Annons
Annons

Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer. 
Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Umeå universitet

14 september, kl 09.00, Hörsal D, Unod T 9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Mensura Junuzovic: »Dödsfall med skjutvapen i Sverige. Epidemiologi med inriktning på dödliga skjutvapenolyckor och prevention« (Firearm deaths in Sweden. Epidemiology with emphasis on accidental deaths and prevention). Fakultetsopponent: Louis Riddez.

14 september, kl 09.00, Major_J0 (Major Groove), Umeå. Johan Bergh: »Strukturbestämning av SOD1-aggregat i ALS. Identifiering av prionstammar med antipeptidantikroppar« (Structural investigation of SOD1 aggregates in ALS. Identification of prion strains using anti-peptide antibodies). Fakultetsopponent: Martin Ingelsson.

14 september, kl 13.00, Sal D, Målpunkt T, våning 9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Kristina Juneblad: »Psoriasisartrit: en komplex sjukdom – analys av genetiska och serologiska markörer samt av komorbiditet« (Psoriatic arthritis: a complex disease – analyses on genetic and serological markers and of comorbidity). Fakultetsopponent: Lars-Erik Kristenssen, Danmark.

21 september, kl 09.00, Lionsalen By 7, Norrlands University Hospital, Umeå. Alireza Khatami: »Det sitter i huden, i själen och i livet. Utveckling av ett sjukdomsspecifikt livskvalitetsinstrument för vuxna patienter med akut cutan leishmaniasis i Iran« (It is on my skin, on my soul, and on my life. Development of a disease-specific quality of life instrument for adult patients with acute cutaneous lesihmaniasis in Iran). Fakultetsopponent: Farhad Handjani, Iran.

28 september, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitetNina Smulter: »Delirium efter hjärtkirurgi; riskfaktorer, bedömningsmetoder och kostnader« (Delirium after cardiac surgery; risk factors, assessment methods and costs). Fakultetsopponent: Henrik Bjursten.

28 september, kl 13.00, Hörsal Betula, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Elisabeth Pietilä-Holmner: »Multimodal rehabilitering för patienter med långvarig muskuloskeletal smärta med fokus på primärvård« (Multimodal rehabilitation of patients with chronic musculoskeletal pain with focus on primary care). Fakultetsopponent: Stefan Bergman.

5 oktober, kl 09.00, Hörsal B, Tandläkarhögskolan, Norrlands universitetssjukhus 1D, Umeå. José Pedro Silva Lopes: »Medfödd immunitet i svampens mikromiljö« (Innate immunity in the fungal microenvironment). Fakultetsopponent: Allistair Brown, Skottland.

Uppsala universitet

21 augusti, kl 13.00, B42, BMC, Husargatan 3, Uppsala. Giulia Pilia: »Novel roles of the Ack1 kinase in epithelial biology«. Fakultetsopponent: Bengt Hallberg.

24 augusti, kl 13.00, Rudbecksalen, Dag Hammarskjölds väg 20, Uppsala. Marcus Lundberg: »Characterization of the pancreas in type 1 and Type 2 diabetes.«. Fakultetsopponent: Martha Campbell-Thompson, USA.

Örebro universitet

15 juni, kl 09.00, Hörsal F (HSF), Forumhuset, Universitetssjukhuset i Örebro, Örebro universitet. Karuna Dahlberg: »e-Assessed follow up of postoperative recovery – development, evaluation and patient experiences«. Fakultetsopponent: Lena Gunningberg.

Karolinska institutet

24 augusti, kl 09.00, Föreläsningssal B 64, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Åsa Fröberg: »Achilles tendon loading and deformation during rehabilitation and use of ankle foot orthoses«. Fakultetsopponent: Jon Karlsson.

24 augusti, kl 09.30, Inghesalen, Tomtebodavägen 18a, Widerströmska huset, Campus Solna. Rebecca Mosson: »Leading implementation in health and social care: The line manager’s role«. Fakultetsopponent: Ingen uppgift.

31 augusti, kl 09.00, Inghesalen, Tomtebodavägen 18a, Widerströmska huset, Campus Solna. Robert Lundmark: »Making or breaking organisational interventions: The role of leadership«. Fakultetsopponent: Ingen uppgift.

14 september, kl 00.00, Meddelas senare, Campus Solna. Sheraz Rehan Markar: »Improving surgical therapy for oesophageal cancer«. Fakultetsopponent: Lorenzo Ferri, McGill, Kanada.

7 september, kl 00.00, Nanna Svartz, J3:12, Bioclinicum, Akademiska stråket 1, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Anna Hammarsjö: »Expanding the genetic and phenotypic spectrum of skeletal dysplasias«. Fakultetsopponent: Geert Mortier, Nederländerna.

14 september, kl 00.00, Nya Karolinska, Nanna Svartz J3:12, Eugeniavägen 3/Solnavägen 30, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Natalie Glaser: »Prosthetic aortic heart valves«. Fakultetsopponent: Gösta Pettersson, USA.

27 september, kl 09.00, Inghesalen Tomtebodavägen 18a, Widerströmska huset, Campus Solna. Teresa Söderhjelm: »Team- and team-leadership development through different interventions«. Fakultetsopponent: Christian Jacobsson.

5 oktober, kl 09.00, Inghesalen Tomtebodavägen 18a, Widerströmska huset, Campus Solna. Charlotte Klinga: »The only constant is change – Exploring the evolvement of health and social care integration«. Fakultetsopponent: Ingen uppgift.

Linköpings universitet

7 september, kl 09.00,  Berzeliussalen, ingång 65, plan 9, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Mikael Ludvigsson: »Subsyndromal depression in very old persons«. Fakultetsopponent: Lisa Ekselius.

Göteborgs universitet

15 juni, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Gabriella Koning: »Magnesium preconditioning of the neonatal brain«. Fakultetsopponent: Frances Nothington, USA.

Lunds universitet

15 juni, kl 13.00, Agardhsalen, CRC, Jan Waldenströms gata 35, Malmö. Christine Lindström: »Social capital health care providers and unmet health care needs«. Fakultetsopponent: Bo Burström.