Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer. 
Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Umeå universitet

24 maj, kl 09.30, Stora hörsalen, Östersunds sjukhus, Östersund. Daniel Huber: »Sekundärprevention efter hjärtinfarkt – vad, när och vem?« (On secondary prevention after acute coronary syndrome – what, when, and who?). Fakultetsopponent: Annika Rosengren.

24 maj, kl 10.00, Sal D, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Anna Holm: »Humant papillomvirus i respiratoriska papillom, inverterade näspapillom och vid godartad sjukdom i halsmandlarna« (Human papillomavirus in recurrent respiratory papilloma, sino-nasal inverted papilloma and non-malignant tonsils). Fakultetsopponent: Stina Syrjänen, Finland.

24 maj, kl 13.00, Forumsalen, Campus Skellefteå. Magdalena Johansson: »Venös tromboembolism – epidemiologi med fokus på riskmarkörer« (Epidemiology of venous thromboembolism with focus on risk markers). Fakultetsopponent: Gerd Lärfars.

31 maj, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Susanna Pusa: »Vägen mot implementering av familjecentrerad omvårdnad« (Towards implementation of family systems nursing). Fakultetsopponent: Karin Josefsson.

3 juni, kl 09.00, E04, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Robert Jonzon: »Ens studie av gränssnittet mellan kontroll och vård, och hur strukturer och rutiner kan påverka tillgängligheten och vårdnyttjande« (Health assessments of asylum seekers within the Swedish healthcare system A study of the interface between control and care, and how structures and procedures may influence access and uptake). Fakultetsopponent: Michael Knipper, Tyskland.

5 juni, kl 09.00, Hörsalen, Östersunds sjukhus, Östersund. Olof (Olle) Sjöström: »Risk och överlevnad för kolorektal cancer i Norra Sverige – Sociodemografiska faktorer och övervakningsprogram vid ärftlig cancer« (Risk and survival for colorectal cancer in Northern Sweden – Sociodemographic factors and surveillance programs). Fakultetsopponent: Johannes Blom.

5 juni, kl 13.00, Sal B, 9 trappor, tandläkarhuset, Umeå. Laleh Zarrinkoob: »Cerebralt blodflöde med fokus på blodflödesfördelning, kollateraler och artärpulsationer, hos friska och patienter med symtomatisk karotisstenos. En tillämpning med magnetisk resonanstomografi« (Cerebral blood flow distribution, collateral function and pulsatility in healthy and in patients with symptomatic carotid stenosis. A magnetic resonance imaging approach). Fakultetsopponent: Sepideh Amin-Hanjani, USA.

5 juni, kl 13.00, Sal C, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Erik Tossavainen: »Hjärtats hemodynamik vid pulmonell hypertension" i vila och under stress. I händerna på Ohm« (Cardiac hemodynamics in pulmonary hypertension at rest and stress. In the hands of Ohm). Fakultetsopponent: Peter Eriksson.

7 juni, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Ulrika Öberg: »Söka en gemensam grund – En pilotimplementering av digitalt egenvårdsupport i svensk primärvård« (Finding common ground – A pilot implementation of digital self-management support in Swedish primary health care). Fakultetsopponent: Lena Törnkvist.

12 juni, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Maria Sperens: »Att leva med Parkinsons sjukdom: med fokus på konsekvenser i dagligt liv för kvinnor och män« (Living with Parkinsons disease: focusing consequences in daily life for women and men). Fakultetsopponent: Maria Haak.

13 juni, kl 09.00, Sunderby sjukhus, Konferenscentrum. Christian Schyllert: »Sociala bestämningsfaktorer och astma – Populationsbaserade studier av astma och luftvägssymtom i relation till yrke, yrkesmässig exponering och socioekonomisk status« (Social determinants in asthma – Population-based studies on asthma and respiratory symptoms in relation to occupation, occupational exposure and socioeconomic status). Fakultetsopponent: Johny Kongerud, Norge.

