Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer. 
Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Umeå universitet

28 mars, kl 09.00, Sal A, Psykiatriska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Marie Bendix: »Neuroendokrinologiska studier av patienter med affektiva sjukdomar« (Neuroendocrine studies in patients with affective disorders). Fakultetsopponent: Wiesław J. Cubała, Polen.

29 mars, kl 09.00, Aulan, Sunderby sjukhus (upplåten enhet)Anders Niklasson: »Hammarfraktur. Etiologi, diagnos och behandling« (Malleus fracture. A clinical and experimental study). Fakultetsopponent: Preben Homøe, Danmark.

29 mars, kl 09.00, Betula, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Manuela Lehmann: »SOD1 patologi vid ALS – Ur strukturspecifika antikroppars perspektiv« (SOD1 misfolding and aggregation in ALS  - In the light of conformation-specific antibodies). Fakultetsopponent: Elizabeth Fisher, England.

29 mars, kl 13.00, Hörsal B, trapphus T, 9 trappor, Norrlands universitetssjukhus, UmeåPetter Holmlund: »Fluiddynamiska principer för analys av intrakraniellt tryck och dess reglering - för tillämpning inom rymdmedicin och hydrocefalus« (Fluid dynamic principles for analysis of intracranial pressure control – application towards space medicine and hydrocephalus). Fakultetsopponent: Marek Czosnyka, England.

5 april, kl 09.00, Hörsal D, Unod T 9, Norrlands universitetssjukhus, UmeåDaniel Eid Rodriguez: »Den långa resan för att få vård: fallet med leishmaniasis i den bolivianska regnskogen« (The rough journey to access health care.The case of leishmaniasis in the Bolivian rainforest). Fakultetsopponent: John Porter, England.

12 april, kl 09.00, Hörsal B, 9 trappor, Norrlands universitetssjukhus, UmeåPatricia Hägglund: Sväljningsdysfunktion bland äldre i korttidsvård: prevalens, effekt av munskärmsträning och risk för död« (Swallowing dysfunction among older people in short-term care: prevalence, effect of intervention, and risk of mortality). Fakultetsopponent: Per Östberg.

12 april, kl 13.00, Hörsal B, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus, UmeåVolker Otten: »Den ocementerade höftskålen i totalprotesen. Stabilitet, slitage och benförlust« (The uncemented cup in total hip arthroplasty. Stability, wear and osteolysis). Fakultetsopponent: André Stark.

26 april, kl 09.00, E04, Byggnad 6E, Norrlands universitetssjukhus, UmeåKamila Al-Alawi: »Teambaserad diabetesvård i primärvården i Muscat, Oman: utmaningar och möjligheter« (Team-based approach in the management of diabetes at primary health care level in Muscat, Oman: challenges and opportunities). Fakultetsopponent: Charli Eriksson.

26 april, kl 09.00, Hörsal D, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus, UmeåAkbar Espaillat: »Nya cellväggskemikalier i gramnegativa bakterier: från utveckling av dedikerade peptidoglykankemometriska verktyg till funktionell genomik« (Uncovering novel cell wall chemistries in Gram negative bacteria: from the development of dedicated peptidoglycan chemometric tools to functional genomics). Fakultetsopponent: Waldemar Vollmer, England.

10 maj, kl 09.00, Grupprum 2, våning 3 by 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Emil K Nüssler: »Kirurgisk kvalitetskontroll avseende minimala invasiva forfaranden, snabbspårkirurgi och implantatteknik vid gynekologisk kirurgi 2006–2018« (Surgical quality control regarding minimal invasive procedures, fast track surgery and implant technology in Swedish gynecological surgery 2006–2018). Fakultetsopponent: Per Nordin.

10 maj, kl 09.00, Sal 933, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Bengt Wahlin: »Aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom vid reumatoid artrit. Aspekter på patogenes och risk« (Atherosclerotic cardiovascular disease in patients with rheumatoid arthritis. Aspects of pathogenesis and risk). Fakultetsopponent: Anders Bengtsson.

17 maj, kl 13.00, Sal B, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Pär Asplund: »Ballongkompression av trigeminusroten för behandling av trigeminusneuralgi« (Percutaneous balloon compression for the treatment of trigeminal neuralgia). Fakultetsopponent: Marc Sindou, Frankrike.

24 maj, kl 09.30, Stora hörsalen, Östersunds sjukhus, Östersund. Daniel Huber: »Sekundärprevention efter hjärtinfarkt – vad, när och vem?« (On secondary prevention after acute coronary syndrome – what, when, and who?). Fakultetsopponent: Annika Rosengren.

24 maj, kl 10.00, Sal D, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Anna Holm: »Humant papillomvirus i respiratoriska papillom, inverterade näspapillom och vid godartad sjukdom i halsmandlarna« (Human papillomavirus in recurrent respiratory papilloma, sino-nasal inverted papilloma and non-malignant tonsils). Fakultetsopponent: Stina Syrjänen, Finland.

24 maj, kl 13.00, Forumsalen, Campus Skellefteå. Magdalena Johansson: »Venös tromboembolism – epidemiologi med fokus på riskmarkörer« (Epidemiology of venous thromboembolism with focus on risk markers). Fakultetsopponent: Gerd Lärfars.

