Annons Annons
Annons Annons

Replik från personallandstingsrådet: SLL arbetar strategiskt med kompetens-försörjning

bild

Debatt 21 JUN 2017 Jag blir förvånad när ordföranden i Stockholms läkarförening, Johan Styrud, försöker ge sken av att landstinget inte skulle prioritera kompetensförsörjningsfrågorna, skriver Peter Carpelan (M), forsknings- och personallandstingsråd, i en replik till oppositionslandstingsrådet Jens Sjöström (S) och Johan Styrud.

Slutreplik om AT- och ST-platser i Stockholm: Det går i alldeles
för långsam takt

bild

Debatt 22 JUN 2017 Stockholms läkarförening och Socialdemokraterna har vid ett flertal tillfällen varit mycket tydliga med att personalen måste ha en kontinuerlig fortbildning, skriver Johan Styrud, ordförande, Stockholms läkarförening, Jens Sjöström (S) i en slutreplik om AT- och ST-platser i Stockholms läns landsting.

Annons Annons

Visst går det att jobba som chef på distans

Inledare 21 JUN 2017 Det handlar om verksamhetschef Virginia Zazo som tillfälligt flyttat med sin make till Australien och som under 18 månader ska försöka att sköta arbetet hemma i Umeå på distans.

Patienten vinnare när läkare tar ledartröjan

Signerat 20 JUN 2017 »Läkares engage­mang är direkt av­görande för chef­skapets framgång«

Färgad bild av ME/CFS

bild

Debatt 20 JUN 2017 I sin bok om medicinska kontroverser uppmärksammar Jörgen Malmquist myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS). Sten Helmfrid och Johan Esberg anser att författaren förringar biomedicinska fynd och i stället lutar sig mot ett biopsykosocialt idékomplex som saknar både teoretisk struktur och empiriskt stöd.

Replik från Jörgen Malmquist: Jag fäster stor vikt vid bekräftade biomedicinska fynd

Debatt 20 JUN 2017 Jag förringar inte biomedicinska fynd och anser att många sjukdomsbilder måste tolkas inom en sammanfattande biopsykosocial begreppsram, skriver Jörgen Malmquist i denna replik till Sten Helmfrid och Johan Edsberg. (1 kommentar)

Din plats i kön är …

bild

Debatt 16 JUN 2017 Vid fyllda 87 konstaterar Jan Carlestam att hans enda möjlighet att komma in hos vårdcentralen är att gå dit före alla andra. Han ska vara varmt klädd och på plats i kön klockan 6 på morgonen.

Pneumonidiagnos osäker även vid fysiska besök

bild

Debatt 14 JUN 2017 Region Jönköping kräver fysiska besök för diagnosen pneumoni. En journalstudie visar att den i många fall är osäker även vid fysiska besök. I stället för att kategoriskt kräva fysisk kontakt bör diagnostik vid digitala besök utvecklas, skriver Måns Faxén. (4 kommentarer)

SLL behöver en rejäl satsning på fler AT- och ST-tjänstgöringsplatser

Debatt 12 JUN 2017 Under en längre period har styrningen av AT- och ST-tjänstgöring för läkare varit bristfällig. Därför behöver Stockholms läns landsting nu planera och göra en rejäl utbildningssatsning på fler AT- och ST-tjänstgöringsplatser för läkare, skriver Jens Sjöström (S) och Johan Styrud.

Replik från SWEDHR: »SWEDHR är en oberoende organisation«

bild

Debatt 09 JUN 2017 Vi konstaterar att det finns flera organisationer där svenska doktorer framför sina politiska åsikter i olika samhällsfrågor. SWEDHR borde inte betraktas annorlunda i detta sammanhang, skriver Marcello Ferrada de Noli i denna replik. (2 kommentarer)

Slutreplik från Stefan Johansson: Jag ifrågasätter inte yttrandefriheten

bild

Debatt 09 JUN 2017 Läkare har ett ansvar att bidra i den offentliga debatten om sjukvård, medicin och folkhälsa. Men vi ska inte bidra till de populistiska strömningarna i vår tvärsäkra samtid, skriver Stefan Johansson. (4 kommentarer)

Vill Socialstyrelsen tvinga fram vård mot bättre vetande?