13 juni, kl 09.00, Sal D, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Oleg Kovrov: »Reglering av lipoproteinlipasets aktivitet: studier in vitro av ett komplext och dynamiskt system« (Regulation of lipoprotein lipase activity: an in-vitro study of a complex and dynamic system). Fakultetsopponent: Geesje Dallinga-Thie, Nederländerna.

13 juni, kl 13.00, Aula Anatomica (Hörsal BIO.A.206), Biologihuset, Umeå universitet. Per Nordmark: »Strukturella och funktionella förändringar i hjärnan efter kirurgiskt behandlad medianusnervskada« (Structural and functional changes in the brain after surgically repaired median nerve injury). Fakultetsopponent: Henrik Ehrsson.

13 juni, kl 13.00, Aula Anatomica (Hörsal BIO.A.206), Biologihuset, Umeå universitet. Per Nordmark: »Strukturella och funktionella förändringar i hjärnan efter kirurgiskt behandlad medianusnervskada« (Structural and functional changes in the brain after surgically repaired median nerve injury). Fakultetsopponent: Henrik Ehrsson.

13 juni, kl 13.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Robert Nilsson: »Prediktion av tävlingsmässig prestationsförmåga hos alpin skidåkare på elitnivå« (Competitive performance prediction of elite alpine skiers). Fakultetsopponent: Örjan Ekblom.

14 juni, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Jonas Markström: »Rörelsestrategier och dynamisk knäkontroll efter främre korsbandsskada: en tredimensionell biomekanisk analys« (Movement strategies and dynamic knee control after anterior cruciate ligament injury: a three dimensional biomechanical analysis). Fakultetsopponent: James Richards, England.

14 juni, kl 13.00, Sal B, 9 tr, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Anders Holmgren: »Metabola riskmarkörer och relative överlevnad för patienter med aortastenos som genomgått klaffkirurgi« (Metabolic risk markers and relative survival in patients requiring surgery). Fakultetsopponent: Rune Haaverstad, Norge.

14 juni, kl 13.00, Bio.A.206, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Sara Stillesjö: »Likhetsbaserade processer i mänskliga bedömningar: evidens från hjärnavbildning och kognitiv modellering« (Similarity-based processes for human multiple-cue judgment: evidence from brain imaging and cognitive modelling). Fakultetsopponent: Alan Sanfey, Nederländerna.

20 september, kl 09.00, E04, Building 6F, Umeå. Naresh Chandra: »Adenovirusinfektioner och glykobiologi: betydelse för tropism och terapi« (Glycobiology of human adenovirus infections: implications for tropism and treatment). Fakultetsopponent: Gunnel Halldén, England.

11 oktober, kl 09.00, Hörsalen Snäckan, Östersunds sjukhus. Jonas Tydén: »Heparin-binding protein och organsvikt vid kritisk sjukdom« (Heparin-binding protein and organ failure in critical illness). Fakultetsopponent: Sören Berg.

18 oktober, kl 09.00, Stora Hörsalen, 5B, Umeå universitet. Sophia Holmlund: »Barnmorskors och obstetrikers perspektiv på betydelsen av obstetriskt ultraljud för klinisk handläggning av graviditet i Rwanda och Vietnam: Kvalitativa och kvantitativa studier i ’the Cross Country Ultrasound Study’« (Health professionals’ experiences and views related to the use of obstetric ultrasound in Rwanda and Vietnam: Qualitative and quantitative studies in the Cross Country Ultrasound Study). Fakultetsopponent: Susanne Georgsson.

15 november, kl 09.00, Aula Biologica, Umeå Universitet, Linnaeus väg 7, 90736 Umeå, Sverige. André Rodrigues Vicente: »Aniridi relaterade keratopati: Strukturella förändringar, signalvägar och kliniska aspekter « (Aniridia-related keratopathy: Structural changes, signaling pathways and clinical aspects). Fakultetsopponent: Anders Ivarsen, Danmark.