31 maj, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Susanna Pusa: »Vägen mot implementering av familjecentrerad omvårdnad« (Towards implementation of family systems nursing). Fakultetsopponent: Karin Josefsson.

5 juni, kl 09.00, Hörsalen, Östersunds sjukhus, Östersund. Olof (Olle) Sjöström: »Risk och överlevnad för kolorektal cancer i Norra Sverige – Sociodemografiska faktorer och övervakningsprogram vid ärftlig cancer« (Risk and survival for colorectal cancer in Northern Sweden – Sociodemographic factors and surveillance programs). Fakultetsopponent: Johannes Blom.

5 juni, kl 13.00, Sal B, 9 trappor, tandläkarhuset, Umeå. Laleh Zarrinkoob: »Cerebralt blodflöde med fokus på blodflödesfördelning, kollateraler och artärpulsationer, hos friska och patienter med symtomatisk karotisstenos. En tillämpning med magnetisk resonanstomografi« (Cerebral blood flow distribution, collateral function and pulsatility in healthy and in patients with symptomatic carotid stenosis. A magnetic resonance imaging approach). Fakultetsopponent: Sepideh Amin-Hanjani, USA.

5 juni, kl 13.00, Sal C, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Erik Tossavainen: »Hjärtats hemodynamik vid pulmonell hypertension" i vila och under stress. I händerna på Ohm« (Cardiac hemodynamics in pulmonary hypertension at rest and stress. In the hands of Ohm). Fakultetsopponent: Peter Eriksson.

6 juni, kl 09.00, Sal D, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Emil Nüssler: »Kvalitetskontroll och förbättringspotential av prolapskirurgi: Inflytande av innovativ teknologi, operativ erfarenhet och tid på operationsresultat« (Quality control and improvement potentials in prolapse surgery: Innovative technology, operative experience and time dependency of operative results). Fakultetsopponent: Martin Stjernquist.

7 juni, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Ulrika Öberg: »Söka en gemensam grund – En pilotimplementering av digitalt egenvårdsupport i svensk primärvård« (Finding common ground – A pilot implementation of digital self-management support in Swedish primary health care). Fakultetsopponent: Lena Törnkvist.

13 juni, kl 09.00, Sunderby sjukhus, Konferenscentrum. Christian Schyllert: »Sociala bestämningsfaktorer och astma – Populationsbaserade studier av astma och luftvägssymtom i relation till yrke, yrkesmässig exponering och socioekonomisk status« (Social determinants in asthma – Population-based studies on asthma and respiratory symptoms in relation to occupation, occupational exposure and socioeconomic status). Fakultetsopponent: Johny Kongerud, Norge.

14 juni, kl 13.00, Sal B, 9 tr, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Anders Holmgren: »Metabola riskmarkörer och relative överlevnad för patienter med aortastenos som genomgått klaffkirurgi« (Metabolic risk markers and relative survival in patients requiring surgery). Fakultetsopponent: Rune Haaverstad, Norge.

Uppsala universitet

25 mars, kl 13.15, A1:111a, BMC, Husargatan, ingång A11, Uppsala. Eva Åkerman: »Challenges and opportunities for sexual and reproductive healthcare services for immigrant women in Sweden«. Fakultetsopponent: Knut Lönnroth.

11 april, kl 13.15, Fåhraeussalen, Rudbeck Laboratory, C5, entréplan, Uppsala. Hanqian Zhang: »Congenital recessive ichthyosis: Studies of gene expressions related to keratinocyte differentiation and skin barrier repair«. Fakultetsopponent: Mikael Ivarsson.

12 april, kl 13.15, Robergsalen, Uppsala University Hospital, entrance 40, 4th floor, Uppsala. Johanna Nilsson: »On virtual surgical planning in cranio-maxillofacial surgery«. Fakultetsopponent: Risto Kontio, Finland.

Örebro universitet

26 april, kl 09.00, Hörsal C3, campus USÖ, Örebro universitet. Tomas Jerlström: »Clinical aspects of cystectomy and urinary diversion«. Fakultetsopponent: Jørgen Bjerggaard Jensen, Danmark.

3 maj, kl 13.00, Hörsal C2, campus USÖ, Örebro universitet. Marcus Jonsson: »Physiotherapy and physical activity in patients undergoing cardiac or lung cancer surgery«. Fakultetsopponent: Maria Hagströmer.

5 juni, kl 10.00, Hörsal C2, campus USÖ, Örebro universitet. Rebecka Ahl: »The association between beta-blockade and clinical outcomes in the context of surgical and traumatic stress«. Fakultetsopponent: Jonathan Tilsed, England.

Karolinska institutet

29 mars, kl 09.00, Föreläsningssalen C1:87, Plan 8, C-huset, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Sebastian Sjöqvist: »Oral mucosa keratinocytes and their exosomes for epithelial tissue regeneration«. Fakultetsopponent: Heinz Redl, Österrike.

