Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer. 
Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Umeå universitet

28 april, kl 09.00, Hörsal D, utbildningsnod T9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Dina Popova: »In vitro cellmodeller för neurotoxiska studier« (In vitro cellular models for neurotoxicity studies). Fakultetsopponent: Anna Forsby.

5 maj, kl 09.00, E04, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Ida Lundberg: »Molekylär förståelse av KRAS- och BRAF-muterade kolorektala tumörer« (Molecular understanding of KRAS and BRAF mutated colorectal cancers). Fakultetsopponent: Anita Sjölander.

12 maj, kl 09.00, E04_R-1, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Per Sandén: »Effekt och säkerhet vid behandling med warfarin vid venös tromboembolisk sjukdom« (Efficacy and safety of warfarin treatment in venous thromboembolic disease). Fakultetsopponent: Gerd Lärfars.

12 maj, kl 09.00, Lilla Hörsalen KB.E3.01, KBC huset, Umeå universitet, Umeå. Venkateswara Rao Jonna: »Klass I-ribonukleotidreduktaser: aktivitetsreglering, oligomerisering och mål för läkemedelsutveckling« (Class I Ribonucleotide Reductases: overall activity regulation, oligomerization and drug targeting). Fakultetsopponent: Arne Holmgren.

15 maj, kl 09.00, Lecture room MA121, Umeå university. Juha Piltti: »Effekt av mekanisk och kemisk stimulering på fibroblaster och kondrosarkomceller« (Responses of fibroblasts och chondrosarcoma cells to mechanical and chemical stimuli). Fakultetsopponent: Frank Beier, Kanada.

19 maj, kl 09.00, Föreläsningssal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan, Umeå universitet. Matias Hannuksela: »Ärftliga thorakala aortaaneurysm och dissektioner - studier om genotyp och fenotyp« (Familial thoracic aortic aneurysms and dissections - studies on genotype and phenotype). Fakultetsopponent: Anders Gottsäter.

19 maj, kl 13.00, Hörsalen, Östersunds sjukhus. Cecilia Högberg: »Diagnostik av tjock- och ändtarmscancer i primärvården. Betydelsen av symptom, immunkemiskt prov för blod i avföringen, kalprotektin i avföringen och anemi« (Diagnosing colorectal cancer in primary care. The value of symptoms, faecal immunochemical tests, faecal calprotectin and anaemia). Fakultetsopponent: Jörgen Månsson.

19 maj, kl 13.00, N320, Umeå. Lars Nygård Skalman: »Hur patogener tar sig in i värdcellen samt rollen av endocytiska mekanismer vid skador på cellmembranet« (Pathogen entry mechanisms and endocytic responses to plasma membrane damage). Fakultetsopponent: Kristian Riesbeck.

24 maj, kl 09.00, Triple Helix, Umeå. Christofer Åström: » Hälsokonsekvenser av värmeböljor – Kort- och långsiktiga prediktioner« (Health effects of heatwaves  - Short and long term predictions). Fakultetsopponent: Scott Sheridan, England.

1 juni, kl 13.00,  Major Groove, Building 6L, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Christian Spoeery: »Immunoglobulin nerbrytande enzymer från Streptokocker av IdeS och IgdE familjen« (Streptococcal immunoglobulin degrading enzymes of the IdeS and IgdE family). Fakultetsopponent: Heiko Herwald.

2 juni, kl 09.00, Hörsal B, Umeå. Åsa Danielsson Borssén: »Autoimmun hepatit – livet, döden och däremellan« (Autoimmune hepatitis – life, death and in-between). Fakultetsopponent: Soo Aleman.

2 juni, kl 09.00, Betula, Umeå. Nicola Sgaramella: »Skivepitelcancer i tungan: studier av biomarkörer med koppling till HPV infektion, epitelial mesenchymal transition och lokoregional metastas« (Squamous cell carcinoma of the oral tongue: studies of biomarkers connected to HPV infections, epithelial to mesenchymal transition and locoregional metastasis). Fakultetsopponent: George Sekine, Japan.

