Annons
Annons Annons

Läkartidningen arrangerar

Varje år arrangerar vi ett 30-tal seminarier, symposier och karriärkvällar. Arrangemangen fungerar både som fortbildningsdagar och som nätverksbyggande där du har möjlighet att träffa kollegor och branschfolk.

Symposier och seminarier 2020

.

Dessa datum är preliminära. Listan uppdateras löpande

15 jan Transkulturell psykiatri
7 feb Cancerscreening - dåtid, nutid, framtid
5 mars Neurodegnerativa sjukdomar
12 mars Klimakteriebesvär
18 mars Hjärtarytmier i primärvården
25 mars Ångestsjukdomar, Malmö
1 apr Utmattningssyndrom och ME/CFS, Sundsvall
21 apr Samordnad utveckling för god och nära vård, med Anna Nergårdh
29 april Patientsäkerhet på akuten
13 maj Obesitas
27 maj Nytt inom öppenvårdsreumatologi
29 sep Terapiresistens vid psykisk sjukdom
21 okt Depressionsbehandling - var står vi idag? Göteborg


Karriärkvällar 2020

Våra populära Karriärkvällar arrangeras vid fem tillfällen över hela landet i samarbete med Sveriges Läkarförbund. Här lyssnar du på kollegor som har gjort spännande karriärval och i pauserna träffar du intressanta arbetsgivare som kanske passar ditt nästa steg i arbetslivet.

23 april  Karriärkväll i Jönköping
14 maj Karriärkväll i Stockholm
8 okt Karriärkväll i Göteborg
22 okt Karriärkväll i Östersund
12 nov Karriärkväll i Lund

.