Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer. 
Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Umeå universitet

20 september, kl 09.00, E04, Building 6F, Umeå. Naresh Chandra: »Adenovirusinfektioner och glykobiologi: betydelse för tropism och terapi« (Glycobiology of human adenovirus infections: implications for tropism and treatment). Fakultetsopponent: Gunnel Halldén, England.

11 oktober, kl 09.00, Hörsalen Snäckan, Östersunds sjukhus. Jonas Tydén: »Heparin-binding protein och organsvikt vid kritisk sjukdom« (Heparin-binding protein and organ failure in critical illness). Fakultetsopponent: Sören Berg.

11 oktober, kl 09.00, Hörsal D, Unod T9, Umeå. Emil Nüssler: »Kvalitetskontroll och förbättringspotential av prolapskirurgi: Inflytande av innovativ teknologi, operativ erfarenhet och tid på operationsresultat« (Quality control and improvement potentials in prolapse surgery: Innovative technology, operative experience and time dependency of operative results). Fakultetsopponent: Martin Stjernquist.

11 oktober, kl 13.00, E04, Building 6F, Umeå. Elaheh Ekhtiari Bidhendi: »Prioner av SOD1 fortleder mallstyrd aggregering och framkallar dödlig ALS-sjukdom« (SOD1 prions transmit templated aggregation and fatal ALS-like disease). Fakultetsopponent: Inger Nennesmo.

11 oktober, kl 13.00, Sal B, Tandläkarhögskolan, 9 tr, Umeå. Carl Mellner: »Studier om komplikationer och prediktion av dödlighet efter kirurgisk behandling av höftfrakturer« (Studies on the complications and prediction of mortality after hip fracture surgery). Fakultetsopponent: Lasse Lapidus.

18 oktober, kl 09.00, Stora Hörsalen, 5B, Umeå universitet. Sophia Holmlund: »Hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter av och syn på obstetriskt ultraljud i Rwanda och Vietnam« (Health professionals’ experiences and views related to obstetric ultrasound in Rwanda and Vietnam). Fakultetsopponent: Susanne Georgsson.

25 oktober, kl 09.00, Hörsal D, 9 tr, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Pamela Tinc: »En mer skyddad arbetsmiljö: Analys av barriärer och möjliggörande faktorer för implementeringsforskning inom amerikansk folkhälsa« (Raising the (roll)bar: Exploring barriers and facilitators to research translation in US public health). Fakultetsopponent: Per Nilsen.

8 november, kl 09.00, Aulan, Sunderby sjukhus, Luleå. Sami Sawalha: »Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL): Klinisk fenotypning, mortalitet och dödsorsaker« (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD): Clinical phenotyping, mortality and cause of death). Fakultetsopponent: Karin Lisspers.

15 november, kl 09.00, Aula Biologica, Umeå Universitet, Linnaeus väg 7, 90736 Umeå, Sverige. André Rodrigues Vicente: »Aniridi relaterade keratopati: Strukturella förändringar, signalvägar och kliniska aspekter« (Aniridia-related keratopathy: Structural changes, signaling pathways and clinical aspects). Fakultetsopponent: Anders Ivarsen, Danmark.

21 november, kl 09.00, Major, target J0, Umeå. Usama Boles: »Nya kunskaper inom kranskärlsektasi« (Insight into coronary artery ectasia). Fakultetsopponent: Corrado Tamburino, Italien.

22 november, kl 09.00, Triple Helix, Umeå. Yercin Mamani Ortiz: »Cardiovascular disease in Cochabamba Bolivia: Identifying preventable risk factors and assessing social inequalities« (Kardiovaskulär sjukdom i Cochabamba, Bolivia: Påverkbara riskfaktorer och sociala ojämlikheter). Fakultetsopponent: Patrik Wennberg.

