Annons
Annons

Kalendarium

Tipsa oss gärna om evenemang som du tycker borde finnas här. Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se 

För disputationer, se Aktuella disputationer !

2017-02-20 Föreläsning – Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet  
2017-02-23 Årsmöte – Föreningen Väst-SÄL  
2017-02-23 Årsmöte för föreningen Väst-SÄL  
2017-02-28 Föreläsning – Medicinhistoriska sällskapet i Östergötland  
2017-03-02 Medicinsk föreläsning i Karlskrona läkareförening  
2017-03-05 Föredrag på Medicinhistoriska museet i Uppsala  
2017-03-07 Kurs: Akuta förgiftningar  
2017-03-08 Föredrag – Uppsala medicinhistoriska förening  
2017-03-09 Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte 2017  
2017-03-13 Kurs i basal endoskopi (gastroskopi, koloskopi)  
2017-03-13 Akut och kronisk njursvikt  
2017-03-14 Utbildning: Basal interaktiv endoskopi i simulatormiljö  
2017-03-14 Årsmöte – Medicinhistoriska föreningen , Göteborg  
2017-03-15 Läkartidningen: Diagnostiska fel och misstag  
2017-03-16 Föredrag – Medicinhistoriska museets vänförening, Stockholm  
2017-03-16 Stockholms läkarförening – årsmöte 2017  
2017-03-17 SYLF kallar till fullmäktigemöte  
2017-03-18 Årsmöte 2017 – Läkare för miljön  
2017-03-20 Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet  
2017-03-20 Föreläsning – Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet  
2017-03-21 Läkartidningen: Diabetes i primärvården  
2017-03-23 Föredrag – Medicinhistoriska museets vänförening, Stockholm  
2017-03-27 Advanced life support provider course, ALS  
2017-03-28 Årsmöte – Skåne-SÄL  
2017-03-29 Läkartidningen: Kunskapsseminarium om läkarassisterat självmord  
2017-03-30 Nordic pediatric pain symposium 2017  
2017-03-30 Intresserad av frågor om trombos och hemostas?  
2017-03-30 Advanced life support provider course, ALS  
2017-03-31 Symposium - Svensk förening för psykosocial obstetrik och gynekologi  
2017-04-02 Föredrag på Medicinhistoriska museet i Uppsala  
2017-04-03 Akut kardiologi  
2017-04-04 Rehabveckan – Tema: Inte vanlig trötthet...  
2017-04-05 Läkartidningen: Avancerad demenssjukdom  
2017-04-05 Årsmöte och föredrag – Uppsala medicinhistoriska förening  
2017-04-06 Introduktionskurs i basal ultraljudsdiagnostik  
2017-04-06 Föreningsmöte 2017 - Sveriges läkarförbunds chefsförening  
2017-04-07 Svenska distriktsläkarföreningens fullmäktige  
2017-04-08 Svenska Privatläkarföreningens fullmäktigemöte 2017  
2017-04-10 Kurs: Emergency Medicine Core Competences  
2017-04-19 Läkartidningen: Reumatologi i primärvården  
2017-04-24 Akuta neurologiska symtom och sjukdomar  
2017-04-26 Basal interaktiv laparoskopi i simulatormiljö  
2017-05-03 Europeiska traumakursen, ETC  
2017-05-07 Föredrag på Medicinhistoriska museet i Uppsala  
2017-05-08 Bakjourskurs: Svensk internmedicinsk förening  
2017-05-08 Kurs i läkemedel vid kongressen Senior i cenrum  
2017-05-08 Kurs i palliativ medicin  
2017-05-09 Översiktskurs i reumatologi  
2017-05-10 Läkartidningen: Melanom  
2017-05-10 Advanced life support provider course, ALS  
2017-05-10 Lära lärarna: Hur man praktiskt lär ut kliniska färdigheter  
2017-05-15 Akut internmedicin  
2017-05-30 Översiktskurs i endokrinologi och diabetologi  
2017-05-31 Den XXVI:e nordiska medicinhistoriska kongressen  
2017-06-14 Nordic Congress of General Practice in Reykjavik  
2017-08-16 European conference on philosophy of medicine and health care  
2017-09-06 Läkartidningen: Fosterdiagnostik  
2017-09-06 6th World congress of clinical safety  
2017-09-14 Läkartidningen: Pediatrik i primärvården  
2017-09-26 Läkartidningen: Nya invånare - nya sjukdomar  
2017-10-03 Läkartidningen: Järnbrist  
2017-10-05 Läkartidningen: Träffa experterna: Kolesterol  
2017-10-10 Basal interaktiv laparoskopi i simulatormiljö  
2017-10-12 Läkartidningen: Läkare i hemsjukvård  
2017-11-14 Läkartidningen: Förmaksflimmer  
2017-11-22 Läkartidningen: Koagulationsrubbningar  
2017-11-30 Läkartidningen: Yrsel i primärvården  
2018-02-01 Läkartidningen: Hud, eksem, psoriasis