Debatt 08 JUN 2017 Så gott som samtliga remissvar från forskare, yrkesföreningar, fackförbund och patientorganisationer är starkt negativa till Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Hitintills har dock Socialstyrelsen inte visat någon vilja att ta till sig kritiken, skriver Katja Bergsten och medförfattare. (3 kommentarer)

Sommar och sol, men värre än i fjol …

Signerat 07 JUN 2017 »Vi ska inte ha en kronisk brist på vårdsängar.«

Engagemanget i utbildningen är glädjande

Inledare 07 JUN 2017 Det är av avgörande vikt för den svenska hälso- och sjukvården att såväl grundutbildning som fortbildning av läkare håller en hög klass.

Sätt barnmedicin och barnpsykiatri vid »samma bord«

Debatt 07 JUN 2017 För att utöka kontaktytan mellan barn- och ungdomsmedicin samt barn- och ungdomspsykiatri bör man diskutera en gemensam vidareutbildning inom det som benämns neurodevelopmental-behavioural paediatrics, med påbyggnad inom neuropsykiatri och neuropediatrik/habilitering, skriver Elisabeth Fernell och medförfattare. (2 kommentarer)

Apropå! Avfallsberget i svensk kirurgi

Debatt 05 JUN 2017 Kirurger producerar ett gigantiskt avfallsberg som ökar för varje år. Vi har inte råd med mer miljöpåverkan. Industrin bör ta ett större ansvar, den enskilde kirurgen likaså, skriver Peter Bartelmess. (4 kommentarer)

Organdonation – följ Frankrike!

Debatt 05 JUN 2017 Den 1 januari infördes en ny lag i Frankrike som ändrat förutsättningarna för organdonation totalt. Jag är övertygad om att vi i Sverige skulle få betydligt fler organ tillgängliga för transplantation genom att införa en liknande lag, skriver Jan Hultin. ()

Hälso- och sjukvård måste erkännas som en universell mänsklig rättighet

Debatt 02 JUN 2017 Fem Right Livelihood-pris­tagare som arbetar med hälsofrågor ger i ett öppet brev till dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, som nyligen valdes till general­direktör för Världshälso­organisationen (WHO), sin syn på vilka frågor han bör prioritera. ()

Frågan kvarstår hur vi ska informera patienterna

Debatt 02 JUN 2017 Att som NPS föreslår, enbart informera patienten om att behandlingen med intravenös trombolys »inte är riskfri« duger inte. Patienterna har rätt till en adekvat information om både potentiella fördelar och risker med den behandling vi erbjuder, skriver Peter Appelros i denna slutreplik. (1 kommentar)

Åtgärder krävs mot läkarnas sjukskrivningar

Inledare 31 MAJ 2017 »Vi misstänker att arbetsmiljön har blivit sämre eftersom sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa har ökat bland unga kvinnliga läkare. Jag tycker att det är jätteviktigt att vi tillsammans med vårt fackförbund undersöker vad det är som gör att det ser ut så här«, säger Nina Rose, vice ordförande i Kvinnliga läkares förening och ST-läkare i gynekologi. ()

Barn och ungdomar ska behandlas i enlighet med evidens

Debatt 30 MAJ 2017 RMV och Migrationsverket skriver felaktigt upp ungdomars ålder till vuxenålder genom att strunta i data från 2010-talet. Detta förfarande är inte acceptabelt av rättsvårdande myndigheter, skriver Inge Axelsson i denna slutreplik angående åldersbestämning. (4 kommentarer)

Dags att prioritera chefskapet för läkare

Signerat 30 MAJ 2017 »Vi har därför en närmast moralisk förpliktelse […] att kliva ned från åskådarplats.« ()

Stort mörkertal för ätstörningar – fler behöver hjälp tidigt

Debatt 30 MAJ 2017 Ny epidemiologisk forskning tyder på att i åldrarna 15–60 år har drygt 190 000 personer i Sverige drabbats av ätstörningar. Många får inte den vård de behöver. Det finns skäl att reflektera över hur vi kan hjälpa fler tidigt i sjukdomsprocessen, skriver David Clinton och Andreas Birgegård. ()

