Annons
Annons
Annons Annons

Nej, fallrapporter ska inte granskas av Etikprövnings-myndigheten

bild

Debatt 21 MAJ 2019 Etikprövningsmyndigheten har föreslagit att fallrapporter ska etikgranskas. Med all respekt vill vi anmäla en avvikande uppfattning. Eftersom fallrapporter inte omfattas av etikprövningslagen skulle förslaget innebära en risk för att man utvecklar en egen praxis utan stöd i lagen, skriver Sven Wallerstedt och medförfattare. (1 kommentar)

Replik från Etikprövningsmyndigheten: Olyckliga missuppfattningar
om etikprövning och forskning

Debatt 21 MAJ 2019 Naturligtvis är det inte vården i sig som ska etikprövas. Det intressanta är i stället behandlingen av personuppgifter vid utarbetandet av fallrapporten och den vetenskapliga analysen, spridandet av den och det unika med det aktuella fallet, skriver Johan Modin och Pierre Lafolie i denna replik till ett debattinlägg i LT av Sven Wallerstedt med flera. De vänder sig mot att resonemanget att fallrapporter ska etikgranskas. (1 kommentar)

Replik från LT:s medicinska redaktion: Forskning ska etikprövas och patienters integritet ska värnas

Debatt 21 MAJ 2019 Varken enligt etikprövningslagen eller CEPN:s utslag kan fallbeskrivningar betraktas som forskning, skriver Läkartidningens medicinska redaktörer i denna replik till Johan Modin och Pierre Lafolie, Etikprövningsmyndigheten, i debatten om etikprövning av fallbeskrivningar i LT.

Brister i vården vid långvarig smärta

bild

Debatt 22 MAJ 2019 Som smärtläkare med många års erfarenhet av att behandla personer med långvarig smärta är det bekymmersamt att kunskaper om smärta och dess konsekvenser inte tycks vara prioriterat, tycker Gunilla Brodda Jansen. Smärtutbildningen måste prioriteras inom grundutbildningen för läkare, anser hon.  (1 kommentar)

Allmänmedicin får högt betyg av nya ST-läkare

Inledare 22 MAJ 2019 En av de sex läkarna är Khaldoon Azeez från Irak. Han är numera ST-läkare i allmänmedicin i Malmö och »en entusiastisk ambassadör för distriktsläkaryrket«.

Seniora läkare kan och vill fortsätta att arbeta

Signerat 21 MAJ 2019 Det är hög tid att förändra synen på den åldersgränsen och förstå att många av oss seniorer både orkar och vill arbeta mer.

Replik till Gunnar Nyberg: »SBU:s kommentar stöder snarast Gunnar Nybergs argument«

Debatt 20 MAJ 2019 I en debattartikel i Läkartidningen om nyttan med kolesterolsänkande terapi riktar Gunnar Nyberg kritik mot SBU. Vi vill göra några förtydliganden, skriver Sigurd Vitols, medicinskt sakkunnig, SBU. (1 kommentar)

bild

Starka argument saknas för hälsokontroll hos äldre bilförare

Debatt 17 MAJ 2019 Resultaten i en ny studie ger inget stöd för allmänna hälsokontroller för äldre bilförare vid förnyelse av B-körkort. Att införa sådana skulle dessutom bli både kostsamt och resurskrävande för sjukvården, och även kunna inverka negativt på trafiksäkerheten. Det konstaterar forskargruppen bakom studien.

Läkare – kliv fram och ta på ledartröjan

bild

Debatt 15 MAJ 2019 Under 2019 sätter Läkarförbundet stort fokus på chefs- och ledarskap. Vi anser att läkare är lämpade att vara chefer, så kliv fram, uppmanar Tina Crafoord och Heidi Stensmyren, ordförande i Chefsföreningen respektive Läkarförbundet.

Replik till Gunnar Nyberg: Ett statiskt resonemang i en dynamisk fråga

bild

Debatt 13 MAJ 2019 Baserat på riskberäkningar och sidoöverenskommelser (rabatter) är PCSK9-hämmarna ett välkommet tillskott till arsenalen av läkemedel mot hjärt–kärlsjukdom. Det skriver Anders G Olsson (bilden) i denna replik till Gunnar Nyberg, som i sin tur vänder sig mot resonemanget i en medicinsk kommentar av Anders G Olsson. (3 kommentarer)