22 november, kl 13.00, Hörsal A, Unod T9, plan 9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Emil Nüssler: »Vaginal prolaps kirurgi – ett epidemiologiskt perspektiv. Studier om operation med eller utan implantat, kirurgens praktiska erfarenhet och femårsuppföljning in Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi« (Vaginal prolapse surgery – an epidemiological perspective. Studies of native tissue repair versus implants, surgeons practical experiences and five year follow-up in the Swedish National Quality Register for Gynecological Surgery). Fakultetsopponent: Martin Stjernquist.

29 november, kl 09.00, 5B Stora hörsalen, målpunkt P, by 5B, vån 6, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Cornelia Späth: »Nutritionens inverkan på tillväxt, biomarkörer och hälsoutfall hos för tidigt födda barn« (The impact of nutrition on growth, biomarkers and health outcome in preterm infants). Fakultetsopponent: Deborah O'Connor, Kanada.

29 november, kl 09.00, 5B Hörsal 933, Umeå. Mary Adjeiwaah: »Kvalitetssäkring för magnetresonansbildtagning (MR) inom strålbehandling« (Quality assurance for magnetic resonance imaging in radiotherapy). Fakultetsopponent: Sofie Ceberg.

Uppsala universitet

11 september, kl 13.15, B42 BMC, BMC, Husargatan 1, Uppsala. Muhmmad Omar-Hmeadi: »Regulation of docking and priming in pancreatic α- and β-cells«. Fakultetsopponent: Patrick MacDonald, Kanada.

13 september, kl 09.15, B42, Biomedical center, Husargatan 3, Uppsala. Christine Wegler: »Proteomics-informed analysis of drug disposition in the human liver and small intestine«. Fakultetsopponent: Manthena Varma.

20 september, kl 13.15, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala. Elisabet Fält: »A cross-service approach to identify mental health problems in 3–5-year-old children using the Strengths and Difficulties Questionnaire«. Fakultetsopponent: Lars Wallin.

Örebro universitet

18 oktober, kl 09.00, Hörsal C1, campus USÖ, Örebro universitet. Pär Wennberg: »Pain management in older persons with hip fractures«. Fakultetsopponent: Bengt Nellgård.

8 november, kl 09.00, Hörsal C3, campus USÖ, Örebro universitet. Mitra Sadeghi: »Hemodynamics and physiological effects of Resuscitative Edovascular Ballon of the Aorta (REBOA)«. Fakultetsopponent: Kevin Mani.

15 november, kl 09.00, Hörsal C2, campus USÖ, Örebro universitet. Ulrika Fernberg: »Arterial stiffness and risk factors for cardiovascular disease in young adults«. Fakultetsopponent: Bo Fernhall, USA.

15 november, kl 10.00, Hörsal C1, campus USÖ, Örebro universitet. Staffan Tevell: »Staphylococcal prosthetic joint infections: similar, but still different«. Fakultetsopponent: Annelies Zinkernagel, Schweiz.

22 november, kl 13.00, Hörsal C3, campus USÖ, Örebro universitet. Per Fischer: »Hemi and total wrist arthroplasty«. Fakultetsopponent: Jan Fridén, Schweiz.

6 december, kl 09.00, Hörsal C1, campus USÖ, Örebro universitet. Emeli Månsson: »Molecular epidemiology of Staphylococcus epidermidis in prosthetic joint infections«. Fakultetsopponent: Kåre Berg, Norge.

Karolinska institutet

10 september, kl 13.30, Lecture hall B 64, Karolinska University Hospital, Huddinge. Pernilla Hedvall Kallerman: »Cardiovascular health in children and adolescents with obesity: prevalence, prediction and supervised exercise«. Fakultetsopponent: Anders Forslund.

13 september, kl 09.30, Lecture hall Atrium, Nobels väg 12B Karolinska institutet, Solna. Lei Li: »Articular and epiphyseal cartilage: its formation, maintenance and repair«. Fakultetsopponent: Tatsuya Kobayashi, USA.

13 september, kl 09.30, Rockefeller, Nobels väg 11, Karolinska institutet, Solna. Celia García-Pareja: »Topics on mathematical statistics for medical applications: summary measures and exact simulation of diffusions«. Fakultetsopponent: Paul Jenkins, England.

