13.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32 i Lund. Kerstin Wendland: »Thymic stroma and T cell development – impacts of retinoic acid signaling«. Fakultetsopponent: Nuno L. Alves, Portugal.

21 september, kl 09.00, Föreläsningssalen, Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund. Michaell Bartoschek: »Exporing functional subsets of cancer-associated fibroblasts«. Fakultetsopponent: Clare Isack, England.

21 september, kl 09.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32 i Lund. Pablo Peña Martinez: »Studies of ligands and receptors regulating acute myeloid leukemia«. Fakultetsopponent: Jan-Henning Klusmann, Tyskland.

21 september, kl 13.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Dimitra Zacharaki: »Human bone marrow mesenchymal stromal stem cells in health and disease«. Fakultetsopponent: Dominique Bonnet, England.

27 september, kl 09.00, Lilla aulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Faiza Siddiqui: »Prevention of type 2 diabetes and poor mental health amongst immigrants from the Middle East to Sweden«. Fakultetsopponent: Mai-Lis Hellenius.

28 september, kl 09.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Jakob Lundgren: »Pulmonary hypertension related to heart failure and hypoxia – mechanisms, new treatment strategies and impact on mortality following heart transplantation. Experiences from Skåne University hospital in Lund«. Fakultetsopponent: Jean-Luc Vachiery, Belgien.

28 september, kl 09.00, Rune Grubb salen, BMC I1145, Sölvegatan 19 i Lund. Mandy Menzel: »On causes and regulation of anti-viral defence in asthma and COPD«. Fakultetsopponent: Michael Edwards, England.

12 oktober, kl 09.00, Lokal: ingen uppgift. Elisabeth Mogard: »Pain and function in spondyloarthritis«. Fakultetsopponent: Hanne Dagfinrud, Norge.

12 oktober, kl 10.00, Lokal: ingen uppgift. Deepak Bushan Raina: »Biomaterials as varriers for bone active molecules: Off-the-shelf alternatives for large bone reconstruction«. Fakultetsopponent: Fergal O’Brien, Irland.

18 oktober, kl 13.00, Lokal: ingen uppgift. Jessika Nystedt: »Imaging findings and neurocognitive function in patients with Systemic Lupus Erythematosus (SLE)«. Fakultetsopponent: Mark van Buchem, Nederländerna.

19 oktober, kl 09.00, Lokal: ingen uppgift. Anna Karlsson: »Genomic characterization of non-small cell lung cancer – clinical and molecular implications«. Fakultetsopponent: Odd-Terje Brustugun, Norge.

19 oktober, kl 09.00, Lokal: ingen uppgift. Natalia Caldeira Loss Vincens: »What modifies the social gradient in health? Latin American case studies applying quantitative and qualitative analytic approaches«. Fakultetsopponent: Mikael Rostila.

19 oktober, kl 13.00, Lokal: ingen uppgift. Madeleine Liljegren: »Dementia with socially deviant or criminal behavior – prevalence and consequence«. Fakultetsopponent: Magnus Sjögren, Danmark.

26 oktober, kl 09.00, Lokal: ingen uppgift. Richard Petersson: »ECG-based analysis of atrial activity in relation to other imaging modalities«. Fakultetsopponent: Jens Cosedis Nielsen, Danmark.

26 oktober, kl 09.30, Lokal: ingen uppgift. Margareta Heby: »Biomarkers evaluated in pancreatic and other periampullary cancers: some familiar and one new«. Fakultetsopponent: Johanna Louhimo, Finland.

26 oktober, kl 13.00, Lokal: ingen uppgift. Henrik Löfvall: »Development of novel therapies, models, and biomarkers for osteoclast-related diseases«. Fakultetsopponent: Miep Helfrich, Skottland.

31 oktober, kl 09.30, Lokal: ingen uppgift. Francesca Romana Stefani: »Phenotypic plasticity in mesenchymal stromal cells and glioblastoma«. Fakultetsopponent: Gabriele Bergers, Nederländerna.

2 november, kl 13.00, Lokal: ingen uppgift. Bengt Herngren: »Physeolysis of the hip – epidemiology and hip function«. Fakultetsopponent: Ivan Hvid, Norge.

9 november, kl 09.00, Lokal: ingen uppgift. Martin Bråbäck: »Malmö Treatment Referral and Intervention Study (MATRIS). Studies of opioid maintenance treatment in patients referred from a needle exchange program«. Fakultetsopponent: Mikael Sandlund.

9 november, kl 13.00, Lokal: ingen uppgift. Malin Zimmerman: »The diabetic nerve: studies on outcome after open carpal tunnel release and the development of autonomic neuropathy«. Fakultetsopponent: Maurizio Calcagni, Schweiz.

9 november, kl 13.00, Lokal: ingen uppgift. Abrar Ahmad: »Identification of genetic biomarkers for the risk prediction of recurrent venous thromboembolism«. Fakultetsopponent: Tomas Lindahl.

16 november, kl 09.00, Lokal: ingen uppgift. Guangqi Qin: »Heart preservation«. Fakultetsopponent: Anders Jeppsson.

16 november, kl 09.30, Lokal: ingen uppgift. Matteo Bocci: »Growth factors signaling in the breast tumor microenvironment«. Fakultetsopponent: Morag Park, Kanada.

17 november, kl 09.00, Lokal: ingen uppgift. Hanna Ljung: »Assessment of verbal memory capacity and predictors of deficits from temporal lobe surgery in epilepsy«. Fakultetsopponent: Christoph Helmstaedter, Tyskland.

20 november, kl 09.00, Lokal: ingen uppgift. Marianne Holmgren: »Overweight and obesity in people with mobility disability«. Fakultetsopponent: Åsa Hörnsten.

23 november, kl 09.00, Lokal: ingen uppgift. Andreas Liebenhagen: »Surrendering to anesthesia- an interpersonal construct in the caring encounter within the context of anesthesia care«. Fakultetsopponent: Ulrica Nilsson.

18 januari 2019, kl 09.00, Lokal: ingen uppgift. Suneela Zaigham: »Lung function and the prediction of health outcomes in an urban population«. Fakultetsopponent: Massimo Pistolesi, Italien.