Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer. 
Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Umeå universitet

24 november, kl 09.00, Sal 135 Allmänmedicin, By 9A, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Therese Kardakis: »Stärka arbetet med levnadsvanor i primärvården - Utmaningen att förändra och att introducera riktlinjer i klinisk praxis« (Strengthening lifestyle interventions in primary health care – The challenge of change  and implementation of guidelines in clinical practice). Fakultetsopponent: Charli Eriksson.

24 november, kl 13.00, Unod T9, Hörsal D, 9 trappor, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Niklas Gunnarsson: »Kronisk myeloisk leukemi och cancer« (Chronic myeloid leukemia and cancer). Fakultetsopponent: Bertil Lindahl.

1 december, kl 13.00, Aulan, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall. Vilhelm Sjögren: »Oral antikoagulation och risk för slaganfall« (Oral anticoagulation and stroke risk). Fakultetsopponent: Mia von Euler.

8 december, kl 09.00, Hörsal E04_R-1, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Helena Fordell: »Virtual Reality enriched rehabilitering för stroke patieneter med spatialt neglect. Diagnostik och utvärdering av rehabiliterings effekt på spatial uppmärksamhet and neuronal aktivitet«. Fakultetsopponent: Hanne Christensen, Danmark.

8 december, kl 09.00, N320, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Lina Renström: »TNF alfas roll i skelettmuskulatur som utsatts för kraftig överbelastning« (The involvement of the TNF-alpha system in skeletal muscle in response to marked overuse). Fakultetsopponent: Eva Ekblad.

15 december, kl 09.00, Vårdvetarhuset, Umeå. Monica Långström Berggren: »Konsekvenser av en höftfraktur bland äldre personer« (Consequences of a hip fracture among old people). Fakultetsopponent: Torgeir Bruun Wyller, Norge.

15 december, kl 09.00, Lecture hall 135, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Kateryna Karhina: »Socialt kapital och välbefinnande i övergångssamhället Ukraina« (Social capital and well-being in the transitional setting of Ukraine). Fakultetsopponent: Mikael Rostila.

12 januari, 2018, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Sofia Andersson: »Vård i livets slutskede på särskilt boende för äldre personer; närstående och vårdpersonals skattade och berättade erfarenheter« (End-of-life care in residential care homes for older persons; family members and care professionals reported and narrated experiences). Fakultetsopponent: Anna-Karin Edberg.

12 januari, 2018, kl 09.00, Betula, Umeå. Tommy Henriksson: »Fysiologiska och sociokulturella förutsättningar för prestation inom damishockey« (Physiological and socio-cultural conditions for performance in women´s ice hockey). Fakultetsopponent: Truls Raastad, Norge.

19 januari, 2018, kl 09.00, Hörsal E04, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Björn Gylling: »Markörer för enkolsmetabolism och risk för colorektal cancer« (Biomarkers of One-carbon metabolism in colorectal cancer risk). Fakultetsopponent: Katarina Bälter.

2 februari, 2018, kl 09.00, Room 135, Building 9A, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Jing Helmersson: »Aedesmyggans klimatberoende: en utblick över det 21:a århundradet« (Climate & Aedes Mosquitoes: an outlook into the 21st century). Fakultetsopponent: Richard Paul, Frankrike.

2 februari, 2018, kl 09.00, Forumsalen, Campus Skellefteå. Catharina Norberg: »Att förstå andlighet och religiositet bland de allra äldsta. Skattningar och erfarenheter« (Understanding spirituality and religiosity among very old people. Measurements and experiences). Fakultetsopponent: Lisbeth Fagerström, Finland.

23 februari, 2018, kl 09.00, Sal D, nio trappor (Nian), Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Josephine Starnberg: »Neurologisk utveckling och kardiovaskulär risk hos 7-åriga barn födda med marginellt låg födelsevikt« (Neurodevelopment and cardiovascular risk in 7-year old children born with marginally low birth weight). Fakultetsopponent: Atul Singhal, England.

20 april, 2018, kl 09.00, Lionsalen rum 7-440, Hud och STDkliniken, Målpunkt Y-Y22, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Alexander Shayesteh Afshar: »Primär hyperhidros. Förekomst och påverkan på individen« (Primary hyperhidrosis. Prevalence and impacts for the individual). Fakultetsopponent: Lennart Emtestam.