13 september, kl 13.00, Lokal Ljung, Solnavägen 1 E, Stockholm. Regina Winzer: »Aspects of positive and negative mental health in young people, aged 16-29 years: measurements, determinants, and interventions«. Fakultetsopponent: Ulla Forinder.

16 september, kl 09.00, BioClinicum J3:04 Torsten N Wiesel, Solnavägen 30, Karolinska University Hospital, Solna. Irene Eriksson: »Introduction of new medicines in Sweden«. Fakultetsopponent: Peter Mol, Nederländerna.

16 september, kl 13.30, Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Karolinska institutet, Solna. Bárbara Avelar Pereira: »Multimodal imaging: functional, structural, and molecular brain correlates of cognitive aging«. Fakultetsopponent: Gagan Wig, USA.

20 september, kl 09.00, Lecture Hall B64, Karolinska University Hospital, Huddinge. Lars Thurn: »Massive transfusion in relation to obstetric hemorrhage : with special attention to placenta accreta«. Fakultetsopponent: Bo Jacobsson.

20 september, kl 09.00, Biomedicum 1, Biomedicum, Solnavägen 9, Karolinska institutet, Solna. Mauricio Barrientos Somarribas: »Tailoring bioinformatics strategies for the characterization of the human microbiome in health and disease«. Fakultetsopponent: Leo Lahti, Finland.

20 september, kl 09.00, T2, Hälsovägen 11C, KTH Flemingsberg. David Marlevi: »Non-invasive imaging for improved cardiovascular diagnostics: shear wave elastography, relative pressure estimation, and tomographic reconstruction«. Fakultetsopponent: Kathryn Nightingale, USA.

20 september, kl 09.30, Byggnad Neo, Sal: Gene (5108), Blickagången 16, Karolinska institutet, Campus Flemingsberg, Huddinge. Gwladys Revechon: »Molecular insights into Hutchinson-Gilford progeria syndrome and age-associated disease: From mechanisms to treatment strategy«. Fakultetsopponent: Catherine Shanahan, England.

20 september, kl 09.30, Gustaf Retzius auditorium, Karolinska institutet, Berzelius väg 3, Solna. Lucas Morin: »Too much, too late? Drug prescribing for older people near the end of life«. Fakultetsopponent: Cynthia Boyd, USA.

27 september, kl 09.00, Aulan, Entrévägen 2, målpunkt N, Danderyds sjukhus, Danderyd. David Piros: »New diagnostic approaches to monitor irrigating fluid absorption«. Fakultetsopponent: Patrick Wüterich, Schweiz.

27 september, kl 09.30, Byggnad Neo, Sal: Gene (5108), Blickagången 16, Karolinska institutet, Campus Flemingsberg, Huddinge. Hafdis Thorunn Helgadottir: »Somatic mutations in healthy cells and age-associated diseases«. Fakultetsopponent: Lars Forsberg.

Linköpings universitet

9 september, kl 13.00, Belladonna, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Max Bergkvist: »Studies on polarised light spectroscopy«. Fakultetsopponent: Knut Kvernebo, Norge.

12 september, kl 09.00, Berzeliussalen, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Aida Vahdat Shariatpanahi: »Mechanism of AA amyloidosis – the importance of macrophages, lipid membranes and seeding in amyloidogenesis«. Fakultetsopponent: Vineet Chopra, USA.

20 september, kl 09.00, Berzeliussalen, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Anna Carlén: »Exercise testing in firefighters – work capacity and cardiovascular risk assessment in a low risk population«. Fakultetsopponent: Henrik Engblom.

Göteborgs universitet

20 september, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Johanna Hedström: »Radiation-induced dysphagia in head and neck cancer – risk structures and methodological aspects«. Fakultetsopponent: Lisette van der Molen, Nederländerna.

