Annons
Annons
Annons Annons

Böcker

Här kan du beställa Läkartidningens populära kunskapsböcker. Priserna inkluderar moms men fraktkostnad tillkommer.

Fyll i din beställning längst ner på den här sidan!

Yvonne Bäärnhielm, Läkartidningen

________________________________________________________________________________

Fyss 2017

NU KAN DU BESTÄLLA NYA FYSS!

Det oumbärliga verktyget för alla som förskriver eller förespråkar fysisk aktivitet på recept.

FYSS är en evidensbaserad handbok som beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla en mängd olika sjukdomstillstånd. Boken har producerats av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) och riktar sig i första hand till hälso- och sjukvårdens personal som ett beslutsstöd vid rådgivning om fysisk aktivitet. Boken vänder sig också till alla andra som arbetar med att främja fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling och kan med fördel användas som kurslitteratur vid universitet, högskolor och folkhögskolor. Boken är indelad i en allmän del, del 1, och en diagnosspecifik del, del 2.

 

Del 1 ger en bred bakgrund till ämnet fysisk aktivitet och behandlar bland annat:

 • Begrepp och definitioner, bedömning och utvärdering av fysisk aktivitet samt metoder för individanpassning
 • Biologiska effekter av fysisk aktivitet samt fysisk aktivitet som prevention
 • Rekommendationer om fysisk aktivitet för olika grupper (vuxna, barn och ungdomar, äldre, gravida, personer med medfödda hjärtfel samt personer med fysiska eller intellektuella funktionsnedsättningar)
 • Fysisk aktivitet vid infektioner, stress, sömnbesvär, muskuloskeletala besvär samt besvär under klimakteriet. 

Del 2 ger en evidensbaserad och detaljerad rekommendation om fysisk aktivitet vid 34 olika diagnoser inom ämnesområdena: 

 • Kardiovaskulära och pulmonella sjukdomar
 • Metabola/endokrina sjukdomar
 • Neurologiska sjukdomar
 • Rörelseapparatens sjukdomar
 • Inflammatoriska sjukdomar
 • Psykiatriska sjukdomar och beroendetillstånd
 • Långvariga utbredda smärttillstånd
 • Cancer
  samt kronisk njursjukdom, polycystiskt ovariesyndrom och psoriasis.

FYSS 2017 ges ut av Läkartidningen Förlag på uppdrag av YFA. Boken är på 656 sidor.

PRIS 290 kr + moms och frakt.

OBS! FYSS går endast att beställa via denna länk

PS. Se inslag i TV4:s Malou efter tio där Läkartidningens medicinske redaktör Carl Johan Sundberg berättar om boken och effekten av fysisk aktivitet.

__________________________________________________________________________________________

.NY BOK! Stephan Rössners memoarer

ETT LIV - AV STOR VIKT?

I boken »Ett liv – av stor vikt« berättar läkare och professor Stephan Rössner om hur han byggde upp en av landets första enheter för behandling av grav övervikt, och om en akademisk karriär som ledde till en professur i hälso­inriktad beteendeforskning. Han skriver också om tiden som presschef och general­sekreterare för den medicinska riksstämman, samt om skådespeleriet på Stockholms stadsteaters vetenskaps­teater och om det stora matlagnings- och kostintresset som ledde till en rad populärvetenskapliga alster och kokböcker. 

Om allt detta och mycket mer berättar han avväpnande och med viss självironi!

168 sidor, hård pärm.

PRIS 230 kr inkl. moms

____________________________________________________________________________________________________

.

ETT LÄKARLIV - I SKUGGAN AV TVÅ VÄRLDSKRIG

 

Spännande läsning om läkarlivet i Sverige under krig och fred och om upptäckten av en »ny« sjukdom. Boken av Karl-Axel Ekbom är en levande skildring av svensk medicinhistoria. 

Karl-Axel Ekbom är den svenske neurolog som har gett namn åt Willis–Ekboms sjukdom, tidigare kallat »restless legs«. På 1970-talet skrev han sin självbiografi men dog innan han kunde ge ut boken. I kvarlåtenskapen efter hans föräldrar hittades manuskriptet av Ekboms tre söner, och först nu har boken blivit en realitet.

Karl-Axel Ekbom berättar om sina medicinstudier på 1920-talet och om sin och många andra unga medicinares oro för att som nylegitimerad läkare i början av 1930-talet vara tvungen att gå arbetslös. Han skildrar hur den neurologiska specialiteten har utvecklats under decennierna och hur det var att till och från bli inkallad som militärläkare. Trots oroliga tider kunde han disputera just på V-dagen, den 8 maj 1945.

