Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Nej, fallrapporter ska inte granskas av Etikprövningsmyndigheten

Debatt 21 MAJ 2019 Etikprövningsmyndigheten har föreslagit att fallrapporter ska etikgranskas. Med all respekt vill vi anmäla en avvikande uppfattning. Eftersom fallrapporter inte omfattas av etikprövningslagen skulle förslaget innebära en risk för att man utvecklar en egen praxis utan stöd i lagen, skriver Sven Wallerstedt och medförfattare. (1 kommentar)

Olyckliga missuppfattningar om etikprövning och forskning

Debatt 21 MAJ 2019 Naturligtvis är det inte vården i sig som ska etikprövas. Det intressanta är i stället behandlingen av personuppgifter vid utarbetandet av fallrapporten och den vetenskapliga analysen, spridandet av den och det unika med det aktuella fallet, skriver Johan Modin och Pierre Lafolie i denna replik till ett debattinlägg i LT av Sven Wallerstedt med flera. De vänder sig mot att resonemanget att fallrapporter ska etikgranskas. (1 kommentar)

Forskning ska etikprövas och patienters integritet ska värnas

Debatt 21 MAJ 2019 Självklart är intervention inte nödvändig för att ett projekt ska betraktas som forskning. Att antyda att vi inte förstår det är något förvånande, skriver Läkartidningens medicinska redaktörer i denna replik till Johan Modin och Pierre Lafolie, Etikprövningsmyndigheten, i debatten om etikprövning av fallbeskrivningar i LT. ()

»SBU:s kommentar stöder snarast Gunnar Nybergs argument«

Debatt 20 MAJ 2019 I en debattartikel i Läkartidningen om nyttan med kolesterolsänkande terapi riktar Gunnar Nyberg kritik mot SBU. Vi vill göra några förtydliganden, skriver Sigurd Vitols, medicinskt sakkunnig, SBU. (1 kommentar)

Starka argument saknas för hälsokontroll hos äldre bilförare

Debatt 17 MAJ 2019 Resultaten i en ny studie ger inget stöd för allmänna hälsokontroller för äldre bilförare vid förnyelse av B-körkort. Att införa sådana skulle dessutom bli både kostsamt och resurskrävande för sjukvården, och även kunna inverka negativt på trafiksäkerheten. Det konstaterar forskargruppen bakom studien. ()

Läkare – kliv fram och ta på ledartröjan

Debatt 15 MAJ 2019 Under 2019 sätter Läkarförbundet stort fokus på chefs- och ledarskap. Vi anser att läkare är lämpade att vara chefer, så kliv fram, uppmanar Tina Crafoord och Heidi Stensmyren, ordförande i Chefsföreningen respektive Läkarförbundet. ()

Ett statiskt resonemang i en dynamisk fråga

Debatt 13 MAJ 2019 Baserat på riskberäkningar och sidoöverenskommelser (rabatter) är PCSK9-hämmarna ett välkommet tillskott till arsenalen av läkemedel mot hjärt–kärlsjukdom. Det skriver Anders G Olsson (bilden) i denna replik till Gunnar Nyberg, som i sin tur vänder sig mot resonemanget i en medicinsk kommentar av Anders G Olsson. (3 kommentarer)

Stoppa missvisande propaganda för kolesterolsänkningsterapi

Debatt 13 MAJ 2019 Anders G Olsson har i LT kommenterat två större studier med de nya läkemedlen alirokumab och evulokumab. Med dessa läggs ytterligare kostsamma kolesterolsänkande läkemedel till behandlingsarsenalen, skriver Gunnar Nyberg, som här ifrågasätter nyttan av behandlingen. (2 kommentarer)

Läkarna bör ta initiativ till kraftsamling för ungas psykiska hälsa

Debatt 10 MAJ 2019 Läkarkåren måste bidra till att lösa hälsoproblemen hos skolelever. Det handlar både om vårt ansvar för folkhälsan och om att ungdomar med skolmisslyckanden och psykisk stressproblematik kan behöva sjukvård i en omfattning som vårdapparaten inte klarar, skriver Josef Milerad och medförfattare. (3 kommentarer)

