Kalendarium

Tipsa oss gärna om evenemang som du tycker borde finnas här. Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se 

För disputationer, se Aktuella disputationer

2019-11-18 Uppdragsutbildning: Lungmedicinska sjukdomstillstånd  
2019-11-18 Swedish–Ethiopian course in tropical infections  
2019-11-25 Uppdragsutbildning: Akuta neurologiska symtom och sjukdomar  
2019-11-26 Konst & Läkekonst: Läkekonst – Berättarkonst – Diktkonst  
2019-11-27 Uppsala medicinhistoriska förening – föredrag  
2019-11-27 Göteborgs Läkaresällskap – temakväll  
2019-12-03 Uppdragsutbildning: Arytmier  
2019-12-03 Försäkringsmedicin för ST-läkare i allmänmedicin — handledning online  
2019-12-03 Skåne-SÄL – föredrag  
2019-12-04 Kurs: Advanced Life Support Provider Course (ALS)  
2019-12-04 Medicinhistoriskt seminarium 2019  
2019-12-04 Örebro Medicinhistoriska Sällskap (ÖMHS)  
2019-12-05 SANMA – Scientia et Valebat VI – fria föredrag  
2019-12-05 Scientia et Valebat VI  
2019-12-05 Årsmöte – Karolinska universitetssjukhusets läkarförening  
2019-12-06 Sydpediatriska föreningens årsmöte hösten 2019  
2019-12-09 Kurs – Graviditet, arbete och omgivningsmiljö  
2019-12-12 Smers etikdag 2019: Styrningen av hälso- och sjukvården – var kommer etiken in?  
2020-01-17 Workshop i narrativ medicin – Sahlgrenska universitetssjukhuset  
2020-01-20 Kurs: Dermatologi och venereologi inom allmänmedicin  
2020-01-21 Uppdragsutbildning – Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi  
2020-01-24 Venereologisektionens utbildningsdag: »What’s new inom venereologi«  
2020-01-25 Årsmöte – Svenska läkare mot kärnvapen  
2020-01-29 Årsmöte – Svenska läkarföreningen för habiliteringsmedicin  
2020-02-06 Akutneurologiskt symposium – Akut neurologi i Sverige In Real Life 7  
2020-02-26 Östra Skånes läkarförening – årsmöte  
2020-03-05 Dykerimedicin och dykning  
2020-03-12 Välkomna till Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte!  
2020-03-19 Mellanjourskurs av »Young Internists« – ST-läkarnas undergrupp i SIM  
2020-05-25 Kurs i Trafik- och körkortsmedicin