Annons

Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer. 
Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Umeå universitet

17 mars, kl 09.00, E04, Byggnad 6A-L (Biomedicinhuset), Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Annika Nordstrand: »Prostatacancer- och bencellsinteraktioner: Betydelse för metastastillväxt och terapi« (Prostate cancer and bone cell interactions: Implications for metastatic growth and therapy). Fakultetsopponent: Päivi Östling.

24 mars, kl 09.00, Room 135 Family Medicine, building 9A, Norrlands university hospital, Umeå. Phan Minh Trang: »Väder och extrem hetta och samband med psykisk sjukdom – Fallet Hanoi, Vietnam« (Weather and extreme heath in association to mental disorder. The case of Hanoi, Vietnam). Fakultetsopponent: Mare Löhmus.

7 april, kl 09.00, Hörsal D, 9 tr, Tandläkarhögskolan, Umeå. Joakim Forsell: »Genetiska subtyper hos encelliga tarmparasiter med särskild inriktning på Blastocystis« (Genetic subtypes in unicellular intestinal parasites with special focus on Blastocystis). Fakultetsopponent: Tom van Gool, Nederländerna.

7 april, kl 13.00, Triple Helix, Umeå universitet. Åsa Strinnholm: »Födoämnesöverkänslighet bland skolbarn – prevalens, livskvalitet och upplevelser vid dubbel-blind placebo-kontrollerad föroämnesprovokation« (Food hypersensitivity among schoolchildren – prevalence, Health Related Quality of Life and experiences of double-blind placebo-controlled food challanges). Fakultetsopponent: Inger Kull.

28 april, kl 09.00, Hörsal D, utbildningsnod T9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Dina Popova: »In vitro cellmodeller för neurotoxiska studier« (In vitro cellular models for neurotoxicity studies). Fakultetsopponent: Anna Forsby.

5 maj, kl 09.00, E04, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Ida Lundberg: »Molekylär förståelse av KRAS- och BRAF-muterade kolorektala tumörer« (Molecular understanding of KRAS and BRAF mutated colorectal cancers). Fakultetsopponent: Anita Sjölander.

12 maj, kl 09.00, E04_R-1, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Per Sandén: »Effekt och säkerhet vid behandling med warfarin vid venös tromboembolisk sjukdom« (Efficacy and safety of warfarin treatment in venous thromboembolic disease). Fakultetsopponent: Gerd Lärfars.

12 maj, kl 09.00, Lilla Hörsalen KB.E3.01, KBC huset, Umeå universitet, Umeå. Venkateswara Rao Jonna: »Klass I-ribonukleotidreduktaser: aktivitetsreglering, oligomerisering och mål för läkemedelsutveckling« (Class I Ribonucleotide Reductases: overall activity regulation, oligomerization and drug targeting). Fakultetsopponent: Arne Holmgren.

19 maj, kl 09.00, Föreläsningssal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan, Umeå universitet. Matias Hannuksela: »Ärftliga thorakala aortaaneurysm och dissektioner - studier om genotyp och fenotyp« (Familial thoracic aortic aneurysms and dissections - studies on genotype and phenotype). Fakultetsopponent: Anders Gottsäter.

19 maj, kl 13.00, Hörsalen, Östersunds sjukhus. Cecilia Högberg: »Diagnostik av tjock- och ändtarmscancer i primärvården. Betydelsen av symptom, immunkemiskt prov för blod i avföringen, kalprotektin i avföringen och anemi« (Diagnosing colorectal cancer in primary care. The value of symptoms, faecal immunochemical tests, faecal calprotectin and anaemia). Fakultetsopponent: Jörgen Månsson.

19 maj, kl 13.00, N320, Umeå. Lars Nygård Skalman: »Hur patogener tar sig in i värdcellen samt rollen av endocytiska mekanismer vid skador på cellmembranet« (Pathogen entry mechanisms and endocytic responses to plasma membrane damage). Fakultetsopponent: Kristian Riesbeck.

