Annons Annons
Annons Annons

Låt utländska specialistläkare göra specialistkunskapsprov!

bild

Debatt 18 JUL 2018 Utländska specialistläkare borde få göra ett kunskapsprov för specialistkompetens. Det är bättre att se till att läkaren är bra på och behärskar sitt kompetensområde än att testa en omfattande kunskap om ämnen man inte kommer att använda i sitt jobb. Det skriver Sara Helena Progiante, som flyttat till Sverige från Brasilien, där hon arbetade som gynekolog och obstetriker. (11 kommentarer)

Åldersbestämning med röntgen eller MR – grundläggande tankefel

bild

Debatt 17 JUL 2018 Slutningen av de långa rörbenens tillväxtzoner följer samma mönster som de yttre könskaraktärer som tas upp i tillväxtkurvorna som dagligen används på svenska barnmottagningar, menar Sten Dreborg. Hans slutsats är att skelettåldersbestämning kan användas för att bedöma den biologiska åldern, men inte den kronologiska åldern. (5 kommentarer)

Annons Annons
bild

Tänk på tidsfaktorn vid trombektomi

Debatt 16 JUL 2018 Huvudbudskapet i en rapport från Nationella programrådet för stroke är att trombektomi ska utföras, men på universitetssjukhus. I Västernorrland och Jämtland finns risk för att patienter får trombektomi för sällan och för sent. Vi efterlyser en jämlik vård. Det skriver Vilhelm Sjögren och medförfattare.

Replik: Värna utförarens kompetens vid intrakraniell trombektomi

bild

Debatt 16 JUL 2018 Den snabbkurs för kardiologer om 3–6 månader som föreslås av Sjögren och medförfattare utgör endast en bråkdel av den utbildningsinsats som det finns konsensus om, skriver 12 medlemmar i Nationella arbetsgruppen för stroke i en replik om trombektomi. De föreslår att ett modernt nationellt ambulanshelikoptersystem etableras.

Apropå! Är du som förskrivare illojal mot din patients plånbok?

bild

Debatt 12 JUL 2018 Vid förskrivning av receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånen är Tom Davidssons råd att ange på receptet att preparatet får bytas ut mot det billigaste synonympreparatet och att informera patienten om att det finns en webbplats med prisjämförelser för receptbelagda läkemedel. (12 kommentarer)

KUL fyller i kunskapsluckor

bild

Debatt 11 JUL 2018 Genom att basera urvalet till KUL på kunskapsprovet får vi ett enhetligt system för läkare med utbildning utanför EU/EES. Systemet innebär en gemensam start, men med olika vägar till legitimation baserat på individernas förutsättningar, skriver Gunnar Nilsson och medförfattare. (1 kommentar)

Konsten att öppna en dörr som är öppen

bild

Debatt 10 JUL 2018 Nu har det andra delbetänkandet i Anna Nergårdhs primärvårdsutredning presenterats, och ett antal aktörer, bland andra Läkarförbundet, applåderar. Förhoppningarna är stora, men är de realistiska, frågar sig Bengt Järhult och Bertil Hagström. (10 kommentarer)

bild

Viktigt välja väg för hantering av patientdata

Debatt 09 JUL 2018 Ett långsiktigt arbete behövs för att skapa en nationell infrastruktur och lagring av patientdata oberoende av vilka system som nyttjas i landsting och regioner, hos privata vårdgivare, digitala tjänster och applikationer, skriver Viktor Madsen. (3 kommentarer)

Åldersbestämning med MR-knä är en omöjlighet

bild

Debatt 05 JUL 2018 Om Migrationsverket mätt alla nyanlända utan skor och följt tillväxten under asylprövningstiden hade man kunnat göra hyggliga skattningar av sannolik ålder, skriver Bo Werner som anser att alla åldersbestämningar som avgjorts med MR-knä bör omprövas. (4 kommentarer)

Platsbristen är fortfarande en stor utmaning

Inledare 04 JUL 2018 – Finns kapacitet på andra håll – hos privata aktörer till exempel – får landstingen lägga partipolitik och åsikter åt sidan och göra det som är bäst för medborgarna, säger Karin Båtelson också.

Bered studenterna plats i primärvården

Signerat 03 JUL 2018 »Fortsatta satsningar på en stärkt utbildningskultur i primärvården kommer att ha positiva effekter på studenters lärande.«

bild

Förebygga trycksår – en vinst för alla

Debatt 02 JUL 2018 Medierna rapporterar dagligen om bristen på vårdplatser. Något det sällan rapporteras om är trycksår, som är den mest kostsamma vårdskadan. Det finns mycket att vinna på att satsa på förebyggande insatser, skriver Eva Nilsson Bågenholm. Förutom minskat lidande och minskade kostnader kan vårdplatser frigöras.