Stoppa missvisande propaganda för kolesterolsänkningsterapi

bild

Debatt 13 MAJ 2019 Anders G Olsson har i LT kommenterat två större studier med de nya läkemedlen alirokumab och evulokumab. Med dessa läggs ytterligare kostsamma kolesterolsänkande läkemedel till behandlingsarsenalen, skriver Gunnar Nyberg, som här ifrågasätter nyttan av behandlingen. (2 kommentarer)

bild

Läkarna bör ta initiativ till kraftsamling för ungas psykiska hälsa

Debatt 10 MAJ 2019 Läkarkåren måste bidra till att lösa hälsoproblemen hos skolelever. Det handlar både om vårt ansvar för folkhälsan och om att ungdomar med skolmisslyckanden och psykisk stressproblematik kan behöva sjukvård i en omfattning som vårdapparaten inte klarar, skriver Josef Milerad och medförfattare. (3 kommentarer)

Ny gel kan konkurrera ut lidokaininjektion på barnakuten

bild

Debatt 08 MAJ 2019 LAT-gel är ett effektivt och säkert ytanestetikum som ger smärtfri bedövning hos barn. Ökad användning av gelen kan bidra till fler lyckade sutureringar inom primärvården, vilket skulle avlasta barnakutmottagningarna, skriver Cecilia Fahnehjelm och medförfattare. (2 kommentarer)

Förväntningarna på nya ministern är omfattande

Inledare 08 MAJ 2019 – Om jag ska försöka välja någonting så är det en tillgänglig vård; att vi får kortare köer och att man upplever att vården finns där man behöver den. Det är en trygghet i sig, säger Lena Hallengren.

Insatser behövs för fler svenska läkare till internationella uppdrag

Signerat 07 MAJ 2019 Att bygga internationellt arbete på ideella insatser utan rimliga sociala skyddsnät eller arbetsvillkor är orimligt.  (1 kommentar)

Apropå! Långan väg till psykiatrin

Debatt 07 MAJ 2019 Är det rätt att skicka patienter 15 mil för tillnyktring, abstinensbehandling och god omvårdnad eller kan de lindrigare fallen skötas på plats, frågar sig Sofia Palmarsson. Från länsdelssjukhuset där hon arbetar är det drygt 15 mil enkel väg till slutenvård. ()

»Vi är dubbelspecialister som är stolta över våra insatser«

Debatt 03 MAJ 2019 All diskussion om Företagshälsovården i initierade forum gagnar utvecklingen, skriver Jan Rosén och Ylva Rangnitt, som här kommenterar Mandus Frykmans inlägg i LT angående utredningen om Företagshälsovårdens kompetensförsörjning.  (1 kommentar)

Smer-rapport om dödshjälp togs emot positivt i båda läger

Debatt 02 MAJ 2019 I slutet av 2017 publicerade Statens medicinsk-etiska råd en kunskapssammanställning om dödshjälp. För att få en bild av hur rapporten tagits emot samlades inlägg i medierna kring dödshjälp in. Överlag har mottagandet varit positivt från både motståndare och förespråkare för dödshjälp, konstaterar Kjell Asplund och medförfattare. (2 kommentarer)

Förhoppningsvis är Björn Zoëga det rätta valet

Inledare 02 MAJ 2019 Bakgrunden är välkänd. Karolinska universitetssjukhuset har under senare år kritiserats för en rad olika saker och den tidigare direktören Melvin Samsom meddelade förra året att han skulle avgå.  ()

Sommartraditionerna i vården måste brytas

Signerat 30 APR 2019 Ska vi få ordning på sommar­stressen i vården krävs ett helhetstänk året om. ()

Apropå! Läkare ska inte behöva »frisera« sjukintygen

Debatt 30 APR 2019 Sjukskrivningen är en sjukvårdande åtgärd – inte enbart en fråga om patientens ekonomi och att tillfredsställa Försäkringskassans terminologi, skriver Lars Jacobsson. (4 kommentarer)

Ormar dödar fler än minor – motgift »är inte lönsamt«

Debatt 29 APR 2019 2,7 miljoner människor i världen blir bitna av giftormar varje år. Sverige, som är en viktig aktör inom global hälsa, bör utnyttja sin röst för att bidra till att de internationella insatserna mot ormbett förstärks, skriver Oliver Schulz, generalsekreterare, Läkare utan gränser. ()

Annons Annons

Fler söker för könsdysfori, men vården har brist på resurser

Debatt 29 APR 2019 Svensk förening för transpersoners hälsa har följt den senaste tidens debatt om könsbekräftande vård av unga. Som professionell förening vill vi belysa vården av personer med könsdysfori och de utmaningar vi ser, skriver föreningens ordförande Attila Fazekas. ()

