Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer. 
Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Umeå universitet

23 januari 2019, kl 09.00, N440, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Thomas Wieloch: »Intramolekylär isotopanalys avslöjar växtekofysiologiska signaler som täcker multipla tidsskalor« (Intramolecular isotope analysis reveals plant ecophysiological signals covering multiple timescales). Fakultetsopponent: Lisa Wingate, Frankrike.

25 januari 2019, kl 09.00, Hörsal D Unod T9, Umeå. Lars Ångström: »Syreupptagningsförmåga vid Reumatoid artrit – aspekter på associationer till kardiovaskulära riskfaktorer och sjukdomsaktivitet« (Aerobic capacity in Rheumatoid Arthritis – aspects of associations with cardiovascular risk factors and disease activity). Fakultetsopponent: Karin Wadell.

25 januari 2019, kl 09.00, Föreläsningssal Aunod T9, Umeå. Swarupa Panda: »Rollen och mekanismerna för ubiquitinsystemet i Innate Immune regulation« (The role and mechanism of ubiquitin system in innate immune regulation). Fakultetsopponent: Geert Van Loo, Belgien.

25 januari 2019, kl 09.00, Triple Helix Samverkanshuset, Umeå. Per Nordin: »Kontroll eller eliminering. Villkor för folkhälsoinsatser mot sandloppesjuka och urogenital snäckfeber« (Control or elimination. Terms for public health interventions against tungiasis and schistosomiasis haematobium). Fakultetsopponent: Andreas Ruppel, Tyskland.

1 februari 2019, kl 09.00, Major Groove, Department of Molecular Biology, Umeå. Sarp Bamyaci: »Multipla funktioner hos YopN i Yersinia pseudotuberculosis typ III sekretionssystem, från reglering till in vivo infektion« (Multiple functions of YopN in the Yersinia pseudotuberculosis type III secretion system, from regulation to in vivo infection). Fakultetsopponent: Edouard Galyov, England.

8 februari 2019, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Nils Berginström: »Trötthet efter traumatisk skallskada – Utforskande av nya metoder för diagnostik och behandling« (Fatigue after traumatic brain injury – Exploring novel methods for diagnosis and treatment). Fakultetsopponent: Jan Lexell.

15 februari 2019, kl 13.00, Sal D,  byggnad 1D, våning 9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. David Bäckström: »Neurobiologiska riskfaktorer för kognitiv nedsättning och förkortad överlevnad i Parkinson sjukdom« (The neurobiology of cognitive decline and reduced survival in Parkinson disease). Fakultetsopponent: Jan Aasly, Norge.

15 februari, kl 09.00, Hörsal D Unod T9, Umeå. Nayyer Taheri: »Interaktioner mellan bakterie och värd under Campylobacter och Yersinia infektioner« (Host-pathogen interactions during Campylobacter and Yersinia infections). Fakultetsopponent: Elena Vikström.

15 februari, kl 13.00, KB.E3.01 (Lilla hörsalen), Umeå. Jani Basha Mohammad: »Biokemisk analys av Pfh1, det essentiella Pif1-familjehelikaset i Schizosaccharomyces pombe« (Biochemical analysis of Pfh1, the essential  Pif1 family helicase in Schizosaccharomyces pombe). Fakultetsopponent: Per Elias.

22 februari, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå universitet, Umeå. Claes Göran Sundell: »Ländryggssmärta hos unga atleter« (Low back pain in adolescent athletes). Fakultetsopponent: Adad Baranto.

28 februari, kl 09.00, Major groove, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Chinmay Kumar Dwibedi: »Francisella tularensis – persistence, dissemination, and source attribution«. Fakultetsopponent: Markus Antwerpen, Tyskland.

15 mars, kl 09.00, Betula, Umeå universitet, Umeå. Zahra Haider: »DNA-metyleringsprofiler i lymfoida prekursor-neoplasier – med fokus på klinisk relevans och biologin bakom« (DNA methylation signatures in precursor lymphoid neoplasms – with focus on clinical implications and the biology behind). Fakultetsopponent: Pieter Van Vlierberghe, Belgien.

15 mars, kl 13.00, Sal B, by 1B 9trp, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Mari Holsti: »Kärlremodellering och cirkulerande basalmembransfragment vid bukaortaaneurysm« (Vascular remodelling and circulating basement membrane fragments in abdominal aortic aneuryms). Fakultetsopponent: Joakim Nordanstig.