Åldersbestämningar – ännu ett läkaretiskt misslyckande

Debatt 29 JUN 2018 Genom att inte ta bestämt avstånd från åldersbestämningar av asylsökande kommer vi att skriva ett nytt kapitel i den skamliga historia där läkarkåren mobiliserats av stat och myndigheter för att fälla avgörandet i komplicerade sociala och politiska frågor som rör de mest utsatta i samhället, skriver Pouya Ghelichkan. (19 kommentarer)

Replik till Lars Breimer angående cystatin C: En cystatin C-svala gör ingen sommar

bild

Debatt 29 JUN 2018 Cirka 4 000 artiklar har skrivits om cystatin C och dess roll inom njurdiagnostik. Eftersom ett stort antal av dessa visar att analys av cystatin C ger viktig klinisk tilläggsinformation är det enligt min mening förhastat att dra långtgående slutsatser baserade på en avvikande artikel, skriver Anders Grubb i denna replik på ett debattinlägg i LT av Lars Breimer. (1 kommentar)

Slutreplik till Anders Grubb: Vårt ansvar är att effektivisera och optimera resurserna

Debatt 29 JUN 2018 Det är vårt ansvar att effektivisera och optimera användandet av resurserna. Inom laboratoriemedicin innebär det att utrangera gammal metodik eller sådan där den kliniska fördelen endast är marginell jämfört med mer kostnadseffektiva metoder, skriver Lars Breimer i denna slutreplik i debatten om cystatin C-eGFR vs kreatinin-eGFR. (1 kommentar)

Viktigt att vi säkrar hållbara arbetsliv för läkare

Debatt 28 JUN 2018 Frekvensen av stressrelaterad ohälsa måste minska bland läkare. Nyligen publicerades en amerikansk studie av hur olika arbetstidsupplägg påverkar hur väl man som utbildningsläkare når utbildningsmålen. Resultaten är intressanta, skriver Sofia Rydgren Stale. ()

Uppgång och fall (?) för patientnära demensforskning

Debatt 27 JUN 2018 Vari består klokskapen av att nedrusta framgångsrik patientnära demensforskning? Det frågar sig Anders Wallin, som lett en longitudinell studie som nu »löper risken att gå en alltför tidig död till mötes«. ()

Prioritering är ett fint ord för ransonering

Debatt 26 JUN 2018 När Sverige står på prispallen jublar alla. För sjukvården finns inga lagrar att vila på i fyra år. I höstens val kommer svenska folket i viss mån att avgöra hur mycket av deras egna pengar och den skatt som utgår som kan komma att läggas på sjukvården, konstaterar Lars Breimer. ()

Annons Annons

Dags att omvärdera stillasittandet

Debatt 25 JUN 2018 I en färsk genomgång av stillasittandets betydelse för hälsan förs övertygande argument fram om avsaknaden av evidens för att stillasittande i sig skulle medföra negativa hälsoeffekter. Mot den bakgrunden finns det anledning att snarast revidera de rekommendationer som ges, skriver Patrick Bergman. ()

»Jag är inbiten ateist som du«

Debatt 21 JUN 2018 Precis som Jakob Ratz Endler har jag starkt ogillat klyschor som är svåra att leva upp till, som ibland nästan blir ett hån mot oss som arbetar på golvet. Men den idéburna icke vinstsyftande vården har ändrat min ståndpunkt, skriver Joakim Crafoord i denna slutreplik i debatten om värdegrunder i Läkartidningen. ()

Arbete i ett annat land berikar vården

Inledare 20 JUN 2018 Samtidigt ser han att vården i Nya Zeeland har mycket att lära av hur det fungerar i Sverige. Digitaliseringen ligger efter och stora delar av journalen skrivs för hand. När något går fel är fokus inte på brister i verksamheten utan på den enskilde läkaren eller sjuksköterskan. ()

Vill förbundet begränsa konflikträtten?

