Kalendarium

Tipsa oss gärna om evenemang som du tycker borde finnas här. Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se 

För disputationer, se Aktuella disputationer !

2019-03-25 Uppdragsutbildning – Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi  
2019-03-26 Nationell biobankskonferens 2019  
2019-03-26 Nationell biobankskonferens 2019  
2019-03-26 Forskningsseminarium om Borreliainfektioner i klinisk diagnostik  
2019-03-26 Lennanderföreläsningen 2019 – Svenska läkaresällskapet  
2019-03-29 Vårmöte – Svenska smärtläkarföreningen  
2019-03-29 YI-dagar – Svensk internmedicinsk förening (SIM)  
2019-03-29 Prisföreläsningar – Sjöbergpriset  
2019-04-01 Uppdragsutbildning – EKG-Holterdiagnostik  
2019-04-02 Svenska läkaresällskapet: Hugo Theorell och hans musik  
2019-04-03 »När doktorn blir sjuk« – Göteborgs läkaresällskap  
2019-04-05 Bussutflykt med SkåneSÄL  
2019-04-05 Konferens i Örebro: Vetenskapliga fakta och en god sjukvård – hur hänger det ihop?  
2019-04-05 Pediatrikdagarna i Stockholm med Läkare utan gränser  
2019-04-05 World Hospital at Home Congress  
2019-04-05 Symposium: Reproduktion i förändring  
2019-04-06 Svenska Privatläkarföreningens fullmäktigemöte 2019  
2019-04-07 Föreläsning på Medicinhistoriska museet i Uppsala  
2019-04-08 Uppdragsutbildning – Akut internmedicin  
2019-04-08 Årsmöte – Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet  
2019-04-09 Medicinhistoriska föreningen, Göteborg  
2019-04-10 Seminarium – Personcentrerad vård (PCV)  
2019-04-10 Föredrag – Uppsala medicinhistoriska förening  
2019-04-11 Vårmöte i Väst-SÄL  
2019-04-15 Seminarium – Enheten för medicinens historia  
2019-04-23 Årsmöte i Malmö läkareförening  
2019-05-06 Gothenburg Cancer Meeting  
2019-05-06 Bakjourskurs för specialister i internmedicin  
2019-05-07 Uppdragsutbildning – Översiktskurs i reumatologi  
2019-05-13 Uppdragsutbildning – Akuta neurologiska symtom och sjukdomar  
2019-05-16 Vårmötet – arbets- och miljömedicin  
2019-05-16 Fortbildning: Klinisk kemisk diagnos i primärvården  
2019-05-20 Uppdragsutbildning – Översiktskurs i endokrinologi och diabetologi  
2019-06-17 Norgic congress of general practice  
2019-08-21 Utbildning för studierektorer  
2019-10-03 SANE 2019 PANS Conference: Pooling knowledge – moving forward