2 juni, kl 13.00, Sal D, unod T9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Elena Lundberg:»Tillväxthormon känslighet hos barn. Resultat av Svenska multicentra kliniska studier av tillväxthormon behandling hos barn« (Growth hormone responsiveness in children. Results of Swedish multicenter clinical trials in growth hormone treated children). Fakultetsopponent: Roland Pfäffle, Tyskland.

9 juni, kl 09.00, Bergasalen, By 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Patrik Brynolfsson: »Tillämpade statistiska metoder för kvantitativ avbildning med magnetresonanstomografi« (Applications of statistical methods for quantitative magnetic resonance imaging). Fakultetsopponent: Eirik Malinen, Norge.

10 november, kl 09.00, Sal A psykiatrihuset / F, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Hans Löfgren: »Effekter av preventiva psykosociala familjeprogram för allmänheten« (Effects of psychosocial preventive family programs in a general population). Fakultetsopponent: Sven Bremberg.

Uppsala universitet

24 april, kl 09.15, Rosénsalen, Akademiska sjukhuset, Ingång 95/96 nbv, Sjukhusvägen, Uppsala. Tobias Svensson: »Infectious and bleeding complications in patients with hematological malignancies: Studies on diagnosis and prevention«. Fakultetsopponent: Christine Wennerås.

27 april, kl 09.15, C8:301, BMC, Husargatan 3, Uppsala. Lu Zhang: »IgG3 Complements IgM in the Complement-Mediated Regulation of Immune Responses«. Fakultetsopponent: Kristina Lejon.

28 april, kl 09.00, Auditorium Minus, Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala. Johan Wrammert: »Surviving birth: Studies of a simplified neonatal resuscitation protocol in a low-income context using a mixed-methods approach«. Fakultetsopponent: Nalini Singhal, Kanada.

28 april, kl 09.15, B42, Biomedical Center, Uppsala University, Uppsala. Siti Maisharah Sheikh Ghadzi: »Pharmacometrics modelling in type 2 diabetes mellitus: Implications on study design and diabetes disease progression«. Fakultetsopponent: Sandra Vissner, USA.

28 april, kl 13.00, Hedstrandsalen, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Sara Edsfeldt: »Intrasynovial flexor tendon injuries and repair«. Fakultetsopponent: Lars Adolfsson.

29 april, kl 13.00, Linnésalen, Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala.  Anne Garland: »Early mortality after total hip arthroplasty in Sweden«. Fakultetsopponent: Ashley Blom, England.

4 maj, kl 13.00, A1:111a, Biomedicinskt centrum, Uppsala. Anne Björk: »Aspects of vitamin D: Prevalence of deficiency and impact on musculoskeletal parameters«. Fakultetsopponent: Ashley Blom, England.

5 maj, kl 09.00, Rosénsalen, Ingång 95/96, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Annika Englund: »Hodgkin lymphoma in children, adolescents and young adults«. Fakultetsopponent: Ingrid Øra.

Örebro universitet

19 maj, kl 09.00, Waldemarsalen, Universitetssjukhuset Örebro. Ann-Sofie Sundqvist: »Perioperative patient advocacy – having the patient's best interests at heart«. Fakultetsopponent: Anna Forsberg.

19 maj, kl 13.00, Hörsal C3 (HSC3), Campus, Universitetssjukhuset Örebro. Sara Cajander: »Dynamics of the immunosuppression marker HLA-DR during the course of bacteremic sepsis«. Fakultetsopponent: Per Åkesson.

26 maj, kl 09.00, Hörsal C3 (HSC3), Campus, Universitetssjukhuset Örebro. Anna Wickbom: »Epidemiological aspects of microscopic colitis«. Fakultetsopponent: Bodil Olsson.

1 juni, kl 09.00, Hörsal, G-huset, Campus, Universitetssjukhuset Örebro. Dara Rasoal: »Perspectives on clinical ethics support and ethically difficult situations: Reflections and experiences«. Fakultetsopponent: Ove Hellzen.