Ny gel kan konkurrera ut lidokaininjektion på barnakuten

Debatt 08 MAJ 2019 LAT-gel är ett effektivt och säkert ytanestetikum som ger smärtfri bedövning hos barn. Ökad användning av gelen kan bidra till fler lyckade sutureringar inom primärvården, vilket skulle avlasta barnakutmottagningarna, skriver Cecilia Fahnehjelm och medförfattare. (1 kommentar)

Apropå! Långan väg till psykiatrin

Debatt 07 MAJ 2019 Är det rätt att skicka patienter 15 mil för tillnyktring, abstinensbehandling och god omvårdnad eller kan de lindrigare fallen skötas på plats, frågar sig Sofia Palmarsson. Från länsdelssjukhuset där hon arbetar är det drygt 15 mil enkel väg till slutenvård. ()

»Vi är dubbelspecialister som är stolta över våra insatser«

Debatt 03 MAJ 2019 All diskussion om Företagshälsovården i initierade forum gagnar utvecklingen, skriver Jan Rosén och Ylva Rangnitt, som här kommenterar Mandus Frykmans inlägg i LT angående utredningen om Företagshälsovårdens kompetensförsörjning.  (1 kommentar)

Smer-rapport om dödshjälp togs emot positivt i båda läger

Debatt 02 MAJ 2019 I slutet av 2017 publicerade Statens medicinsk-etiska råd en kunskapssammanställning om dödshjälp. För att få en bild av hur rapporten tagits emot samlades inlägg i medierna kring dödshjälp in. Överlag har mottagandet varit positivt från både motståndare och förespråkare för dödshjälp, konstaterar Kjell Asplund och medförfattare. (2 kommentarer)

Apropå! Läkare ska inte behöva »frisera« sjukintygen

Debatt 30 APR 2019 Sjukskrivningen är en sjukvårdande åtgärd – inte enbart en fråga om patientens ekonomi och att tillfredsställa Försäkringskassans terminologi, skriver Lars Jacobsson. (4 kommentarer)

Ormar dödar fler än minor – motgift »är inte lönsamt«

Debatt 29 APR 2019 2,7 miljoner människor i världen blir bitna av giftormar varje år. Sverige, som är en viktig aktör inom global hälsa, bör utnyttja sin röst för att bidra till att de internationella insatserna mot ormbett förstärks, skriver Oliver Schulz, generalsekreterare, Läkare utan gränser. ()

Fler söker för könsdysfori, men vården har brist på resurser

Debatt 29 APR 2019 Svensk förening för transpersoners hälsa har följt den senaste tidens debatt om könsbekräftande vård av unga. Som professionell förening vill vi belysa vården av personer med könsdysfori och de utmaningar vi ser, skriver föreningens ordförande Attila Fazekas. ()

»Man bör inte dra alla digitala verksamheter över en kam«

Debatt 26 APR 2019 Låt oss ha ett sakligt samtal om en nödvändig utveckling, och hur vi kan möta denna förändring på bästa sätt, skriver läkare verksamma inom Doktor24 till Bengt Järhult i denna slutreplik i en debatt i Läkartidningen. (1 kommentar)

Företagsläkarnas unika kompetens måste användas rätt

Debatt 25 APR 2019 Kompetensförsörjning av företagsläkare handlar inte ensidigt om att säkra tillgången till läkare inom företagshälsovården utan det krävs en analys av ett ändamålsenligt nyttjande av företagsläkarnas kompetens, skriver Mandus Frykman, nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess. (8 kommentarer)

Nej, kritiken mot nätläkarbolag utgörs inte av myter

Debatt 24 APR 2019 Om Doktor24 verkligen varit kritiskt till aggressiv marknadsföring kunde bolaget ha kommit överens med andra om att sluta utnyttja rädslan för sjukdom och trissa upp vårdbehov, skriver Bengt Järhult i denna kommentar till en debattartikel i LT av en grupp allmänläkare verksamma på deltid i Doktor24. (12 kommentarer)

Patientsäkerheten förutsätter dokumenterad läkarkompetens

Debatt 23 APR 2019 Vi har med förvåning tagit del av kommentarer om vägen till svensk legitimation för läkare utbildade utanför EU. I vissa låter det som om det vore en rättighet att arbeta som läkare. Vi anser att patientsäkerheten ska sättas främst, skriver företrädare för Svenska läkaresällskapet. (4 kommentarer)

»Dags för oss att slå hål på myter om digitala lösningar i vården«

Debatt 18 APR 2019 Digitalisering och innovation är nödvändigt för att skapa en primärvård som räcker för alla, och vi ser hur de verktyg vi arbetar med bidrar till värde för patienten, läkarkåren och samhället, skriver en grupp allmänläkare som är verksamma på deltid i Doktor24:s digitala läkartjänst. (8 kommentarer)

Vårdgaranti vs prioriteringar – hur följer vården lagen?