Försäkringskassan och vården måste kunna utvecklas tillsammans

Debatt 29 MAJ 2017 För att förbättra kommunikationen behöver sjukvården och Försäkringskassan jobba med frågan. Det är inte konstruktivt att peka ut den andra parten som den som behöver förändras, skriver Sultan Kayhan (S). ()

Ilmar Reepalus insikt borde glädja Läkarförbundet

Debatt 26 MAJ 2017 Enligt Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren finns ingen motsättning mellan vinst och kvalitet i hälso- och sjukvården. Det är ett häpnadsväckande uttalande, anser Bengt Järhult. (2 kommentarer)

Förslaget slår undan benen på mindre och mellanstora vårdföretag

Debatt 26 MAJ 2017 I dagens hälso- och sjukvårdssystem finns det många problem att ta tag i, men Ilmar Reepalus förslag om vinstbegränsning är inte ett effektivt sätt att åtgärda dem, skriver Sven Söderberg, Läkarförbundet, i denna replik. (9 kommentarer)

Genredigering – vilka värderingar ska styra?

Debatt 24 MAJ 2017 Med biologiska saxar kan vi i dag redigera arvsmassan. Genredigeringstekniken har fått stor uppmärksamhet. Göran Hermerén och Nils-Eric Sahlin anser att det är hög tid att tänka igenom vilka värderingar som ska vara styrande på området. I skottgluggen står lagen om genetisk integritet. ()

Nytt beslutsstöd väcker frågor gällande intravenös trombolys

Debatt 23 MAJ 2017 Det finns olika syn på om behandlingsutfallet för intravenös trombolys är bra eller dåligt. Nationella programrådet understryker i ett nytt beslutsstöd att patienten ska ge sitt samtycke. Frågan kvarstår dock hur vi informerar på ett fullödigt och begripligt sätt, skriver Peter Appelros. ()

Följ riktlinjer och nationella beslutsstöd

Debatt 23 MAJ 2017 Trombolysbehandling ska präglas av vetenskap och beprövad erfarenhet. Följ Socialstyrelsens riktlinjer och Nationella programrådets beslutsstöd. Det ger patienter lika möjligheter till god vård, skriver Nationella programrådet för stroke i denna replik. (2 kommentarer)

Unga flyktingar kan ha försenad eller accelererad kroppsutveckling

Debatt 22 MAJ 2017 Vi vet nu mer än vi gjorde när Socialstyrelsen och Rättsmedicinalverket 2016 fattade beslut om åldersbestämningar. Rekommendationerna bör därför redan ändras, skriver Inge Axelsson. (1 kommentar)

Vi välkomnar en vetenskaplig diskussion om åldersbedömning

Debatt 22 MAJ 2017 Rättsmedicinalverket välkomnar en vetenskapligt grundad diskussion om medicinsk åldersbedömning och deltar gärna med sin expertkunskap, skriver Carl Johan Wingren och Elias Palm i denna replik till Inge Axelsson. (1 kommentar)

Steg i rätt riktning med nya avtalet

Signerat 18 MAJ 2017 »Det ska vara en självklarhet att prioritera läkarnas arbetsmiljö.« ()

Sjukskrivningsprocessen saknar ledarskap

Debatt 17 MAJ 2017 Standardiserade bedömningar är ett måste om sjukskrivningsprocessen ska vara kvalitetssäker och likvärdig i hela landet, skriver Karin Starzmann. (2 kommentarer)

Här ljusnar det för läkarna i primärvården

Inledare 17 MAJ 2017 2014 gjorde distriktsläkare Daniel Svedin en anmälan till Arbetsmiljöverket om den ohållbara arbetsmiljön för läkarna i Falu primärvårdsområde. Nu konstaterar han att antalet ST-läkare i allmänmedicin i Dalarna har ökat från 70 till 100 på två år. ()

Som läkare är man inte alltid läkare

Debatt 16 MAJ 2017 Jag vill påstå att man inte kan säga vad som helst i skenet av sin läkarexamen, särskilt inte i vår tids subkulturer där vad som helst kan normaliseras, skriver Stefan Johansson apropå ett aktuellt exempel. (12 kommentarer)

Annons Annons