Kalendarium

Tipsa oss gärna om evenemang som du tycker borde finnas här. Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se 

För disputationer, se Aktuella disputationer !

2018-11-05 Nordisk kurs i avancerad smärtlindring  
2018-11-15 Årsmöte i Svensk neurootologisk förening, SNOF  
2018-11-16 3:e workshopen i narrativ medicin – Kungälvs sjukhus  
2018-11-20 Uppdragsutbildning: Arytmier – att diagnostisera, riskvärdera och handlägga  
2018-11-20 Årsmöte för Capio S:t Göran, sektion av Stockholms läkarförening  
2018-11-20 Föredrag i Uppsala medicinhistoriska förening  
2018-11-20 Jubileumsprogram på Svenska läkaresällskapet: Doktorn som entertainer  
2018-11-20 Föredrag och ”torsdagspunsch” med Sjukhusläkarna Stockholm  
2018-11-23 Congress: Austrian Bone Conference ABC 2018  
2018-11-26 Uppdragsutbildning – Akuta neurologiska symtom och sjukdomar  
2018-11-26 Basal laparoskopi i simulatormiljö och basal kirurgisk teknik 2.0 BKT  
2018-11-26 Kurs: Dermatologi och venereologi inom allmänmedicin  
2018-11-27 Tisdagsmöte, Svenska Läkaresällskapet: Triagering via nätet – erfarenheter och evidens  
2018-11-28 Föreläsning i Örebro medicinhistoriska sällskap  
2018-12-03 Konferens – Psykiatrin i praktiken  
2018-12-03 Online-utbildning i försäkringsmedicin för ST-läkare  
2018-12-04 Tisdagsmöte, Svenska Läkaresällskapet: Sjukdom och arbetsoförmåga  
2018-12-05 Management of colorectal lesions Scandinavian workshop – Hands-on course  
2018-12-05 Medicinhistoriskt seminarium i Lund  
2018-12-05 Föredrag och ”torsdagspunsch” med Sjukhusläkarna Stockholm  
2018-12-06 Smers etikdag 2018: Artificiell intelligens – löftesrik teknik med etiska utmaningar  
2018-12-06 The 4:th Scandinavian workshop – Management of colorectal lesions  
2018-12-06 »Luciamöte« och julbord i Väst-SÄL  
2018-12-06 Scientia et Valebat V – inbjudan and Call for abstracts  
2018-12-06 Årsmöte – Sjukhusläkarföreningen Ersta sjukhus  
2018-12-06 Årsmöte i Karolinska universitetssjukhusets läkarförening  
2018-12-06 På Svenska läkaresällskapet: Om migrationsperspektiv inom hälso- och sjukvården  
2018-12-13 Online-utbildning i försäkringsmedicin för ST-läkare  
2019-02-21 The cardiac patient from birth to adulthood  
2019-03-04 Uppdragsutbildning – Akut kardiologi  
2019-03-11 Uppdragsutbildning – Akut och kronisk njursvikt  
2019-03-20 Uppdragsutbildning – Barnneurologi  
2019-03-21 Conference: Euro-Ophthalmology-2019  
2019-03-25 Uppdragsutbildning – Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi  
2019-04-01 Uppdragsutbildning – EKG-Holterdiagnostik  
2019-04-05 Pediatrikdagarna i Stockholm med Läkare utan gränser  
2019-04-08 Uppdragsutbildning – Akut internmedicin  
2019-05-06 Bakjourskurs för specialister i internmedicin  
2019-05-07 Uppdragsutbildning – Översiktskurs i reumatologi  
2019-05-13 Uppdragsutbildning – Akuta neurologiska symtom och sjukdomar  
2019-05-20 Uppdragsutbildning – Översiktskurs i endokrinologi och diabetologi