Uppsala universitet

14 november, kl 13.15, Hall B42, BMC, Husargatan 3, Uppsala. Kailash Singh: »Regulatory T cells in type 1 diabetes: the role of IL-35 in counteracting the disease«. Fakultetsopponent:  Thomas Mandrup-Poulsen, Danmark.

Örebro universitet

24 november, kl 09.00, Hörsal C2, Campus USÖ, Örebro universitet. Fredrik Ander: »Perioperative complications in obese patients. A thesis on risk reducing strategies«. Fakultetsopponent: Johan Raeder, Norge.

15 december, kl 09.15, Örebro universitet, Campus, Hörsal C1, Universitetssjukhuset i Örebro. Helena Isaksson: »Clinical studies of RNA as a prognostic and diagnostic marker for disease«. Fakultetsopponent: Ola Hammarsten.

15 december, 2018, kl 09.00, Hörsal C2, Campus, Universitetssjukhuset i Örebro, Örebro universitet. Espen Fengsrud: »Atril fibrillation – endoscopic ablation and postoperative studies«. Fakultetsopponent: Alexander Wahba, Norge.

Karolinska institutet

17 november, kl 09.00, Hörsal Rockefeller, Nobels väg 11, Karolinska institutet, Campus Solna. Katarina Åberg: »Epidemiologic studies of risk factors for neonatal complications following birth by vacuum extraction«. Fakultetsopponent: Sophia Brismar Wendel.

21 november, kl 09.00, Petrénsalen, Nobels väg 12A, Karolinska institutet, Stockholm. Joar Guterstam: »Imaging of the brain opioid system in amphetamine dependence«. Fakultetsopponent: Trevor Robbins, England.

23 november, kl 00.00, Föreläsningssal Atrium, MEB, Nobels väg 12B, Karolinska institutet, Campus Solna. Xingrong Liu: »Generalized survival models as a tool for medical research«. Fakultetsopponent: Virginie Rondeau, Frankrike.

8 december, kl 09.00, Rehabsalen, Norrbacka S2:01, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Marianne Sundberg Kövamees: »Studies on pneumococcal polysaccharides and their effect on immune cells«. Fakultetsopponent: Arne Egesten.

15 december, kl 09.00, Rehabsalen, Norrbacka S2:01, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Erik Rollvén: »Detection and staging of colonic lesions using computed tomography and magnetic resonance imaging«. Fakultetsopponent: Per Liss.

18 december, kl 09.00, Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Karolinska institutet, Campus Solna. Jiangrong Wang: Titel: Ingen uppgift. Fakultetsopponent: Margaret Cruickshank, Skottland.

Linköpings universitet

24 november, kl 13.00, Berzeliussalen, ingång 65, plan 09, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Margareta Ahle: »Necrotising enterocolitis: epidemiology and imaging«. Fakultetsopponent: Tomas Wester.

30 november, kl 13.15, Hugo Theorell, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Karin Lundengård: »Mechanistic modelling – a BOLD response to the fMRI information loss problem«. Fakultetsopponent: Kâmil Uludağ, Nederländerna.

1 december, kl 13.00, Runstenen, Campus Norrköping. Denise Bäckström: »Injury mortality in Sweden; changes over time and the effect of age and injury mechanism«. Fakultetsopponent: Lovisa Strömmer.

1 december, kl 13.00, Berzeliussalen, ingång 65, plan 09, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Håkan Bengtsson: »Match-related risk factors for injury in male professional football«. Fakultetsopponent: Keith Stokes, England.

8 december, kl 09.00, Berzeliussalen, ingång 65, plan 09, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Katarina Pihl Lesnovska: »Life situation among persons living with inflammatory bowel disease«. Fakultetsopponent: Bodil Ohlsson.

8 december, kl 13.00, Berzeliussalen, ingång 65, plan 09, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Maria Emilsson: »Treatment adherence in asthma and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), personality traits, beliefs about medication and illness perception«. Fakultetsopponent: Tove Hedenrud.

14 december, kl 13.00, Berzeliussalen, ingång 65, plan 09, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Anette Nord: »Bystander CPR: New aspects of CPR training among students and the importance of bystander education level on survival«. Fakultetsopponent: Jörg Carlsson.

