Läkartidningen
Annons Annons
Annons Annons

Kalendarium

Tipsa oss gärna om evenemang som du tycker borde finnas här. Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se 

För disputationer, se Aktuella disputationer !

2018-08-28 Sjukvårdsdebatt i Region Örebro län med de politiska partierna  
2018-09-04 Kongress: Framtidens specialistläkare  
2018-09-04 Föreläsning – Skåne-SÄL  
2018-09-05 13th Nordic Melanoma Meeting  
2018-09-06 The 8th Central Asia Regional Congress of Medical Women‘s International Association  
2018-09-06 IHE Forum 2018  
2018-09-06 Föreläsning i Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet  
2018-09-07 The 7th World Congress of Clinical Safety  
2018-09-11 Kunskapsseminarium vid NSAP  
2018-09-11 Svenska Läkaresällskapet: Värdebaserad vård – hur ser kunskapsläget ut?  
2018-09-13 Internationell prioriteringskonferens - Priorities 2018  
2018-09-13 Vidareutbildningskursdag i tjänstbarhetsbedömning för bl a dykeriarbete  
2018-09-19 Höstutflykt med Väst-SÄL  
2018-09-27 13th Park Annual 2018: The future of life science – A brand new world  
2018-10-01 Conference – Epigenetics in the nervous system: development and disease  
2018-10-02 Uppdragsutbildning – Allvarliga akuta infektioner  
2018-10-04 4th NASCE Scientific Meeting in Copenhagen  
2018-10-04 Seminarium – Medicinens musik  
2018-10-08 Uppdragsutbildning – Akut internmedicin  
2018-10-15 Konferens: SFAM:s ST-dagar 2018  
2018-10-16 Uppdragsutbildning – Hematologi i klinisk praxis  
2018-10-16 Konst & Läkekonst – Svenska läkaresällskapet  
2018-10-22 Uppdragsutbildning – Lungmedicinska sjukdomstillstånd – Diagnos och initial handläggning  
2018-11-05 Nordisk kurs i avancerad smärtlindring  
2018-11-05 Uppdragsutbildning – Hemodynamik och utredning av avancerad hjärtsvikt  
2018-11-12 Uppdragsutbildning – Barnurologi och uro‐nefrologi  
2018-11-16 3:e workshopen i narrativ medicin – Kungälvs sjukhus  
2018-11-20 Uppdragsutbildning: Arytmier – att diagnostisera, riskvärdera och handlägga  
2018-11-20 Jubileumsprogram på Svenska läkaresällskapet: Doktorn som entertainer  
2018-11-23 Congress: Austrian Bone Conference ABC 2018  
2018-11-26 Kurs: Dermatologi och venereologi inom allmänmedicin  
2018-11-26 Uppdragsutbildning – Akuta neurologiska symtom och sjukdomar  
2018-12-03 Konferens – Psykiatrin i praktiken  
2018-12-06 Scientia et Valebat V – inbjudan and Call for abstracts