22 mars, kl 09.00, Bergasalen, Norrlands universitetssjukhus, byggnad 27, Umeå. Florentin Späth: »Molekylär epidemiologi: Fall-kontrollstudier för gliom och lymfoida maligniteter« (Molecular epidemiology approach: Nested case-control studies in glioma and lymphoid malignancies). Fakultetsopponent: Ola Landgren, USA.

22 mars, kl 09.00, Hörsal D, 9trappor, Unod, Umeå. Jenny Alenius Dahlqvist: »Hjärtfrekvensvariabilitet och pacemakerbehandling hos barn och ungdomar med enkammarhjärta« (Heart rate variability and pacemaker treatment in children with Fontan circulation). Fakultetsopponent: Jaana Pihkala, Finland.

29 mars, kl 09.00, Aulan, Sunderby sjukhus (upplåten enhet)Anders Niklasson: »Hammarfraktur. Etiologi, diagnos och behandling« (Malleus fracture. A clinical and experimental study). Fakultetsopponent: Preben Homøe, Danmark.

24 maj, kl 09.00, Sal D, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus. Anna Holm: »Humant papillomvirus i respiratoriska papillom, inverterade näspapillom och vid godartad sjukdom i halsmandlarna« (Human papillomavirus in recurrent respiratory papilloma, sino-nasal inverted papilloma and non-malignant tonsils). Fakultetsopponent: Stina Syrjänen, Finland.

5 juni, kl 13.00, Sal C, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus. Erik Tossavainen: »Hjärtats hemodynamik vid pulmonell hypertension" i vila och under stress. I händerna på Ohm« (Cardiac hemodynamics in pulmonary hypertension at rest and stress. In the hands of Ohm). Fakultetsopponent: Peter Eriksson.

Uppsala universitet

29 januari, kl 09.15, Sal 42, Biomedicinskt centrum (BMC), Husargatan 3, Uppsala. Nikolaos Tsolakis: »Study of biomarkers for improved diagnosis and therapy monitoring in young asthmatics«. Fakultetsopponent: Lennart Nilsson.

1 februari, kl 09.15, A1:107a, BMC, Husargatan 3, Uppsala. Elisabet Vikeved: »Drug discovery against leishmaniasis: Bio- and chemoinformatic guided strategies for target evaluation and hit identification«. Fakultetsopponent: David Horn, Skottland.

1 februari, kl 09.15, Sal IX, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala. Åsa Edvinsson: »Biological aspects of peripartum depression«. Fakultetsopponent: Isis Amer-Wåhlin.

1 februari, kl 09.15, B42 Biomedical Center, Husargatn 3, Uppsala. Deepesh Kumar Gupta: »Adhesion-dependent mechanisms regulating mitosis«. Fakultetsopponent: Kaisa Haglund, Norge.

8 februari, kl 09.00, Vårdskolans Aula, Västmanlands Hospital, entrance 21, Västerås. Daniel Isacson: »Treatment of acute uncomplicated colonic diverticulitis«. Fakultetsopponent: Fredrik Hjern.

8 februari, kl 13.00, Gunnesalen, Ingång 10, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Paul Skorup: »Antibacterial effect and inflammatory response in relation to antibiotic treatment of sepsis«. Fakultetsopponent: Kristoffer Strålin.

12 februari, kl 09.15, B41, Biomedical Centre, Husargatan 3, Uppsala. Hongyan Shuai»Studies of cAMP and Ca2+ signaling in pancreatic islet cells«. Fakultetsopponent: Albert Salehi.

Örebro universitet

22 februari, kl 13.00, Örebro universitet, Campus USÖ, Hörsal C1. Katarina Lindstedt: »A life put on hold – inside and outside perspectives on illness, treatment and recovery i adolescents with restrictive eating disorders«. Fakultetsopponent: Carolina Lunde.

Karolinska institutet

22 januari, kl 09.00, Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Campus Solna. Lisa Smeds Alenius: »Conditions for care: factors in the nurse work environment related to safe and high quality care in acute care hospitals«. Fakultetsopponent: Christine Brulin.

25 januari, kl 09.00, Petrénsalen, Nobels väg 12b, Campus Solna. Shane C. Wright: »Activation mechanisms of Class F receptors«. Fakultetsopponent: Moritz Bünemann, Tyskland.