15 december, kl 09.00, Berzeliussalen, ingång 65, plan 09, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Laura Pompermaier: »Outcome of burn care; the mortality perspective«. Fakultetsopponent: Jyrki Vuola, Finland.

Göteborgs universitet

23 november, kl 09.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Niloufar Javanmardi: »The detection of genetic parameters for prognostic stratification of neuroblastoma«. Fakultetsopponent: David Gisselsson.

24 november, kl 09.00, Förmaket, Vita stråket 12, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Caroline Shams Hakimi: »Fibrinogen, platelet, and factor XIII supplementation: in vitro and in vivo studies«. Fakultetsopponent: Agneta Wikman.

24 november, kl 13.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Pradeep Kumar Kopparapu: »Epigenetic regulation of oncogenes and tumor suppressors in chronic lymphocytic leukemia«. Fakultetsopponent: Kristina Drott.

24 november, kl 13.00, Hörsal Ivan Östholm, Medicinaregatan 13, Medicinareberget, Göteborg. Esther Nuñez-Durán: »STK25 – a new key regulator of metabolic profile and a possible target for anti-diabetic drug«. Fakultetsopponent: Angela M. Valverde, Spanien.

30 november, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Elin Bernson: »Human natural killer cell interactions with normal and malignant myeloid cells – role of KIR, HLA and licensing«. Fakultetsopponent: Jeffrey Miller, USA.

1 december, kl 09.00, Föreläsningssalen, vån 3, Guldhedsgatan 10 A, Göteborg. Marit Stockfelt: »The IL-23 axis and innate immunity in the airways«. Fakultetsopponent: Thomas Sandström.

1 december, kl 13.00, Humlen (vid matsalen), Östra sjukhuset, Diagnosvägen 10, Göteborg. Per Björklund: »Aspects on the functional characteristics of the Roux-limb after gastric bypass surgery«. Fakultetsopponent: Per Hellström.

7 december, kl 13.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Kankadeb Mishra: »Characterizing the role of long non coding RNAs epigenetic regulators in disease model«. Fakultetsopponent: Gernot Längst, Tyskland.

8 december, kl 09.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Julie Johannesson: »Nutritional perspectives in a health-promoting program for community-dwelling older adults«. Fakultetsopponent: Margaretha Nydahl.

8 december, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Johan Dahlén Gyllencreutz: »Benefits and risks with digital dermoscopy and teledermoscopy«. Fakultetsopponent: Rainer Hofmann-Wellenhof, Österrike.

8 december, kl 13.00, Tore Ahnoff, Medicinaregatan 16 A, Göteborg. Lars Ljungström: »Community onset severe sepsis in Sweden – a population based study«. Fakultetsopponent: Jan Sjölin.

8 december, kl 13.00, Torgny Segerstedts salen, Universitetsplatsen 2, Vasaparken, Göteborg. Malin Antonsson: »Language ability in patients with low grade glioma-detecting signs of subtle dysfunction«. Fakultetsopponent: Suzanne Becke, England.

14 december, kl 09.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Jenny Skytte Larsson: »Renal perfusion, function and oxygenation after major surgery and in septic shock«. Fakultetsopponent: Sten Walther.

14 december, kl 09.00, Östraaulan, Centralkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, Göteborg. Martin Lindgren: »Fitness, cognition and cardiovascular disease. Epidemiological studies«. Fakultetsopponent: Maja-Lisa Løchen, Norge.

Lunds universitet

23 november, kl 09.00, Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Jones Ofori: »Non-coding RNAs in beta cell insulin secretion – emerging players in Type 2 diabetes pathogenesis«. Fakultetsopponent: Flemming Pociot, Danmark.

23 november, kl 09.00, SSHS-salen, Health Science Center, Baravägen 3, Lund. Jenny Gårdling: »When children undergo radiotherapy. Exploring care, developing and testing preparation procedures«. Fakultetsopponent: Kerstin Öhrling.

24 november, kl 09.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32 i Lund. Mimoza Demiri: »The role of dendritic cells during infection with the gastrointestinal parasite Trichuris muris«. Fakultetsopponent: Susanne Nylén.

