Kalendarium

Tipsa oss gärna om evenemang som du tycker borde finnas här. Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se 

För disputationer, se Aktuella disputationer !

2018-05-25 Vårmöte – Föreningen seniora läkare  
2018-06-01 Möte i Sydsvenska pediatriska sällskapet  
2018-06-03 Föredrag – Medicinhistoriska museet, Uppsala  
2018-06-20 World Congress of Vascular Access – WoCoVA  
2018-07-31 XX IAGP Congress i Malmö, Sweden  
2018-08-01 XX IAGP Congress i Malmö. Sweden 2018  
2018-09-04 Kongress: Framtidens specialistläkare  
2018-09-05 13th Nordic Melanoma Meeting  
2018-09-06 The 8th Central Asia Regional Congress of Medical Women‘s International Association  
2018-09-06 IHE Forum 2018  
2018-09-07 The 7th World Congress of Clinical Safety  
2018-09-13 Vidareutbildningskursdag i tjänstbarhetsbedömning för bl a dykeriarbete  
2018-10-04 4th NASCE Scientific Meeting in Copenhagen  
2018-10-15 Konferens: SFAM:s ST-dagar 2018  
2018-11-05 Nordisk kurs i avancerad smärtlindring  
2018-11-26 Kurs: Dermatologi och venereologi inom allmänmedicin