2 juni, kl 09.00, Hörsal B, Umeå. Åsa Danielsson Borssén: »Autoimmun hepatit – livet, döden och däremellan« (Autoimmune hepatitis – life, death and in-between). Fakultetsopponent: Soo Aleman.

2 juni, kl 09.00, Betula, Umeå. Nicola Sgaramella: »Skivepitelcancer i tungan: studier av biomarkörer med koppling till HPV infektion, epitelial mesenchymal transition och lokoregional metastas« (Squamous cell carcinoma of the oral tongue: studies of biomarkers connected to HPV infections, epithelial to mesenchymal transition and locoregional metastasis). Fakultetsopponent: George Sekine, Japan.

Uppsala universitet

16 mars, kl 09.15, Rudbeck Hall, Rudbecklaboratoriet, Uppsala. Mohammad Alzrigat: »Targeted inhibition of polycomb repressive complexes in multiple myeloma«. Fakultetsopponent: Kristina Drott.

Örebro universitet

31 mars, kl 09.00, Hörsal C3 (HSC3), Campus, Universitetssjukhuset Örebro. Gunlög Rasmussen: »Staphylococcus aureus bacteremia, molecular epidemiology and host immune response«. Fakultetsopponent: Peter Bergman.

31 mars, kl 09.00, HSP2, Örebro universitet. Karin Hugelius: »Disaster response for recovery; survivor's experiences, health and the use of disaster radio to promote health after disasters«. Fakultetsopponent: Birgitta Wireklint Sundström.

7 april, kl 09.00, Hörsal C3 (HSC3), Campus, Universitetssjukhuset Örebro. Emma Olsson: »Promoting health in premature infants – with special focus on skin-to-skin contact and development of valid pain assessment«. Fakultetsopponent: Carina Sparud Lundin.

21 april, kl 09.00, Hörsal C1 (HSC1), Campus, Universitetssjukhuset Örebro. Louise Bohr Mordhorst: »Predictive and prognostic factors in cervical crcinomas treated with (chemo) radiotherapy«. Fakultetsopponent: Preben Kjölhede.

19 maj, kl 09.00, Waldemarsalen, Universitetssjukhuset Örebro. Ann-Sofie Sundqvist: »Perioperative patient advocacy – having the patient's best interests at heart«. Fakultetsopponent: Anna Forsberg.

19 maj, kl 13.00, Hörsal C3 (HSC3), Campus, Universitetssjukhuset Örebro. Sara Cajander: »Dynamics of the immunosuppression marker HLA-DR during the course of bacteremic sepsis«. Fakultetsopponent: Per Åkesson.

26 maj, kl 09.00, Hörsal C3 (HSC3), Campus, Universitetssjukhuset Örebro. Anna Wickbom: »Epidemiological aspects of microscopic colitis«. Fakultetsopponent: Bodil Olsson.

Karolinska institutet

15 mars, kl 09.00, Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A, Stockholm, Campus Solna. Anne Friman: »Samverkan och lärande kring sårbehandling – erfarenheter från olika professionsperspektiv i primärvård och utbildning«. Fakultetsopponent: Åsa Hörnsten.

17 mars, kl 09.30, Föreläsningssal Petrén, Nobels väg 12B, Campus Solna. Märit Halmin: »Transfusion in critically ill patiens - short and longterm outcomes«. Fakultetsopponent: Daryl Kor, USA.

17 mars, kl 09.30, Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Campus Solna. Beata Ferencz: »Genetic and lifestyle influences on memory, brain structure and dementia«. Fakultetsopponent: Kirk Erickson, USA.

24 mars, kl 00.00, Nanna Svartz Auditorium, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Ingegerd Ivanov Öfverholm: »Identification and evaluation of novel prognostic genetic markers for childhood acute lymphoblastic leukemia«. Fakultetsopponent: Shai Izraeli, Israel.

24 mars, kl 09.00, Welandersalen, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Tomas Forslund: »Antithrombotic treatment of atrial fibrillation before and after the introduction of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants (NOACs) in the Stockholm healthcare region«. Fakultetsopponent: Gunnar Gislason, Danmark.