24 november, kl 09.00, Remumatologiska klinikens föreläsningssal, Lottasalen, Universitetssjukhuset i Lund. Helena Tydén: »Studies on cardiovascular disease in systemic lupus erythematosus«. Fakultetsopponent: Solveig Wållberg Jonsson.

24 november, kl 13.00, Lilla aulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Erik Nilsson: »Association of novel vascular risk markers with cognitive function and dementia: special focus on arterial stiffness«. Fakultetsopponent: Ingmar Skoog.

24 november, kl 13.00, Föreläsningssalen, Kvinnokliniken, Jan Waldenströms gata 47, Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Markus Lundgren: »Preventing the predictable. Type 1 diabetes in children: Risk factors and impact of participation in prospective follow-up«. Fakultetsopponent: Lars Christian Stene, Norge.

27 november, kl 13.00, Kvinnokliniken, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Maria Wemrell: »An intersectional approach in social epidemiology: Understanding health heterogeneity«. Fakultetsopponent: Karien Stronks, Nederländerna.

1 december, kl 09.00, Föreläsningssal F2, Blocket, Skånes universitetssjukhus i Lund. Tomas Bro: »Återställandets konst – Svenska frivilliga läkares erfarenheter av militärmedicin i utländska krig 1864–1964«. Fakultetsopponent: Johan von Schreeb.

1 december, kl 09.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32 i Lund. Ólöf Kristjana Bjarnadóttir: »Statins, HMGCR and breast cancer«. Fakultetsopponent: Henrik Lindman.

1 december, kl 13.00, Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Christina-Alexandra Schulz: »The role of circulating biomarkers, genetics, and diet in kidney function«. Fakultetsopponent: Peter Rossing, Danmark.

5 december, kl 13.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Xiaoli Cai: »The many facets of bicoid gradient formation in drosophila«. Fakultetsopponent: Anne Uv.

6 december, kl 13.00, Aulan, Kvinnokliniken, Jan Waldenströms gata 47, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Farnaz Moradi: »Regulation of WNT5A expression in malignant melanoma: Role in tumor progression «. Fakultetsopponent: Karin Öllinger.

7 december, kl 13.00, Medelhavet, Inga Marie Nilssons gata 53, ingång 46, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Abdulla S.Kazim: »Roles of voltage-gated Ca2+ channel subunits in pancreatic β cells«. Fakultetsopponent: Shanta Persaud, England.

7 december, kl 13.00, H0-salen, Health Science Centre, Baravägen 3 i Lund. Pia Klernäs: »Lymphedema and health-related quality of life«. Fakultetsopponent: Pernilla Lagergren.

7 december, kl 13.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Katarina Willén: »Involvement of endosomal and synaptic Aβ in models of Alzheimer's disease«. Fakultetsopponent: Tobias Hartmann, Tyskland.

8 december, kl 09.00, Kvinnoklinikens aula, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Gunilla Malm: »Semen quality for predicting male fertility and the association with light-regulated parameters«. Fakultetsopponent: Antti Perheentupa, Finland.

8 december, kl 09.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32 i Lund. Michael Karlsson: »Cerebral mitochondrial dysfunction and the development of targeted therapeutics«. Fakultetsopponent: Patrick Sullivan, USA.

8 december, kl 09.15, Main Lecture Hall, Building 302, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. Noémie Braekeveldt: »Patient-derived xenografts as preclinical models of neuroblastoma«. Fakultetsopponent: Jonas A Nilsson.

8 december, kl 13.00, Health Science Centre, Baravägen 3 i Lund. Maria Johansson: »TÅldrande hos personer med intellektuell funktionsnedsättning - ur ledares perspektiv«. Fakultetsopponent: Ania Willman.

8 december, kl 13.15, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Michael Jewett: »The complex genetics behind neurodegeneration and susceptibility to Parkinson’s disease«. Fakultetsopponent: Eva Hedlund.

15 december, kl 09.00, Ortopedens Föreläsningssal, Inga Marie Nilssons gata 22, ingång 21, Skånes universitetssjukhus i Malmö. David Buchebner: »Vitamin D In older women - fractures, frailty and mortality«. Fakultetsopponent: Bente Langdahl, Danmark.