Debatt 17 APR 2019 Två i lag reglerade normsystem styr hälso- och sjukvården – prioriteringsnormen respektive vårdgarantin. Båda ska följas, men vad händer om de hamnar på kollisionskurs? Lotta Vahlne Westerhäll och Niklas Ekerstad resonerar utifrån ett fiktivt patientfall. (3 kommentarer)

Patienten bör inte behöva betala för betydelsefulla test

Debatt 16 APR 2019 Om målsättningen lika vård för alla ska gälla bör patienter inte behöva betala för test som kan bli helt avgörande för behandlingen, i detta fall genuttryck i bröstcancervävnad, skriver Sven Tågerud. ()

Dags att införa långsam utsättning av SSRI?

Debatt 10 APR 2019 Göran Högberg funderar över om det efter uppgifter i en artikel i Lancet Psychiatry är dags att se över riktlinjerna för den svenska psykiatrin och börja informera patienterna om risken för beroende av SSRI samt erbjuda en långsam, kontrollerad, hyperbol utsättning med samtalsstöd. (8 kommentarer)

Svar om åldersbedömningar väcker frågor om statistik

Debatt 09 APR 2019 Socialstyrelsens och RMV:s felaktiga tolkningar av kunskapsunderlaget är viktiga, eftersom de använts för att kommunicera metodens säkerhet till såväl allmänhet som politiker, skriver Fredrik Tamsen i denna slutreplik i en debatt i Läkartidningen om medicinska åldersbedömningar.  ()

Någon ordning ska det väl vara i laboratorievärlden?

Debatt 09 APR 2019 De flesta läkare har säkert varit med om att laboratoriet plötsligt meddelar att ett referensintervall ändrats. Nu är räddning i oredan på väg, och vården kan se fram mot en värld där två plus två är fyra och inte fem eller tre, skriver Lars Breimer. (2 kommentarer)

Nej, Socialstyrelsen vilseleder inte regeringen

Debatt 05 APR 2019 Myndigheten vet i och med en studie från maj 2018 mer om för vilka åldrar det är särskilt svårt att avgöra 18-årsgränsen. Därmed bör åldersbedömning via magnetkameraundersökning av knäleden kunna göras på ett mer välgrundat sätt än tidigare. Det skriver Socialstyrelsen i denna replik på ett debattinlägg i LT av Fredrik Tamsen. ()

Åldersbedömningar väcker känslor och engagemang

Debatt 05 APR 2019 Rättsmedicinalverket (RMV) har stor respekt för att frågor kring medicinska åldersbedömningar väcker känslor och engagemang, det skriver Elias Palm, avdelningschef och överläkare vid RMV i denna replik till Fredrik Tamsen. (2 kommentarer)

RMV och Socialstyrelsen ger regeringen vilseledande information

Debatt 05 APR 2019 »Man kan tycka vad man vill i sakfrågan, men vi torde kunna enas om att vi inte vill ha myndigheter som i vetenskapens namn sprider vilseledande information«, skriver Fredrik Tamsen om yttranden från RMV och Socialstyrelsen gällande Smers rekommendation om en oberoende granskning av de medicinska åldersbedömningarna.  ()

Lagstiftningen för abort håller inte

Debatt 04 APR 2019 De etiskt omöjliga situationer som tillåtandet av mycket sena aborter ger upphov till underblåser de krafter som ifrågasätter hela aborträtten. En sänkning av abortgränsen med tre veckor skulle sannolikt tysta debatten under överskådlig framtid, skriver Anna Hammarström. (4 kommentarer)

Debattera i Läkartidningen!


Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.