24 mars, kl 09.30, Hörsalen, Novum plan 4, Campus Flemingsberg. Soheil Damangir: »The matter of white and gray matter in Alzheimer´s disease«. Fakultetsopponent: Norbert Schuff, USA.

31 mars, kl 09.00, A-huset, A6:04, Kirurgisalen, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Miriam Qvarnström: »Persistence to antihypertensive drug treatment in Swedish primary care«. Fakultetsopponent: Jens Søndergaard, Danmark.

7 april, kl 00.00, Leksell-salen, Eugeniahemmet, T3:02, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Hanna Fredholm: »Breast cancer in young women - aspects on mortality and local recurrence«. Fakultetsopponent: Hege Rusness, Norge.

20 april, kl 09.00, Föreläsningssal Petrén, Nobels väg 12B, Campus Solna. Fei Yang: »Can Parkinson's disease be prevented? – Epidemiological evidence on lifestyle factors«. Fakultetsopponent: Beate Ritz, USA.

21 april, kl 00.00, CMM Lecture Hall L8:00, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Charlotte Lindfors: »Appetite control – genetic, immunological and neurobiological aspects«. Fakultetsopponent: Marc Claret, Spanien.

28 april, kl 09.00, Föreläsningssal Atrium, MEB, Nobels väg 12B, Campus Solna. Ruoqing Chen: »Parental cancer and children's well-being: understanding the potential role of psychological stress«. Fakultetsopponent: Corinna Bergelt, Tyskland.

5 maj, kl 09.00, Föreläsningssal Atrium, MEB, Nobels väg 12B, Campus Solna. Daniela Mariosa: »Metabolic disorders in the etiology of amyotrophic lateral sclerosis: an epidemiological approach«. Fakultetsopponent: Albert C Ludoph, Tyskland.

11 maj, kl 09.00, Föreläsningssal Atrium, MEB, Nobels väg 12B, Campus Solna. Johan Zetterqvist: »Statistical methods for twin- and sibling designs«. Fakultetsopponent: Theis Lange, Danmark.

12 maj, kl 00.00, Nanna Svartz Auditorium, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Anders Hansson Elliot: »On preoperative treatment selection and magnetic resonance imaging in rectal cancer«. Fakultetsopponent: Desmond Winter, Irland.

12 maj, kl 09.00, Föreläsningssal Atrium, MEB, Nobels väg 12B, Campus Solna. Carolyn Cesta: »Stress, depression and other psychiatric disorders in women: An epidemiological approach to studying the causes and consequences for in-vitro-fertilization outcome and polycycstic ovary syndrome«. Fakultetsopponent: Sunni L. Mumford, England.

12 maj, kl 09.00, Welandersalen, ingång B2:00, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Samuel Arthur Rhedin: »Severe viral respiratory tract infections in children«. Fakultetsopponent: Annemarie van Rossum, Nederländerna.

1 juni, kl 09.00, Föreläsningssal Hillarp, Retzius väg 8, Campus Solna. Bénédicte Delcoigne: »Efficient designs and analyses of extended case-control studies«. Fakultetsopponent: James Hanley, Kanada.

Linköpings universitet

16 mars, kl 13.00, Elsa Brändström salen, Norra entrén (ingång 7), plan 9, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Eline Borch Petersen: »Hearing loss and processing of speech«. Fakultetsopponent: Edmund Lalor, USA.

17 mars, kl 09.00, Hasselquist salen, hus 511, ingång 76, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Shahrzad Bahrampour: »Genetic mechanisms regulating proliferation and cell specification in the Drosophila embryonic CNS«. Fakultetsopponent: Simon Sprecher, Tyskland.

17 mars, kl 13.00, Berzeliussalen, Campus US, ing 65 pl 9, Universitetssjukhuset Linköping. Maria Lampi: »TRIAGE management of the trauma patient«. Fakultetsopponent: Ives Hubloue, Belgien.

