Annons Annons
Annons Annons

Kontakt

Läkartidningen, Box 5603, 114 86 STOCKHOLM

Telefon (växel): 08-790 33 00

Besöksadress Östermalmsgatan 40, Stockholm

 

Redaktion

Medicinska redaktörer

Sekretariat

Marknadsavdelning

Administration/Prenumeration/Produktion

Redaktion

e-post: fornamn.efternamn@lakartidningen.se


Chefredaktör och ansvarig utgivare

Pär Gunnarsson 08-790 34 00

Medicinsk huvudredaktör

Jan Östergren 08-790 34 31

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare

Karin Bergqvist 08-790 34 91

Medicinsk andreredaktör

Michael Wilczek

Utvecklingschef

Elisabet Ohlin 08-790 34 97

Nyhetschef

Annica Lundbäck 08-790 34 06

 

Joakim Andersson (reporter) 08-790 34 81

Jesper Cederberg (reporter) 08-790 35 26

Sara Holfve (art director) 08-790 34 63

Gabor Hont (kultur, människor & möten) 08-790 34 80

Ewa Knutsson (debattredaktör) 08-790 34 83

Madeleine Ramberg Sundström (redigering) 08-790 34 82

Marie Ström (reporter) 08-790 34 29

Katrin Trysell (reporter) 08-790 33 38

Birgit Wilhelmson (redigering klinik & vetenskap) 08-790 34 94

Medicinska redaktörer

Utförlig presentation av de medicinska redaktörerna, klicka här.

Jan Östergrenmedicinsk huvudredaktör, professor (invärtesmedicinska specialiteter (inklusive infektion och neurologi) och kliniska laboratoriespecialiteter) 08-790 34 31

Michael Wilczek, medicinsk andreredaktör, ST-läkare och doktorandMargaretha Bågedahl Strindlund, docent (psykiatri)

Ylva Böttiger, professor (klinisk farmakologi)


Pelle Gustafson, docent (kirurgi, patientsäkerhet, organisation)


Carl Johan Östgren, professor (allmänmedicin)


Stefan Johansson, med dr (pediatrik) 


Lena Marions, docent (obstetrik/gynekologi)

Carl Johan Sundberg, professor (fysiologi)

 

Sekretariat

Inga-Maj Lagerholm 08-790 34 11

Marknads- och annonsavdelning

Ulf Jansson (marknads- och annonsdirektör) 08-790 35 47

Hélène Engström (marknadskoordinator) 08-790 33 41

Håkan Holmén (säljare) 08-790 35 28

Inga-Maj Lagerholm (annonsservice) 08-790 34 11

Eva Larsson (säljare) 08-790 35 06

Göran Sterner (säljare) 08-790 35 03

VD

Hans Dahlgren 08-790 34 02

Administration/ekonomi

Yvonne Bäärnhielm 08-790 34 74

Prenumeration

Hélène Engström 08-790 33 41

pren@lakartidningen.se

Produktion

Lennart Werner (korrektur)

Grafik: Typoform (där inget annat anges)