29 november, kl 09.00, 5B Stora hörsalen, målpunkt P, by 5B, vån 6, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Cornelia Späth: »Nutritionens inverkan på tillväxt, biomarkörer och hälsoutfall hos för tidigt födda barn« (The impact of nutrition on growth, biomarkers and health outcome in preterm infants). Fakultetsopponent: Deborah O'Connor, Kanada.

Uppsala universitet

27 maj, kl 10.32, Lokal meddelas senare. Mediha Becirovic-Agic: »Susceptibility to acute decompensated heart failure in two common mouse strains«. Fakultetsopponent: Lena Jonasson.

Örebro universitet

29 maj, kl 13.00, Hörsal C3, campus USÖ, Örebro universitet. Caroline Kardeby: »Studies of platelet signalling and endothelial cell responses using unique synthetic drugs«. Fakultetsopponent: Alastair W. Poole, England.

5 juni, kl 10.00, Hörsal C2, campus USÖ, Örebro universitet. Rebecka Ahl: »The association between beta-blockade and clinical outcomes in the context of surgical and traumatic stress«. Fakultetsopponent: Jonathan Tilsed, England.

Karolinska institutet

24 maj, kl 00.00, Nanna Svartz, J3:12, Bioclinicum, Solnavägen 30, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Johan Erlandsson: »Preoperative radiotherapy in rectal cancer – Aspects on fractionation and timing to surgery«. Fakultetsopponent: Robert Glynne-Jones, USA.

24 maj, kl 09.00, Biomedicum 1, D0320, Solnavägen 9, Campus Solna. Jessada Thutkawkorapin: »Next generation sequencing to find genetic risk factors in familial cancer«. Fakultetsopponent: Esa Pitkänen, Finland.

29 maj, kl 09.00, Birger & Margareta Blombäcksalen, J3:11, Solnavägen 30, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Samuel Röhl: »Aspects of arterial wall healing – Re-endothelialization, intimal hyperplasia and vascular remodeling«. Fakultetsopponent: Alan Dardik, USA.

3 juni, kl 09.00, J3:23 S.G.O. Johansson, Solnavägen 30, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Gunilla Kjellberg: »Coagulation during and after cardiopulmonary bypass with focus on heparin, protamine, aprotinin and platelet function«. Fakultetsopponent: Tomas Gudbjartsson, Island.

5 juni, kl 09.00, Nanna Svartz, J3:12, Bioclinicum, Solnavägen 30, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Dag Holmberg: »Barrett’s esophagus and gastroesophageal reflux in relation to esophageal adenocarcinoma«. Fakultetsopponent: Jan Hatlebakk, Norge.

Linköpings universitet

10 maj, kl 13.00, Granitsalen, Norra entrén plan 9, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Hans Bahlmann: »Goal-directed fluid therapy during major abdominal surgery«. Fakultetsopponent: Zsolt Molnár, Ungern.

Göteborgs universitet

13 juni, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3, Göteborg. Lars Karlsson: »Effects of PGC1a-induced«.Fakultetsopponent: .Heikki Kainulainen, Finland.

Lunds universitet

17 maj, kl 13.00, Rune Grubb salen, BMC I1145, Sölvegatan 19 i  Lund. Johan Thelin: »Biomarker assisted improvement in the assessment of coronary artery disease – with special attention to high-sensitivity troponin T«. Fakultetsopponent: Martin Holzmann.

20 maj, kl 13.00, Anshelmsalen. Malin Appelquist: »Insania Simplex. Empiriska studier av psykisk sjukdom vid förra sekelskiftet«. Fakultetsopponent: Nils Uddenberg.

.

 

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Helvetica; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1342208091 0 0 415 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Georgia; panose-1:2 4 5 2 5 4 5 2 3 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Helvetica; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1342208091 0 0 415 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Georgia; panose-1:2 4 5 2 5 4 5 2 3 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} -->