»Visst gör det ont när knoppar brister« skrev Karin Boye i sin berömda dikt från 1935. Hon talade om processen kring utveckling och förändring. Uttrycket är därför även passande när sättet vi läkare bedriver vård på förändras. Och det är väl även så man kan tolka de fyra läkare som i en artikel i denna tidning uttryckt stark kritik mot digital vård [1].

Läkarkonsultationer via till exempel video är dock inget nytt fenomen utan har både funnits, diskuterats och studerats i årtionden. I till exempel Australien är användandet av telemedicin stort på grund av de stora avstånden, men även i Finland är den digitala vården väl utbyggd.

Det som i dag är nytt, och för en del kanske skrämmande, är att mobil teknologi tillsammans med ett nytt sätt att organisera vården ökar tillgängligheten och patienternas möjligheter att styra var och när de får vård. Detta kommer naturligtvis att påverka hur vi läkare arbetar, men är i grunden något positivt. Att kunna träffa läkare via video i mobilen är något som patienterna vill och förväntar sig. Och vi som läkare får aldrig glömma att patienterna är viktigare än vad vi är, och det är deras välbefinnande vi arbetar för. Därför är det nu glädjande att även flera landsting satsar på digital vård.

Men låt oss också konstatera att även om mycket kan göras via videokonsultationer så är naturligtvis inte allt möjligt. Kry beräknar att vi i dag kan ta hand om cirka 60 procent av de besök som sker på en fysisk vårdcentral. Vi utgick från ett underlag från Lideta Hälsocentraler januari–februari 2017, 2 585 patienter varav 1 836 har de vanligaste ICD-koderna [2]. Men det finns fler studier som stöder denna siffra [2]. I takt med teknikutvecklingen kan denna procentsats komma att öka.

På en punkt håller vi dock med författarna. Det är viktigt att digital vård diskuteras och att alla frågor kommer upp på bordet. Det finns ett forskningsunderskott vad gäller bred användning av mobila videokonsultationer inom primärvården. Där skulle vi på Kry välkomna akademi, profession och myndigheter att göra mer.