20 september, kl 09.00, R-aulan, R-huset, Sahlgrenska Universitets-sjukhuset/Mölndal. David Sundemo: »Generalized joint hypermobility and specific knee laxity: Aspects of influence on the anterior cruciate ligament injured knee«. Fakultetsopponent: Jon Olav Drogset, Norge.

20 september, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Wojciech Michno: »Multimodal chemical imagine of amyloid plaque pathology in Alzheimer ́s disease«. Fakultetsopponent: Ron Heeren, Nederländerna.

26 september, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Tobias Skillbäck: »Biochemical markers in dementia – Exploring Swedish registry data and the human proteome«. Fakultetsopponent: Jon Snaedal, Island.

29 november, kl 09.00, Hörsal Karl Isaksson, Medicinaregatan 3, Göteborg. Erik Delsing Malmberg: »Next generation sequencing for measurable residual disease detection in acute myeloid leukemia«. Fakultetsopponent: Eva Hellström Lindberg.

Lunds universitet

13 september, kl 13.00, SSSH-salen, Health Science Centre, Baravägen 3 i Lund. Charlotte Castor: »Home care services for sick children family-, healthcare- and health economic perspectives«. Fakultetsopponent: Agneta Anderzén Carlsson.

13 september, kl 13.00, Turning Torso, Malmö. Julien Hasselmann: »Prevention of surgical wound complications after peripheral vascular surgery«. Fakultetsopponent: Michael Sugrue, Irland.

19 september, kl 09.00, Patologens aula, Jan Waldenströms gata 59, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Yashuan Chao: »Biofilm formation and biofilm dispersal with Streptococcus pneumoniae«. Fakultetsopponent: Sven Hammerschmidt, Tyskand.

20 september, kl 09.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Moman Aladdin Mohammad: »Acute myocardial infarction – short-term triggers, treatment optimisation and risk stratification«. Fakultetsopponent: Christopher Gale, England.

20 september, kl 13.00, Agardhsalen, CRC, Jan Waldenströms gata 35, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Hannes Holm: »Association of vascular risk factors with cognitive function and dementia«. Fakultetsopponent: Alina Solomon.

20 september, kl 13.00, Lilla aulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Peter Olsson: »Primary Sjögren’s syndrome – epidemiological risk factors and biomarkers«. Fakultetsopponent: Marja Pertovaara, Finland.

24 september, kl 09.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Ines Ambite: »Molecular determinants of disease severity in urinary tract infection«. Fakultetsopponent: Arturo Zychlinsky, Tyskland.

26 september, kl 09.00, BMC I1345, Sölvegatan 19, Lund. Haoran Yu: »Chronic obstructive pulmonary disease, aspects of smoking, biomarkers and cardiovascular disease«. Fakultetsopponent: Magnus Evander.

26 september, kl 09.00, Rum 2005 och 2007, Carl Bertil Laurels gata 9, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Morten Kraen: »Chronic obstructive pulmonary disease, aspects of smoking, biomarkers and cardiovascular disease«. Fakultetsopponent: Jan Engvall.

27 september, kl 09.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Marie Sjögren: »Energy metabolism as a target for new treatment strategies in Huntington’s disease«. Fakultetsopponent: Michael Orth, Tyskland.

27 september, kl 09.00, Konferensrum 12, Baravägen 1, Lund. Matti Cervin: »Fear of harm, incompleteness, and disgust in pediatric obsessive-compulsive disorders«. Fakultetsopponent: Tord Ivarsson.

27 september, kl 13.00, Agardhsalen, CRC, Jan Waldenströms gata 35, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Carl Antonsson: »Macro-social stressors, perceived stress, psychiatric symptoms, and self-esteem in adolescents and the feasibility of an internet-based mindfulness intervention«. Fakultetsopponent: Maria Rosvall.

27 september, kl 13.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32 i Lund. Ulrika Moll: »Pregnancy characteristics as risk factors for future maternal diabetes and other diseases«. Fakultetsopponent: Ann Josefsson.

 

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Georgia; panose-1:2 4 5 2 5 4 5 2 3 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} -->