25 januari, kl 09.00, Rolf Luft Auditorium, L1:00, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Karin Ljung: »Engraftment and tolerance induction in cellular therapy – focus on mesenchymal stromal cells«. Fakultetsopponent: Marisa Jaconi, Schweiz.

25 januari, kl 09.00, Radiumhemmets föreläsningssal, P1:01, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Arian Lundberg: »Transcriptional gene signatures: passing the restriction point for routine clinical implementation«. Fakultetsopponent: Hege Russnes, Norge.

25 januari, kl 09.00, Welandersalen, Entrance B2, Floor 00 (B2:00), Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Emilie Wahren Borgström: »Evaluation of immunological markers for the diagnosis of active and latent tuberculosis«. Fakultetsopponent: Delia Goletti, Italien.

25 januari, kl 10.00, Ulf von Euler, J3:06, Solnavägen 30, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Eva Doorakkers: »Helicobacter pylori eradication treatment and the risk of gastric and oesophageal cancer«. Fakultetsopponent: Ernst Kuipers, Nederländerna.

25 januari, kl 11.15, Birkeaulan, Birke 1 föreläsningssal, F52-huset, plan 5, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Jonathan Grip: »On bioenergetic failure in septic shock: Lactate kinetics and mitochondrial respiration«. Fakultetsopponent: Jukka Takala, Schweiz.

31 januari, kl 09.30, Lissma/Hörsalen Novum plan 4, Hälsovägen 7, Campus Flemingsberg, Huddinge. Fadwa Ben Kessou: »Metabolic and pharmacokinetic study to enhance busulphan therapeutic efficacy«. Fakultetsopponent: Mårten Fryknäs.

1 februari, kl 09.00, Nanna Svartz J3:12, Bioclinicum, Solnavägen 30, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Sayid Zommorodi: »Abdominal aortic aneurysm – uncharted aspects of rupture«. Fakultetsopponent: Marc L. Schermerhorn, USA.

1 februari, kl 13.00, Samuelssonsalen Karolinska institutet, Tomtebodavägen 6, Campus Solna. Gylfi Ólafsson: »Health economic aspects of low back pain«. Fakultetsopponent: Johan Jarl.

8 februari, kl 09.00, Rolf Luft Auditorium, L1:00, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Bahira Shahim: »Screening strategies for dysglycaemia in relation to cardiovascular risk«. Fakultetsopponent: Peter Nilsson.

8 februari, kl 09.30, Föreläsningssal 4Z, Karolinska institutet, Alfred Nobels allé 8, plan 4, Campus Flemingsberg, Huddinge. Peter Endler: »Outcome after surgery for isthmic spondylolisthesis and degenerative disc disease«. Fakultetsopponent: Dietrich Schlenzka, Finland.

12 februari, kl 10.00, Nanna Svartz J3:12, Bioclinicum, Solnavägen 30, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Arvind Venkat Namuduri: »The role of SUMO pathway in pathophysiology of skeletal muscle«. Fakultetsopponent: Andrea Pichler, Tyskland.

15 februari, kl 10.00, Eugeniahemmet T3:02 Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Kurt Arkestål: »Immunological aspects of migration and tolerance«. Fakultetsopponent: Thomas Giese, Tyskland.

8 mars, kl 09.00, Atrium, Campus Solna. Cecilia Videnros: »Occupational exposure to chemicals and cancer«. Fakultetsopponent: Ingrid Mehlum, Norge.

15 mars, kl 00.00, Clarence Crafoord, A5:04, Eugeniavägen 3, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Mona Ahmed: »Development of contrast agents for molecular imaging of inflammation – application in models of inflammation and atherosclerosis«. Fakultetsopponent: Ebo de Muinck.

22 mars, kl 00.00, Rolf Luft Auditorium, L1:00, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Meike Paschen: »Pancreatic beta-cell insulin signaling in genetic and dietary models of obesity and insulin resistance«. Fakultetsopponent: Peter Flatt, Irland.

Linköpings universitet

8 februari, kl 09.00, Berzeliussalen, Campus US, Ing 65, plan 9, Universitetssjukhuset Linköping. Sadaf Kalsum: »Characterizing phenotypes of Mycobacterium tuberculosis and exploring anti-mycobacterial compounds through high content screening«. Fakultetsopponent: Priscille Brodin, Frankrike.

