Kalendarium

Tipsa oss gärna om evenemang som du tycker borde finnas här. Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se 

För disputationer, se Aktuella disputationer

2019-10-15 Uppdragsutbildning: Hematologi i klinisk praxis  
2019-10-17 Utbildningsdag i palliativ vård  
2019-10-17 Smers etikpristagarseminarium 2019: Etik i praktiken  
2019-10-21 Relationen, samtalet och läkarens självkännedom  
2019-10-21 Uppdragsutbildning: Akut internmedicin  
2019-10-22 Facklig baskurs i Västra Götalands läkarförening  
2019-10-23 Föreläsning i Örebro medicinhistoriska sällskap (ÖMHS)  
2019-10-23 Om smittskydd i Göteborgs läkaresällskap  
2019-10-24 Sandblomdagen – AE-intelligens  
2019-10-30 Föredrag i Uppsala medicinhistoriska förening  
2019-11-06 ST-dagarna i allmänmedicin  
2019-11-06 Försäkringsmedicin för ST-läkare i psykiatri — handledning online  
2019-11-07 GERIS Höstmöte: Vårdmakt - politiska visioner och utmaningar för geriatriken  
2019-11-09 Höstmöte – Sveriges kvinnliga läkares förening (KLF)  
2019-11-11 Kurs i grundläggande frakturkirurgi  
2019-11-13 Seminarium: Medikalisering i vår tid.  
2019-11-15 Kunskapsskrivning – invärtesmedicin  
2019-11-18 Swedish–Ethiopian course in tropical infections  
2019-11-18 Uppdragsutbildning: Lungmedicinska sjukdomstillstånd  
2019-11-25 Uppdragsutbildning: Akuta neurologiska symtom och sjukdomar  
2019-11-25 Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet  
2019-11-26 Konst & Läkekonst: Läkekonst – Berättarkonst – Diktkonst  
2019-11-27 Uppsala medicinhistoriska förening – föredrag  
2019-12-03 Uppdragsutbildning: Arytmier  
2019-12-03 Försäkringsmedicin för ST-läkare i allmänmedicin — handledning online  
2019-12-03 Skåne-SÄL – föredrag  
2019-12-04 Kurs: Advanced Life Support Provider Course (ALS)  
2019-12-05 Scientia et Valebat VI  
2019-12-05 Årsmöte – Karolinska universitetssjukhusets läkarförening  
2019-12-06 Sydpediatriska föreningens årsmöte hösten 2019  
2019-12-09 Kurs – Graviditet, arbete och omgivningsmiljö  
2020-01-17 Workshop i narrativ medicin – Sahlgrenska universitetssjukhuset  
2020-01-20 Kurs: Dermatologi och venereologi inom allmänmedicin  
2020-01-24 Venereologisektionens utbildningsdag: »What’s new inom venereologi«  
2020-02-06 Akutneurologiskt symposium – Akut neurologi i Sverige In Real Life 7  
2020-03-05 Dykerimedicin och dykning