2 juni, kl 13.00, Hörsal C3 (HSC3), Campus, Universitetssjukhuset Örebro. Christina Zetterlund: »Visual, musculoskeletal, and balance symptoms in people with visual impariments«. Fakultetsopponent: Tony Pansell.

Karolinska institutet

26 april, kl 09.00, Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Karolinska institutet, Solna. Xiao Tang: »Antimicrobial peptides and eicosanoids : roles and interactions in inflammation and host defense«. Fakultetsopponent: Nicolas Flamand, Kanada.

27 april, kl 09.00, Petrénsalen, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna. Vishnu Priya Bollampalli: »Dendritic cell migration to draining lymph node and T-cell priming to Bacille Calmette-Guérin«. Fakultetsopponent: Joel D. Ernst, USA.

28 april, kl 09.00, Föreläsningssal Atrium, MEB, Nobels väg 12B, Campus Solna. Ruoqing Chen: »Parental cancer and children's well-being: understanding the potential role of psychological stress«. Fakultetsopponent: Corinna Bergelt, Tyskland.

28 april, kl 09.00, Föreläsningssalen Farmakologi, Nanna Svartz väg 2, Karolinska institutet, Stockholm. Lotta Tengroth: »Nasal epithelial cells: innate immunity and inflammation«. Fakultetsopponent: Donna E. Davies, Engand.

28 april, kl 09.00, Ingehesalen, Karolinska institutet,Tomtebodavägen 18A, 11 65, Karolinska institutet, Solna. Belma Hot: »Molecular aspects of WNT/Frizzled signalling in brain angiogenesis«. Fakultetsopponent: Martine Smit, Nederländerna.

28 april, kl 09.00, Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Karolinska institutet, Stockholm.  Xinming Wang: »Neural circuitry mechanisms in decision-making«. Fakultetsopponent: David Engblom.

28 april, kl 09.00, CMM lecture Hall L8:00, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Chao Sun: »Studies of b-AP15: a novel inhibitor of proteasome deubiquitinase activity«. Fakultetsopponent: Petter Höglund.

3 maj, kl 13.00, Föreläsningssal R64, R2-huset, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Abdulrahman M. Hamasy: »Effects of mutations in lymphoid malignancy and immunodeficiency disease«. Fakultetsopponent: Richard Rosenquist Brandell.

4 maj, kl 09.00, Hörsal Petrén, Nobels väg 12B, Karolinska institutet, Solna. Daniela Mariosa: »Metabolic disorders in the etiology of amyotrophic lateral sclerosis: an epidemiological approach«. Fakultetsopponent: Albert C Ludoph, Tyskland.

5 maj, kl 09.00, Lecture hall H1 (Red), Karolinska institutet, Alfred Nobels Allé 23, Campus Flemingsberg. Jesper Enander: »Etiology, prevalence, and development of a novel treatment for body dysmorphic disorder«. Fakultetsopponent: Ulrike Buhlman, Tyskland.

5 maj, kl 09.00, Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Karolinska institutet, Solna. Anna Gref: »Interaction of genetic and environmental factors in childhood asthma and allergy«. Fakultetsopponent: Rosalind J Wright, USA.

5 maj, kl 09.00, Rolf Luft Auditorium, L1:00, Karolinska University Hospital, Solna. Linda Ekenros: » The influence of sex hormones of neuromuscular function and premenstrual symptoms«. Fakultetsopponent: Suzanne Werner.

5 maj, kl 09.00, Lecture hall, Cell and Molecular Biology (CMB), Berzelius väg 21, Karolinska institutet, Solna. Amanda Duhlin: »The regulation of B cell responses in systemic autoimmunity«. Fakultetsopponent: David Gray, Skottland.

5 maj, kl 09.00, R64, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Maria Lantz: »Aspects of migraine and patent foramen ovale in ischemic stroke«. Fakultetsopponent: Simona Sacco, Italien.