Debatt 19 JUN 2018 Det kokar i många fackförbund just nu, och det är ett bra läge att gå samman och rekommendera regeringen att inte lägga fram förslag om lagändringar som hotar att begränsa strejkrätten, skriver Marja Forssman. ()

Annons Annons

Förslaget framhäver avtalsvägen

Debatt 19 JUN 2018 Genom att Läkarförbundet och Saco, tillsammans med arbetsmarknadens parter, ånyo har tagit ansvar i en situation där enskilda händelser höll på att medföra ett förödande ingrepp i den svenska modellen har avtalsvägen, med konflikträtten, värnats och betonats., skriver Heidi Stensmyren i denna replik till ett debattinlägg av Marja Forssman i LT. (1 kommentar)

Sommar och sol – nu är det värre än i fjol

Signerat 19 JUN 2018 »Det är vi läkare som tvingas skriva ut patienter trots att de inte har återhämtat sig.« ()

Dialogen med Försäkringskassan har äntligen återupptagits

Debatt 18 JUN 2018 Vi har haft ett första möte med Försäkringskassans tillförordnade generaldirektör och enades då om att titta på frågor som Bengt Järhult ställer. Dialogen har alltså återupptagits, skriver Ove Andersson, andre vice ordförande i Sveriges läkarförbund, i denna kommentar till Bengt Järhults debattinlägg i Läkartidningen. (2 kommentarer)

Läkarnas roll central om Vision e-Hälsa 2025 ska uppnås

Debatt 18 JUN 2018 Läkarkåren måste ha en central roll i såväl utveckling, införande och utvärdering av digitala lösningar som i de förändrade arbetssätt i vården som blir möjliga genom digitalisering, skriver Mattias Agestam och medförfattare. ()

Överväg stridsåtgärder mot »kompletteringsterrorn«

Debatt 15 JUN 2018 Efter ett besök i Försäkringskassans nya Webcert vill Bengt Järhult (bland annat) att Läkarförbundet tar strid för att samhällets mest sjuka och utsatta omfattas av välfärdssystemen och inte manövreras ut i en inhuman teknokratisk process, om än baserad på lagstiftning. (7 kommentarer)

Vi klarar oss bättre utan klyschornas klokskap

Debatt 14 JUN 2018 I snart tio års tid har jag skrivit krönikor i Läkartidningen om allt från strutsar till stickor. Ingenting jag tidigare skrivit har givit en respons som kommer i närheten av vad krönikan om värdegrunder gjort. Det konstaterar Jacob Ratz Endler i sin replik på Joakim Crafoords kommentar på debattplats i LT. ()

Sylf visar att AT-rekrytering kan förbättras

Inledare 13 JUN 2018 Att alla som söker en AT-tjänst ska känna att de fått en rättvis prövning är naturligtvis svårt att uppnå. Men Sylfs arbete för en »schyst« bedömning är ett bra steg på vägen mot ett sådant mål. ()

Akutsjukvårdens uppdrag behöver definieras

Signerat 13 JUN 2018 »Akutsjukvård är inte ’ad hoc’-sjukvård utan är i sig till stor del högspecialiserad verksamhet.« ()

Här finns möjligheten att spara 70 miljoner kronor per år

Debatt 11 JUN 2018 Sjukvården skulle kunna spara minst 70 miljoner kronor om året om resultaten från en engelsk studie gällande bedömning av graden av njursvikt också gäller för Sverige, skriver Lars Breimer. ()

Fokus var att öva sprängskador ur kirurgiskt perspektiv

Debatt 08 JUN 2018 Övningens primära fokus var att rent medicinskt öva sprängskador ur ett kirurgiskt perspektiv. Den var också ett sätt att stresstesta sjukhusets förmåga att omhänderta ett stort antal svårt skadade på kort tid. Det skriver övningsledaren för Liv i denna replik på Tom Lundins debattinlägg i Läkartidningen. ()

Dödshjälp bakom okunskapens slöja

Debatt 08 JUN 2018 Om vi i huvudsak utgår från behovs- och solidaritetsprinciper är det svårt att argumentera för en vård i livets slutskede baserad på hopp om tur i livets lotteri, skriver Niels Lynøe och medförfattare. Författarna föreslår att systemet i livets slutskede anpassas till vårt i övrigt rättvisa sjukvårdssystem.  (4 kommentarer)

Makan är den vanligaste njurdonatorn

Debatt 08 JUN 2018 Vid en tredjedel av alla njurtransplantationer i Sverige kommer njuren från en levande givare. Donation mellan makar visar störst könsskillnad. Hela 75 procent av sådana donationer sker från maka till make, konstaterar Ingela Fehrman Ekholm och Anette Lennerling. ()

Protein väcker starka känslor

Debatt 07 JUN 2018 Det har kommit många starka reaktioner på min medicinska kommentar om proteinintag, inte bara i läsarkommentarer i Läkartidningen utan även på annan plats. Denna replik gäller ett debattinlägg i LT av Tommy Lundberg och medförfattare, skriver Gunnar Johansson. ()

Annons Annons