Karriärkvällar 2020

.

De populära karriäreventen hade under 2019 nästan 500 besökare. Under 2020 arrangeras de vid fem tillfällen över hela landet i samarbete med Sveriges läkarförbund. Här kan du lyssna till och inspireras av dina kollegors karriärval och även knyta kontakter med nya arbetsgivare.

Karriärkvällar 2020

23 april

Karriärkväll i Jönköping

14 maj Karriärkväll i Stockholm
8 okt Karriärkväll i Göteborg
22 okt Karriärkväll i Östersund
12 nov Karriärkväll i Lund