5 maj, kl 09.30, Lecture Hall 4Z, Alfred Nobels Allé 8, Karolinska University Hospital, Huddinge. Julia Uhlmann: »Neutrophil interactions with Streptococcus pyogenes and Staphylococcus aureus«. Fakultetsopponent: Victor Nizet, USA.

5 maj, kl 13.00, RED seminar room, Department of Biosciences and Nutrition, NOVUM, Hiss E, level 6, Karolinska Institutet, Flemingsberg. Charlotte Sandgren: »Analysis of phenotype reversibility in Hutchinson-Gilford progeria syndrome in mice«. Fakultetsopponent: Kan Cao, USA.

5 maj, kl 13.00, Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Karolinska institutet, Solna. Jane E Ball: »Nurse staffing, care left undone and patient mortality in acute hospitals«. Fakultetsopponent: Jack Needleman, USA.

5 maj, kl 13.00, Lecture Hall CMB, Berzelius väg 21, Karolinska institutet, Solna. Pedro Réu: »Cell renewal: terms and conditions may apply«. Fakultetsopponent: Kiki Tesselaar, Nederländerna.

8 maj, kl 13.30, Inghesalen, Tomtebodavägen 18A, Karolinska institutet, Solna. Zhenjiang Liu: »MHC class I restricted and antigen-specific TCRs against viral and tumor-associated antigens (TAAs) for future biological therapy«. Fakultetsopponent: Horacio L. Rilo, USA.

11 maj, kl 09.00, Föreläsningssal Atrium, MEB, Nobels väg 12B, Campus Solna. Johan Zetterqvist: »Statistical methods for twin- and sibling designs«. Fakultetsopponent: Theis Lange, Danmark.

12 maj, kl 00.00, Nanna Svartz Auditorium, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Anders Hansson Elliot: »On preoperative treatment selection and magnetic resonance imaging in rectal cancer«. Fakultetsopponent: Desmond Winter, Irland.

12 maj, kl 09.00, CMD, Berzelius väg 21, Karolinska institutet, SolnaHåkan Malmström: »Epidemiological studies of fructosamine in relation to diabetes, cardiovascular disease and mortality«. Fakultetsopponent: Markku Peltonen, Finland.

12 maj, kl 09.00, Föreläsningssal Atrium, MEB, Nobels väg 12B, Campus Solna. Carolyn Cesta: »Stress, depression and other psychiatric disorders in women: An epidemiological approach to studying the causes and consequences for in-vitro-fertilization outcome and polycycstic ovary syndrome«. Fakultetsopponent: Sunni L. Mumford, England.

12 maj, kl 09.00, Welandersalen, ingång B2:00, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Samuel Arthur Rhedin: »Severe viral respiratory tract infections in children«. Fakultetsopponent: Annemarie van Rossum, Nederländerna.

12 maj, kl 09.00, Center for Molecular Medicine Lecture hall, L8:00, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Priya Revathikumar: »Role of prostaglandin E2 as a neuro-immune mediator in the cholinergic anti-inflammatory pathway«. Fakultetsopponent: David Engblom.

12 maj, kl 09.00, Nanna Svartz Auditorium, Karolinska universitetssjukhuset, Solna.  Anders Hansson Elliot: »On preoperative treatment selection and magnetic resonance imaging in rectal cancer«. Fakultetsopponent: Desmond Winter, Irland.

12 maj, kl 10.00, Samuelssonsalen, Scheelelaboratoriet, Tomtebodavägen 6, Solna.  Katharina Brunner: »Cysteine biosynthesis in Mycobacterium tuberculosis as potential drug target«. Fakultetsopponent: Barbara Campanini, Italien.

12 maj, kl 10.00, C1-87, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Jenny Svedenkrans: »Consequences of preterm birth on lung function, physical activity and axercise capacity«. Fakultetsopponent: Sailesh Kotecha, England.