29 mars, kl 09.00, Lissma Auditorium, Novum Plan 4, Blickagången 6/Hälsovägen 7, Campus Flemingsberg. Liv Thalén: »Medical decision-making capacity among geriatric patients with and without dementia – communication based approaches for assessment and facilitation«. Fakultetsopponent: Nicole Müller, Irland.

29 mars, kl 09.00, Skandiasalen, QA31:01, Karolinska University Hospital, Solna. Viktor von Bahr: »Life after extracorporeal membrane oxygenation: long-term survival and quality of life«. Fakultetsopponent: Matthias Lubnow, Tyskland.

29 mars, kl 09.30, Petrensalen, Nobelsvg 12 B, Campus Solna. Siti Mariam Zakaria: »Cooperativity between MYC and other oncogenic factors - implications for tumorigenesis and targeting of MYC«. Fakultetsopponent: Ingen uppgift.

29 mars, kl 10.00, Inghesalen, Tomtebodavägen 18A, Widerströmska huset, Campus Solna. Tony Nilsson: »Local alcohol prevention in Sweden: construction of a prevention index and assessments of prevention effects on consumption and harm«. Fakultetsopponent: Martin Stafström.

29 mars, kl 10.00, Hjärtat, Karolinska institutet, Danderyd Hospital. Christian Oldenburg: »Mild traumatic brain injury: antecedents and aftermath«. Fakultetsopponent: Olli Tenovuo, Finland.

29 mars, kl 14.00, Hörsalen, Gustavsbergs vårdcentral, Odelbergs väg 19D, 134 40 Gustavsberg. Fredrik Santoft: »What makes cognitive behavior therapy work? An investigation of psychological and inflammatory processes«. Fakultetsopponent: Lance McCracken.

Linköpings universitet

26 mars, kl 13.00, Belladonna, Campus, ingång 7, Universitetssjukhuset Linköping. Mehdi Amirhosseini: »Aseptic loosening of orthopedic implants – Osteoclastogenesis regulation and potential therapeutics«. Fakultetsopponent: Teun J. de Vries, Nederländerna.

29 mars, kl 09.00, Granitsalen, Campus, ingång 7, Universitetssjukhuset Linköping. Antonio Lentini: »Dynamic regulation of DNA methylation in human T-cell biology«. Fakultetsopponent: Ian Adams, Skottland.

26 april, kl 13.00, Originalet, Qulturum, Ryhov, Jönköping. Hanna Gustafsson Bragde: »Biomarkers of inflammation and intestinal mucosa pathology in celiac disease«. Fakultetsopponent: Ross McManus, Ireland.

Göteborgs universitet

28 mars, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Anna Nordenskjöld: »To predict results of breast cancer therapy«. Fakultetsopponent: Jonas Manjer.

29 mars, kl 09.00, Sal 2118, Hus 2, Arvid Wallgrens backe, Göteborg. Saliha Musovic: »Pathophysiological regulation of white adipocyte exocytosis of different adiponectin molecular forms«. Fakultetsopponent: Matthias Blüher, Tyskland.

29 mars, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Malin Sternby Eilard: »Prognostic factors and tumor treatments in hepatocellular cancer«. Fakultetsopponent: Norman M. Kneteman, Kanada.

12 april, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Hlin Kvartsberg: »The postsynaptic protein neurogranin: a new item in the Alzheimer's disease biomarker toolbox«. Fakultetsopponent: Tara Spires-Jones, Skottland.

10 maj, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Annie Pedersen: »Ischemic stroke outcomes – analyses of protein genetic biomarkers«. Fakultetsopponent: Mia von Euler.

Lunds universitet

28 mars, kl 13.00, Onkologiklinikens föreläsningssal, Klinikgatan 5, Skånes universitetssjukhus i Lund. Nicolai Skovbjerg Arildsen: »Hunting a silent killer – Biomolecular approaches in ovarian cancer«. Fakultetsopponent: James Brenton, England.

29 mars, kl 09.00, Lilla aulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Artur Németh: »Role of capsule endoscopy in small bowel management«. Fakultetsopponent: Hans Strid.

29 mars, kl 09.00, Aulan, CRC, Jan Waldenströms gata 35, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Filip Ottosson: »Metabolomics in cardiometabolic disease – A population-based perspective«. Fakultetsopponent: Karsten Suhre, Quatar.

5 april, kl 09.30, Onkologiklinikens föreläsningssal, Klinikgatan 5, Skånes universitetssjukhus i Lund. Otilia Leon: »Improved oncological treatment of anal cancer«. Fakultetsopponent: Per Nilsson.

5 april, kl 09.30, BMC I1345, Sölvegatan 19 i Lund. Tania Singh: »The role of Maf transcription factors in islet inflammation and beta cell function«. Fakultetsopponent: Anders Tengholm.

5 april, kl 13.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32 i Lund. Sara Karlsson: »Leishmaniasis in Sweden. Molecular, diagnostic and epidemiological studies of the parasite Leishmania in a non-endemic country«. Fakultetsopponent: Hannah Akuffo.

5 april, kl 13.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Mette Hambraeus: »Sacrococcygeal teratoma from genetics to long-term follow-up. Fakultetsopponent: Sabine Sarnacki, Frankrike.