23 mars, kl 13.00, Linden, Campus US, Linköping, Universitetssjukhuset Linköping. Jakob Domert: »Neuron-to-neuron propagation of neurodegenerative proteins; relation to degradative systems«. Fakultetsopponent: Lars Tjernberg.

24 mars, kl 09.00, Berzeliussalen, Campus US, ing 65 pl 9, Universitetssjukhuset Linköping. Kristina Kernell: »Cardiac disease in pregnancy and consequences for reproductive outcomes, co-morbidity and survival«. Fakultetsopponent: Olof Stephansson.

Göteborgs universitet

17 mars, kl 09.00, Lokal: Uppgift saknas. Carl Todd: »Spino-pelvic sagittal alignment in relation to hip joint Cam Femoro-acetabular impingement in athletes«. Fakultetsopponent: Björn Zoëga.

17 mars, kl 09.00, Europa, Medicinaregatan 20 A, Göteborg. Ebba Brann: »Weight status, body perception and well-being in young Swedes«. Fakultetsopponent: Anne Hammarström.

31 mars, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinargatan 3, Göteborg. Ulla Hellstrand Tang: »The diabetic foot. Assessment and assistive devices«. Fakultetsopponent: Jan Apelqvist.

Lunds universitet

16 mars, kl 13.00, KK-Aulan, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Ann Nozohoor Ekmark: »Hypospadias surgery. Clinical aspects and outcomes«. Fakultetsopponent: Agneta Nordenskjöld.

17 mars, kl 08.00, Segerfalksalen, Wallenberg Neuroscience Center, BMC, Sölvegatan 17, Lund. Maya Landenhed Smith: »Lund concept for de-airing of the left heart - clinical evaluation«. Fakultetsopponent: Stefan Thelin.

17 mars, kl 13.00, Föreläsningssalen, Medicon Village, Lund. Nikolas Eleftheriou: »TGF-β family signaling in tumor angiogenesis«. Fakultetsopponent: Mariona Graupera, Spanien.

23 mars, kl 09.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32, Lund. Helena Mörse: »Anti-Müllerian hormone as a marker of ovarian reserve in girls before, during and after treatment for childhood cancer«. Fakultetsopponent: Smita Bhatia, England.

24 mars, kl 09.00, KK Aula, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Peder Rogmark: »Implementation of modern incisional hernia repair techniques«. Fakultetsopponent: Ulf Gunnarsson.

24 mars, kl 09.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32, Lund. Vasileios Zampelis: »Revision hip arthroplasty using impacted allograft bone and cement. Studies on prosthetic stability and outcome«. Fakultetsopponent: André Stark.

24 mars, kl 13.00, Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum, BMC A10, Sölvegatan 17, Lund. Ihdina Sukma Dewi: »Non-invasive rejection surveillance after heart transplantation«. Fakultetsopponent: Ebo De Muinck.

24 mars, kl 13.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32, Lund. Hossein Delavaran: »Clinical findings and outcome after stroke. Including a translational stem cell therapy perspective«. Fakultetsopponent: Christina Sjöstrand.

30 mars, kl 09.00, Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum, BMC A10, Sölvegatan 17, Lund. Sigurdur Ragnarsson: »Impact of surgical techniques used for mitral valve repair on hemodynamic performance«. Fakultetsopponent: Gösta Pettersson, USA.

30 mars, kl 09.15, BMC I-huset, 1345, Sölvegatan 19, Lund. Nader Alaridach: »Tuberculosis – Clinical value of initial host molecular signaling and molecular fingerprinting«. Fakultetsopponent: Olle Stendahl.

30 mars, kl 13.00, Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum, BMC A10, Sölvegatan 17, Lund. Mikael Kronborg Christophersen: »Identification and characterisation of SMIM1 variants determining the Vel blood group«. Fakultetsopponent: Morten Hanefeld Dziegiel, Danmark.

31 mars, kl 13.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32, Lund. Daniel Sorobetea: »Mucosal interactions during Trichuris infections«. Fakultetsopponent: David Vöhringer, Tyskland.