»Man bör inte dra alla digitala verksamheter över en kam«

Debatt 26 APR 2019 Låt oss ha ett sakligt samtal om en nödvändig utveckling, och hur vi kan möta denna förändring på bästa sätt, skriver läkare verksamma inom Doktor24 till Bengt Järhult i denna slutreplik i en debatt i Läkartidningen. (1 kommentar)

Företagsläkarnas unika kompetens måste användas rätt

Debatt 25 APR 2019 Kompetensförsörjning av företagsläkare handlar inte ensidigt om att säkra tillgången till läkare inom företagshälsovården utan det krävs en analys av ett ändamålsenligt nyttjande av företagsläkarnas kompetens, skriver Mandus Frykman, nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess. (8 kommentarer)

Nej, kritiken mot nätläkarbolag utgörs inte av myter

Debatt 24 APR 2019 Om Doktor24 verkligen varit kritiskt till aggressiv marknadsföring kunde bolaget ha kommit överens med andra om att sluta utnyttja rädslan för sjukdom och trissa upp vårdbehov, skriver Bengt Järhult i denna kommentar till en debattartikel i LT av en grupp allmänläkare verksamma på deltid i Doktor24. (12 kommentarer)

Patientsäkerheten förutsätter dokumenterad läkarkompetens

Debatt 23 APR 2019 Vi har med förvåning tagit del av kommentarer om vägen till svensk legitimation för läkare utbildade utanför EU. I vissa låter det som om det vore en rättighet att arbeta som läkare. Vi anser att patientsäkerheten ska sättas främst, skriver företrädare för Svenska läkaresällskapet. (4 kommentarer)

»Dags för oss att slå hål på myter om digitala lösningar i vården«

Debatt 18 APR 2019 Digitalisering och innovation är nödvändigt för att skapa en primärvård som räcker för alla, och vi ser hur de verktyg vi arbetar med bidrar till värde för patienten, läkarkåren och samhället, skriver en grupp allmänläkare som är verksamma på deltid i Doktor24:s digitala läkartjänst. (8 kommentarer)

Vårdgaranti vs prioriteringar – hur följer vården lagen?

Debatt 17 APR 2019 Två i lag reglerade normsystem styr hälso- och sjukvården – prioriteringsnormen respektive vårdgarantin. Båda ska följas, men vad händer om de hamnar på kollisionskurs? Lotta Vahlne Westerhäll och Niklas Ekerstad resonerar utifrån ett fiktivt patientfall. (3 kommentarer)

Arbete pågår för att stoppa våld i vården

Inledare 17 APR 2019 – Det är ett helt annat klimat i Sverige nu. Jag har jobbat på sjukhuset i 41 år. När jag började här som sjukvårdspersonal vågade patienten knappt tilltala doktorn. Men i dag tjafsar folk emot, är otrevliga och hotar sig fram för att få den vård de vill, säger Jan-Ola Höglund, säkerhetsstrateg på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. ()

"Best practice" ska alltid gälla våra minsta patienter

Signerat 16 APR 2019 Våra yngsta patienter löper störst risk att drabbas om ett läkemedel bereds fel … då doserna och därmed också marginalerna är så små. ()

Patienten bör inte behöva betala för betydelsefulla test

Debatt 16 APR 2019 Om målsättningen lika vård för alla ska gälla bör patienter inte behöva betala för test som kan bli helt avgörande för behandlingen, i detta fall genuttryck i bröstcancervävnad, skriver Sven Tågerud. ()

Dags att införa långsam utsättning av SSRI?

Debatt 10 APR 2019 Göran Högberg funderar över om det efter uppgifter i en artikel i Lancet Psychiatry är dags att se över riktlinjerna för den svenska psykiatrin och börja informera patienterna om risken för beroende av SSRI samt erbjuda en långsam, kontrollerad, hyperbol utsättning med samtalsstöd. (8 kommentarer)

Svar om åldersbedömningar väcker frågor om statistik

Debatt 09 APR 2019 Socialstyrelsens och RMV:s felaktiga tolkningar av kunskapsunderlaget är viktiga, eftersom de använts för att kommunicera metodens säkerhet till såväl allmänhet som politiker, skriver Fredrik Tamsen i denna slutreplik i en debatt i Läkartidningen om medicinska åldersbedömningar.  ()

Möt läkaren som har publicerat tio ABC-artiklar

Inledare 09 APR 2019 »Framför allt tycker vi om feedbacken när studenter eller kollegor har återkopplat att de har funnit dem nyttiga till sina studier eller i sin kliniska tjänst. Det är det som har varit viktigast för oss.« ()

Annons Annons

Debattera i Läkartidningen!


Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.