15 februari, kl 09.00, Granitsalen, Universitetssjukhuset Linköping. Robert Larsen: »Risk-adjustment for Swedish in-hospital trauma mortality using ICISS. Descriptive and methodological issues«. Fakultetsopponent: Eldar Søreide, Norge.

Göteborgs universitet

1 februari, kl 09.00, R-Aulan, R-Huset, Mölndals sjukhus, Göteborgsvägen 31, Mölndal. Max Jakobsson: »Outcome measures of functioning and physical activity in patients with low back pain – exemplified in patients who undergo lumbar fusion surgery«. Fakultetsopponent: Margreth Grotle, Norge.

1 februari, kl 09.00, Sal 2118, hus 2, Arvid Wallgrens backe, Göteborg. Ewa Carlsson-Lalloo: »Sexuality and childbearing with focus on women living with HIV in Sweden«. Fakultetsopponent: Nina Weis, Danmark.

1 februari, kl 13.00, Hjärtats aula, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Håkan Hallberg: »Mest-based immediate breast reconstruction. Complications and long-term results«. Fakultetsopponent: Johan Thorfinn.

1 februari, kl 13.00, Jubileumsaulan, Gula stråket 2 B, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Erik Odhagen: »Tonsil surgery, studies on surgical methods and postoperative haemorrhage«. Fakultetsopponent: Mikael Karlberg.

8 februari, kl 09.00, Hörsal M106 Karl Isaksson, Medicinaregatan 16, Göteborg. Daniel Vallöf: »Glucagon-like peptide-1 and alcohol related behaviors in rodents«. Fakultetsopponent: Erika Roman.

15 februari, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Fredrik Hieronymus: »On the effects of serotonin reuptake inhibitors in major depression«. Fakultetsopponent: Stuart Montgomery, England.

18 februari, kl 13.00, Sal 2118, Hälsovetarbacken, Arvid Wallgrens backe, hus 2, plan 1, Göteborg. Anna Lotzke: »Person-centred prehabilitation program to improve functioning. In patients with severe low back pain planned for lumbar fusion surgery«. Fakultetsopponent: Gunilla Brodda Jansen.

22 februari, kl 09.00, Stora aulan, Centralkliniken, Diagnosvägen 11, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, Göteborg. Jennifer Park: »Early closure of a temporary ileostomy after rectal resection for cancer«. Fakultetsopponent: Nicola Fearnhead, England.

22 februari, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Anna Holst: »Aspects of cost-effectiveness and feasibility of implementations for care of depressed persons in primary care. Internet-based treatment and care manager organisation«. Fakultetsopponent: Lars Borgquist.

Lunds universitet

25 januari, kl 09.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Fredrik Svensson: »Epidemiology of meniscus position: associations with knee symptoms and osteoarthritis«. Fakultetsopponent: Lars Nordsletten, Norge. 

25 januari, kl 09.00, Föreläsningssal 2, Centralblocket, Entrégatan 7, Skånes universitetssjukhus i Lund. Stina Wichert: »Aspects of phagocyte function in multiple myeloma«. Fakultetsopponent: Christine Wennerås. 

25 januari, kl 13.00, Patologens Aula, Jan Waldenströms gata 59, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Viktor Månsson: »Haemophilus influenzae – typing, epidemiology and beta-lactam resistance«. Fakultetsopponent: Niels Frimodt-Möller, Danmark. 

25 januari, kl 13.00, Föreläsningssal 1, Centralblocket, Entrégatan 7, Skånes universitetssjukhus i Lund. Jan Gelberg: »Aspects of intravenous anaesthesia«. Fakultetsopponent: Peter Sackey. 

31 januari, kl 09.15, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Nishant Narayanan Vaikath: »Development of specific monoclonal antibodies against different forms of alpha-synuclein as diagnostic tools for synucleinopathies«. Fakultetsopponent: Poul-Henning Jensen, Danmark. 

1 februari, kl 09.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Christina Granéli: »Hirschsprung's disease. Physical outcome and innovations«. Fakultetsopponent: Udo Rolle, Tyskland.

1 februari, kl 13.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Karim Saleh: »Surgical site infections in dermatologic surgery – Clinical, diagnostic, and pathogenic aspects«. Fakultetsopponent: Eduardo Nagore, Spanien.