12 maj, kl 14.00, Stora Seminarierummet (A3:311), Scheeles väg 2, Karolinska Institutet, Solna. Bo Zhang: »Advancing bioinformatics methods for in-depth proteome analysis based on high-resolution mass spectrometry«. Fakultetsopponent: Bernhard Küster, Tyskland.

19 maj, kl 09.00, Aulan, Danderyds sjukhus. Jennie Engstrand: » Liver metastases from colorectal cancer«. Fakultetsopponent: Rowan W. Parks, Skottland.

1 juni, kl 09.00, Föreläsningssal Hillarp, Retzius väg 8, Campus Solna. Bénédicte Delcoigne: »Efficient designs and analyses of extended case-control studies«. Fakultetsopponent: James Hanley, Kanada.

Linköpings universitet

4 maj, kl 09.00, Belladonnasalen, hus 511 ing 76 Campus, Universitetsssjukhuset i Linköping. Sudeep Chenna Narendra: »Systemic and local regulation of experimental arthritis by IFN-α, dendritic cells and uridine«. Fakultetsopponent: Natacha Bessis, Frankrike.

10 maj, kl 09.00, Department of Clinical and Experimental Medicine, University of Linköping, Sweden. Agricola Joachim: »Immune responses induced by immunization with HIV-1 DNA followed by HIV-modified vaccinia virus Ankara with or without recombinant GP140 in healthy Tanzanian individuals«. Fakultetsopponent: Hendrik Streeck, Tyskland.

Göteborgs universitet

28 april, kl 09.00, Humlan (vid restaurang Gastronomen) Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, Göteborg. Panagiotis Tsiartas: »Maternal and placental inflammatory biomarkers in spontaneous preterm delivery – predictive ability, stability and neonatal associations«. Fakultetsopponent: Thomas Mc Elrath, USA.

28 april, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Josefine Persson: »Spouses long-term support to midlifestroke survivors – consequences in a health economic perspective«. Fakultetsopponent: Katarina Steen Carlsson.

28 april, kl 13.00, Tallen, plan 0, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg. Michaela Dellenmark-Blom: »Patient reported outcomes in children and adolescents born with esophageal atresia-condition-specifik aspects of health-related quality of life and coping«. Fakultetsopponent:  Juan Tovar, Spanien.

2 maj, kl 09.00,  Sal Europa, Wallenbergs konferenscentrum, Medicinaregatan 20, Göteborgs universitet, Göteborg. Malin Edqvist: »Posterior perineal injuries-different aspect of care«. Fakultetsopponent: Hannah Dahlen, Australien.

3 maj, kl 09.00, Hjärtats aula, SU/Sahlgrenska, Göteborg. Louise Martinell: »Aspects of post resuscitation care after out-of-hospital cardiac arrest«. Fakultetsopponent: Eldar Söreide, Norge.

5 maj, kl 09.00, Stammen, Kvinnokliniken, SU/Sahlgrenska, Göteborg. Katja Stenström Bohlin: »The importance of lifestyle factors for the outcome of gynecological surgery«. Fakultetsopponent: Preben Kjölhede.

5 maj, kl 09.00, Mölndals aula, V-Huset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal. Daniel Sundh: »Cortical porosity – its regulation and association with fracture«. Fakultetsopponent: Bo Abrahamsen, Danmark.

5 maj, kl 13.00, Uppgift saknas. Linda Englund Ögge: »Glycemic properties of maternal diet in relation to preterm delivery and adverse infant birth weight«. Fakultetsopponent: Irene Cetin, Italien.

12 maj, kl 09.00, Hörsal Kammaren, Vita Stråket 12, SU/Sahlgrenska, Göteborg. Johan Ljungqvist: »Metoder för att detektera och kvantifiera traumatiska intrakraniella skador«. Fakultetsopponent: Lars-Owe Koskinen.

12 maj, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Linnea Bärebring: »Longitudinal vitamin D status during pregnancy in a Swedish cohort: The GraviD Study«. Fakultetsopponent: Mairead Kiely, Irland.

18 maj, kl 09.00, Europa, Konferenscentrum Wallenberg, Göteborgs universitet, Göteborg. Andri Thórarinsson: »Breast reconstructive surgery: Risk factors for complications and health-related quality of life«. Fakultetsopponent: Sinikka Suominen, Finland.

Lunds universitet

27 april, kl 13.15, Segerfalksalen, Wallenberg Neuroscience Center, BMC, Sölvegatan 17, Lund. Leila Etemadi: »Towards a translational pain model – techniques and developments«. Fakultetsopponent: Sven Tågerud.

28 april, kl 09.00, Segerfalksalen, Wallenberg Neuroscience Center, BMC, Sölvegatan 17, Lund. Björn Logi Isfoss: »Histologic characterisation of stem cells in mammary epithelium and stroma«. Fakultetsopponent: Jorma Isola, Finland.

4 maj, kl 09.00, Segerfalksalen, Wallenberg Neuroscience Center, BMC, Sölvegatan 17, Lund. Philippe Wagner: »On the epidemiology of soft tissue sarcoma and risk of cancer following knee prosthesis surgery. Important factors and methodological notes«. Fakultetsopponent: Håkan Jonsson.

5 maj, kl 09.00, CRC 2:an (OSCE-hallen), Jan Waldenströms gata 35, ingång 72, Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Cecilia Lenander: »Interventions to improve medication use in elderly primary care patients«. Fakultetsopponent: Anders Grimsmo, Norge.

5 maj, kl 13.00, Föreläsningssal F2, Centralblocket, Skånes universitetssjukhus i Lund. Marcus Landgren: »Distal radius fractures. Outcome and new methods of surgical treatment«. Fakultetsopponent: Leiv M. Hove, Norge.

5 maj, kl 13.00, Lilla Aulan, MFC, ingång 59, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Mikael Gottsäter: »Epidemiological, mechanistic and genetic aspects of vascular ageing and arterial stiffness in the population«. Fakultetsopponent: Jonas Spaak.

11 maj, kl 09.00, Segerfalksalen, Wallenberg Neuroscience Center, BMC, Sölvegatan 17, Lund. Carolina Guibentif: »Modelling human developmental hematopoiesis. Towards in vitro generation of human hematopoietic stem cells«. Fakultetsopponent: Nancy A. Speck, USA.

11 maj, kl 13.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32, Lund. Henrik Ekedahl: »Clinical aspects of molecular profiles in metastatic malignant melanoma«. Fakultetsopponent: Lars Ny.

12 maj, kl 09.00, Föreläsningssal F2, Centralblocket, Skånes universitetssjukhus i Lund. Caroline Williamsson: »Perioperative aspects of pancreaticoduodenectomy«. Fakultetsopponent: Kristoffer Lassen, Norge.

12 maj, kl 13.00, Dora Jacobson, BMC D15, Klinikgatan 32, Lund. Fan Zhang: »Meniscal extrusion: risk factors & consequences«. Fakultetsopponent: Kjell G Nilsson.

12 maj, kl 09.00, Föreläsningssalen, Avdelningen för obstetrik och gynekologi, Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Mehdi Osooli: »Register-based studies to assess long-term outcomes in haemophilia«. Fakultetsopponent: Anna-Elina Armstrong, Finland.

18 maj, kl 09.00, Lecture Hall, Medicon Village, Building 302, Lund. Christian Holmgren: »Smac and Smac mimetics in breast cancer cell death«. Fakultetsopponent: Johan Lennartsson.

19 maj, kl 13.00, Department of obstetrics and gynecology, lecture hall, Klinikgatan 12, Skåne University Hospital, Lund. Zahra Sabeti Rad: »The effect of maternal malignancy on fertility, pregnancy, and neonatal outcomes«. Fakultetsopponent: Bo Jacobsson.

24 maj, kl 09.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32, Lund. Johannes Ehinger: »Mitochondrial dysfunction and metabolic intervention«. Fakultetsopponent: Charles Hoppel, USA.