312 sidor, hård pärm

PRIS 245 kr inkl. moms

_________________________________________________________________________

Omslag_3ml

3 ML. OM ETT BLODPROV OCH ETT ÅTAL

Den 2 mars 2009 greps en narkosläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Några dagar senare stod en åklagare i tv och sa att hon utredde ett barmhärtighetsmord. Hon grundade sin misstanke på ett rättsmedicinskt utlåtande som slog fast att flickan Linnéa dött av en kraftig överdosering av narkosmedlet tiopental. Det i sin tur utgick från analysen av det enda blodprov som fanns från obduktionen, där Rättsmedicinalverket funnit 2 000 mikrogram tiopental per gram lårblod, en nivå som enligt obduktionsprotokollet är 1 000 gånger högre än vad man kan se vid dödliga förgiftningar av preparatet.

Många tänkte att det hela måste vara ett missförstånd. Men åklagaren stod på sig och drev ärendet till åtal. 

Två och ett halvt år senare friades narkosläkaren av en enig tingsrätt.

Boken »3 ml. Om ett blodprov och ett åtal« går igenom vad som hände under den uppmärksammade rättsprocessen, men också före och efter. I boken intervjuas ett tiotal personer med koppling till ämnet om vad fallet egentligen handlade om och om vad medicinare, jurister och vi andra kan lära av det hela.

Läs recensioner:
Läkartidningen: När allt går fel
Aftonbladet: Ett justitiemord

SÄNKT PRIS! Nu 149 kr inkl. moms

________________________________________________________________________________________________

.

OSTEOPOROS - NY

 

Osteoporosrelaterade frakturer är ett omfattande folkhälsoproblem. Sverige och Skandinavien har till exempel världens högsta incidens av höftfrakturer. Men trots en stark utveckling inom osteoporosområdet får många patienter inte optimal vård idag. 

I denna bok belyses nya och viktiga aspekter kring utredning, behandling och prevention vid osteoporos och fragilitetsfraktur. Professor Kristina Åkesson, Lunds universitet samt Skånes universitetssjukhus, Malmö

PRIS 220 kr inkl. moms

__________________________________________________________________________________________________

.

 DIABETES TYP 2

 Allt fler människor i Sverige har typ 2-diabetes vilket främst beror på minskad mortalitet hos personer med sjukdomen och i mindre grad på ökad incidens.

Personer med prediabetes utgör minst 10% av den vuxna befolkningen och troligen en  tredjedel av alla personer med typ 2-diabetes ännu odiagnostiserade.  

Den här boken syftar till att ge en samlad bild av den senaste utvecklingen inom såväl diagnostik som behandling av typ 2-diabetes. Professor Claes-Göran Östenson, Karolinska institutet.

 PRIS 195 kr inkl. moms

__________________________________________________________________________________________

VERKTYG FÖR KLINISK FORSKNING

Kliniknära forskning krävs för utveckling och förbättring av hälsa- och sjukvården. I Sverige finns goda förutsättningar för att bedriva klinisk forskning av hög kvalitet.

Målet med den här boken är att inspirera till att forska och att ge tips om allt från studieupplägg till att söka anslag, göra analyser och skriva vetenskapliga artiklar.

PRIS 230 kr inkl. moms

 Bokomslag_ÅngestÅNGEST

Cirka var fjärde person drabbas av ångestsyndrom under sin livstid och medianåldern för insjuknande är 11 år Ofta är tillståndet kroniska och samsjukligheten hög. Utan behandling kan sjukdomarna medföra livslångt lidande, funktionsnedsättning och för tidig död. Läkartidningens bok om ångestsjukdomar har relevans för hela läkarkåren. Ur innehållet: generaliserad ångest, paniksyndrom, tvångssyndrom, social fobi, ångestsyndrom hos barn och ungdomar samt posttraumatiskt stressyndrom. 

PRIS 230 kr inkl. moms


Yrsel_bokomslag

YRSEL - UTREDNING OCH HANDLÄGGNING

Yrsel är en felsignal som talar om att informationen från sinnessystemen inte stämmer överens. Orsakerna kan vara många. Den här boken fokuserar på de vanligaste yrselsjukdomarna, där yrseln ofta är det dominerande symtomet, och ger handfasta råd om handläggning och utveckling. Redaktör, Eva Ekvall Hansson, leg sjukgymnast, med dr, Lunds universitet, institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö/Allmänmedicin, Skånes universitetssjukhus i Malmö. 

PRIS 245 kr inkl. moms

 


Välj bok och antal! Frakt tillkommer.
Ev meddelande: 
Förnamn:* 
Efternamn:* 
C/O: 
Adress:* 
Postnummer:* 
Ort:* 
Land: 
Ev fakturaadress: 
E-post:* 
Telefon: